Byla eB2-459-601/2019
Dėl įmonės pabaigos

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „DA TECH“ bankroto bylą,

Nustatė

2atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „DA TECH“ bankroto administratorės UAB „Bankrupta“ įgaliotas atstovas R. B. 2019 m. birželio 7 d. pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Kreditoriams apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje, prašymų ir pareiškimų iki bylos nagrinėjimo negauta (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

4Prašymas tenkinamas.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. spalio 5 d. nutartimi UAB „DA TECH“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Bankrupta“. Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 8 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas, kuris vėliau tikslintas 2018 m. vasario 22 d., 2018 m. rugsėjo 4 d., 2018 m. spalio 9 d. ir 2019 m. gegužės 9 d. nutartimis. Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 14 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama, nutartis įsiteisėjo 2018 m. kovo 23 d., todėl terminas likvidavimo procedūroms vykdyti baigiasi 2020 m. kovo 23 d.

6Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Byloje esanti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. sausio 30 d. pažyma Nr. MRPŽ-7 patvirtina, kad departamentas dėl UAB „DA TECH“ likvidavimo pretenzijų neturi už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, jog paliko sukauptas atliekas ar užterštą gruntą, nėra. Administratorės prašyme pateikta informacija leidžia teismui konstatuoti, kad bankroto proceso metu bankrutavusios UAB „DA TECH“ mokumas nebuvo atstatytas, taikos sutartis nesudaryta, įmonė turto neturi, likvidavimo procedūra baigta. Bankroto proceso metu jokių pajamų negauta. Baigus bankroto procedūrą liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai, kurių bendra suma sudaro 203 740,40 Eur, nepadengtos bankroto administravimo išlaidos. Bankroto administratorė pabaigė visas ĮBĮ nustatytas likvidavimo procedūras, duomenų apie balanse apskaitomą turtą nėra, pinigų sąskaitose nėra. Šiuo metu įmonė veiklos nevykdo. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad bylų, kuriose šalimi yra bankrutavusi UAB „DA TECH“, teismuose nėra.

8Teismas pažymi, kad kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

9Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagrindinis bankroto proceso tikslas – patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus. Tai yra galutinis rezultatas, kurio siekiama, o susidarius situacijai, kai įmonės turto bei dokumentų nėra, taip pat nėra galimybių juos surasti ir perimti, bankroto procedūros tęsimas nebūtų naudingas kreditoriams dėl didėjančių išlaidų ir tai neatitiktų bankroto procedūrų operatyvumo principo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007).

10Kadangi galimybių tęsti įstatuose numatytą atsakovės veiklą nėra, o bankroto administratorė pilnai įvykdė įstatyme numatytus veiksmus likviduojant ją, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl atsakovės veiklos pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

11Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu,

Nutarė

12pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „DA TECH“, kurios juridinio asmens kodas 302326485, buveinės adresas Kosmonautų g. 16-36, Marijampolės m., veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

13Šio sprendimo patvirtintą kopiją išsiųsti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „DA TECH“ bankroto administratorei ir įpareigoti ją atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

14Įpareigoti bankroto administratorę per 3 dienas nuo sprendimo gavimo dienos informuoti kreditorių apie priimtą teismo sprendimą.

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai