Byla AS-858-530-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Taikos prospekto 117 daugiabučio namo savininkų bendrijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Taikos prospekto 117 daugiabučio namo savininkų bendrijos skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai, Kauno apskrities viršininko administracijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl administracinių aktų panaikinimo ir įpareigojimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Taikos prospekto 117 daugiabučio namo savininkų bendrija skundu

5(b. l. 5–9) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisijos 2009 m. liepos 15-16 d. protokolu Nr. 40-12-SK319/2 su priedais priimtą sprendimą; panaikinti 2009 m. rugsėjo 8 d. Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimą Nr. 47-1722; įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją derinti žemės sklypo prie daugiabučio pastato Taikos pr. 117, Kaune, detalųjį planą, nenustatant automobilių stovėjimo aikštelei šalia Taikos pr. 121 ir 123, Kaune, daugiabučių, servituto.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 24 d. sprendimu

7(b. l. 92–102) skundo netenkino; administracinę bylą dalyje dėl skundo reikalavimo panaikinti 2009 m. rugsėjo 8 d. Kauno apskrities viršininko administracijos sprendimą Nr. 47-1722 nutraukė; kitoje dalyje pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

8Pareiškėjas Taikos prospekto 117 daugiabučio namo savininkų bendrija apeliaciniu skundu (b. l. 106–118) prašė Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 24 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 14 d. nutartimi (b. l. 125) nustatė pareiškėjui terminą iki 2010 m. birželio 23 d. apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, nes byloje pateiktoje pareiškėjo ir advokatės sudarytoje atstovavimo sutartyje nėra aptarta advokatės teisė pareiškėjo vardu apskųsti pirmosios instancijos teismo procesinius sprendimus bei nėra pridėtas žyminio mokesčio kvitas.

10Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 1 d. nutartimi (b. l. 131) atsisakė priimti pareiškėjo apeliacinį skundą, kadangi prie apeliacinio skundo pateiktoje tarp pareiškėjo ir advokatės sudarytoje atstovavimo sutartyje advokatei suteikta teisė atstovaujamojo vardu parengti apeliacinį skundą, tačiau procesinio dokumento parengimas neapima teisės jį pasirašyti. Todėl pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atstovavimo sutartyje neaptarta teisė pareiškėjo vardu apskųsti pirmosios instancijos teismo priimtus procesinius sprendimus.

11Pareiškėjas Taikos prospekto 117 daugiabučio namo savininkų bendrija atskiruoju skundu (b. l. 134–135) prašė panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 1 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti pareiškėjo apeliacinį skundą. Pareiškėjas nurodė, kad teismui prie skundo buvo pridėta 2009 m. vasario 19 d. sudaryta atstovavimo sutartis, kurios forma patvirtinta 2003 m. sausio 16 d. Lietuvos advokatų tarybos sprendimu Nr. 14. Minėtoje sutartyje numatyta advokato teisė atstovauti klientui, pasirašyti už atstovaujamąjį, taip pat apskųsti ir šis pavedimas galioja visų instancijų teismuose. Sutartyje minima atstovavimo sąvoka apima ir pasirašymą, ir skundo pateikimą, šios atstovavimo teisės yra aptartos 2009 m. vasario 17 d. atskiroje atstovavimo sutartyje. Pareiškėjas nurodo ir jo argumentus patvirtinančią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. N9-1742/2007.

12Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 13 d. nutartimi (b. l. 139) atsisakė priimti atskirąjį skundą, nes pagal byloje esančias atstovavimo sutartis (2009 m. vasario 19 d. ir 2010 m. birželio 1 d.) advokatei suteikta teisė teikti klientui konsultacijas, rengti teisinius dokumentus. Tačiau procesinio dokumento parengimas neapima teisės jo pasirašyti.

13II.

