Byla A-662-2217-12
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Vydmantui Grigoravičiui, atsakovo atstovei Neringai Žukauskienei, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Ladavas“ atstovui advokatui Linui Meškiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Romainių bendruomenės centro apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Romainių bendruomenės centro skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Ladavas“, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Romainių bendruomenės centras skundu ir patikslintu skundu (b. l. 50-20, I t.; 2-17, III t.) kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. T-22 (toliau – ir Sprendimas) dėl žemės sklypo ( - ) detaliojo plano tvirtinimo galiojimo, taip pat šiuo Sprendimu patvirtintą žemės sklypo ( - ) detalųjį planą (toliau – ir Detalusis planas).

5Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į skundą (b. l. 70-72, I t.) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

6Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Ladavas“ atsiliepimais į skundą (b. l. 80-84, I t.; 83-93, III t.) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Taip pat prašė priteisti iš pareiškėjo visas bylinėjimosi išlaidas.

7Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 17 d. sprendimu skundą patenkino iš dalies ir panaikino Sprendimą, o skundo dalį dėl Detaliojo plano panaikinimo atmetė kaip nepagrįstą.

8II.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Ladavas“ pateikė apeliacinį skundą (b. l. 151-159, III t.), kuriuo prašė panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. sprendimo dalį, kuria panaikintas Sprendimas, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti, o likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą. Taip pat prašė iš pareiškėjo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba pateikė apeliacinį skundą (b. l. 162-170, III t.), kuriuo prašė panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. sprendimo dalį, kuria teismas patenkino pareiškėjo skundą ir panaikino Sprendimą, ir pareiškėjo skundą šioje dalyje atmesti kaip nepagrįstą, o likusią teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

11Pareiškėjas Romainių bendruomenės centras pateikė apeliacinį skundą (b. l. 176-181, III t.), kuriuo prašė pakeisti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 17 d. sprendimą, pripažįstant, kad Romainių bendruomenės centras turėjo teisę kreiptis į teismą dėl Tarybos Sprendimo panaikinimo, remiantis visais argumentais, susijusiais su patvirtinto Detaliojo plano sprendinių neteisėtumu, kurie buvo nurodyti pareiškėjo 2010 m. vasario 25 d. skunde ir 2010 m. rugpjūčio 12 d. patikslintame skunde; įvertinti pareiškėjo 2010 m. vasario 25 d. skunde ir 2010 m. rugpjūčio 12 d. patikslintame skunde išdėstytų motyvų, susijusių su Detaliojo plano sprendinių neteisėtumu, kurių nevertino Kauno apygardos administracinis teismas, pagrįstumą.

12Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gegužės 27 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A525-1470/2011 pareiškėjo Romainių bendruomenės centro, atsakovo Kauno miesto savivaldybės tarybos, trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Ladavas“ apeliacinius skundus patenkino iš dalies, Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. sprendimą panaikino ir bylą grąžino pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

13III.

14Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 26 d. sprendimu pareiškėjo Romainių bendruomenės centro skundą atmetė.

15Pareiškėjas Romainių bendruomenės centras apeliaciniu skundu (b. l. 59-74, V t.) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir patikslintą skundą tenkinti – panaikinti Sprendimą arba panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą šiam teismui nagrinėti iš naujo.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Ladavas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 87-97, V t.) prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas.

17Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 99-109, V t.) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Pareiškėjas Romainių bendruomenės centras 2012 m. balandžio 20 d. pateikė rašytinį pareiškimą dėl apeliacinio skundo atsisakymo. Nurodė, jog apeliacinio skundo atsisakymo procesinės pasekmės pareiškėjui yra žinomos ir suprantamos.

21Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 132 straipsnio 1 dalis suteikia teisę apeliacinį skundą pateikusiam asmeniui jo atsisakyti iki teismo posėdžio pradžios, jei byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, arba iki baigiamųjų kalbų, jei byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Jeigu sprendimas nebuvo apskųstas kitų asmenų, tai yra pagrindas teismui apeliacinį procesą nutraukti (ABTĮ 132 str. 2 d.). Apeliacinis procesas vyksta pagal tas pačias taisykles kaip ir procesas pirmosios instancijos teisme, išskyrus šiame įstatyme nustatytas išimtis (ABTĮ 133 str.).

22Iš teismui pateikto pareiškimo turinio matyti pareiškėjo valia atsisakyti apeliacinio skundo, t. y. apeliantas naudojasi minėta įstatymo jam suteikta galimybe. Pirmosios instancijos teismo sprendimas nebuvo apskųstas kitų asmenų, atsisakymas nuo skundo yra besąlyginis, apeliacinio proceso nutraukimas kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, todėl atsisakymas nuo apeliacinio skundo priimtinas ir apeliacinis procesas nutrauktinas.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 132 straipsnio 1, 2 dalimis,

Nutarė

24Pareiškėjo Romainių bendruomenės centro apeliacinio skundo atsisakymą priimti.

25Apeliacinį procesą administracinėje byloje pagal pareiškėjo Romainių bendruomenės centro apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 26 d. sprendimo nutraukti.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Romainių bendruomenės centras skundu ir patikslintu skundu (b.... 5. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į skundą (b. l.... 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Ladavas“ atsiliepimais į skundą (b.... 7. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. rugsėjo 17 d. sprendimu... 8. II.... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Ladavas“ pateikė apeliacinį skundą... 10. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba pateikė apeliacinį skundą (b. l.... 11. Pareiškėjas Romainių bendruomenės centras pateikė apeliacinį skundą (b.... 12. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gegužės 27 d. nutartimi... 13. III.... 14. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. sausio 26 d. sprendimu... 15. Pareiškėjas Romainių bendruomenės centras apeliaciniu skundu (b. l. 59-74,... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Ladavas“ atsiliepimu į apeliacinį... 17. Atsakovas Kauno miesto savivaldybės taryba atsiliepimu į apeliacinį skundą... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Pareiškėjas Romainių bendruomenės centras 2012 m. balandžio 20 d. pateikė... 21. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 22. Iš teismui pateikto pareiškimo turinio matyti pareiškėjo valia atsisakyti... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 24. Pareiškėjo Romainių bendruomenės centro apeliacinio skundo atsisakymą... 25. Apeliacinį procesą administracinėje byloje pagal pareiškėjo Romainių... 26. Nutartis neskundžiama....