Byla 2-8260-897/2013
Dėl sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Lina Rakštelytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo antstolio Aleksandro Selezniovo prašymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo,

Nustatė

2antstolis Aleksandras Selezniovas prašo išaiškinti, ar vykdant 2009-06-22 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį Nr. 102-2N/2009 dėl įkeisto V. P., a.k. ( - ) ir J. P., a.k. ( - ) bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio turto, t.y. žemės sklypo, bendras plotas 0,2824 ha, unikalus Nr. ( - ), ir pastato - individualaus gyvenamojo namo, bendras plotas 218,01 kv.m., unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas 1A2ž, esančių ( - ), pardavimo iš varžytynių, antstolis iš viešųjų varžytynių turi realizuoti žemės sklypą, bendras plotas 0,2824 ha, unikalus Nr. ( - ), ir pastatą - individualų gyvenamąjį namą, bendras plotas 218,01 kv.m., unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane 1A2ž, esančius ( - ), kartu su priklausiniais, t.y. garažu, unikalus Nr. ( - ), inžineriniais tinklais – vandentiekio įvadu, unikalus Nr. ( - ), inžineriniais tinklais – buitinių nuotekų išvadu, unikalus Nr. ( - ), inžineriniais tinklais – lietaus nuotekų išvadu, unikalus Nr. ( - ), esančiais ( - ), ar be jų.

3Jeigu teismo procesinio sprendimo vykdymo tvarka arba įstatymo ar kito teisės akto norma, kurią reikia taikyti vykdymo procese, yra neaiški, antstolis kreipiasi su prašymu į procesinį sprendimą priėmusį teismą, kad šis išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką arba įstatymo ar kito teisės akto normą, kurią reikia taikyti. Šį antstolio prašymą teismas nagrinėja šio Kodekso 593 straipsnyje nustatyta tvarka (LR CPK 589 str.).

4Byloje nustatyta, kad įsiteisėjusia Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-06-22 nutartimi Nr. 102-2N/2009 nutarta už skolą parduoti iš varžytynių įkeistu daiktus: 0,2824 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), individualų namą, unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane 1A1ž, plotas 218,01 kv.m., esantį ( - ), bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančius V. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir J. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ), VĮ „Registrų centras“ įregistruotus V. P., a.k. ( - ) vardu.

5Prasidėjus priverstiniam vykdymo procesui paaiškėjo, kad pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis minėto reikalavimo užtikrinimui įkeistas turtas turi priklausinius: pastatą - garažą, unikalus Nr. ( - ), inžinerinius tinklus – vandentiekio įvadą, unikalus Nr. ( - ), inžinerinius tinklus – buitinių nuotekų išvadą, unikalus Nr. ( - ), inžinerinius tinklus – lietaus nuotekų išvadą, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ).

6Pagal Lietuvos Respublikos CK 4.171 straipsnio 3 dalį, kai įkeičiamas pagrindinis daiktas, laikoma, kad visi esami ar būsimi antraeiliai daiktai yra laikomi hipotekos objektais, t.y. antraeiliai daiktai laikomi įkeistais hipoteka, nors jie ir nenurodyti hipotekos sandoryje. Ši Civilinio kodekso nuostata yra pagrindinio daikto ir jo priklausinio teisinio ryšio taisyklių išraiška hipotekos santykiuose. Pagal bendrąją pagrindinių ir antraeilių daiktų teisinio ryšio taisyklę priklausinį ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutartyje ar įstatyme nenustatyta kitaip.

7Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, nustatyta, kad 0,2824 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nuosavybės teise priklausančio V. P., a.k. ( - ) priklausiniais yra: pastatas - garažas, unikalus Nr. ( - ), inžineriniai tinklai – vandentiekio įvadas, unikalus Nr. ( - ), inžineriniai tinklai – buitinių nuotekų išvadas, unikalus Nr. ( - ), inžineriniai tinklai – lietaus nuotekų išvadas, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ).

8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2011-03-23 priimtoje nutartyje c.b. Nr. 3K-7-14/2011 aiškindama CK 4.171 straipsnio 2 ir 12 dalių santykį, pažymi, kad jų lingvistinė konstrukcija (2 dalis „laikoma, kad yra įkeičiami" ir 12 dalyje „kaip prikausiniai įkeičiami") ir pirmiau aptartas žemės sklypo ir ant jo esančio nekilnojamojo turto santykio teisinis reglamentavimas reiškia, jog pagal 2 dalį pagrindinio daikto priklausiniai visais atvejais laikomi įkeistais, nors jie hipotekos lakšte nenurodyti, o pagal 12 dalį - statiniai, esantys ant įkeičiamo sklypo, turi būti įkeisti hipotekos lakštu kaip jo priklausimai, jeigu šalys nesutaria kitaip. Todėl hipotekos kreditorius turi teisę reikalauti nukreipti skolos išieškojimą į įkeistą pagrindinio daikto priklausinį, kuris aiškiai teisiškai nustatytas (įregistruotas kaip priklausinys) Nekilnojamojo turto registre. Kadangi ant skolininko žemės sklypo naujai pastatytas pastatas (garažas) ir inžineriniai tinklai (vandentiekio įvadas, buitinių nuotekų išvadas, lietaus nuotekų išvadas) buvo įregistruoti, kaip žemės sklypo priklausiniai registre, juos turi ištikti įkeisto žemės sklypo likimas, t.y. į jį gali būti nukreiptas išieškojimas.

9Atsižvelgiant į išdėstytą išaiškintina, kad vykdant 2009-06-22 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį Nr. 102-2N/2009 dėl įkeisto turto, t.y. žemės sklypo, bendras plotas 0,2824 ha, unikalus Nr. ( - ), ir pastato - individualaus gyvenamojo namo, bendras plotas 218,01 kv.m., unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas 1A2ž, esančių ( - ), pardavimo iš varžytinių, antstolis iš viešųjų varžytinių turi realizuoti minėtą turtą su priklausiniais: pastatu - garažu, unikalus Nr. ( - ), inžineriniais tinklais – vandentiekio įvadu, unikalus Nr. ( - ), inžineriniais tinklais – buitinių nuotekų išvadu, unikalus Nr. ( - ), inžineriniais tinklais – lietaus nuotekų išvadu, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 278, 290 – 291 straipsniais, teismas

Nutarė

11išaiškinti, kad vykdant 2009-06-22 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį Nr. 102-2N/2009 dėl įkeisto V. P., a.k. ( - ) ir J. P., a.k. ( - ) bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio turto, t.y. žemės sklypo, bendras plotas 0,2824 ha, unikalus Nr. ( - ), ir pastato - individualaus gyvenamojo namo, bendras plotas 218,01 kv.m., unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas 1A2ž, esančių ( - ), pardavimo iš varžytinių, antstolis iš viešųjų varžytinių turi realizuoti minėtą turtą su priklausiniais: pastatu - garažu, unikalus Nr. ( - ), inžineriniais tinklais – vandentiekio įvadu, unikalus Nr. ( - ), inžineriniais tinklais – buitinių nuotekų išvadu, unikalus Nr. ( - ), inžineriniais tinklais – lietaus nuotekų išvadu, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ).

12Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai