Byla Ik-3262-426/2011
Dėl nutarimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės ir Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Redai Kurlavičienei, atsakovo atstovei Jurgitai Miliauskaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Boslita“ ir Ko apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Boslita“ ir Ko skundą atsakovui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Ekspress leidyba“ dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Boslita“ ir Ko (toliau – pareiškėjas, UAB ,,Boslita“ ir Ko, apeliantas) skundu (b. l. 1–5) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – atsakovas, Departamentas) 2011 m. birželio 2 d. nutarimą Nr. ATK2-03/11 taikyti ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus ir nutraukti bylą.

5Pareiškėjas nurodė, kad Departamento direktorius 2011 m. gegužės 18 d. protokolo Nr. ATK2-005 pagrindu priėmė 2011 m. birželio 2 d. nutarimą Nr. ATK2-03/11 taikyti ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus, kadangi UAB ,,Boslita“ ir Ko užsakymu buvo išspausdinta alkoholio reklama žurnale „Panelė“, kuris, Departamento teigimu, yra skirtas paaugliams, todėl UAB „Boslita“ ir Ko tariamai pažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas. Pareiškėjas nesutiko su priimtu nutarimu, tvirtino, kad nepažeidė Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkto nustatyto draudimo, kadangi žurnalas „Panelė“, kuriame buvo išspausdinta reklama, nėra skirtas paaugliams. Teigė, jog tam, kad būtų galima konstatuoti Alkoholio kontrolės įstatymo

629 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimą, būtina nustatyti, jog leidinys, kuriame buvo išspausdinta alkoholio reklama, yra skirtas vaikams ir paaugliams. Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato, pagal ką yra nustatomas vieno ar kito leidinio priskirtinumas konkrečiai amžiaus grupei, todėl pirmiausia turi būti vadovaujamasi tuo, kaip pats leidinys save pozicionuoja rinkoje. Žurnalas „Panelė“ yra gyvenimo būdo žurnalas, atspindintis įvairiausias gyvenimo sferas, įvairiausio amžiaus herojus ir visiems socialiniams sluoksniams rūpimas problemas. Turinio požiūriu šio žurnalo negalima laikyti vaikams ir paaugliams skirtu žurnalu. Akivaizdu, kad skaitytojų ratas, į kurį orientuojamasi, yra daug platesnis. Nurodė, kad trečiasis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Ekspress leidyba“ (toliau – trečiasis suinteresuotas asmuo, UAB „Ekspress leidyba“), leidžiantis žurnalą „Panelė“, siūlo didelį žurnalų pasirinkimą įvairaus amžiaus ir skirtingų interesų skaitytojams. Pats leidėjas žurnalą orientuoja į tam tikrą skaitytojų grupę. Žurnalas „Panelė“ yra orientuotas į merginas bei moteris ir prilyginamas tokiems leidiniams kaip „Moteris“, „Cosmopolitan“, kurių potenciali skaitytoja yra moderni, turinti savitą skonį, imli naujovėms bei jauna, žavi, veikli moteris. Nėra jokio pagrindo teigti, jog „Panelė“ yra skirta vaikams ir paaugliams. Tai, kad interneto puslapyje http://www.ekspress.lt/Reklama/Panele buvo nurodyta, jog tikslinė auditorija yra merginos ir moterys nuo 15 iki 35 m. amžiaus, neleidžia teigti, kad leidinys skirtas vaikams ir paaugliams. Remiantis skaitytojų auditorijos tyrimų duomenimis, žurnalas „Panelė“ negali būti laikomas leidiniu, skirtu vaikams ir paaugliams, kadangi, priešingu atveju, jis negalėtų sudominti tokios didelės masės suaugusiųjų, kurie sudaro apie 80 proc. visų skaitytojų. Atitinkamai tokiame leidinyje negali būti draudžiama ir alkoholio reklama, kadangi leidinio auditorija – suaugę asmenys, kuriems įstatymas nenumato alkoholio ribojimo pagal amžiaus kriterijų. Paaugliai tėra žurnalo skaitytojų auditorijos mažuma. Net kalbiniu požiūriu žurnalo „Panelė“ pavadinimas negali būti požymiu, nurodančiu, kokiai skaitytojų auditorijai leidinys yra skirtas, todėl teigti, kad „Panelė“ yra į vaikus ir paauglius orientuotas žurnalas, būtų neteisinga. Aplinkybę, jog žurnalas „Panelė“ nėra skirtas vaikams ir paaugliams bei jog alkoholio reklama šiame leidinyje yra galima, patvirtina tai, kad UAB „Ekspress leidyba“ 2011 m. sausio 7 d. sutartimi Nr. ( - ) sutiko spausdinti UAB „Boslita“ ir Ko užsakytą reklamą šiame žurnale. Departamento išvada, jog UAB „Boslita“ ir Ko aktyviais veiksmais siekė paskleisti reklamą paaugliams skirtame žurnale, yra visiškai nepagrįsta. Įmonės veiksmuose užsakant reklamą paminėtame leidinyje nėra kaltės. Už aptariamos reklamos spausdinimą buvo nubaustas ir leidėjas, t. y. UAB „Ekspress leidyba“ – paskirta 10 000 Lt bauda. UAB „Boslita“ ir Ko nėra atsakinga už tokį galimą pažeidimą, todėl bauda jai turi būti panaikinta, ypač žinant, kad bauda buvo paskirta ir leidėjui.

7Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 23–27) prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.

8Atsakovas nurodė, kad Departamento surinkta medžiaga nustatyta, jog pareiškėjas paaugliams skirtame žurnale „Panelė“ pateikė įmonės gaminamo alkoholinio gėrimo reklamą. UAB „Boslita“ ir Ko pagal 2011 m. sausio 7 d. sutartį Nr. ( - ) paaugliams skirtame žurnale „Panelė“ 2011 m. Nr. 4 (balandis) ir 2011 m. Nr. 5 (gegužė) 2–3 puslapiuose pateikė įmonės gaminamo fermentuoto alkoholinio gėrimo „Bosca“ reklamą. Departamentas, įvertinęs byloje esančią medžiagą, remdamasis UAB „Boslita“ ir Ko pateikta informacija apie skaitytojų auditoriją (nuo 15 metų), konstatavo, jog žurnalas „Panelė“ yra skirtas merginoms, kurių tikslinė auditorija iš esmės yra paauglės. Aplinkybė, jog žurnale pateikiamos temos susijusios su verslu ir idėjomis, su išskirtiniais žmonėmis, aptariamos socialinės problemos ir t. t., nepanaikina fakto, kad didžioji dalis žurnalo turinio rubrikų yra orientuota į paaugliams aktualias temas. Pažymėjo, kad žurnalas „Panelė“ orientuotas ne tik į paauglius, bet iš dalies ir į dar jaunesnio amžiaus vaikus. Šis žurnalas ne kartą yra sulaukęs kritikos dėl vaikams ir paaugliams pateikiamos informacijos, kuri daro neigiamą poveikį jaunosios visuomenės (nepilnamečių) formavimosi procesui, todėl bet kokiais būdais ir priemonėmis stengiamasi „maskuoti“ faktą, jog žurnalas tariamai skirtas suaugusioms merginoms ar moterims. Atsakovas laikė nepagrįsta pareiškėjo poziciją dėl pateikto skaitytojų auditorijos tyrimo. Viena iš dominuojančios skaitytojų auditorijos yra paaugliai ir paauglės. Jie žymiai imliau vertina informacijos turinį, kuris šiuo atveju yra priskirtinas kaip neigiamą poveikį nepilnamečiams daranti informacija, kuri gali būti žalinga nepilnamečių fizinei ir psichinei sveikatai, jų fiziniam, protiniam, dvasiniam ar doroviniam vystymuisi. Akcentavo, kad Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimas yra išreikštas imperatyvia teisės norma, jis nereikalauja, jog nustatant Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą būtų atliekamos apklausos ar kiti skaitytojų auditorijos tyrimai. Atsakovo darbuotojai yra kompetentingi specialistai, kurie turi teisę ir pareigą tyrimo metu įvertinti galimą Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą ir be specialių, dažnai realios situacijos neatitinkančių, apklausų ar tyrimų. Departamentas pažeidimą inkriminavo ne dėl žurnalo pavadinimo, o dėl žurnalo turinio visumos bei orientavimosi į paauglius ir tokiame žurnale pateiktos alkoholinių gėrimų reklamos. Pabrėžė, kad pareiškėjas pateikia subjektyvų byloje esančių aplinkybių ir faktų vertinimą. Atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A11-1171/2006. Draudžiamos alkoholio reklamos pateikimas buvo pareiškėjo diskrecija, todėl jis atsako Alkoholio kontrolės įstatymo nustatyta tvarka. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad nėra skirtumo tarp reklamos užsakovų, reklamos skleidėjų, platintojų ar vykdytojų ir visi ūkio subjektai yra atsakingi už konkrečios alkoholinių gėrimų ar tabako gaminių draudžiamos reklamos pateikimo vartotojams veiksmus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1451/2011, 2011 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1351/2011, 2011 m. balandžio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-878/2011, 2008 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1695/2008, 2008 m. rugsėjo 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1569/2008 ir kt.). Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte yra įtvirtintos objektyviai pasireiškiančios faktinės aplinkybės, kurias konstatavus atsakomybė kyla subjektui ne dėl jo subjektyvaus ryšio su atitinkamu pažeidimu (kaltės formos klausimas), bet dėl konkretaus subjekto valios aspekto konstatavimo. Pabrėžė, kad prie tokių pačių Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinto reikalavimo pažeidimą patvirtinančių faktinių aplinkybių atsiradimo gali prisidėti daugiau nei vienas subjektas. Teigė, kad priimant 2011 m. birželio 2 d. nutarimą Nr. ATK2-03/11 nei materialinės, nei procesinės teisės normos nebuvo pažeistos. Nutarimas atitinka teisėtumo ir pagrįstumo kriterijus, todėl jį panaikinti nėra juridinio pagrindo.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 7 d. sprendimu (b. l. 151–160) atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

