Byla 2-1693/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Fundonita“ direktoriaus T. R. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarties, kuria atmestas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Fundonita“ direktoriaus T. R. prašymas dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 26 d. nutartimi paskirtos 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) baudos panaikinimo, bankroto byloje Nr. B2-2106-153/2010.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 14 d. nutartimi įpareigojo atsakovo UAB „Fundonita“ administracijos vadovą iki 2010 m. balandžio 30 d. pateikti Kauno apygardos teismui: įmonės kreditorių, debitorių adresus, asmens, (įmonės) kodus, duomenis apie prievolių įvykdymo terminus (atsiskaitymo data), skolų sumas, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditoriaus pareiškimo pateikimo dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, atskaitomybės dokumentus (balansus), įmonės įstatus, įmonės registracijos pažymėjimą, duomenis apie įmonės sąskaitas banke nurodant banko ir sąskaitos rekvizitus. Duomenis apie iškeltas įmonei civilines ir kt. bylas esančias teisme ir ikiteisminio tyrimo institucijose, išieškojimus ne ginčo tvarka. Ta pačia nutartimi teismas išaiškino atsakovui UAB „Fundonita“, kad jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas pateikti nurodytus dokumentus bus neįvykdytas be pateisinamos priežasties, teismas gali skirti įmonės vadovui iki 10 tūkstančių litų baudą. Per teismo nustatytą terminą atsakovo direktorius teismui 2010 m. balandžio 14 d. nutartyje nurodyto įpareigojimo neįvykdė, nurodytų dokumentų nepateikė, taip pat nepranešė teismui apie tai, kad reikalaujamų dokumentų negali pateikti dėl svarbių priežasčių, todėl Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 26 d. nutartimi skyrė atsakovo UAB “Fundonita“ direktoriui T. R. 1000 Lt baudą bei pakartotinai įpareigojo atsakovo direktorių iki 2010 m. birželio 16 d. pateikti Kauno apygardos teismui aukščiau minėtus dokumentus. Teismas taip pat pakartotinai išaiškino teismo reikalavimo neįvykdymo pasekmes.

4Atsakovo direktorius 2010 m. birželio 10 d. pateikė prašymą, panaikinti jam teismo 2010 m. gegužės 26 d. nutartimi paskirtą baudą. Prašyme nurodė, kad teismo 2010 m. balandžio 14 d. nutartyje nurodytų dokumentų negalėjo pateikti, nes atostogavo įmonės buhalterė įmonės buhalterija už 2010 metus buvo visiškai nesutvarkyta. Įmonė nuo 2010 metų kovo mėnesio nemoka darbo užmokesčio darbuotojams, tarp jų ir jam, todėl jis yra finansiškai nepajėgus sumokėti paskirtą baudą. Nurodė, kad teismas, skirdamas baudą, dar labiau pablogino jo ekonominę padėtį, todėl baudos, kuri gali būti laikoma beviltiška skola, skyrimas prieštarauja ekonomiškumo principui, neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų.

5Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 29 d. nutartimi atmetė atsakovo direktoriaus prašymą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 26 d. nutartimi paskirtos 1 000 Lt (vieno tūkstančio litų) baudos panaikinimo. Teismas įvertinęs atsakovo direktoriaus nurodytas priežastis, sprendė, kad nurodytos priežastys nesudaro pagrindo panaikinti teismo paskirtą baudą atsakovo direktoriui. Atsakovo direktoriaus nurodytą aplinkybę, kad įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų negalima buvo pateikti dėl to, jog minėti dokumentai už 2010 metus yra nesutvarkyti, atmetė kaip nepagrįstą. Teismas nurodė, kad pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 27 str., už įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registrui, atsako įmonės vadovas. Pagal minėto įstatymo nuostatas, UAB „Fundonita“ finansinės atskaitomybės dokumentai Juridinių asmenų registrui turėjo būti pateikti pasibaigus 2009 m. finansiniams metams. Juridinių asmenų registro duomenimis nustatyta, kad UAB „Fundonita“ nėra pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų už 2009 m. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovo direktorius nevykdė ne tik teismo 2010 m. gegužės 26 d. nutartimi nustatyto įpareigojimo pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus, bet ir ĮFAĮ nustatyto įpareigojimo pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registrui. Įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai už 2009 m. turėjo būti patvirtinti ir pateikti Juridinių asmenų registrui dar iki 2010-04-14 teismo nutarties priėmimo. Teismas atmetė kaip nepagrįstą atsakovo direktoriaus nurodytą aplinkybę, kad dokumentų nebuvo galima pateikti dėl buhalterės atostogų. Teismas nurodė, kad šiuo atveju, įmonės administracijos vadovas privalėjo paskirti kitą darbuotoją, kuris buhalterės atostogų metu atliktų jos funkcijas. Teismas pažymėjo, kad teismo paskirta bauda gali būti išieškoma ne tik iš atsakovo direktoriaus darbo užmokesčio, bet ir iš nuosavybės teise jam priklausančio turto CPK nustatyta tvarka. Paskyrus baudą, atsakovo administracijos vadovas teismo įpareigojimo neįvykdė – nepateikė įmonės kreditorių, debitorių sąrašų, todėl, esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, atsakovo administratoriaus prašymas dėl teismo 2010 m. gegužės 26 d. nutartimi paskirtos baudos panaikinimo atmestas.

6Atskiruoju skundu atsakovo UAB „Fundonita“ direktorius T. R. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 29 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti UAB „Fundonita“ direktoriui T. R. paskirtą 1000 Lt baudą. Atskirąjį skundą atsakovo direktorius grindžia šiais motyvais:

71. Teismo argumentai, kad finansinės atskaitomybės dokumentus už 2009 metus atsakovas Juridinių asmenų registrui turėjo pateikti dar iki 2010 m. balandžio 14 d. teismo nutarties priėmimo nėra pagrįsti.

82. Teismas nepagrįstai atmetė direktoriaus nurodytą aplinkybę, kad dokumentų nebuvo galima pateikti dėl buhalterės atostogų ir nurodė, kad įmonės administracijos vadovas privalo paskirti kitą darbuotoją, kuris buhalterės atostogų metu atliktų jos funkcijas. Teismas neatsižvelgė į objektyvias priežastis, kad įmonė yra susidūrusi su finansiniais sunkumais, įmonėje dirbo tik direktorius ir buhalterė, todėl buhalterės atostogų metu niekas kitas jos funkcijų perimti negalėjo.

93. Kadangi įmonė jau daugiau nei keturis mėnesius savo darbuotojams, tame tarpe ir įmonės direktoriui nemoka atlyginimo, todėl direktorius yra finansiškai nepajėgus sumokėti paskirtos baudos. Visas direktoriaus nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas yra įkeistas, todėl išieškoti iš šio turto nebus galimybės.

104. Teismo argumentas, kad paskyrus baudą atsakovo administracijos vadovas teismo įpareigojimo neįvykdė t. y. nepateikė įmonės kreditorių, debitorių sąrašų yra nepagrįstas, nes minėti dokumentai buvo pateikti kartu su 2010 m. birželio 10 atsiliepimu.

115. Teismo nutartis dėl atsisakymo panaikinti paskirtą baudą, kuri automatiškai gali būti laikoma beviltiška skola, neatitinka protingumo, teisingumo, sąžiningumo bei ekonomiškumo principų.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Nagrinėjamoje byloje yra kilęs bankrutuojančios įmonės vadovui paskirtos baudos už teismo nutarties nevykdymą, kuria jis buvo įpareigotas teismui pateikti dokumentus reikalingus bankroto bylai nagrinėti bei įvertinti atsakovo turtinę padėtį, panaikinimo klausimas (CPK 107 str.).

14Pagal CPK 107 straipsnio pirmosios dalies nuostatą, asmuo, kuriam paskirta bauda, per keturiolika dienų nuo nutarties priėmimo gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti.

15Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 26 d. nutartimi už minėtų įpareigojimų nevykdymą skyrė atsakovo UAB “Fundonita“ direktoriui T. R. 1000 Lt baudą bei pakartotinai įpareigojo iki 2010 m. birželio 16 d. pateikti reikalaujamus dokumentus. Teismas taip pat pakartotinai išaiškino teismo reikalavimo neįvykdymo pasekmes. Pirmosios instancijos teismas, šia nutartimi paskirdamas atsakovo direktoriui 1000 Lt baudą, pagrįstai remiasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau ĮBĮ) įtvirtintais šių bylų nagrinėjimo ypatumais. Minimo įstatymo normos griežtai reglamentuoja ne tik teismo, bet ir dalyvaujančių byloje asmenų atliekamų procesinių veiksmų terminus (ĮBĮ 9 str. 1 d.). Šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje imperatyviai nurodyta, kad teismas, gavęs pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, ne vėliau kaip per vieną mėnesį privalo priimti nutartį iškelti ar atsisakyti iškelti šią bylą, todėl parengiamieji veiksmai privalo būti atlikti neatidėliotinai.

16Atsakovo direktorius 2010 m. birželio 10 d. pateiktame prašyme, panaikinti jam paskirtą baudą, nurodė, kad teismo 2010 m. balandžio 14 d. nutartyje nurodytų dokumentų negalėjo pateikti, nes atostogavo įmonės buhalterė įmonės buhalterija už 2010 m. buvo visiškai nesutvarkyta. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į atsakovo direktoriaus prašyme bei atskirajame skunde nurodytas aplinkybes mano, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė atsakovo nurodytas dokumentų nepateikimo priežastis kaip neturinčias pakankamo pagrindo panaikinti teismo paskirtą baudą įmonės direktoriui. Teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės vadovas, kaip atsakingas asmuo už įmonės veiklą privalo užtikrinti, kad teismo pavedimai būtų tinkamai ir laiku įvykdomi.

17Ta aplinkybė, kad atsakovo direktorius teismo reikalautus dokumentus pateikė kartu su 2010 m. birželio 10 d. atsiliepimu į ieškinį, tik dar kartą patvirtina faktą, kad teismo reikalauti dokumentai buvo pateikti praleidus Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 14 d. nutartyje nurodytą terminą t. y. iki 2010 m. balandžio 30 d. Teisėjų kolegijos nuomone nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą teigti apie UAB “Fundonita“ direktoriaus kliudymą teismui įgyvendinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, tinkamai išnagrinėti bylą (CPK 7 str.).

18Apelianto nurodyti argumentai, kad jis yra finansiškai nepajėgus sumokėti paskirtos baudos ir kad visas direktoriaus nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas yra įkeistas, todėl išieškoti iš šio turto nebus galimybės, negali būti pagrindu teismo paskirtai baudai už įpareigojimų nevykdymą panaikinimui.

19Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 29 d. nutartis paliktina nepakeista.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Kauno apygardos teismas 2010 m. balandžio 14 d. nutartimi įpareigojo atsakovo... 4. Atsakovo direktorius 2010 m. birželio 10 d. pateikė prašymą, panaikinti jam... 5. Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 29 d. nutartimi atmetė atsakovo... 6. Atskiruoju skundu atsakovo UAB „Fundonita“ direktorius T. R. prašo... 7. 1. Teismo argumentai, kad finansinės atskaitomybės dokumentus už 2009 metus... 8. 2. Teismas nepagrįstai atmetė direktoriaus nurodytą aplinkybę, kad... 9. 3. Kadangi įmonė jau daugiau nei keturis mėnesius savo darbuotojams, tame... 10. 4. Teismo argumentas, kad paskyrus baudą atsakovo administracijos vadovas... 11. 5. Teismo nutartis dėl atsisakymo panaikinti paskirtą baudą, kuri... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Nagrinėjamoje byloje yra kilęs bankrutuojančios įmonės vadovui paskirtos... 14. Pagal CPK 107 straipsnio pirmosios dalies nuostatą, asmuo, kuriam paskirta... 15. Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 26 d. nutartimi už minėtų... 16. Atsakovo direktorius 2010 m. birželio 10 d. pateiktame prašyme, panaikinti... 17. Ta aplinkybė, kad atsakovo direktorius teismo reikalautus dokumentus pateikė... 18. Apelianto nurodyti argumentai, kad jis yra finansiškai nepajėgus sumokėti... 19. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Kauno apygardos teismo 2010 m. birželio 29 d. nutartį palikti nepakeistą....