Byla 2-1087-781/2019
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Grimeda“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo laikinai einančio uždarosios akcinės bendrovės „Grimeda“ direktoriaus pareigas M. M. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. gegužės 30 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Grimeda“,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas laikinai einantis uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Grimeda“ direktoriaus pareigas M. M. pateikė teismui pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovei UAB „Grimeda“ iškėlimo.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

92.

10Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. gegužės 30 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo laikinai einančio UAB „Grimeda“ direktoriaus pareigas M. M. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „Grimeda“.

113.

12Teismas, įvertinęs pateiktą pareiškimą ir jo priedus, nustatė, kad pareiškėjas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Grimeda“ iškėlimo nėra informavęs įmonės kreditorių, nesilaikė privalomos išankstinės kreipimosi į teismą tvarkos, todėl pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsisakė priimti.

13III.

14Atskirojo skundo argumentai

154.

16Pareiškėjas laikinai einantis UAB „Grimeda“ direktoriaus pareigas M. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. gegužės 30 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

174.1.

18Pareiškėjas 2019 m. gegužės 23 d. išsiuntė kreditoriams Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytų dokumentų kopijas (metmenų ir įmonės dalyvių sprendimo dėl metmenų patvirtinimo kopijas), todėl nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjas nesilaikė privalomos išankstinės kreipimosi į teismą tvarkos.

194.2.

20Įmonės kreditoriams buvo sudaryta galimybė susipažinti su restruktūrizavimo plano metmenų priedais.

214.3.

22Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytų dokumentų kopijos (metmenų ir įmonės dalyvių sprendimo dėl metmenų patvirtinimo kopijos) taip pat buvo išsiųstos registruotu paštu Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

23IV.

24Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

255.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

276.

28Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo laikinai einančio UAB „Grimeda“ direktoriaus pareigas M. M. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „Grimeda“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Dėl naujų įrodymų priėmimo

297.

30Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 straipsnis).

318.

32Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „Grimeda“ su priedais kopiją. Minėtais įrodymais apeliantas grindžia pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumą.

339.

34Atsižvelgdamas į tai, kad nauji įrodymai yra iš esmės tapatūs pareiškimui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „Grimeda“ ir jo priedams, teiktiems pirmosios instancijos teismui, tačiau šis pareiškimo priedus 2019 m. gegužės 31 d. pranešimu, nesulaukęs apskųstos nutarties įsiteisėjimo, grąžino pareiškėjui, siekdamas objektyviai ir visapusiškai išnagrinėti kilusį ginčą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog yra pagrindas priimti kartu su atskiruoju skundu pateiktus naujus įrodymus (CPK 314 straipsnis).

3510.

36Apeliacinės instancijos teisme 2019 m. rugpjūčio 20 d. gautas suinteresuoto asmens akcinės bendrovės (toliau – AB) Šiaulių banko prašymas dėl naujų įrodymų prijungimo prie nagrinėjamos bylos.

3711.

38Atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamoje byloje suinteresuotas asmuo AB Šiaulių bankas nėra byloje dalyvaujantis asmuo, apeliacinės instancijos teismas atsisako prijungti prie bylos ir vertinti pateiktus naujus įrodymus (CPK 37 straipsnio 1 dalis).

39Dėl atskirojo skundo argumentų

4012.

41Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškimą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkte įtvirtintu pagrindu. Apelianto įsitikinimu, teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškimą.

4213.

43Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad asmens teisė kreiptis į teismą yra universali, bet ne absoliuti. Jos įgyvendinimas yra siejamas su tam tikromis įstatyme numatytomis sąlygomis, kurios vadinamos teisės kreiptis į teismą prielaidomis ir šios teisės tinkamo realizavimo sąlygomis. Pateikus pareiškimą teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, prasideda pradinė ir privaloma civilinės bylos iškėlimo stadija, be kurios neįmanoma pradėti kitų proceso stadijų. Civilinės bylos iškėlimo stadijoje teismas patikrina, ar buvo laikytasi kreipimosi į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygų. Pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktą teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Įstatyme įtvirtinta sąvoka išankstinė ginčų sprendimo ne teisme tvarka gali apimti neteisminių institucijų veiklą, sprendžiant tam tikrų kategorijų civilines bylas ar pretenzijas. Išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka taip pat gali būti įgyvendinama per privalomą pretenzijų pareiškimą priešingus interesus turinčiam materialinių teisinių santykių subjektui, kurių tikslas – informuoti skolininką apie neįvykdytą prievolę arba kitų pareigų nevykdymą, suteikiant jam galimybę įvykdyti šiuos įsipareigojimus ir išvengti kreipimosi į teismą.

4414.

45Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, išankstinė įmonės restruktūrizavimo bylos sprendimo tvarka Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme (toliau – ĮRĮ) nėra nustatyta, tačiau ĮRĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintos sąlygos, kurios turi būti įgyvendintos prieš kreipiantis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte reglamentuota, kad įmonės valdymo organas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos raštu praneša kiekvienam įmonės kreditoriui, asmenims, kuriems įmonė yra užtikrinusi savo ar trečiųjų asmenų įsipareigojimų tinkamą vykdymą laidavimu, garantija ar kitomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, taip pat asmenims, kurie yra suteikę garantiją ar kitas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones už įmonę, ir šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai apie šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo priėmimą ir nusiunčia kreditoriams ir šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytų dokumentų kopijas. To paties straipsnio 4 dalies 2 punkte nustatyta, kad prie pareiškimo dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pridedami metmenys ir įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas dėl metmenų patvirtinimo. Taigi, prieš kreipdamasis į teismą įmonės valdymo organas turi raštu pranešti kiekvienam įmonės kreditoriui apie sprendimą kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nusiųsti kreditoriams pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo bei metmenis. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nesant įvykdytoms ĮRĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintoms sąlygoms, yra pagrindas vadovaujantis CPK 3 straipsnio 6 dalimi taikyti CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir atsisakyti priimti pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Tokiu atveju konstatuotina, jog nebuvo laikytasi ĮRĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintų prielaidų, būtinų tinkamam kreipimuisi į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo įgyvendinti.

4615.

47Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad apelianto pateiktas pareiškimas neatitinka ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintos sąlygos – kreditoriai nėra tinkamai raštu informuoti apie sprendimą kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo bei jiems nėra tinkamai išsiųsti ir įteikti pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priedai bei metmenys. Bylos duomenimis nustatyta, jog pareiškėjas 2019 m. gegužės 24 d. kreditoriams išsiuntė pranešimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo bei metmenų be priedų kopiją, įmonės dalyvių sprendimą kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir tą pačią 2019 m. gegužės 24 d. pateikė teismui pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

4816.

49Apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamoje nutartyje padaryta išvada, jog kreditoriai nebuvo tinkamai informuoti apie ketinimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Grimeda“ išsiunčiant pranešimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo tą pačią dieną kai yra pateikiamas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo teismui. Be to, pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad kreditoriams nebuvo nusiųsti pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo kartu su metmenimis ir visais priedais, kaip to reikalauja ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 4 dalies 2 punktas. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pagrįstai konstatuotas ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies pažeidimas ir pagrindas atsisakyti priimti pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

5017.

51Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad teismas tinkamai taikė ir aiškino CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktą, pagrįstai nustatė pagrindą atsisakyti priimti pareiškėjo pareiškimą dėl atsakovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo, todėl atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

5218.

53Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus išaiškinimus, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma.

54Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

55Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. gegužės 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas laikinai einantis uždarosios akcinės bendrovės (toliau –... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 2.... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. gegužės 30 d. nutartimi atsisakė... 11. 3.... 12. Teismas, įvertinęs pateiktą pareiškimą ir jo priedus, nustatė, kad... 13. III.... 14. Atskirojo skundo argumentai... 15. 4.... 16. Pareiškėjas laikinai einantis UAB „Grimeda“ direktoriaus pareigas M. M.... 17. 4.1.... 18. Pareiškėjas 2019 m. gegužės 23 d. išsiuntė kreditoriams Lietuvos... 19. 4.2.... 20. Įmonės kreditoriams buvo sudaryta galimybė susipažinti su... 21. 4.3.... 22. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 6 straipsnio 4... 23. IV.... 24. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. 5.... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 27. 6.... 28. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 29. 7.... 30. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 31. 8.... 32. Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė pareiškimo dėl... 33. 9.... 34. Atsižvelgdamas į tai, kad nauji įrodymai yra iš esmės tapatūs... 35. 10.... 36. Apeliacinės instancijos teisme 2019 m. rugpjūčio 20 d. gautas suinteresuoto... 37. 11.... 38. Atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamoje byloje suinteresuotas asmuo AB... 39. Dėl atskirojo skundo argumentų... 40. 12.... 41. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškimą dėl įmonės... 42. 13.... 43. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad asmens teisė kreiptis į teismą... 44. 14.... 45. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, išankstinė įmonės... 46. 15.... 47. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad apelianto pateiktas pareiškimas... 48. 16.... 49. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamoje nutartyje padaryta... 50. 17.... 51. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad teismas tinkamai... 52. 18.... 53. Kiti atskirojo skundo argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus... 54. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 55. Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. gegužės 30 d. nutartį palikti...