11Teismas nurodė, kad byloje ginčas kilo dėl Departamento 2011 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. ATK2-03/11, kuriuo pareiškėjui už Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio

122 dalies 2 punkto draudimo, t. y. draudimo spausdinti alkoholio reklamą vaikams ir paaugliams skirtuose laikraščiuose, žurnaluose, knygose, televizijos ir radijo programose, pažeidimą paskirta 10 000 Lt bauda. Teismas įvertino skundžiamą nutarimą. Teismas vadovavosi Alkoholio kontrolės įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, 29 straipsnio 2 dalies 2 punktu. Teismas pažymėjo, jog atsakovas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, padarė išvadą, kad žurnalas „Panelė“ yra skirtas merginoms, kurių tikslinė auditorija iš esmės yra paauglės. Pareiškėjas tvirtino, kad Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyto draudimo nepažeidė, nes žurnalas „Panelė“, kuriame buvo išspausdinta reklama, nėra skirtas paaugliams. Tokią pareiškėjo poziciją, įvertinęs surinktų įrodymų visetą byloje, teismas laikė nepagrįsta. Teismas nurodė, kad Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 2 straipsnyje vaikas apibrėžiamas kaip žmogus, neturintis 18 metų. Paaugliais pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus laikomi jauni asmenys, kuriems yra ne mažiau kaip 16 ir ne daugiau kaip 18 metų. Išanalizavęs žurnalą „Panelė“ 2011 m. Nr. 4 (balandis), teismas pažymėjo, kad jame yra specialių rubrikų, nukreiptų būtent į vaikus ir paauglius. Žurnale „Panelė“ Nr. 5 (gegužė) taip pat yra specialių rubrikų, nukreiptų į vaikus ir paauglius. Teismas padarė išvadą, kad žurnalas „Panelė“, bent jau 2011 m. balandžio–gegužės mėn. išleisti numeriai, kuriuose buvo išspausdinta draudžiama reklama, akivaizdžiai yra skirti vaikams bei paaugliams, t. y. dalis temų yra apie tokio amžiaus grupės asmenis ir skirtos iš esmės tik jiems, taip padarant šį leidinį patraukliu vaikams ir paaugliams. Teismo vertinimu, Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostata, kad alkoholio reklama draudžiama vaikams ir paaugliams skirtuose laikraščiuose, žurnaluose, knygose, televizijos ir radijo programose, turi būti aiškinama kaip draudžianti alkoholio reklamą ne tik vaikams ir paaugliams skirtuose laikraščiuose, žurnaluose, knygose, televizijos ir radijo programose, bet ir suaugusiems bei vaikams ar paaugliams skirtuose laikraščiuose, žurnaluose, knygose, televizijos ir radijo programose, t. y. mišraus amžiaus skaitytojų grupei. Todėl pareiškėjo argumentus, kad žurnalas skaitomas paauglių ir vaikų, tai nereiškia, kad žurnalas yra skirtas jiems, atmetė kaip nepagrįstus. Duomenys, kad paminėtą žurnalą skaito asmenys, kuriems yra daugiau nei 18 metų, nepanaikina to, kad šis žurnalas, jo formuojamas braižas, aktualūs klausimai ir kiti turinio straipsniai bei rubrikos orientuoti į itin jauną ir dar nebrandų žmogų. Aplinkybė, kad dalis temų yra apie vaikus ir paauglius ir skirtos iš esmės tik jiems, UAB „Boslita“ ir Ko žurnale „Panelė“ spausdinamų konsultacijų, straipsnių specifinių temų ir net apipavidalinimo forma siekus komunikuoti būtent su tokios amžiaus grupės asmenimis, t. y. paaugliais, turėjusiai rinkos tyrimų rezultatus, turėjo būti žinoma. UAB „Ekspress leidyba“, leidžiančios žurnalą „Panelė“, interneto svetainėje nurodoma, kad „Panelė“ yra didžiausią skaitytojų auditoriją turintis mėnesinis žurnalas; ,,TNS Gallup“ 2008 m. rudens spaudos auditorijos tyrimo duomenimis, vidutinė „Panelės“ skaitytojų auditorija buvo 191 500 arba 7,3 proc. visų Lietuvos 15–74 amžiaus gyventojų. Ten pat nurodoma, kad tikslinė „Panelės“ auditorija yra merginos ir moterys nuo 15 iki 35 metų. Pareiškėjas, prieš sudarydamas sutartį su leidėju dėl alkoholio reklamos pateikimo, turėjo būti rūpestingas ir apdairus bei išanalizuoti visą jam prieinamą informaciją, tačiau to nepadarė. Tai verčia abejoti pareiškėjo skundo teiginiais, kad jis, užsakydamas reklamą žurnale „Panelė“, nežinojo ir negalėjo žinoti, jog leidinys gali būti pripažintas skirtu paaugliams, o taip pat tuo, kad pareiškėjo veiksmuose užsakant reklamą paminėtame leidinyje nėra kaltės. Pažymėjo ir tai, kad žurnalo leidėjas neginčijo, jog žurnalo „Panelė“ 4 ir 5 numeriai buvo orientuoti į paauglius ir vaikus. Be to, tai, kad žurnalas „Panelė“ yra orientuotas į vaikus ir paauglius bei yra skirtas ir jiems, taip pat patvirtina institucijų atsakymai į Departamento 2011 m. balandžio 26 d. prašymą pateikti nuomonę dėl žurnalo „Panelė“ skaitytojų auditorijos. Teismas akcentavo, kad Departamentas pažeidimą inkriminavo ne dėl žurnalo pavadinimo, o dėl žurnalo turinio visumos bei orientavimosi į paauglius ir tokiame žurnale pateiktos alkoholinių gėrimų reklamos. Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 18 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A11-1171/2006. Pažymėjo, jog pareiškėjas savo iniciatyva užsakė aptariamą alkoholinių gėrimų reklamą, t. y. aktyviai siekė būtent tokią reklaminę informaciją paskleisti; draudžiamos alkoholio reklamos pateikimas buvo pareiškėjo diskrecija, todėl jis atsako Alkoholio kontrolės įstatymo nustatyta tvarka. Tai įrodo pateikti įrodymai. Nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gegužės 27 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-1451/2011, 2011 m. gegužės 31 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-1351/2011 konstatavo, kad nėra skirtumo tarp reklamos užsakovų, reklamos skleidėjų, platintojų ar vykdytojų ir visi ūkio subjektai yra atsakingi už konkrečios alkoholinių gėrimų ar tabako gaminių draudžiamos reklamos pateikimo vartotojams veiksmus. Teismas pažymėjo, jog prie tokių pačių Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinto reikalavimo pažeidimą patvirtinančių faktinių aplinkybių atsiradimo gali prisidėti daugiau nei vienas subjektas. Pareiškėjas nepagrįstai vertino, kad šiuo atveju už tuos pačius veiksmus baudžiami du skirtingi juridiniai asmenys, nes šiuo atveju tokie subjektai baudžiami kiekvienas už jo paties padarytą veiką. Teismo nuomone, Departamento taikyta atsakomybė ir skirta minimali bauda vertintinos kaip teisėtos ir pagrįstos. Pažymėjo, jog kitos UAB „Boslita“ ir Ko skunde ir atstovės teisminio nagrinėjimo metu nurodytos aplinkybės pareiškėjo pozicijos pagrįstumo neįrodo. Vien tik UAB „Boslita“ ir Ko subjektyvus manymas, kad ginčijamas nutarimas yra neteisėtas, nesudaro juridinio pagrindo jį panaikinti. Teismas, objektyviai ir visapusiškai įvertinęs byloje surinktų rašytinių įrodymų visetą, atsižvelgęs į teisinį reglamentavimą, padarė išvadą, kad Departamentas teisingai įvertino byloje esančius įrodymus. Departamento 2011 m. birželio 2 d. nutarimas iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas. Nėra juridinio pagrindo jį panaikinti pareiškėjo skunde ir atstovės teisminio nagrinėjimo metu išsakytais argumentais. Teismas atmetė UAB „Boslita“ ir Ko skundą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 88 str. 1 d. 1 p.).

