Byla 2-850-538/2011
Dėl skolos, negražinti avanso ir netesybu priteisimo, n u s t a t e :

1Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Almantas Padvelskis,

2sekretoriaujant Renatai Girdvainytei,

3dalyvaujant atsakovei O. M., atsakoves atstovui advokatui Raimondui Kivyliui,

4teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves J. K. ieškini atsakovei O. M. del skolos, negražinti avanso ir netesybu priteisimo, n u s t a t e :

5ieškove ieškiniu praše iš atsakoves priteisti 20 000 Lt skolos, 25000 Lt avanso, 25000 Lt netesybu ir palukanu. Patikslintu ieškiniu ieškove prašo iš atsakoves priteisti 64 000 Lt skolos,

625 000 Lt negražinto avanso, 25 000 Lt netesybu, 5 procentu dydžio metiniu palukanu nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo, 3 280 Lt žyminio mokescio ir bylinejimosi išlaidu. Nurodo, kad ieškove su atsakove 2006-12-29 preliminaria sutartimi sutare, kad atsakove iki 2007-12-31 ieškovei perduos 1 ha jai priklausancio žemes sklypo. Atsakovei buvo perduotas 25 000 Lt avansas. Suejus sutarties terminui atsakove sudaryti pagrindine sutarti atsisake ir avanso negražino. Be to, 2007-09-10 ieškove su atsakove sudare susitarima, pagal kuri atsakove iš ieškoves pasiskolino 128 000 Lt ir isipareigojo gražinti iki 2007-10-29. Atsakove dali skolos, t. y. 64 000 Lt gražino ir liko 64 000 Lt skola. Iš viso atsakove yra skolinga 114 000 Lt.

7Atsakove nurode, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo ji atmesti. Nurodo, kad pagal

82007-09-19 susitarima nera skolinga, nes pasiskolinta pinigu suma yra gražinta. Atsakove turi originalu susitarimo dokumenta, kuris patvirtina, jog šalys tarpusavio isipareigojimus visiškai ivykde, o dokumento originalo perdavimu ieškove patvirtino tinkama atsakoves prievoles ivykdyma. Taip pat atsakove pažymejo, kad preliminari sutartis buvo sudaryta ne tikslu parduoti ieškovei žemes sklypa, o ieškovei turint tiksla gauti finansines naudos iš šio turto pardavimo treciajam asmeniui. Ieškove nepagristai nurodo, kad atsakove negražino avanso. Suejus terminui pagrindinei sutarciai sudaryti, ieškove paaiškino, jog nebegali laukti, kol bus parduotas visas žemes sklypas (iskaitant jos 1 ha), kad jos sunki finansine padetis, ji nebegalinti laukti, todel papraše gražinti jos sumoketus 25 000 Lt, bei jai pageidaujant atgauti jos investuotus pinigus, jau 2008 m. sausio men. jai buvo pervesta 12 500 Lt, vasario men. dar 5 000 Lt, kiti mokejimai buvo daromi dalimis apmokant jos banko kredito dengimo išlaidas, 3000 Lt pervede atsakoves brolis jos prašymu i ieškoves banko saskaita. Taip pat nepagristas ir ieškoves teiginys, kad atsakove atsisake sudaryti pagrindine sutarti, kadangi visa žemes sklypa buvo siekiama parduoti treciajam asmeniui. Be to, minetas žemes sklypas iki šiol nera paduotas ir atsakove nera pareiškusi, kad nebeketina ieškovei parduoti sutartimi sutarto žemes sklypo už sutartyje nurodyta kaina. Taip pat atsakove nurode, kad pagal 2005-06-04 susitarima 20 000 Lt ieškovei gražino 2006-05-24.

9Be to, atsakove teismui pateike prašyma taikyti ieškinio senati reikalavimui del baudos priteisimo; prašo atmesti ieškoves J. K. patikslinta ieškini del skolos, negražinto avanso ir netesybu (baudos) priteisimo ir priteisti turetas bylinejimosi išlaidas.

10Ieškinys atmestinas.

11Iš byloje esanciu duomenu nustatyta, kad 2006-12-29 J. K. ir O. M. sudare preliminariaja sutarti del žemes sklypo notarines pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, pagal kuria atsakove iki 2007-12-41 isipareigojo ieškovei parduoti 1 ha iš jai priklausancio 23,65 ha žemes sklypo, unikalus Nr. ( - ), esancio adresu ( - ). Pagal sutarties 2 p. atsakovei buvo perduotas 25 000 Lt avansas (b. l. 7–8). Pagrindine sutartis nebuvo sudaryta bei 2009-12-29 ieškove per Vilniaus m. 41 notaru biura išsiunte atsakovei pareiškima, kuriuo pareikalavo gražinti avansa bei sumoketi netesybas, taciau atsakove nesumokejo. Taip pat 2007-09-10 ieškove ir atsakove sudare susitarima, pagal kuri atsakove iš ieškoves pasiskolino

12128 000 Lt ir isipareigojo gražinti iki 2007-10-29. Taip pat nustatyta, kad pradiniame ieškinyje ieškove nurode, jog su atsakove 2005-06-04 sudare susitarima, kuriuo ieškove atsakovei paskolino 20 000 Lt, pervesdama pinigus i atsakoves saskaita banke, kuriuos turejo gražinti iki 2005-07-15. Atsakove atsiliepimu i pradini ieškini nurode, jog 2006-05-24 gražino ieškovei mineta skola ir pervede 30 000 Lt.

13Del 128 000 Lt paskolos sutarties.

14Istatyme paskolos sutartis apibrežiama kaip susitarimas, kuriuo viena šalis (paskolos davejas) perduoda kitos šalies (paskolos gavejo) nuosavyben pinigus arba rušies požymiais apibudintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavejas isipareigoja gražinti paskolos davejui tokia pat pinigu suma (paskolos suma) arba toki pat kieki tokios pat rušies ir kokybes kitu daiktu bei moketi palukanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str. 1 d.). Paskolos sutartis laikytina vienašale sutartimi, nes pareigos, kylancios iš šios sutarties (gražinti paskola ir sumoketi palukanas už naudojimasi paskolos dalyku), tenka tik paskolos gavejui, o paskolos davejas šios sutarties pagrindu igyja teises (reikalavimo teise susigražinti paskolinto turto ekvivalenta su atlygiu už paskola arba be jo) (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2008 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilineje byloje

15Nr. 3K-3-342/2008). Iš bylos medžiagos matyti, jog pagal 2007-09-19 susitarima ieškove

16paskolino atsakovei 128 000 Lt ir atsakove isipareigojo pinigus gražinti iki 2007-10-29. Atsakove pateike teismui 2007-09-19 susitarimo originala ir teigia, kad skola sumoketa (b. l. 87). Atmestinas ieškoves nurodymas, kad ji gavusi iš atsakoves tik 64 000 Lt kaip nurodyta raštelyje.

17CK 6.65 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jei skolininkas yra kreditoriui išdaves prievolei patvirtinti skolos dokumenta, tai kreditorius, priimdamas visa prievoles ivykdyma, privalo ta dokumenta skolininkui gražinti. Šiuo atveju 2007-09-19 susitarimas buvo gražintas atsakovei ir teismas konstatuoja, kad dokumento originalo perdavimu ieškove patvirtino tinkama atsakoves prievoles ivykdyma (CPK 185 str.).

18Del 2006-12-29 preliminariosios sutarties del žemes sklypo notarines pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo.

19Pagrindinis civiliniu santykiu principas – sutarties laisves principas – lemia, kad derybos del sutarties sudarymo gali buti bet kada nutrauktos, taciau derybas del sutarties sudarymo vedancios šalys turi abipuse pareiga elgtis sažiningai, tai itvirtinta CK 1.5, 6.4, 6.158 ir 6.163 straipsniuose. Sažiningumas ikisutartiniuose santykiuose yra ypac svarbus, kadangi tik sažiningai šalims elgiantis ikisutartiniu santykiu stadijoje galima tiketis, jog šie santykiai transformuosis i sutartinius santykius. Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dali, jeigu preliminariaja sutarti sudariusi šalis nepagristai vengia ar atsisako sudaryti pagrindine sutarti, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Taigi, neivykdžius preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius pagrindines sutarties per nustatyta termina, atsakomybe nuostoliu atlyginimo forma gali kilti tuo atveju, jeigu pagrindine sutarti atsisakyta sudaryti nepagristai, ir ši atsakomybe gali buti taikoma tai šaliai, kuri kalta del atsisakymo ja sudaryti. Pasibaigus preliminariojoje sutartyje numatytam pagrindines sutarties sudarymo terminui, prievole sudaryti šia sutarti pasibaigia ir preliminariosios sutarties negalima reikalauti ivykdyti natura. Tai atitinka ikisutartiniu santykiu esme, jog šalys turi teise laisvai pradeti derybas, deretis ir neatsako už tai, jog nepasiekiamas šaliu susitarimas (CK 6.163 str. 2 d.). Byloje nustatyta, kad šalys pagrindines sutarties nesudare. Sutartyje numatyta, kad jeigu atsakove nevykdo sutartyje prisiimtu isipareigojimu ir atsisako sudaryti notarine pirkimo–pardavimo sutarti iki

202007-12-31, tai atsakove turi gražinti ieškovei 25 000 Lt avansa per 2 darbo dienas suejus terminui ir sumoketi 25 000 Lt dydžio bauda (Sutarties 5 p.). Teismas konstatuoja, kad iš esmes 2006-12-29 buvo sudaryta ne preliminari sutartis del žemes sklypo notarines pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, o jungtines veiklos sutartis (CK 6.969 str.). Preliminarios sutarties 8 punkte nurodyta, jog sutartyje numatoma, jei O. M. suranda minetam sklypui kita pirkeja, tai privalo apie tai pranešti asmeniui, kuris sudare šia preliminaria sutarti kaip „ pirkejas“. Gautas pelnas priklausys šios sutarties sudarytojai, tai yra J. K. kaip „pirkejui“. „ Pirkejas“ sumoka pelno mokesti nuo gauto pelno. Iš šios sutarties salygos, matyti, jog ieškove žemes sklypo neketino pirkti savo asmeniniu poreikiu tenkinimui, o ketino ji perparduoti pasinaudodama atsakoves surastu klientu bei jo mokama galimai didesne pirkimo kaina už visa 23,6500 ha ploto žemes sklypa, iskaitant ir už ieškovei ketinta perleisti dali – 1ha. Taigi šalys susitare veikti bendrai, inešdamos pinigines lešas už žemes sklypa, siekdamos ji parduoti ir gauta pelna atitinkamai pasidalyti (CK 6.969 str. 1 d., 6.976 str. 1 d.). Toks sutarties aiškinimas atitinka šaliu ketinimus ir ju sudarytos sutarties esme (CK 6.193 str. 1 d.). Byloje nustatyta, kad žemes sklypas nebuvo parduotas del objektyviu priežasciu, t. y. del ekonominiu salygu pasikeitimo, todel negalima daryti išvados, kad šalys savo tikslo nepasieke del atsakoves kaltes. Atsižvelgiant i tai, taikyti atsakovei šaliu sudarytoje sutartyje numatyta sankcija ir priteisti iš jos ieškovei 25 000 Lt bauda nera pagrindo (CK 6.71 str. 1 d., CPK 185 str.). Be to, pažymetina, kad netesyboms taikomas sutrumpintas šešiu menesiu senaties terminas. Šalys numate, kad sutartis turi buti ivykdyta iki 2007 m. gruodžio 31 d. ir šia diena neivykdžius sutarties, ieškove turejo sužinoti apie tariama jos teisiu pažeidima, todel senaties termino pradžia laikytina 2007 m. gruodžio 31 d. (CK 1.127 str. 1 d., 2 d.). Ieškove pareiške ieškini teisme 2010 m. balandžio 21 d., praleidusi ieškinio senaties termina, nenurode jokiu šio termino praleidimo priežasciu ir atsakove prašo taikyti senati. Atsižvelgiant i tai, ši ieškinio dalis atmestina ir todel, kad tokiam reikalavimui pasibaige ieškinio senaties terminas ir ji atnaujinti nera pagrindo (CK 1.131 str. 1 d., 2 d.).

