Byla TA-442-61-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens L. K. prašymą atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą paduoti atskirajam skundui dėl dalies Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 18 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos B. Z. R. skundą ir pareiškėjo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą atsakovams Molėtų rajono savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiems asmenims L. K., R. N., A. P., S. D., Utenos miškų urėdijai, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Utenos visuomenės sveikatos centrui, dėl administracinių aktų panaikinimo bei šio atskirojo skundo priėmimo klausimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas šioje administracinėje byloje priėmė 2010 m. rugpjūčio 18 d. nutartį, kuria, be kitų procesinių klausimų, taip pat išsprendė reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo klausimą ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sustabdė Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2009 m. gegužės 22 d. išduoto statybos leidimo Nr. P5-56 galiojimą.

5II.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo L. K. dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 18 d. nutarties dalies, kuria buvo taikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė, padavė atskirąjį skundą.

7Apeliantė taip pat prašo atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą.

8Apeliantė nurodo, kad laišką su skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties nuorašu ji savo pašto dėžutėje rado 2010 m. rugpjūčio 28 d.. Skaičiuojant nuo šios datos, ji atskirąjį skundą padavė nepraleidusi septynių dienų tokio skundo padavimo termino. Apeliantė nurodo, kad jeigu teismas manytų, jog atskirojo skundo padavimo terminas šiuo atveju vis tik buvo praleistas, tada turėtų būti laikoma, kad terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Laiškas su skundžiamos teismo nutarties nuorašu apeliantei buvo siunčiamas paprastuoju, o ne registruotuoju paštu, todėl jai pasirašytinai nebuvo įteiktas. Laišką ji rado savo pašto dėžutėje ir nedelsiant ėmėsi priemonių, kad skubiai būtų parengtas ir paduotas atskirasis skundas. Anksčiau paduoti atskirąjį skundą ji objektyviai negalėjo. Apeliantė taip pat nurodo, kad ant voko, kuriame jai buvo siunčiamas skundžiamos teismo nutarties nuorašas, esantis 2010 m. rugpjūčio 21 d. spaudas apie laiško gavimą rodo tik laiško gavimo apeliantės gyvenamosios vietos pašte datą, tačiau šiuo atveju nėra aišku, kad laiškas buvo įteiktas apeliantei (įmestas į jos pašto dėžutę). Tuo tarpu apeliantė laišką savo pašto dėžutėje rado 2010 m. rugpjūčio 28 d..

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11Atskirasis skundas priimtinas.

12Nagrinėjamu atveju pirmiausia turi būti įvertinta, ar apeliantė iš viso yra praleidusi atskirojo skundo padavimo terminą. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 149 straipsnio 3 dalimi, apeliantė atskirąjį skundą turėjo paduoti per septynias dienas nuo skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties nuorašo įteikimo jai dienos. Sprendžiant termino praleidimo ar nepraleidimo klausimą, yra svarbu nustatyti skundžiamos teismo nutarties įteikimo dieną.

13Apeliantė pateikė voką, kuriame jai buvo siunčiamas skundžiamos teismo nutarties nuorašas. Ant šio voko esantis spaudas liudija, jog apeliantės gyvenamosios vietos pašto įstaigoje atitinkamas laiškas buvo gautas 2010 m. rugpjūčio 21 d.. Tačiau šis laiškas buvo neregistruotas, todėl buvo ne asmeniškai įteiktas adresatui, o įmestas į apeliantės pašto dėžutę. Apeliantė tvirtina, jog savo pašto dėžutėje šį laišką ji rado 2010 m. rugpjūčio 28 d..

14Teisėjų kolegija, visumoje įvertinusi bylos duomenis apie laiško su skundžiamos teismo nutarties nuorašu perdavimą apeliantei, šiuo atveju neturi pakankamo pagrindo daryti išvadą, jog minėtas laiškas į apeliantės pašto dėžutę tikrai buvo įmestas tą pačią dieną, kai buvo gautas apeliantės gyvenamosios vietos pašto įstaigoje. Kurią tikslai dieną minėtas laiškas buvo įmestas į apeliantės pašto dėžutę, taip pat nėra galimybės nustatyti. Šiuo atveju nėra pagrindo netikėti apeliantės paaiškinimu, jog minėtą laišką ji savo pašto dėžutėje rado

152010 m. rugpjūčio 28 d.. Aptariamoje situacijose būtent ši data ir turi būti laikoma skundžiamos teismo nutarties nuorašo įteikimo apeliantei diena. Apeliantė atskirąjį skundą padavė 2010 m. rugpjūčio 31 d. ir tokiu būdu atskirojo skundo padavimo termino nepraleido.

16Konstatavus, jog apeliantė atskirojo skundo padavimo termino nepraleido, šio termino atnaujinimo klausimas nesvarstytinas. Apeliantės atskirasis skundas atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus, todėl priimtinas nagrinėti apeliacine tvarka.

17Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 134 ir 148 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

18Trečiojo suinteresuoto asmens L. K. atskirąjį skundą dėl dalies Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 18 d. nutarties priimti.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai