Byla e2S-969-459/2018
Dėl nuosavybės teisės gynimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. balandžio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Turtasta“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl nuosavybės teisės gynimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

52018 m. kovo 29 d. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė teismo pripažinti gyvenamojo namo, adresu ( - ), butų, kurių unikalūs numeriai ( - ) ir ( - ), savininkei UAB ,,Turtasta“ nuosavybės teises į pagalbinį pastatą – sandėlį, inventorinėje byloje nurodytą ir žemės sklypo plane pažymėtą indeksu 2l'p.

62.

7Reikalavimų vykdymui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai griauti gyvenamojo namo ( - ), pagalbinį pastatą – sandėlį, inventorinėje byloje nurodytą ir žemės sklypo plane pažymėtą indeksu 2I'p, taip pat įpareigoti atsakovę netrukdyti ieškovei UAB ,,Turtasta“ naudotis minėtu sandėliu bei nesiimti jokių veiksmų, ribojančių ieškovės UAB ,,Turtasta“ naudojimąsi šiomis pagalbinėmis ūkio patalpomis.

83.

9Ieškovė nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad ieškiniu keliamas nuosavybės į antraeilį daiktą – sandėlį, plane pažymėtą indeksu 2I'p, klausimas, o atsakovė ketina jį 2018-04-07 nugriauti, todėl yra būtina imtis laikinųjų apsaugos priemonių, nes jų nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

104.

11Prašymą nutarta nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Atsakovė atsiliepime su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nesutiko. Teigė, kad iš ieškovės ieškinio negalima identifikuoti ieškinyje nurodomo objekto (pastato – sandėlio), taip pat nėra aišku, ko prašoma negriauti – viso statinio ar tik jo dalies. Taip pat negalima identifikuoti ir objektu suinteresuotų asmenų, nes ieškovui siejant tariamas teises su gyvenamuoju namu ( - ), akivaizdu, jog ir likusius gyvenamojo namo bendraturčius reikia sieti su tokiomis pačiomis tariamomis teisėmis.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

135.

14Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. balandžio 4 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino iš dalies – pritaikė laikinąją apsaugos priemonę – uždraudė atsakovei griauti gyvenamojo namo ( - ), pagalbinį pastatą – sandėlį, inventorinėje byloje nurodytą ir žemės sklypo plane pažymėtą indeksu 2I'p. Teismo motyvai:

155.1.

16Nurodė, jog nesiėmus ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių (dėl uždraudimo griauti statinį), teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas bei netektų prasmės nugriovus pastatą, į kurį (ar jo dalį) ieškovė pretenduoja.

175.2.

18Nurodė, kad siekiant užtikrinti esamos padėties išsaugojimą, kad būtų realiai įmanoma įvykdyti teismo sprendimą ir šis sprendimas netaptų beprasmis, teismas mano, kad šiuo atveju, iki bus išnagrinėta byla ir įsiteisės atitinkamas teismo sprendimas, yra tikslinga uždrausti atsakovui griauti statinį.

195.3.

20Teismo vertinimu, ieškovė neįrodė kitų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, kitos ieškovės prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra perteklinės, nekonkrečios, todėl prašymas dėl jų taikymo netenkinamas.

21III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

226.

23Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. balandžio 4 d. nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinti, netenkinus prašymo panaikinti, pakeisti nutartį – laikinąsias apsaugos priemones pritaikant ginčo objekto daliai, sudarančiai dvi sandėliukų patalpas. Skundo motyvai:

246.1.

25Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė laikinąsias apsaugos priemones objektui, kurio nėra.

266.2.

27Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog ginčo objektas (ginčo pastatas) yra gyvenamojo namo ( - ) pagalbinis pastatas – pastarieji ieškovo nurodyti teiginiai ginčytini, nes ieškovui tenka įrodinėti ne tik tariamo priklausinio aplinkybes, bet ir pretendavimo į tariamą priklausinį pagrindus.

286.3.

29Nurodo, kad netikslinant ir nekeičiant skundžiamos nutarties apimties, išeitų, jog: 1) bus pažeistas CK 1.2 str. įtvirtintas proporcingumo principas; 2) apribota savivaldybės statinių valdymo teisė pagal Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3 str. 3 d.; 3) stabdomas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004-09-30 sprendimu Nr. ( - ) detaliojo plano įgyvendinimas – statiniai už ( - ) ir ( - ) sklypų ribų numatyti griauti, kai pagal paties ieškovo pateiktame detaliojo plano (b. l. 36) sprendiniuose jokie papildomi statiniai nenumatyti.

307.

31Ieškovė UAB „Turtasta“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti ir priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas ieškovei. Atsiliepimo motyvai:

327.1.

33Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl poreikio užtikrinti ieškinyje pareikštų reikalavimų įvykdymą, nesprendžia ginčo iš esmės ir galutinai nevertina su bylos esme susijusių aplinkybių, t. y. teismas, nagrinėdamas prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių, tik preliminariai (prima facie) įvertina pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus.

347.2.

35Nurodo, kad būtent atsakovė (jos atsakingi darbuotojai) priklijavo skelbimą apie griovimą ir būtent ant to paties ginčo sandėlio, todėl atsakovė nepagrįstai teigia, kad jai neva nėra žinomas ginčo objektas.

367.3.

37Nurodo, kad ir kiti namo butų savininkai taip pat kreipėsi į Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus inicijuodami analogišką procesą dėl nuosavybės teisės į ginčo sandėliukus pripažinimo (civ. b. Nr. e2-5673-328/2018) ir teismas 2018 m. balandžio 5 d. nutartimi taip pat taikė laikinąsias apsaugos priemones uždrausdamas griauti visą ginčo pastatą, unikalus Nr. ( - ), nes į jį pretenduoja ne tik ieškovė, bet ir kiti butų savininkai.

387.4.

39Nurodo, kad ieškiniu keliamas nuosavybės į sandėlį, unikalus Nr. ( - ), klausimas, o atsakovė akivaizdžiai ketino jį 2018 m. balandžio 7 d. nugriauti, todėl teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones ir nėra pagrindo tokių priemonių panaikinimui, nes atsakovė ir atskirajame skunde neatsisako idėjos griauti ginčo pastatą, nors 2004 m. ir 2006 m. detaliųjų planų sprendiniuose jis net nėra pažymėtas kaip griaunamas.

40Teismas

konstatuoja:

41IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai

42Apeliacinis procesas nutrauktinas.

438.

44Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

459.

46CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju skundui išnagrinėti pakanka byloje esančios medžiagos.

4710.

48Byloje nagrinėjamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – uždrausta atsakovei griauti gyvenamojo namo ( - ), pagalbinį pastatą – sandėlį, inventorinėje byloje nurodytą ir žemės sklypo plane pažymėtą indeksu 2I'p, teisėtumo ir pagrįstumo.

4911.

50Teismas pažymi, kad teismų praktikoje pasitaiko atvejų, kai ginčo apeliacine tvarka pagal apelianto atskirąjį skundą dėl tarpinio procesinio sprendimo teisinį rezultatą nulemia teisiniai faktai, atsiradę po teismo tokio procesinio sprendimo priėmimo. Pavyzdžiui, toks teisinis faktas gali atsirasti teismo kito procesinio sprendimo, kuris priimtas po apeliacine tvarka ginčijamo procesinio sprendimo priėmimo, pagrindu, jei naujai priimtu procesiniu sprendimu išsprendus klausimą, neliko nagrinėjamos apeliacinės bylos objekto.

5112.

52Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatyta, kad Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. balandžio 23 d. nutartimi panaikintos Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. balandžio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-5537-901/2018 taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Ši nutartis yra įsiteisėjusi. Todėl nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismui panaikinus ginčijamą nutartį nebeliko apeliacijos objekto, todėl šis apeliacinis procesas dėl skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties neteko prasmės (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 338 straipsnis).

5313.

54Anksčiau nurodytos aplinkybės paaiškėjo jau prasidėjus apeliaciniam procesui, todėl apeliacinis procesas pagal atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. balandžio 4 d. nutarties nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis).

55Vadovaudamasis CPK 335–339 straipsniais, teismas

Nutarė

56nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. balandžio 4 d. nutarties.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. 2018 m. kovo 29 d. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 6. 2.... 7. Reikalavimų vykdymui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 8. 3.... 9. Ieškovė nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad ieškiniu keliamas... 10. 4.... 11. Prašymą nutarta nagrinėti rašytinio proceso tvarka. Atsakovė atsiliepime... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 5.... 14. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2018 m. balandžio 4 d.... 15. 5.1.... 16. Nurodė, jog nesiėmus ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių... 17. 5.2.... 18. Nurodė, kad siekiant užtikrinti esamos padėties išsaugojimą, kad būtų... 19. 5.3.... 20. Teismo vertinimu, ieškovė neįrodė kitų laikinųjų apsaugos priemonių... 21. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 22. 6.... 23. Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija pateikė atskirąjį... 24. 6.1.... 25. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė laikinąsias... 26. 6.2.... 27. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog ginčo... 28. 6.3.... 29. Nurodo, kad netikslinant ir nekeičiant skundžiamos nutarties apimties,... 30. 7.... 31. Ieškovė UAB „Turtasta“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 32. 7.1.... 33. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl poreikio... 34. 7.2.... 35. Nurodo, kad būtent atsakovė (jos atsakingi darbuotojai) priklijavo skelbimą... 36. 7.3.... 37. Nurodo, kad ir kiti namo butų savininkai taip pat kreipėsi į Klaipėdos... 38. 7.4.... 39. Nurodo, kad ieškiniu keliamas nuosavybės į sandėlį, unikalus Nr. ( - ),... 40. Teismas... 41. IV. Apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai ir argumentai... 42. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 43. 8.... 44. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 45. 9.... 46. CPK 336 straipsnio nuostatos nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 47. 10.... 48. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria buvo taikytos... 49. 11.... 50. Teismas pažymi, kad teismų praktikoje pasitaiko atvejų, kai ginčo... 51. 12.... 52. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatyta,... 53. 13.... 54. Anksčiau nurodytos aplinkybės paaiškėjo jau prasidėjus apeliaciniam... 55. Vadovaudamasis CPK 335–339 straipsniais, teismas... 56. nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės...