Byla A-261-2875-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės D. J. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą Nr. A261-2875/2012 pagal pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros prašymą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, A. V., D. J., A. K., tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinei miškų tarnybai, valstybės įmonei „Dubravos eksperimentinei mokomajai miškų urėdijai“ dėl sprendimo ir įsakymo dalies panaikinimo, dovanojimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas, siekdamas apginti viešąjį interesą, patikslintu prašymu (II t., b. l. 6-11) prašė Kauno apygardos administracinio teismo:

51) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2009 m. gegužės 14 d. sprendimą „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje“ Nr. 52/24414 dalyje, kuria A. V. atkurtos nuosavybės teisės perduodant neatlygintinai nuosavybėn 2,47 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) (Kauno apskr., Kauno r. Taurakiemio sen., Piliuonos k.);

62) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2009 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. 02-05-5075 „Dėl Kauno apskrities viršininko 2002 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 02-05-1536, 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 02-05-8421, 2008 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 02-05-4283, 2009 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 02-05-207 pakeitimo bei nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo (Kauno r.)“ dalį, kuria A. V. atkurtos nuosavybės teisės perduodant neatlygintinai nuosavybėn 2,47 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) (Kauno apskr., Kauno r. Taurakiemio sen., Piliuonos k.);

73) pripažinti negaliojančia 2010 m. gegužės 5 d. dovanojimo sutartį Nr. 2-3034, kuria padovanotas 2,47 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) (Kauno apskr., Kauno r. Taurakiemio sen., Piliuonos k.);

84) taikyti restituciją natūra – grąžinti valstybei 2,47 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) (Kauno apskr., Kauno r. Taurakiemio sen., Piliuonos k.).

9Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 18 d. sprendimu pareiškėjo prašymą tenkino visiškai (II t., b. l. 62-71).

10Atsakovės A. V., D. J. ir A. K. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 18 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo prašymą atmesti. Netenkinus šio prašymo, prašė panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 18 d. sprendimo dalį, kuria buvo panaikinti ginčijami administraciniai aktai ir dovanojimo sutartis dėl 0,42 ha ploto žemės sklypo dalies, nepatenkančios į valstybės išperkamą miško žemę.

11Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gruodžio 5 d. sprendimu atsakovių A. V., D. J. ir A. K. apeliacinį skundą patenkino. Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 18 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą – Kauno apygardos prokuroro pareiškimą atmetė kaip nepagrįstą (II t., b. l. 135-148).

122012 m. gruodžio 19 d. atsakovės D. J. atstovas advokatas Kęstutis Jonaitis Kauno apygardos administraciniam teismui padavė prašymą dėl 2 420 Lt teismo išlaidų atlyginimo pirmosios instancijos teisme ir 1 210 Lt teismo išlaidų atlyginimo apeliacinės instancijos teisme (II t., b. l. 152-153).

13Pareiškėjas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras atsiliepime į prašymą (II t., b. l. 158-60) prašė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti kaip nepagrįstą arba sumažinti priteistiną sumą. Atsiliepime nurodė, jog atsakovės atstovas nenurodė, kiek valandų atstovavo, tik abstrakčiai nurodė niekuo nepagrįstą 1 000 Lt patirtų išlaidų sumą. Manė, jog nepagrįstas reikalavimas dėl 1 200 Lt sumos už atsiliepimo į ieškinį rengimą ir 200 Lt už konsultacijas su kliente, nes pastarosios išlaidos Rekomendacijose neįtvirtintos kaip savarankiškos.

14Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 14 d. nutartimi prašymą dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, patenkino iš dalies. Priteisė iš pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros 1 440 Lt išlaidų atlyginimą atsakovei D. J.. Dėl kitų išlaidų atlyginimo prašymą perdavė spręsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (II t., b. l. 161-162).

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16II.

17Prašymas netenkintinas.

18Proceso šalių išlaidų atlyginimo klausimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 ir 2, 4 ir dalių nuostatas proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Pagal to paties straipsnio 6 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę inter alia reikalauti atlyginti ir patirtas atstovavimo išlaidas.

19Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Remiantis CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, negu yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Rekomendacijų 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – ir MMA). Nagrinėjamoje byloje teisinių paslaugų teikimo metu pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 718 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2012, Nr. 70-3608) nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. MMA buvo 850 Lt.

20Bylos duomenys patvirtina, kad galutinis res judicata galią turintis teismo sprendimas dėl nagrinėjamoje byloje kilusio administracinio ginčo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gruodžio 5 d. sprendimas) priimtas atsakovių naudai, todėl jos (šiuo atveju atsakovė D. J.) turi teisę į savo išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atlyginimą. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota praktika, prašymai dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtini pirmosios instancijos teisme, o prašymai dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme – apeliacinės instancijos teisme (žr. pvz., 2011 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A502-2390/2011). Kadangi atsakovės D. J. prašymo dalis dėl išlaidų, turėtų pirmosios instancijos teisme, išnagrinėta ir iš dalies patenkinta Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 14 d. nutartimi, šiuo atveju nagrinėtina tik prašymo dalis dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme.

21Iš atsakovės D. J. atstovo pateikto prašymo matyti, kad apeliacinės instancijos teisme ji iš viso patyrė 1 210 Lt atstovavimo išlaidų (už procesinių dokumentų rengimą ir atstovavimą apeliacinės instancijos teisme), kurias sudaro – 800 Lt už apeliacinio skundo dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. gegužės 18 d. sprendimo parengimą ir atstovavimo apeliacinės instancijos teismo posėdyje išlaidos – 200 Lt. Iš viso su PVM išlaidos sudaro – 1 210 Lt.

22Byloje esanti atstovavimo sutartis patvirtina, jog D. J. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme atstovavo advokatas Kęstutis Jonaitis (II t., b. l. 44, 89). Pagal 2012 m. gruodžio 6 d. pinigų priėmimo kvitą Serija LAT Nr. 702306 ir bylos medžiagą (II t., b. l. 77-86, 154) advokatas Kęstutis Jonaitis parengė atsakovėms apeliacinį skundą, atstovavo atsakovėms apeliacinės instancijos teisme (II t., b. l. 134-135) ir už šias paslaugas atsakovei D. J. apskaičiavo 1 210 Lt atlyginimą. Minėtas pinigų priėmimo kvitas (II t., b. l. 154) patvirtina, jog atsakovė D. J. už suteiktas teisines paslaugas atsiskaitė.

23Nustatant priteistiną užmokesčio dydį už apeliacinio skundo surašymą, taikytinas Rekomendacijų 8.10 punktas, pagal kurį už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme (advokato Kęstučio Jonaičio dalyvavimą pirmosios instancijos teismo posėdyje inter alia patvirtina 2012 m. gegužės 8 d. Kauno apygardos administracinio teismo posėdžio protokolas, II t., b. l. 52-60), maksimalus užmokesčio dydis yra 1 700 Lt (2 x 850 Lt (MMA) = 1 700 Lt). Atsakovė už apeliacinio skundo parengimą prašo priteisti 800 Lt ir ši suma neviršija Rekomendacijose nurodyto maksimalaus dydžio, todėl priteistina prašoma 800 Lt suma su PVM, iš viso – 968 Lt.

24Atsakovės atstovas taip pat prašo atlyginti jos patirtas atstovavimo apeliacinės instancijos teisme ir vykimo į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą išlaidas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 11 d. teismo pažyma apie teismo posėdį (II t., b. l. 134) patvirtina, jog atsakovės D. J. atstovas advokatas Kęstutis Jonaitis dalyvavo apeliacinės instancijos teismo posėdyje, kuris truko 12 min. Maksimali atstovavimo išlaidų atlyginimo suma skaičiuojama pagal Rekomendacijų 8.18 punktą, t. y. už vieną atstovavimo teismo posėdyje valandą galima priteisti maksimali atstovavimo išlaidų atlyginimo suma yra 127,5 Lt (850 Lt x 0,15 = 127,5 Lt). Atsižvelgiant į Rekomendacijų 9 punktą, atstovavimo teismo posėdyje išlaidos šiuo atveju atsakovei neatlygintinos (iki 30 minučių atmetama).

25Rekomendacijų 3 punktas numato, jog iš šalies priteisiamos advokato vykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos išlaidos, jei advokatas vyksta dėl teismingumo ypatumų – šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas įsikūręs Vilniuje, o atsakovės atstovo advokato darbo vieta registruota Kaune (II t., b. l. 44). Tačiau, prašydamas atlyginti šias išlaidas, advokatas nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų: kokias išlaidas, kokio dydžio jis patyrė (važiavimo viešuoju transportu bilietai, kasos kvitai, kuriuose nurodoma sumokėta suma už kurą, automobilio registracijos ir techniniai dokumentai ir pan.). Taigi, nesant advokato vykimo į kitą vietovę teikti teisines paslaugas išlaidų apskaičiavimo pagrindimo, nėra galimybės ir atlyginti šias išlaidas, todėl prašymas atlyginti advokato vykimo į apeliacinės instancijos teismo posėdį išlaidos neatlygintinos.

26Atsižvelgus į Rekomendacijų 2 punktą, kuriame rekomenduojama, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, inter alia atsižvelgti į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistų ar ginčijamų), konstatuojama, kad atsakovė patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliaciniame procese priteistinos iš dalies, t. y. 968 Lt už apeliacinio skundo parengimą.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

28atsakovės D. J. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies.

29Priteisti atsakovei D. J. iš pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros 968 Lt (devynis šimtus šešiasdešimt aštuonis litus) atstovavimo išlaidų.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas, siekdamas apginti viešąjį interesą, patikslintu prašymu (II... 5. 1) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2009 m. gegužės 14 d. sprendimą... 6. 2) panaikinti Kauno apskrities viršininko 2009 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr.... 7. 3) pripažinti negaliojančia 2010 m. gegužės 5 d. dovanojimo sutartį Nr.... 8. 4) taikyti restituciją natūra – grąžinti valstybei 2,47 ha žemės... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 18 d. sprendimu... 10. Atsakovės A. V., D. J. ir A. K. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė... 11. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. gruodžio 5 d. sprendimu... 12. 2012 m. gruodžio 19 d. atsakovės D. J. atstovas advokatas Kęstutis Jonaitis... 13. Pareiškėjas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras atsiliepime į prašymą... 14. Kauno apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 14 d. nutartimi... 15. Teisėjų kolegija... 16. II.... 17. Prašymas netenkintinas.... 18. Proceso šalių išlaidų atlyginimo klausimą reglamentuoja Lietuvos... 19. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos... 20. Bylos duomenys patvirtina, kad galutinis res judicata galią turintis teismo... 21. Iš atsakovės D. J. atstovo pateikto prašymo matyti, kad apeliacinės... 22. Byloje esanti atstovavimo sutartis patvirtina, jog D. J. Lietuvos vyriausiajame... 23. Nustatant priteistiną užmokesčio dydį už apeliacinio skundo surašymą,... 24. Atsakovės atstovas taip pat prašo atlyginti jos patirtas atstovavimo... 25. Rekomendacijų 3 punktas numato, jog iš šalies priteisiamos advokato vykimo... 26. Atsižvelgus į Rekomendacijų 2 punktą, kuriame rekomenduojama, nustatant... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45... 28. atsakovės D. J. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkinti iš... 29. Priteisti atsakovei D. J. iš pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros 968 Lt... 30. Nutartis neskundžiama....