Byla 2A-1568-661/2014
Dėl įpareigojimo išduoti pažymą apie darbo sąlygas, teismas

1Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas Alvydas Barkauskas (pranešėjas), kolegijos teisėjai Aldona Tilindienė ir Liuda Uckienė rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės V. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės V. J. ieškinį atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikos“ dėl įpareigojimo išduoti pažymą apie darbo sąlygas, teismas

Nustatė

2Ginčo esmė

3Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos“ išduoti ieškovei pažymą, patvirtinančią, kad ieškovė laikotarpyje nuo 2009 m. II – ojo pusmečio iki 2012-01-03 pas atsakovą dirbo jonizuojančios spinduliuotės veikiamoje aplinkoje apšvitos dozei neviršijant gyventojams nustatytų ribų, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos“ su ieškiniu nesutiko. Atsakovas sutinka su įstatymuose įtvirtintos asmens teisės gauti darbdavio turimą informaciją apie buvusį darbuotoją bei apie jo darbo sąlygas. Tačiau tokia informacija turi atitikti ne darbuotojo lūkesčius, o tiesą. Darbdavys negali pateikti ieškovei pažymos, kad ji dirbo jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje, nes nurodyto turinio pažyma neatitiktų faktinių aplinkybių bei tiesos. Paaiškino, kad darbdavys negali išduoti kitokio turinio pažymos, nei tai numato DK 141 str.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 8 d. sprendimu ieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovės teisė gauti informaciją atitinka įstatyme numatytą darbdavio pareigą išduoti tokią informaciją. Teismas, įvertinęs pateiktos pažymos turinį, sprendė, kad darbdavys DK 141 str. 4 d. numatytą pareigą yra įvykdęs. Įstatymas, kuriuo remiasi ieškovė, nurodo, kokio turinio informaciją darbdavys privalo suteikti atleistam iš darbo darbuotojui. DK 141 str. 4 d. nėra numatyta, kad darbdavys privalo pateikti informaciją apie darbo pobūdį, darbo aplinkoje buvusius kenksmingus ar pavojingus veiksnius. To nenumato ir DK 208 str. 2 d. Todėl teismas negali atsakovo įpareigoti išduoti ieškovės prašomo turinio informacijos.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Ieškovė pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą –ieškinį patenkinti.

9Apeliantė nurodė, kad iškilus klausimų dėl saugos ir sveikatos, darbuotojas turi teisę kreiptis į darbdavį. Teisę žinoti apie darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius darbuotojas turi vadovaujantis DK 275 str. 2 p. bei darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 34 str. 2 p. Darbas jonizuojančios spinduliuotės veikiamoje aplinkoje pagal LR Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimą Nr. 1386 priskiriamas prie pavojingų darbų. Apie tokių darbų pavojingumą patvirtino ir Radiacinės saugos centro atstovė 2013 m. gruodžio 19 d. teismo posėdyje, nurodydama, kad, jeigu teismo salėje būtų įjungtas angiografas Innova 2100, ji nedelsiant paliktų teismo salę. Akivaizdu, kad veikiant angiografui Innova 2100 aplinkoje susidaro skirtingų krūvių jonai, kas reiškia, jog darbuotojas darbo funkcijas atlieka jonizuojančioje aplinkoje - pavojingoje aplinkoje.

10Tai, kad apeliantė dirbo jonizuojančios spinduliuotės veikiamoje aplinkoje byloje yra duomenų. Pirmiausia tokią išvadą patvirtino 2011-12-13 Radiacinės saugos centras reikalavimų patikrinimo akte Nr. 03-273 6 punkte. Antra, byloje Radiacinės saugos centrui dalyvaujant kaip išvadą teikiančiai institucijai rašytinėje Radiacinės saugos centro išvadoje Nr. 1.11-1-2044, teismui pateiktoje 2012 m. rugsėjo 3 d., konstatuota, jog veikiant angiografui Innova 2100 jonizuojanti dozės galia viršija gamtinį foną. Radiacinės saugos centro atstovė R.M. S. 2012 m. rugsėjo 21 d. teismo posėdžio metu aiškiai nurodė, kad Ieškovė dirbo jonizuojančios spinduliuotės aplinkoje.

11Iki teisminio nagrinėjimo Ieškovė apie savo darbą veikiant jonizuojančiai spinduliuotei nežinojo ir iki šiol neturi jokio oficialaus darbdavio rašytinio patvirtinimo apie buvusias darbo sąlygas.

12Atsakovas pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą. Pažymi, jog apeliantė netinkamai aiškina Darbo kodekso (DK) normas, reglamentuojančias darbdavio pareigą informuoti darbuotoją apie jo darbo sąlygas. Atsakovo manymu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai savo sprendime vadovavosi DK 275 str. 2 p., įtvirtinančiu darbuotojo teisę žinoti apie jo darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius. Atkreiptinas dėmesys, kad darbdavys apie tokius veiksnius privalo informuoti darbuotoją tik tokiu atveju, jei jie yra. Sveikatai kenksmingų ir (ar) pavojingų veiksnių nesant darbdavys neturi parnešti darbuotojui apie jų nebuvimą. Taigi, nesant V. J. darbo aplinkoje nei kenksmingų, nei pavojingų veiksnių, darbuotoja apie tai nebuvo informuota pagrįstai.

13Apeliantė tendencingai aiškina atsakovo poziciją dėl darbuotojo teisės gauti darbdavio turimą informaciją apie buvusį darbuotoją. Parengiamuosiuose procesiniuose dokumentuose atsakovas ne kartą nurodė, kad nekvestionuoja nurodytos darbdavio pareigos, bet jos ribos yra apibrėžtos DK 41 str. 4 d., reglamentuojančioje teiktinos pažymos turinį. Todėl apeliantė nepagrįstai reikalauja suteikti jai kitokio, nei numato minėtas įstatymas, turinio pažymą. Teismas savo sprendime pagrįstai konstatavo, kad darbdavys savo pareigą, numatytą DK 141 str. 4 d., įvykdė tinkamai.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

15teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistu (CPK 326 str. 1 d. 1 p.)

17Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama ieškovės apeliacinio skundo ribose.

18Ieškovė V. J. prašo įpareigoti atsakovą VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikas“ išduoti pažymą, patvirtinančią, kad ji laikotarpyje nuo 2009 m. II – ojo pusmečio iki 2012-01-03 pas atsakovą dirbo jonizuojančios spinduliuotės veikiamoje aplinkoje apšvitos dozei neviršijant gyventojams nustatytų ribų. Ieškovė savo reikalavimą grindžia DK 141 str. 4 d., 208 str. 2 d., 275 str. 2 d., Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 34 str. 2 p. nuostatomis.

19Darbo kodekso 141 str. 4 d. nustato, kad jeigu darbuotojas pageidauja, darbdavys privalo išduoti jam pažymą apie darbą, nurodydamas darbo funkcijas (pareigas), jo pradžios ir pabaigos datas, o darbuotojo prašymu – darbo užmokesčio dydį ir darbo įvertinimą (charakteristiką).

20Byloje yra nustatyta, kad ieškovė 2012 m. sausio 30 d. pateikė darbdaviui prašymą remiantis DK 141 str. 4 d. išduoti jai pažymą apie darbo funkcijas (b.l. 34). Taip pat nustatyta, kad darbdavys išdavė tokią pažymą, joje nurodydamas, kad vadovaujantis DK 141 str. 4 d., patvirtina, kad V. J. VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose“ dirbo nuo 1994-04-01 iki 2012-01-03, II operaciniame bloke, operacinės slaugytoja; darbo funkcijos nurodytos pareigų instrukcijoje (b.l. 10).

21Darbo kodekso 275 str. 2 p. nustato, kad darbuotojai turi teisę sužinoti iš padalinio vadovo, darbdavio apie jų darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius. Teismas, aiškindamas šios normos turinį pagrįstai sprendė, kad tokia teisė darbuotojams yra garantuojama tol, kol jų darbo santykiai nėra pasibaigę, tam – kad dirbantys asmenys žinotų, kokie veiksniai yra darbo aplinkoje ir kad galėtų reikalauti darbdavio juos pašalinti (DK 260 str.), o tam tikrais atvejais – atsisakyti dirbti kenksmingomis ar pavojingomis darbo sąlygomis (DK 266 str. 1 d. 5 p.). Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo išvada, kad asmuo, su kuriuo darbo santykiai yra pasibaigę, tokiomis teisėmis darbuotojų saugos srityje pasinaudoti nebegali, nes tokia informacija tampa neaktualia ir pagal įstatymą neprivalo būti suteikta. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 34 str. 2 p.

22Darbo sutartis su ieškove V. J. yra nutraukta 2012 m. sausio 3 d., todėl ieškovės reikalavimas suteikti jai informaciją apie darbo aplinkoje buvusius kenksmingus ar pavojingus veiksnius, remiantis DK 275 str. 2 p. ar Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 34 str. 2 p., pagrįstai netenkintas.

23Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad darbdavys DK 141 str. 4 d. numatytą pareigą yra įvykdęs. DK 141 str. 4 d. nėra numatyta, kad darbdavys privalo pateikti informaciją apie darbo pobūdį, darbo aplinkoje buvusius kenksmingus ar pavojingus veiksnius. To nenumato ir DK 208 str. 2 d. Todėl teismas negali atsakovą įpareigoti išduoti ieškovės prašomo turinio informacijos.

24Įvertinus byloje esančius duomenis galima daryti išvadą, jog darbdavys (atsakovas) nepatvirtino fakto, jog ieškovė dirbo kenksmingomis darbo sąlygomis. Teismas išaiškina apeliantei, jei ji nesutinka su darbdavio minėta pozicija ir ji patyrė žalos, pavyzdžiui darbo metu dirbant pas atsakovą, turi teisę kreiptis ieškininės teisenos tvarka ir įrodinėti šį teisiškai reikšmingą faktą.

25Atsakovas prašo priteisti iš apeliantės 1500,00 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme. Kadangi apeliantės skundas atmetamas, todėl vadovaujantis LR CPK 93 str., 98 str. atsakovui iš apeliantės priteistinos šio patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme.

26Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei „Santariškių klinikos“ iš V. J. 1500,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos... 2. Ginčo esmė... 3. Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą VšĮ „Vilniaus... 4. Atsakovas VšĮ „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos“... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 8 d. sprendimu ieškinį... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Ieškovė pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 9. Apeliantė nurodė, kad iškilus klausimų dėl saugos ir sveikatos,... 10. Tai, kad apeliantė dirbo jonizuojančios spinduliuotės veikiamoje aplinkoje... 11. Iki teisminio nagrinėjimo Ieškovė apie savo darbą veikiant jonizuojančiai... 12. Atsakovas pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą. Pažymi,... 13. Apeliantė tendencingai aiškina atsakovo poziciją dėl darbuotojo teisės... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, ... 15. teisiniai argumentai ir išvados... 16. Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 17. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 18. Ieškovė V. J. prašo įpareigoti atsakovą VšĮ „Vilniaus universiteto... 19. Darbo kodekso 141 str. 4 d. nustato, kad jeigu darbuotojas pageidauja,... 20. Byloje yra nustatyta, kad ieškovė 2012 m. sausio 30 d. pateikė darbdaviui... 21. Darbo kodekso 275 str. 2 p. nustato, kad darbuotojai turi teisę sužinoti iš... 22. Darbo sutartis su ieškove V. J. yra nutraukta 2012 m. sausio 3 d., todėl... 23. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad... 24. Įvertinus byloje esančius duomenis galima daryti išvadą, jog darbdavys... 25. Atsakovas prašo priteisti iš apeliantės 1500,00 Lt išlaidų teisinei... 26. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 8 d. sprendimą palikti... 28. Priteisti atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei „Santariškių...