14Pareiškėjas Taikos prospekto 117 daugiabučio namo savininkų bendrija atskiruoju skundu (b. l. 142–143) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 13 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti pareiškėjo atskirąjį skundą. Pareiškėjas pažymi, kad teismui prie skundo buvo pridėta 2009 m. vasario 19 d. sudaryta atstovavimo sutartis, kurios forma patvirtinta 2003 m. sausio 16 d. Lietuvos advokatų tarybos sprendimu Nr. 14. Minėtoje sutartyje numatyta advokato teisė atstovauti klientui, pasirašyti už atstovaujamąjį, taip pat apskųsti ir šis pavedimas galioja visų instancijų teismuose. 2010 m. birželio 1 d. Atstovavimo sutartis apima tik susitarimą dėl bylos vedimo apeliacinės instancijos teisme, o dokumentas, patvirtinantis advokato įgaliojimų apimtis, yra 2009 m. vasario 19 d. Atstovavimo sutartis. 2010 m. birželio 1 d. sutarties formuluotė yra labai plati, nedetalizuojanti konkrečių advokato teisių ir pareigų, nes sutartyje minima atstovavimo sąvoka apima ir pasirašymą bei skundo pateikimą, o šios teisės aptartos 2009 m. vasario 19 d. Atstovavimo sutartyje. Pareiškėjas nurodo ir jo argumentus patvirtinančią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. N9-1742/2007.

15Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 146–147) prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog procesinio dokumento parengimas neapima teisės jį pasirašyti, todėl pareiškėjo vardu atskirąjį skundą padavė tam įgaliojimų neturintis asmuo.

16Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą (b. l. 149–150) prašo palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Atsakovas nurodo, kad sąvoka „parengti“ nėra tapati sąvokai „pasirašyti“, lygiai taip pat sąvoka „atstovauti“ negali būti aiškinama kaip teisė atstovaujamojo vardu pasirašyti atskirąjį skundą. Nagrinėjamoje byloje advokatei buvo suteiktas įgaliojimas tik parengti teisinius dokumentus, tai vadovaujantis lingvistiniu aiškinimu negalį apimti ir pasirašymo.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18III.

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, ar advokatė Laura Timinskaitė turėjo tinkamus įgaliojimu atstovauti pareiškėjui, teikiant atskirąjį skundą. Ginčo dalykas – atstovo pagal pavedimą įgaliojimų apimtis.

21Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 49 straipsnio 1 dalis numato, jog proceso šalys savo interesus teisme gina pačios arba per atstovus. To paties straipsnio 49 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad įgaliotais atstovais (pagal pavedimą) teisme paprastai būna advokatai. Advokato arba advokato padėjėjo įgaliojimai patvirtinami advokato arba advokato padėjėjo orderiu arba su klientu pasirašyta sutartimi. Kitų atstovų įgaliojimai turi būti nurodyti įgaliojime, išduotame ir įformintame Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. ABTĮ 49 straipsnio 3 dalies nuoroda į Civilinį kodeksą ir Civilinio proceso kodeksą yra skirta sureglamentuoti kitų atstovų pagal pavedimą (ne advokatų ir jų padėjėjų) įgaliojimų išdavimą ir įforminimą dėl atstovavimo administracinėse bylose.

22Atstovo pagal pavedimą įgaliojimų administracinėse bylose apimties klausimas yra specialiai reglamentuotas ABTĮ 50 straipsnio 2 ir 3 dalyse. ABTĮ 50 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad atstovo pagal pavedimą įgaliojimas vesti bylą teisme suteikia teisę atstovui atlikti atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, išskyrus: 1) bylos perdavimą kitam teismui ar institucijai; 2) visišką ar dalinį skundo (prašymo) reikalavimų atsisakymą; 3) skundo (prašymo) reikalavimų pripažinimą; 4) skundo (prašymo) pagrindo ar dalyko pakeitimą; 5) teismo sprendimo ar nutarties apskundimą; 6) įgaliojimų perdavimą kitam asmeniui (perįgaliojimą); 7) vykdomojo rašto gavimą ir jo pateikimą išieškoti; 8) priteistų pinigų gavimą. ABTĮ 50 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad įgaliojimas atlikti kiekvieną šio straipsnio 2 dalies

231–8 punktuose nurodytą procesinį veiksmą turi būti specialiai aptartas atstovo įgaliojime.

24Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnis nustato, kad skundą (prašymą) pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Prie atstovo paduodamo skundo (prašymo) turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatas, administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu skundą (prašymą) suinteresuoto asmens vardu paduoda neįgaliotas vesti bylą asmuo. Sprendžiant skundo (prašymo) priėmimo klausimą ir tikrinant skundą (prašymą) pasirašiusio atstovo įgaliojimus, kiekvienu konkrečiu atveju Administracinių bylų teisenos įstatymo 50 straipsnio 2 ir 3 dalies prasme turi būti aiškinamasi dėl įgaliojimų vesti bylą teisme apimties, nurodytos įgaliojimus patvirtinančiame dokumente (vesti bylą teisme be ABTĮ 50 straipsnio 2 dalyje nurodytų išimčių; vesti bylą teisme su atitinkamomis ABTĮ 50 straipsnio 2 dalyje išvardintomis išimtimis; atlikti atitinkamą procesinį veiksmą ar kelis nurodytus procesinius veiksmus). Teisėjų kolegija taip pat pažymia, kad Administracinių bylų teisenos įstatyme nėra nuostatos, numatančios, kad advokato teisė pasirašyti kliento vardu paduodamus procesinius dokumentus kiekvieną kartą turi būti dar atskirai aptarta (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-447/2008).

25Teisėjų kolegija pažymi, kad ABTĮ 50 straipsnio 2 dalies 5 punkte prie išimtinių atstovo pagal pavedimą teisių, kurios turi būti specialiai aptartos atstovo įgaliojime, priskirta ir teisė atstovui apskųsti teismo sprendimą ar nutartį. Tokios teisės išskyrimas nėra savitikslis, kadangi bet koks sprendimo ar nutarties apskundimas yra susijęs su skundžiančio asmens diskrecija, pasveriant tai, ar apskundimas yra tikslingas, kokios gali būti skundo teisinės pasekmės, ar racionalu skųsti teismo sprendimą ar nutartį, kurie iš esmės tenkina asmenį. Todėl teisę apskųsti teismo sprendimą ar nutartį turinčio asmens ir jo atstovo požiūris dėl būtinybės skųsti teismo sprendimą ar nutartį gali skirtis. Dėl nurodytų priežasčių įstatymų leidėjas, siekdamas apsaugoti asmens teises bei apriboti atstovo pagal pavedimą diskreciją, teismo sprendimų ir nutarčių apskundimo teisę atstovui pagal pavedimą priskyrė prie specialiai aptartinų įgaliojime. Atskirieji skundai paduodami dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių ABTĮ 149 straipsnio nustatyta tvarka. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į atskirųjų skundų instituto esmę, nevertina, kad teisė paduoti atskiruosius skundus turi būti atskirai aptariama įgaliojime, kaip atskira atstovo pagal pavedimą teisė paduoti atskiruosius skundus, jeigu įgaliojime yra nustatyta teisė apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimus ir nutartis.