13III.

14Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 165–168) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 7 d. sprendimą ir patenkinti skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatos draudžia alkoholio reklamą leidiniuose, skirtuose mišriai amžiaus grupei. Tam, kad alkoholio reklama būtų pripažinta draudžiama, ji turi būti išspausdinta ar kitaip paskelbta būtent vaikams ir paaugliams skirtuose laikraščiuose, žurnaluose, knygose, televizijos ir radijo programose. Įstatymų leidėjo frazė „vaikams ir paaugliams skirtuose“ reiškia ne ką kita, o būtent leidinio paskirties identifikavimą. Alkoholio reklama yra draudžiama tik tokiuose leidiniuose, kurie iš anksto yra numatyti ir skirti tik vaikams ir paaugliams. Teismas visiškai nepagrįstai plečiamai aiškino Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas, neleistinai apsiribojo vien žurnalo „Panelė“ 2011 m. 4 ir 5 numerių analize ir vertinimu.

162. Net ir pagal turinį žurnalo „Panelė“ negalima laikyti skirtu vaikams ir paaugliams, žurnalas savęs taip nepozicionuoja. Teismas, prieidamas priešingą išvadą, vertino pasenusią

17ir nebeaktualią informaciją, o ir leidėjas nepripažino, kad leidinys yra skirtas vaikams ir paaugliams. Žurnalas „Panelė“, norėdamas išlikti vienu skaitomiausių leidinių Lietuvoje, privalo kreipti dėmesį į visų jo skaitytojų problemas, klausimus, visapusiškai padėti atrasti atsakymus ir įdomiai juos pateikti, o tai reiškia, kad „Panelė“ negali sau leisti diskriminuoti skaitytojų pagal amžių, o jis, kaip patvirtina byloje esanti TNS tyrimo ataskaita, yra labai įvairus. Tačiau tai nereiškia, kad dėl tokio dėmesio absoliučiai visiems skaitytojams „Panelė“ tampa žurnalu, skirtu vienai ar kitai konkrečiai amžiaus grupei.

183. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad apeliantas aktyviais veiksmais siekė paskleisti draudžiamą reklamą, nebuvo pakankamai apdairus ir rūpestingas, pasirinkdamas reklamos sklaidos būdą, todėl yra kaltas, padaręs Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą. Tačiau jis užsakė pagal Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatas nedraudžiamą reklamą, o leidėjas ją sutiko spausdinti. Jo veiksmuose, užsakant reklamą paminėtame leidinyje, nėra kaltės. Negalėjo numatyti, kad teismas Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkto normą aiškins plečiamai.

19Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 175–178) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

201. Tiek Departamentas, tiek teismas, įvertinę byloje esančią medžiagą, remdamiesi paties pareiškėjo pateikta informacija apie skaitytojų auditoriją (nuo 15 metų), kitų valstybės institucijų išvadomis, konstatavo, jog žurnalas „Panelė“ yra skirtas vaikams ir paaugliams. Šis žurnalas orientuotas ne tik į paauglius, bet iš dalies ir į dar jaunesnio amžiaus vaikus. Aplinkybė, jog žurnalas atspindi įvairias gyvenimo sferas ir įvairaus amžiaus herojus, įvairias socialines problemas ir t. t., nepanaikina fakto, kad didžioji dalis žurnalo turinio rubrikų yra orientuota į paaugliams aktualias temas.

212. Pareiškėjas savo iniciatyva užsakė aptariamą alkoholinių gėrimų reklamą, t. y. aktyviai siekė būtent tokią reklaminę informaciją paskleisti. Draudžiamos alkoholio reklamos pateikimas buvo pareiškėjo diskrecija, todėl jis atsako Alkoholio kontrolės įstatymo nustatyta tvarka. Tai, kad pareiškėjas siekė tokią alkoholinių gėrimų reklamą pateikti paaugliams skirtame žurnale, įrodo byloje esantys dokumentai. Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte yra įtvirtintos objektyviai pasireiškiančios faktinės aplinkybės, kurias konstatavus atsakomybė kyla subjektui ne dėl jo subjektyvaus ryšio su atitinkamu pažeidimu (kaltės formos klausimas), bet dėl konkretaus subjekto valios aspekto konstatavimo.

223. Prie tokių pačių Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtinto reikalavimo pažeidimą patvirtinančių faktinių aplinkybių atsiradimo gali prisidėti daugiau nei vienas subjektas. Žurnalo „Panelė“ leidėjui taip pat buvo priimtas nutarimas taikyti ekonomines sankcijas už Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimo pažeidimą. Leidėjas neginčijo pažeidimo fakto, kadangi skundu prašė ne panaikinti nutarimą kaip neteisėtą ir nepagrįstą, o sumažinti paskirtą ekonominę sankciją kaip neproporcingą padarytam pažeidimui (administracinė byla Nr. I-3316-624/2011).

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV.

25Apeliacinis skundas atmestinas.

26Iš pareiškėjo skundžiamo atsakovo 2011 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. ATK2-03-11 matyti, kad 10 000 Lt dydžio bauda paskirta pareiškėjui už Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje nustatyto draudimo pažeidimą. Iš šio atsakovo nutarimo taip pat matyti, jog (pagal atsakovą) faktiniu jo priėmimo pagrindu buvo aplinkybės, kad pareiškėjo užsakymu paaugliams skirtame žurnale „Panelė“ 2011 m. balandžio numeryje (Nr. 4) ir 2011 m. gegužės numeryje (Nr. 5) buvo išspausdinta pareiškėjo gaminamo alkoholinio gėrimo „Bosca“ reklama. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčijama nei tai, kad ši (nutarime aprašyto turinio) reklama Alkoholio kontrolės įstatymo taikymo požiūrių laikytina alkoholio reklama, nei tai, kad aptariama reklama buvo išspausdinta paminėtuose žurnalo numeriuose pareiškėjo, kaip šio alkoholio produkto gamintojo ir nurodytos reklamos užsakovo, iniciatyva. Nagrinėjamas administracinis ginčas tarp jo šalių kilo iš esmės tik dėl to, ar paminėtas žurnalas Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies taikymo požiūriu gali būti laikomas vaikams ir paaugliams skirtu leidiniu. Atsižvelgiant į nurodytą faktinę situaciją, konstatuotina, kad ši bylos aplinkybė ABTĮ 86 straipsnio 2 dalies taikymo prasme pripažintina reikšminga nagrinėjamai bylai. Todėl, be kita ko, ji yra nustatytina pagal byloje esančių įrodymų įvertinimo taisykles, nustatytas ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje.

27Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje (2008-04-18 įstatymo Nr. X-1508 redakcija) nurodyta, kad alkoholio reklama draudžiama vaikams ir paaugliams skirtuose laikraščiuose, žurnaluose, knygose, televizijos ir radijo programose. Tačiau nei pačiame Alkoholio kontrolės įstatyme, nei kituose teisės aktuose nėra pateiktas apibūdinimas, kurį taikant, teisės taikymo požiūriu būtų galima atsakyti į klausimą, koks leidinys (žurnalas) gali būti pripažintas skirtu vaikams ir paaugliams. Teisės taikymo požiūriu, sprendžiant šį klausimą, pirmiausia yra būtina vadovautis teisės aktuose pateiktu vaiko ir paauglio amžiaus apibūdinimu (pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad, kalbant apie vaikus, reikia vadovautis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme pateiktu vaiko apibrėžimu, pagal kurį - tai yra neturintis 18 metų žmogus, o paaugliais laikytini asmenys, kuriems yra nuo 16 iki 18 metų). Sprendžiant klausimą, ar tam tikras leidinys (žurnalas) laikytinas skirtu šių asmenų amžiaus grupei, kiekvienu konkrečiu atveju būtina įvertinti ne tik šio leidinio paskirtį, kuri tiesiogiai nurodyta jį reprezentuojančioje informacijoje (nurodytoje tiek pačiame leidinyje, tiek ir jį pristatančiuose informaciniuose pranešimuose), kuri yra pateikta paties leidėjo (ši informacija – ABTĮ 57 str. taikymo prasme įrodymai – atskleidžia atitinkamą leidėjo tikslą ir jo siekį), bet ir tokio leidinio turinį ta prasme, ar jis (leidinio turinys) atitinka leidėjo nurodytus tikslą ir siekį. Tai reiškia, kad aptariamai bylai reikšmingai aplinkybei nustatyti yra svarbūs ir formalusis, leidinio paskirtį nurodantis, aspektas, ir materialusis, leidinio turinį atskleidžiantis, aspektas. Pasisakydama dėl leidinį charakterizuojančių aplinkybių (kurios rodytų jo paskirtį atitinkamo amžiaus skaitytojų grupei) apimties (jų svorio), palyginus su bendrojo pobūdžio leidinyje teikiama (konkrečiuose periodinio leidinio numeriuose pateikta) informacija, kuri objektyviai negali būti siejama tik su tam tikrai (šiuo atveju žmonių iki 18 metų amžiaus) grupei priklausančiais skaitytojais, kolegija pažymi, kad, nustatant tokią reikšmę, kiekvienu konkrečiu atveju būtina išaiškinti, ar specialią leidinio (žurnalo) paskirtį charakterizuojančios aplinkybės yra išreikštos akcentuotai, aiškiai ir vienareikšmiškai. Tai nustačius, atitinkamas leidinys (žurnalas) Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies taikymo prasme laikytinas skirtu šioje teisės normoje nurodytai asmenų grupei. Pateikiamos Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies aiškinimo išvados pagrįstumą, kolegijos manymu, patvirtina ir Vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio nuostatos, kurios pabrėžia vaiko interesų dominavimą (išskirtinumą) visuose vaiką liečiančiuose veiksmuose, nesvarbu, kokiame kontekste šie veiksmai yra atliekami.

