Byla 2-2787-485/2011
Dėl žalos ir palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algirdas Remeika, sekretoriaujant Violetai Grigaravičienei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Minlika“ administratoriaus UAB „Bankroto departamentas LT“ įgaliotam asmeniui Aurelijui Rauckiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Minlika“ ieškinį atsakovui G. U. dėl žalos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

3ieškovė patikslintu ieškiniu (b. l. 47-48) prašo priteisti iš atsakovo 29 560,24 Lt žalai atlyginti, 1 311,98 Lt palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė nurodo, jog Kauno apygardos teismas 2010-06-30 nutartimi įmonei UAB „Minlika“ iškėlė bankroto bylą Nr. B2-2475-230/2010 bei bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto departamentas LT“. Teismas šioje nutartyje nurodė, jog įmonės valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, ir visus dokumentus per 7 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Bankroto administratorius, patikrinęs įmonės UAB „Minlika“ balansą 2010-07-13 datai ir kitus įmonės dokumentus, nustatė, jog bankroto administratoriui nėra perduota dalis įmonės turto, nurodyto minėtame UAB „Minlika“ balanse ir ilgalaikio turto sąraše 2010-06-01 - 2010-06-03 t.y. automobiliai MERCEDES BENZ CL600, valst. Nr. ( - ), kurio vertė yra 39 870,06 Lt ir VW Passat W V WZZZ3AZTE 18900, kurio vertė 590,18 Lt. Automobilis MERCEDES BENZ CL600 administratoriui buvo perduotas jau iškėlus šią bylą teisme, todėl dėl šios aplinkybės tikslinamas ieškinys. Bankroto administratoriui minėtas automobilis buvo perduotas apgadintas, be dokumentų ir valstybinių numerio ženklų (transporto priemonės vertinimo ataskaita Nr. ASIS-11-34, kurioje nurodyta automobilio dabartinė vertė yra 10 900 Lt), o automobilio balansinė vertė yra 39 870,06 Lt, todėl neperduota automobilio iki pilnos komplektacijos vertė yra 39 870,06 - 10 900 Lt = 28 970, 06 Lt. Kitas automobilis administratoriui perduotas nebuvo ir iki šios dienos nėra žinoma jo buvimo vieta. Remiantis minėtomis aplinkybėmis ir dokumentais darytina išvada, jog, buvusio įmonės direktoriaus G. U. veiksmais/neveikimu yra padaryta žala įmonei UAB „Minlika“.

5Atsakovas atsiliepimu į ieškinį (b. l. 29-30) nurodo, jog UAB „Minlika“ direktoriumi buvo nuo 2009-03-02. Įmonės balanse buvo apskaitytas ieškovės nurodytas turtas, t.y. automobiliai MERCEDES BENZ CL600, valst. Nr. ( - )ir VW Passat W V WZZZ3AZTE 18900. Tačiau automobilis MERCEDES BENZ CL600, valst. Nr. ( - ) dar 2007 metais, atsakovui nebūnant direktoriumi, patyrė eismo įvykį Lenkijoje, po ko buvo parduotas į metalo laužą. Dėl kokių priežasčių šis turtas nebuvo nurašytas atsakovas nežino. Automobiliu VW Passat W V WZZZ3AZTE 18900 atsakovas neturėjo galimybės disponuoti, kur jis yra šiuo metu atsakovas nežino.

6Ieškovės atstovas teismo posėdyje savo reikalavimus palaikė. Prašo teismo priteisti iš atsakovo 29 560,24 Lt už žalą, 1311,98 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovas G. U. į teismo posėdį neatvyko, savo nuomonės nepareiškė. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

8Patikslintas ieškinys tenkintinas.

9Akcinių bendrovių vadovų civilinę atsakomybę reglamentuoja CK 2.87 straipsnio 7 dalis, kurioje nurodyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis to paties straipsnio 1-6 dalyse ar steigimo dokumentuose nustatytas pareigas, privalo visiškai atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. CK 2.50 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad, juridiniam asmeniui negalint įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai. Ir CK 2.87 straipsnio 7 dalyje, ir 2.50 straipsnio 3 dalyje nurodytos civilinės atsakomybės sąlygos yra ne tik reikalavimas nustatyti neteisėtus veiksmus, bet ir žalos padarymo faktą bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos.