21CPK 178 straipsnyje numatyta, kad šalys turi irodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Ieškove nurodo, kad atsakove negražino 25 000 Lt avanso. Atsakove pateike irodymus apie gražinta avansa – mokejimo pavedimus, kurie patvirtina, jog ieškoves sumoketi pinigai jai buvo gražinti: 1) 2008-01-29 suvestinis memorialinis orderis Nr. 552052 - sumoketa 12 500 Lt; 2) 2008-02-27 suvestinis memorialinis orderis Nr. 588004 – sumoketa

225 000 Lt; 3) 2009-01-19 nurodymas pervesti imoketus grynuosius pinigus – sumoketa 3 000 Lt;

234) 2009-01-30 kasos pajamu orderis Nr. 56842 - sumoketa 2 317 Lt; 5) 2009-00-29 kasos pajamu orderis Nr. 268818 - sumoketa 1 716,50 Lt; 6) 2009-10-01 kasos pajamu orderis Nr. 407273 – sumoketa 2 116 Lt. Iš viso ieškovei i jos banko saskaita pervesta 26 649,50 Lt. B to, atsakove pateike bankini pavedima, iš kurio matyti, kad ji 2006-05-24 pervede ieškovei 30 000 Lt, t. y. gražino 20 000 Lt skola pagal 2005-06-04 paskolos sutarti (CK 6.873 str. 5 d.).

24Esant nurodytoms aplinkybems nera pagrindo tenkinti ieškoves J. K. ieškinio atsakovei O. M. del skolos, negražinto avanso ir baudos priteisimo – ieškinys atmestinas (CPK 178, 185 str.).

25Laikinosios apsaugos priemones, taikytos 2010-05-11, 2010-09-16 Palangos miesto apylinkes teismo nutartimis (b. l. 31, 68–69), isiteisejus sprendimui, naikintinos (CPK 150 str. 4 d.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 str., teismas

Nutarė

27ieškini atmesti.

28Laikinasias apsaugos priemones, taikytas 2010-05-11, 2010-09-16 Palangos miesto apylinkes teismo nutartimis, isiteisejus sprendimui, panaikinti.

29Sprendimas per 30 d. gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipedos apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Almantas... 2. sekretoriaujant Renatai Girdvainytei,... 3. dalyvaujant atsakovei O. M., atsakoves atstovui advokatui... 4. teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškoves 5. ieškove ieškiniu praše iš atsakoves priteisti 20 000 Lt skolos, 25000 Lt... 6. 25 000 Lt negražinto avanso, 25 000 Lt netesybu, 5 procentu dydžio metiniu... 7. Atsakove nurode, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo ji atmesti. Nurodo, kad... 8. 2007-09-19 susitarima nera skolinga, nes pasiskolinta pinigu suma yra... 9. Be to, atsakove teismui pateike prašyma taikyti ieškinio senati reikalavimui... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Iš byloje esanciu duomenu nustatyta, kad 2006-12-29 J. K.... 12. 128 000 Lt ir isipareigojo gražinti iki 2007-10-29. Taip pat nustatyta, kad... 13. Del 128 000 Lt paskolos sutarties.... 14. Istatyme paskolos sutartis apibrežiama kaip susitarimas, kuriuo viena šalis... 15. Nr. 3K-3-342/2008). Iš bylos medžiagos matyti, jog pagal 2007-09-19... 16. paskolino atsakovei 128 000 Lt ir atsakove isipareigojo pinigus gražinti iki... 17. CK 6.65 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jei skolininkas yra kreditoriui... 18. Del 2006-12-29 preliminariosios sutarties del žemes sklypo notarines... 19. Pagrindinis civiliniu santykiu principas – sutarties laisves principas –... 20. 2007-12-31, tai atsakove turi gražinti ieškovei 25 000 Lt avansa per 2 darbo... 21. CPK 178 straipsnyje numatyta, kad šalys turi irodyti aplinkybes, kuriomis... 22. 5 000 Lt; 3) 2009-01-19 nurodymas pervesti imoketus grynuosius pinigus –... 23. 4) 2009-01-30 kasos pajamu orderis Nr. 56842 - sumoketa 2 317 Lt; 5) 2009-00-29... 24. Esant nurodytoms aplinkybems nera pagrindo tenkinti ieškoves 25. Laikinosios apsaugos priemones, taikytos 2010-05-11, 2010-09-16 Palangos miesto... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 str., teismas... 27. ieškini atmesti.... 28. Laikinasias apsaugos priemones, taikytas 2010-05-11, 2010-09-16 Palangos miesto... 29. Sprendimas per 30 d. gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per...