26Teisėjų kolegija pabrėžia, kad ABTĮ 49 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad įgaliotais atstovais (pagal pavedimą) teisme paprastai būna advokatai. Advokato arba advokato padėjėjo įgaliojimai patvirtinami advokato arba advokato padėjėjo orderiu arba su klientu pasirašyta sutartimi. Nagrinėjamu atveju turi būti tinkamai įvertinta, ar byloje esančios sutartys, sudarytos tarp advokatės Lauros Timinskaitės ir pareiškėjo, gali būti vertinamos kaip suteikiančios teisę paduoti atskirąjį skundą. Pažymėtina, kad 2009 m. vasario 19 d. sutartyje dėl teisinių paslaugų (b. l. 12) advokatas įsipareigoja veikti kaip pareiškėjo patarėjas ir atstovas teisiniais klausimais; šiuo tikslu, pareiškėjui pavedus, advokatas įsipareigoja teikti pareiškėjui konsultacijas, rengti teisinius dokumentus, teikti užklausimus apskundžiant Kauno miesto savivaldybės administracijos 2009 m. vasario 12 d. sprendimą Nr. 500-2-24 dėl namo, esančio Kauno m. Taikos pr. 117, detalaus plano patvirtinimo bei atstovauti pirmosios instancijos teisme. Tuo tarpu 2010 m. birželio 1 d. sutartyje dėl teisinių paslaugų (b. l. 129) advokatas įsipareigoja kaip pareiškėjo patarėjas ir atstovas teisiniais klausimais; šiuo tikslu, pareiškėjui pavedus, advokatas įsipareigoja teikti pareiškėjui konsultacijas ir parengti apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 24 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-20-402/2010 ir atstovauti pareiškėjo interesams Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

27Teisėjų kolegija pažymi, kad 2009 m. vasario 19 d. sutartyje tarp pareiškėjo ir advokatės galimybė apskųsti teismo sprendimus ir nutartis nėra apskritai aptarta. Tuo tarpu 2010 m. birželio 1 d. sutartyje galimybė apskųsti teismo sprendimus ir nutartis yra aptarta, tačiau ši teisė yra susiaurinta ir konkretizuota, nurodant, kad atstovui yra suteikta teisė pateikti apeliacinį skundą dėl konkretaus pirmosios instancijos teismo sprendimo. Teisėjų kolegija, vertindama susiklosčiusią situaciją pažymi, kad advokatė Laura Timinskaitė, vadovaudamasi 2010 m. birželio 1 d. sutartimi dėl teisinių paslaugų (b. l. 129) turėjo teisę pareiškėjo vardu pateikti apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 24 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-20-402/2010, ši teisė, kaip minėta, apima ir teisę pasirašyti apeliacinį skundą. Tačiau nagrinėjamu atveju konkretizuota teisė paduoti apeliacinį skundą dėl konkretaus pirmosios instancijos teismo sprendimo neapima teisės paduoti atskirojo skundo dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių.

28Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas 2010 m. liepos 13 d. nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą atsisakė priimti pagrįstai ir teisėtai. Naikinti šią nutartį, tenkinant pareiškėjų atskirąjį skundą, nėra pagrindo.

29Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Pareiškėjo Taikos prospekto 117 daugiabučio namo savininkų bendrijos atskirąjį skundą atmesti.

31Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Taikos prospekto 117 daugiabučio namo savininkų bendrija skundu... 5. (b. l. 5–9) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 24 d. sprendimu... 7. (b. l. 92–102) skundo netenkino; administracinę bylą dalyje dėl skundo... 8. Pareiškėjas Taikos prospekto 117 daugiabučio namo savininkų bendrija... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 14 d. nutartimi (b.... 10. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 1 d. nutartimi (b. l.... 11. Pareiškėjas Taikos prospekto 117 daugiabučio namo savininkų bendrija... 12. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. liepos 13 d. nutartimi (b. l.... 13. II.... 14. Pareiškėjas Taikos prospekto 117 daugiabučio namo savininkų bendrija... 15. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 16. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį... 17. Teisėjų kolegija... 18. III.... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas, ar advokatė Laura Timinskaitė turėjo... 21. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 49 straipsnio 1... 22. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimų administracinėse bylose apimties... 23. 1–8 punktuose nurodytą procesinį veiksmą turi būti specialiai aptartas... 24. Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnis nustato, kad skundą... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad ABTĮ 50 straipsnio 2 dalies 5 punkte prie... 26. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad ABTĮ 49 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad... 27. Teisėjų kolegija pažymi, kad 2009 m. vasario 19 d. sutartyje tarp... 28. Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 29. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 30. Pareiškėjo Taikos prospekto 117 daugiabučio namo savininkų bendrijos... 31. Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. liepos 13 d. nutartį palikti... 32. Nutartis neskundžiama....