10Bylos medžiaga patvirtina, kad Kauno apygardos teismo 2010-06-30 UAB „Minlika“ buvo iškelta bankroto byla, šia nutartimi buvo nustatytas 7 dienų terminas per kurį įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę ir dokumentus. Administratoriaus pateikti dokumentai patvirtina, jog ginčo automobiliai buvo apskaityti UAB „Minlika“ Ilgalaiko turto sąraše (b. l. 10), automobilio MERCEDES BENZ CL600, valst. Nr. AU86071vertė yra 39 870,06 Lt, automobilio VW Passat W V WZZZ3AZTE 18900 - vertė 590,18 Lt (b .l 11).

11Kaip nurodė atsakovas, UAB „Minlika“ direktoriaus pareigas jis ėjo nuo 2009-03-02 ir šiose pareigose buvo iki UAB „Minlika“ iškeliant bankroto bylą 2010-06-30. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog atsakovas, eidamas UAB „Minlika“ direktoriaus pareigas, turėjo Akcinių bendrovių bei įmonės įstatuose nustatytas teises ir pareigas, o taip pat pareigą veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų, vadovautis bendrovės įstatais, t.y. atsakovas buvo atsakingas už įmonės turto išsaugojimą bei teisingą įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą. CK 2.87 str. 1 d. nustato, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, o to paties straipsnio 7 dalis nustato, jog juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai. Nors atsakovas atsiliepime į ieškinį ir nurodė, jog automobilis MERCEDES BENZ CL600, valst. Nr. ( - ) buvo sudaužytas ir parduotas į metalo laužą, tačiau bylą nagrinėjant teisme, atsakovas grąžino administratoriui apgadintą automobilį. Ieškovės pateikta transporto priemonės vertinimo ataskaita patvirtina, jog šiuo metu likvidacinė automobilio MERCEDES BENZ CL600, valst. Nr. ( - ) vertė yra 10 900 Lt (b. l. 49-78). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog ieškovė rašytiniais įrodymais patvirtino, jog atsakovas perdavė administratoriui turto tik už 10 900 Lt, tuo tarpu kita dalis turto už 28 970,06 Lt administratoriui yra negrąžinta. Pažymėtina, jog byloje atsakovas neginčijo automobilių vertės, apskaitytos UAB „Minlika“ balanse bei Ilgalaikio turto kartotekoje, neginčijo administratoriaus pateiktos transporto priemonės vertinimo ataskaitos, todėl teismas laiko įrodytais ieškovės argumentus dėl neperduoto turto vertės. Nors atsakovas atsiliepime nurodo, kad automobilis buvo sudaužytas, t.y. neteko savo tikrosios vertės, dar jam nesant UAB „Minlika“ direktoriumi, tačiau teismas šiuos argumentus atmeta, kadangi, pirma, atsakovas nepateikė teismui jokių duomenų šiam argumentui pagrįsti, antra, jis kaip įmonės direktorius buvo atsakingas už tai, kad įmonės turtas įmonės buhalterinėje apskaitoje būtų apskaitytas tinkamai, atitinkamai sumažinant galimai sugadinto turto vertę. Jeigu automobilis buvo sugadintas dar iki atsakovui tampa direktoriumi, tai tapęs juo, atsakovas turėjo tiesioginę pareigą sutvarkyti automobilio dokumentus bei tinkamai jį apskaityti įmonės buhalterinėje apskaitoje. Teismas taip pat kritiškai vertina atsakovo argumentus, kad jis nežinąs kur yra kitas automobilis VW Passat W V WZZZ3AZTE 18900, kadangi kaip jau buvo minėta, atsakovas, kaip įmonės direktorius, turėjo pareigą tinkamai naudoti ir saugoti įmonės turtą, tačiau to neįvykdė. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neperdavė atitinkamos vertės turto įmonės administratoriui, o administratorius pateikė teismui visus rašytinius įrodymus, patvirtinančius koks turtas buvo apskaitytas UAB „Minlika“ bankroto bylos iškėlimo dieną, kokia jų vertė ir kokį turtą atsakovas grąžino įmonei, todėl likusio neperduoto įmonės administratoriui turto vertė priteistina iš atsakovo. Teismų praktikoje yra žinoma, kad neteisėtus veiksmus ir žalos padarymo faktus bei priežastinį ryšį privalo įrodyti ieškovas (CPK 178 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad ieškovė įrodė, jog atsakovas ieškovės turtą valdė aplaidžiai, nepasirūpino turto apsauga, tinkama apskaita ir dėl to turtą galimai prarado, o ieškovė dėl to patyrė žalą. Taigi nustačius atsakovo neteisėtus veiksmus, nulėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnis), todėl iš atsakovo ieškovei priteistina negrąžinto turto vertė, t.y. 29 560,24 Lt.

12Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 1 311,98 Lt palūkanų, kurios paskaičiuotos imant 5 proc. nuo 29 560,24 Lt nesugrąžinto turto vertės už 324 dienas, t.y. nuo 2010-07-28 iki ieškinio padavimo dienos 2011-06-16. Kadangi atsakovas byloje taikyti ieškinio senatį palūkanų skaičiavimui neprašė, tenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistina 1 311,98 Lt palūkanų. Tenkinus ieškinį, taip pat tenkintinas ir ieškovės prašymas priteisit iš atsakovo 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str., 6.210 str.).

13Ieškovė ieškinyje prašė priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas. Kaip matyti, ieškovė byloje patyrė 660 Lt turto vertinimo išlaidų. Kadangi transporto priemonės vertinimo ataskaita byloje nebuvo nuginčyta, teismas šiais ieškovės pateiktais dokumentais, pagrindžiančiais šiandieninę automobilio MERCEDES BENZ CL600, valst. Nr. ( - ) vertę, vadovavosi kaip rašytiniu įrodymu, šios ieškovės patirtos išlaidos vertintinos kaip bylos nagrinėjimo procese patirtos išlaidos, todėl priteistinos ieškovei iš atsakovo.

14Ieškovės ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str., 80 str. 1 d. 1 p. pagrindu valstybei, nuo kurių ieškovė atleista. Iš atsakovo valstybei priteistina 926 Lt žyminio mokesčio bei 5,45 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

15Vadovaudamasis CPK 268 ir 270 straipsniais , teismas

Nutarė

16patikslintą ieškinį tenkinti.

17Priteisti ieškovei bankrutavusiai UAB „Minlika“ (į. k. 300065780, reg. Kaune, Kuršių g. 22-50) iš atsakovo G. U. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) 29 560,24 Lt (dvidešimt devynis tūkstančius penkis šimtus šešiasdešimt litų 24 ct) žalai atlyginti, 1 311,98 Lt (tūkstantį tris šimtus vienuolika litų 98 ct) palūkanų bei 5 proc. metines palūkanas nuo nuo bylos iškėlimo teisme (2011-06-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Priteisti ieškovei bankrutavusiai UAB „Minlika“ (į. k. 300065780, reg. Kaune, Kuršių g. 22-50) iš atsakovo G. U. (a. k. ( - ) gyv. Kaune, ( - )) 660 Lt (šešis šimtus šešiasdešimt litų) turto vertinimo išlaidų.

19Priteisti iš atsakovo G. U. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) valstybei 926 Lt (devynis šimtus dvidešimt šešis litus) žyminio mokesčio bei 5,45 Lt (penkis litus 45 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Algirdas Remeika, sekretoriaujant Violetai... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės BUAB... 3. ieškovė patikslintu ieškiniu (b. l. 47-48) prašo priteisti iš atsakovo 29... 4. Ieškovė nurodo, jog Kauno apygardos teismas 2010-06-30 nutartimi įmonei UAB... 5. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį (b. l. 29-30) nurodo, jog UAB „Minlika“... 6. Ieškovės atstovas teismo posėdyje savo reikalavimus palaikė. Prašo teismo... 7. Atsakovas G. U. į teismo posėdį neatvyko, savo nuomonės nepareiškė. Apie... 8. Patikslintas ieškinys tenkintinas.... 9. Akcinių bendrovių vadovų civilinę atsakomybę reglamentuoja CK 2.87... 10. Bylos medžiaga patvirtina, kad Kauno apygardos teismo 2010-06-30 UAB... 11. Kaip nurodė atsakovas, UAB „Minlika“ direktoriaus pareigas jis ėjo nuo... 12. Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 1 311,98 Lt palūkanų,... 13. Ieškovė ieškinyje prašė priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi... 14. Ieškovės ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi... 15. Vadovaudamasis CPK 268 ir 270 straipsniais , teismas... 16. patikslintą ieškinį tenkinti.... 17. Priteisti ieškovei bankrutavusiai UAB „Minlika“ (į. k. 300065780, reg.... 18. Priteisti ieškovei bankrutavusiai UAB „Minlika“ (į. k. 300065780, reg.... 19. Priteisti iš atsakovo G. U. (a. k. ( - ) gyv. ( - )) valstybei 926 Lt (devynis... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Lietuvos...