Byla 2-2739/2011
Dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Trans Farm LTD atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-2129-513/2011 pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD bankas (dabartinis pavadinimas - AB DNB bankas) ieškinį atsakovams Trans Farm LTD ir bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Danės vartai“ dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB DnB NORD bankas Klaipėdos apygardos teismui faksu pateikė ieškinį atsakovams Trans Farm LTD ir BUAB „Danės vartai“ dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ieškovas nurodė, kad galimai be teisėto pagrindo šalys sudarė 2008 m. gruodžio 10 d. laidavimo sutartį užtikrinant atsakovo Trans Farm LTD ir trečiojo asmens BUAB „EDP Group“ paskolų sutarčių vykdymą, jos pagrindu 2011 m. liepos 18 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi buvo patvirtintas Trans Farm LTD 16 290 797 Lt kreditorinis reikalavimas UAB „Danės vartai“ bankroto byloje. Ieškovas nurodė, kad visos paskolų bei laidavimo sutarčių šalys – Trans Farm LTD, UAB „Danės vartai“, UAB „Klaipėdos Saturnas“, UAB „Žvejų rezidencija“ yra susijusios, įsteigtos vienintelio steigėjo ir akcininko UAB „Edfermus projektai“ (dabartinis pavadinimas UAB „EDP Group“), kurios akcininkai yra Trans Farm LTD, D. M., kuri taip pat yra UAB „Danės vartai“, UAB „Klaipėdos Saturnas“, UAB „Žvejų rezidencija“ steigėjo/savininko UAB „EDP Group“ akcininkė bei buvo nurodytų įmonių direktore iki bankroto bylų joms iškėlimo. Kadangi bankroto administratorius UAB „Insolvensa“ neįsitikino kreditorinio reikalavimo pagrįstumu, ieškovas, kuris taip pat yra UAB „Danės vartai“ kreditorius, siekia nuginčyti laidavimo sutartį, taip pakeisti ir/ar nuginčyti atsakovo Trans Farm LTD kreditorinį reikalavimą UAB „Danės vartai“ bankroto byloje bei apginti bankrutuojančios įmonės, savo ir visų kitų kreditorių teises ir teisėtus interesus. Kadangi teismo nutartis patvirtinti galimai neteisėtą atsakovo Trans Farm LTD kreditorinį reikalavimą įsiteisėjo ir 2011 m. rugsėjo 12 d. 11 val. šaukiamas pirmasis BUAB „Danės vartai“ kreditorių susirinkimas, kuriame bus sprendžiami visam bankroto procesui reikšmingi klausimai: administravimo sąmatos tvirtinimas, administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimas, komercinės veiklos vykdymas, kreditorių susirinkimų šaukimo tvarkos ir informacijos kreditoriams apie bankroto procedūras teikimo tvarkos nustatymo ir kt., bankrutuojančios įmonės UAB „Danės vartai“ patronuojančiai bendrovei Trans Farm LTD galimai neteisėtu pagrindu yra suteikta galimybė absoliučia balsų dauguma kreditorių susirinkime iš esmės vienasmeniškai daryti įtaką sau naudingų nutarimų priėmimą, todėl ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti atsakovui Trans Farm LTD (įgaliotiems asmenims) balsuoti BUAB „Danės vartai“ kreditorių susirinkimuose, sustabdant atsakovo Trans Farm LTD Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 22 straipsnio 6 dalyje numatytos balsavimo teisės BUAB „Danės vartai“ kreditorių susirinkimuose galiojimą iki šioje byloje priimto sprendimo įsiteisėjimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė atsakovui Trans Farm LTD (įgaliotiems asmenims) balsuoti BUAB „Danės vartai“ kreditorių susirinkimuose, sustabdant atsakovo Trans Farm LTD ĮBĮ 22 straipsnio 6 dalies numatytos balsavimo teisės BUAB „Danės vartai“ kreditorių susirinkimuose galiojimą; įpareigojo pareiškėją AB DNB NORD banką per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos pateikti ieškinį Klaipėdos apygardos teismui.

7Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškinys pateiktas faksu ir be priedų, todėl neatitinka įstatymo reikalavimų, sprendė, kad esant viešajam interesui šis ieškinys iš esmės laikytinas prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo (CPK 3 str. 7 d., 111 str. 1 d., 144 str. 2 d., 148 str. 3 d.). Teismas pažymėjo, kad CPK 148 straipsnio 2 dalis nustato, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu iki ieškinio teismui padavimo dienos. Teismas nurodė, kad pareiškėjas ruošiasi pateikti turtinio pobūdžio ieškinį, kurio numatoma suma – 16 290 797 Lt – yra didelė, todėl, įvertinęs prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išdėstytas aplinkybes bei tam tikrą grėsmę bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesams, teismas padarė išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas ir/arba galbūt bus pažeistas viešasis interesas UAB „Danės vartai“ bankroto byloje, taip pat bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisės ir teisėti interesai (CPK 144 str. 1 ir 2 dalys). Dėl nurodytų priežasčių apie prašymo nagrinėjimą atsakovui teismas nepranešė.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atsakovas Trans Farm LTD atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Tam, jog teismas galėtų pareiškėjo prašymą išnagrinėti, šis prašymas turi būti pateiktas laikantis įstatyme nustatytos tvarkos. Procesinis dokumentas, kuris neatitinka įstatymo nurodytų reikalavimų, teismo negali būti priimamas, teismas privalo nustatyti terminą trūkumams pašalinti. Šiuo atveju teismas, gavęs dokumentą faksu, be priedų ir neatitinkantį procesiniam dokumentui keliamų reikalavimų, šį dokumentą priėmė ir jo pagrindu pritaikė laikinąsias apsaugos priemones.
  2. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo teismui dienos turi būti motyvuotas ir pagrįstas, be to, pareiškėjas privalo nurodyti teismui dėl kokių priežasčių ieškinys nėra paduodamas iš karto ir privalo pateikti įrodymus, patvirtinančius tam tikrą grėsmę pareiškėjo turiniams interesams. Įstatymas įpareigoja ieškovą ieškinyje nurodyti faktinį ieškinio pagrindą, o faktinių aplinkybių teisinį kvalifikavimą atlieka bylą nagrinėjantis teismas. Šiuo atveju pareiškėjas nenurodė reikalavimo dalyko, procesinį dokumentą pateikė netinkamai įforminęs, nesilaikydamas nei formos, nei turinio reikalavimų.
  3. Skundžiama nutartimi yra šiurkščiai varžomos didžiausio kreditoriaus bankroto byloje teisės ir teisėti interesai bei vilkinamas bankroto procesas. Be to, šio kreditoriaus reikalavimas yra patvirtintas įsiteisėjusia teismo nutartimi, kuri privalomai vykdytina.

10Ieškovas atsiliepimo į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka teismui nepateikė.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos byloje aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Šioje apeliacijoje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta.

14Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas AB DnB NORD bankas 2011 m. rugsėjo 9 d. padavė teismui ieškinį ir teismas 2011 m. rugsėjo 20 d. ieškinį priėmė.

15Pagal bylos duomenis ieškovas ieškiniu siekia nuginčyti 2008 m. gruodžio 10 d. laidavimo sutartį, kurios pagrindu 2011 m. liepos 18 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi buvo patvirtintas įmonės Trans Farm LTD 16 290 797 Lt dydžio kreditorinis reikalavimas. Šiam reikalavimui užtikrinti ieškovas prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti atsakovui Trans Farm LTD balsuoti BUAB „Danės vartai“ kreditorių susirinkimuose, sustabdant atsakovo ĮBĮ 22 straipsnio 6 dalyje numatytos balsavimo teisės BUAB „Danės vartai“ kreditorių susirinkimuose galiojimą iki šioje byloje priimto sprendimo įsiteisėjimo. Teismas skundžiama nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – uždraudė atsakovui Trans Farm LTD (įgaliotiems asmenims) balsuoti BUAB „Danės vartai“ kreditorių susirinkimuose. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad numatomo ieškinio suma yra didelė – 16 290 797 Lt, todėl teismas, įvertinęs ieškovo prašyme išdėstytas aplinkybes bei tam tikrą grėsmę bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesams, sprendė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas ir galbūt bus pažeistas viešasis interesas UAB „Danės vartai“ bankroto byloje bei bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisės ir interesai.

16Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad palikus skundžiamą nutartį galioti, bus suvaržytos didžiausio kreditoriaus bankroto byloje teisės bei vilkinamas bankroto procesas. Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu sutinka.

17Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo Trans Farm LTD 16 290 797 Lt dydžio kreditorinis reikalavimas patvirtintas įsiteisėjusia Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. liepos 18 d. nutartimi. Tokiu būdu atsakovo Trans Farm LTD kreditorinio reikalavimo klausimas šiuo metu yra išspręstas. Pirmosios instancijos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždraudimas atsakovui balsuoti BUAB „Danės vartai“ kreditorių susirinkimuose, teisėjų kolegijos nuomone, yra nesuderinamas su bankroto proceso esme ir kreditorių teisių gynimu šiame procese, nes vieno iš kreditorių, kurio reikalavimą teismas yra patvirtinęs, teisių apribojimas vien todėl, kad ieškovas pradėjo ginčyti kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo pagrindą (laidavimo sutartį) akivaizdžiai pažeistų kreditoriaus Trans Farm LTD, kurio reikalavimą teismas patvirtino, teises. Ieškovas prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodo, kad patvirtintas kreditorinis reikalavimas suteikia atsakovui absoliučią balsų daugumą kreditorių susirinkime ir galimybę iš esmės vienasmeniškai įtakoti Trans Farm LTD naudingų nutarimų priėmimą, tokia situacija, ieškovo manymu, sukels neatitaisomą žalą bankrutuojančiai įmonei, nes gali būti priimti jai (įmonei) ir įmonės kreditoriams nenaudingi nutarimai, pažeidžiantys tiek banko, tiek ir kitų kreditorių turtinius interesus, o tai sudarys prielaidas bankroto proceso vilkinimui. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad jokių tai patvirtinančių duomenų byloje nėra. Be to, kreditoriai turi teisę ginčyti kreditorių susirinkimuose priimtus nutarimus (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Priešingai nei nurodo ieškovas, bankroto procesas būtų užvilkintas palikus teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomu, tačiau nagrinėjamu atveju aišku, kad laidavimo sutarties pripažinimas negaliojančia, visų pirma, būtų pagrindas kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl kreditorinių reikalavimų patikslinimo (ĮBĮ 26 str. 1 d.).

18Teisėjų kolegijos manymu, nesant duomenų apie galimą kreditoriaus Trans Farm LTD, kurio reikalavimas patvirtintas įsiteisėjusia teismo nutartimi, veikimą priešingai bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesams, pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi nepagrįstai apribojo šio kreditoriaus teises bankroto byloje.

19Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

20Teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl kitų skundo argumentų, nes, atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą ir aukščiau nurodytas aplinkybes, jie netenka reikšmės.

21Apeliantas atskirajame skunde taip pat prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje buvo sprendžiamas tik procesinio teisinio pobūdžio klausimas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pagrįstumo ir teisėtumo. Proceso dalyvių turėtos bylinėjimosi išlaidos sprendžiamos bylą (materialaus teisinio pobūdžio reikalavimus) išnagrinėjus iš esmės (CPK 93 str.). Šių aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad atsakovas prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų už atskirojo skundo parengimą turi reikšti pirmosios instancijos teisme, kuris, išnagrinėjęs bylą iš esmės, taip pat išspręs ir klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo (priteisimo).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

23Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo AB DnB NORD banko prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB DnB NORD bankas Klaipėdos apygardos teismui faksu pateikė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartimi pritaikė... 7. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškinys pateiktas faksu ir be priedų,... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Atsakovas Trans Farm LTD atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 10. Ieškovas atsiliepimo į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka teismui... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos byloje aplinkybės, teisiniai... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Šioje apeliacijoje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 14. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas AB DnB NORD bankas 2011 m. rugsėjo 9... 15. Pagal bylos duomenis ieškovas ieškiniu siekia nuginčyti 2008 m. gruodžio 10... 16. Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad palikus skundžiamą nutartį... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovo Trans Farm LTD 16 290 797 Lt dydžio... 18. Teisėjų kolegijos manymu, nesant duomenų apie galimą kreditoriaus Trans... 19. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad Klaipėdos apygardos... 20. Teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl kitų skundo argumentų, nes,... 21. Apeliantas atskirajame skunde taip pat prašo priteisti patirtas bylinėjimosi... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartį panaikinti ir...