28Pasisakydama dėl nagrinėjamoje byloje esančių įrodymų įvertinimo, kolegija (kaip ir pirmosios instancijos teismas) kaip aukščiau aptartą formalųjį aspektą išskiria patį žurnalo „Panelė“ pavadinimą ir žurnalo pristatymą jo leidėjo: kaip nuo 15 iki 35 amžiaus grupei merginų ir moterų skirtą leidinį. Sutikdama su atitinkamais pirmosios instancijos teismo nurodytais argumentais, kolegija sutinka su teismo padaryta išvada, kad šiuo požiūriu žurnalas neabejotinai yra skirtas ir jauniems asmenims, kurių amžius nuo 15 iki 18 metų, t. y. vaikams ir paaugliams. Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies aiškinimo argumentus, to pakanka padaryti išvadą, kad žurnalas „Panelė“, kaip periodinis leidinys, Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies taikymo prasme laikytinas leidiniu, skirtu vaikams ir paaugliams. Pažymėtina ir tai, kad, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, byloje esančių žurnalo numerių (2011 m. balandžio Nr. 4 ir 2011 m. gegužės Nr. 5) turinys patvirtina paminėtą (paties leidėjo nurodytą) jo paskirtį.

29Atsakydama į apelianto argumentus dėl jo kaltės nebuvimo, kolegija pažymi, kad, sudarydamas su žurnalo „Panelė“ leidėju – trečiuoju suinteresuotu asmeniu – paminėtos alkoholio reklamos išspasdinimo šiame žurnale sutartį (sutartis buvo sudaryta 2011-01-07), pareiškėjas objektyviai galėjo ir, siekdamas savo tikslų, turėjo žinoti aukščiau aptartą (leidėjo deklaruotą) žurnalo paskirtį. Aplinkybė, kad teisės aktuose nėra pateiktas konkretus vaikams ir paaugliams skirto leidinio apibūdinimas, nagrinėjamai bylai nėra reikšminga, nes įstatymo aiškinimas yra teismo prerogatyva, o pats teismo pateiktas teisės normos aiškinimas galioja atgal, t. y. lydi atitinkamą teisės normą visais jos taikymo laike atvejais. Kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad pareiškėjas, veikdamas pakankamai rūpestingai ir apdairiai, turėjo suprasti, kad jo užsakyta alkoholio gaminio reklama neabejotinai pasieks nepilnamečius asmenis. Todėl pareiškėjo argumentai dėl jo kaltės nebuvimo kolegijos atmetami kaip nepagrįsti.

30Taigi konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas yra pagrįstas. Tenkinti pareiškėjo apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra.

31Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Boslita“ ir Ko (toliau –... 5. Pareiškėjas nurodė, kad Departamento direktorius 2011 m. gegužės 18 d.... 6. 29 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimą, būtina nustatyti, jog leidinys,... 7. Atsakovas atsiliepimu į skundą (b. l. 23–27) prašė atmesti skundą kaip... 8. Atsakovas nurodė, kad Departamento surinkta medžiaga nustatyta, jog... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 7 d. sprendimu (b. l.... 11. Teismas nurodė, kad byloje ginčas kilo dėl Departamento 2011 m. birželio 2... 12. 2 dalies 2 punkto draudimo, t. y. draudimo spausdinti alkoholio reklamą... 13. III.... 14. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (b. l. 165–168) prašo panaikinti Vilniaus... 15. 1. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad Alkoholio kontrolės įstatymo 29... 16. 2. Net ir pagal turinį žurnalo „Panelė“ negalima laikyti skirtu vaikams... 17. ir nebeaktualią informaciją, o ir leidėjas nepripažino, kad leidinys yra... 18. 3. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad apeliantas aktyviais veiksmais siekė... 19. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 175–178) prašo Vilniaus... 20. 1. Tiek Departamentas, tiek teismas, įvertinę byloje esančią medžiagą,... 21. 2. Pareiškėjas savo iniciatyva užsakė aptariamą alkoholinių gėrimų... 22. 3. Prie tokių pačių Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 2... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV.... 25. Apeliacinis skundas atmestinas.... 26. Iš pareiškėjo skundžiamo atsakovo 2011 m. birželio 2 d. nutarimo Nr.... 27. Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje (2008-04-18 įstatymo Nr.... 28. Pasisakydama dėl nagrinėjamoje byloje esančių įrodymų įvertinimo,... 29. Atsakydama į apelianto argumentus dėl jo kaltės nebuvimo, kolegija pažymi,... 30. Taigi konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas yra... 31. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 7 d. sprendimą... 33. Nutartis neskundžiama....