Byla 2A-94-425/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Zinos Mickevičiūtės, kolegijos teisėjų: Laimanto Misiūno (pranešėjas), Margaritos Dzelzienės, sekretoriaujant Editai Šinkūnienei, dalyvaujant: ieškovo UAB „Automera“ atstovui A. P.,

2atsakovo G. M. atstovui adv. A. P.,

3viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo G. M. apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-7399-452/2009, pagal ieškovo UAB „Automera“ ieškinį atsakovui G. M., trečiajam asmeniui A. Š. dėl išlaidų už automobilio priverstinį nuvežimą ir saugojimą priteisimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Ieškovas 2009-07-29 kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo G. M. 5 990,46 Lt išlaidų už automobilio VW Golf, valst. Nr. ( - ) priverstinį nuvežimą ir saugojimą laikotarpiu nuo 2008-08-16 iki 2009-04-17, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad vykdydamas su Panevėžio apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu sudarytą 2007-01-10 Transporto priemonių priverstinio nuvežimo sutartį, ieškovas iš įvykio vietos paėmė ir priverstinai nuvežė į UAB „Automera“ saugojimo aikštelę automobilį VW Golf, valstybinis numeris ( - ), priklausantį G. M.. Atsakovas automobilio neatsiėmė ir nereagavo į raginimus sumokėti automobilio saugojimo ir nuvežimo išlaidų.

6Panevėžio miesto apylinkės teismas 2009-11-09 sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovo 5 990,46 Lt skolos už laikotarpį nuo 2008-08-16 iki 2009-04-17, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos (2009-07-02 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad 2008-08-16 į UAB “Automera” saugojimo aikštelę buvo transportuotas ir joje saugomas automobilis VW Golf, valst. Nr. ( - ), kurį vairavo A. Š.. VĮ „Regitra“ duomenimis automobilis įregistruotas atsakovo G. M. vardu. CK 1.75 str. 1 d. numatyta, kad įstatymas gali nustatyti privalomą tam tikrų sandorių teisinę registraciją. Atsakovas ir trečiasis asmuo nurodė, kad automobilio pirkimo – pardavimo sandorio nebuvo įregistravę. Tokiu atveju neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais (CK 1.75 str. 2 d.), o į viešą registrą įrašyti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymo nustatyta tvarka (CK 4.262 str.). Neturi reikšmės, kad atsakovas nebuvo faktinis automobilio naudotojas ir valdytojas, jam, kaip automobilio VW Golf, valst. Nr. ( - ), savininkui, tenka pareiga atlyginti automobilio transportavimo ir saugojimo išlaidas 5590,46 Lt.

7Apeliaciniu skundu atsakovas G. M., jo atstovas apeliacinės instancijos teismo posėdyje prašė panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009-11-09 sprendimą ir priteisti atsakovo bylinėjimosi išlaidas, turėtas pirmos ir apeliacinės instancijos teisme. Atsakovas – apeliantas, jo atstovas nurodė, kad pirmos instancijos teismas neišnagrinėjo reikšmingų bylos aplinkybių, tuo pažeisdamas civilinio proceso taisykles. Atsakovas nėra automobilio VW Golf, valst. Nr. ( - ), savininkas ar teisėtas valdytojas, o teisėtu valdytoju ir savininku yra A. Š.. Pagal Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 str. 57 d. ir 61 d. transporto priemonės savininku gali būti ir transporto priemonės valdytojas, jeigu jis ją valdo ir naudoja nuosavybės pagrindu. A. Š. valdė ir naudojo automobilį VW Golf, valst. Nr. ( - ), nuosavybės teisėmis, t.y. būdamas savininku. Pagal Vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymu Nr. 260 patvirtintas Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių (automobilio nuvežimo iš įvykio vietos metu 2008-08-16 galiojusią redakciją) 72 punktą nebuvo nustatytas terminas įregistruoti transporto priemonės valdytojo pasikeitimą, o 73 punktu nebuvo kategoriškai įpareigotas tik atsakovas, kaip buvęs automobilio savininkas, kreiptis į VĮ Registrą dėl valdytojo pasikeitimo įregistravimo. Pirmos instancijos teismo sprendimas pagrįstas vieninteliu faktu, kad VĮ Regitra duomenimis ginčo automobilis registruotas atsakovo vardu, bet neįvertino, jog tretysis asmuo A. Š. prisipažįsta esąs automobilio savininku ir privalo būti atsakovu šioje byloje, o minėtos taisyklės imperatyviai neįpareigojo atsakovo pakeisti duomenų VĮ Registroje.

8Pirmos instancijos teismas priteisė iš atsakovo 5 990,46 Lt skolos už automobilio pasaugą laikotarpiui nuo 2008-08-16 iki 2009-04-17, taigi taikė 20 Lt tarifą už kiekvieną pasaugos parą. Pasaugos santykiai tarp atsakovo ir ieškovo šiuo atveju atsirado ne sutarties pagrindu, o ieškovas ilgą laiką nesiėmė priemonių nustatyti automobilio savininką ir pranešti apie automobilio saugojimą už atlyginimą, ieškovas tik per antstolę 2009-04-17atsiuntė atsakovui pranešimą – raginimą, nors saugoti pradėjo dar 2008-08-16. Tokiu elgesiu padarė žalos automobilio savininkui ir siekė nepagrįstai praturtėti kito asmens sąskaita, todėl priteista suma turėtų būti mažinama, priteisiant ne daugiau kaip 20 Lt už mėnesį.

9Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas patiktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

10Byloje nustatyta ir šalys neginčija aplinkybių, kad 2008-08-16 į UAB “Automera” saugojimo aikštelę buvo transportuotas ir joje saugomas automobilis VW Golf, valst. Nr. ( - ), kurį vairavo A. Š.. Transporto priemonė buvo priverstinai nutempta vadovaujantis ATPK 269 str. 7 d., kuri nustato, kad transporto priemonė yra priverstinai nutempiama, jei ją vairavęs asmuo neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (ATPK 126 str.). Pagal Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 1 d., priverstinai transporto priemonė gali būti nuvežama į ūkio subjekto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę verstis tokia ūkine komercine veikla, transporto priemonių stovėjimo aikštelę. Šiuo atveju automobilis VW Golf, valst. Nr. ( - ) buvo nutemptas į ieškovo Automera”, kuris veikė teisėtai 2007-01-10 Transporto priemonių priverstinio nuvežimo sutarties su Panevėžio apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu pagrindu, automobilių saugojimo aikštelę.

11Byloje yra kilęs ginčas nustatant, kam tenka pareiga atlyginti išlaidas už priverstinį automobilio nutempimą ir saugojimą. Pagal Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 6 d. išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę šio įstatymo 33 str. 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai, be to išlaidos turi būti atlygintos iki transporto priemonės paėmimo iš transporto priemonės stovėjimo aikštelės. Šiuo atveju VĮ „Regitra“ duomenimis automobilis įregistruotas atsakovo G. M. vardu (b.l. 33). Atsakovas G. M. nurodė, kad tikrasis automobilio savininkas yra tretysis asmuo A. Š., kuris nusipirko iš automobilį atsakovo, tai pripažino ir trečiasis asmuo A. Š., tačiau nepateikė jokių kitų šį faktą patvirtinančių įrodymų (pirkimo – pardavimo sutarties ar pan.). Teisėjų kolegija sutinka su pirmos instancijos teismo nurodytais motyvais, kad įstatymas gali nustatyti ir nustato privalomą tam tikrų sandorių teisinę registraciją (CK 1.75 str. 1 d.) LR vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymu Nr. 260 patvirtintų Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių (redakcija 2006-07-13 įsakymas Nr. 1V-268) 71.1 punkte nustatyta, kad įregistruotos transporto priemonės registravimo duomenys keičiami pasikeitus transporto priemonės valdytojui. Transporto priemonės valdytojas yra asmuo, kuris valdo ir naudoja transporto priemonę nuosavybės, patikėjimo, nuomos, panaudos ar kitokiu teisėtu pagrindu (Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 str. 61 d.). Taigi asmenys privalo pakeisti duomenis VĮ „Regtra“ duomenų bazėje tuo atveju, jei pasikeičia transporto priemonės savininkas, ir pateikti atitinkamai nuosavybės teisės į transporto priemonę perdavimą naujam transporto priemonės valdytojui patvirtinantį dokumentą (LR vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymu Nr. 260 patvirtintų Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių 74.7, 75.3, 76.7 punktai). Neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis remdamosi kitais įrodymais (CK 1.75 str. 2 d.). Tiek atsakovas, tiek tretysis asmuo nurodė, kad automobilio pirkimo- pardavimo sutartis nebuvo įregistruota viešame registre, taigi šalys negali įrodinėti šio fakto kitais įrodymais ir panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis, t.y. ieškovą.

12Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 6 d. numatyta transporto priemonės savininko atsakovo G. M. ir transporto priemonės valdytojo trečiojo asmens A. Š. solidari pareiga atlyginti ieškovui priverstinio automobilio VW Golf, valst. Nr. ( - ), nutempimo ir saugojimo išlaidas. Pagal CK 6.6 str. jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Šiuo atveju kreditorius, t.y. ieškovas pasirinko ir teisėtai reikalavo iš atsakovo atlyginti patirtas išlaidas. Pirmos instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad atsakovui ir trečiajam asmeniui jų sudarytas sandoris galioja, nors ir nėra privalomai įregistruotas, todėl atsakovui, atlyginus išlaidas, nebus užkirstas kelias regreso tvarka kreiptis dėl žalos atlyginimo priteisimo iš kalto dėl atsiradusios žalos asmens, t.y. trečiojo asmens A. Š.. Byloje esančiu 2008-08-16 Transporto priemonės perdavimo-priėmimo aktu nustatyta, kad automobilis VW Golf, valst. Nr. ( - ) buvo paimtas iš A. Š. 2008-08-16, todėl trečiajam asmeniui buvo gerai žinomos automobilio nutempimo ir jo saugojimo apmokamoje automobilių aikštelėje turtinės pasekmės.

13Atsakovas taip pat ginčija transporto priemonės nutempimo ir saugojimo išlaidų dydį ir prašo taikyti tarifą - ne daugiau kaip 20 Lt už mėnesį. Ieškovas nepateikė jokių argumentų dėl tokio jo prašomo taikyti skaičiavimo ir nepagrindė jo nurodytų išlaidų nepagrįstumo. Atsakovas tik nurodė, kad apie automobilio saugojimą nebuvo pranešta per protingą terminą. Laikytina, kad atsakovas, kaip rūpestingas automobilio savininkas, bei trečiasis asmuo, kaip automobilio valdytojas, turėjo žinoti automobilio buvimo vietą ir aktyviai domėtis galimybėmis jį atsiimti, siekdami kiek įmanoma mažesnių automobilio saugojimo išlaidų, tačiau tokių veiksmų atsakovas ir tretysis asmuo neatliko. Nuosavybės teisė suteikia ne tik teisę savininkui naudotis konkrečiu turtu, tačiau numato ir pareigas rūpintis tuo turtu, atlyginti tokio turto saugojimo išlaidas, tai yra numato ir atsakomybę dėl savo turimo turto.

14Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, jog skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįsta (CPK 263str.1d.). Naikinti teisėtą teismo sprendimą apeliacinio skundo motyvais teisinio pagrindo nėra, o absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320 str.). Atmetus apeliacinį skundą, iš apelianto priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies pirmuoju punktu,

Nutarė

16Panevėžio miesto apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą. Priteisti iš atsakovo G. M. ( a.k. ( - ) 4,05 Lt (keturis litus 5 centus) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą

Proceso dalyviai