Byla 2S-636-260/2011

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Raimondo Buzelio, kolegijos teisėjų: Izoldos Nėnienės ir Arūno Rudzinsko, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo antstolio R. B. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-19943-221/2010 pagal antstolio R. B. pareiškimą dėl baudos paskyrimo UAB „SPORT IN COLORS“ direktoriui J. M., suinteresuoti asmenys Asociacija „Lažybų organizatorių aljansas“, OÜ Interservis, ir

Nustatė

32010-08-12 pareiškimu antstolis R. B. kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą prašydamas už teisėtų antstolio reikalavimų nevykdymą paskirti baudą UAB „SPORT IN COLORS“ direktoriui J. M. (b.l. 3-4). Antstolis nurodė, kad vykdė Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartį dėl veiksmų, susijusių su lažybų organizavimo paslaugų teikimu bei reklama uždraudimo atsakovams „bwin International Ltd.“, „Unibet International Ltd.“, „Nordic Gaming Group Ltd.“, „Spread Your Wings Ltd.“ ir „bet365 Ltd.“, išieškotojo Asociacijos „Lažybų organizatorių aljansas“ naudai. 2010-07-02 Vilniaus apygardos teismo nutartis UAB „SPORT IN COLORS“ direktoriui J. M. įteikta 2010-08-04. Direktoriui buvo įteiktas ir patvarkymas, uždraudžiantis imtis veiksmų, susijusių su lažybų organizavimo paslaugų teikimu bei reklama, įskaitant, bet neapsiribojant per interneto portalus bwin.com, unibet.com, triobet.com, sportingbet.com, bet365.com Lietuvos Respublikoje esantiems asmenims, bet kokia forma ar būdu, įskaitant ir internetu, iki įsiteisės galutinis sprendimas byloje, taip pat uždraudžiant visas galimas prieigas per Lietuvos Respublikoje veikiantį viešo naudojimo kompiuterių tinklą prie interneto portalų. 2010-08-11 patikrinus, ar vykdoma nutartis, nustatyta, kad nesilaikoma draudimo ir internato svetainėje www.basketnews.lt, www.triobet.com talpinamos reklamos. 2010-08-11 surašytas aktas. Tačiau reklamos talpinamos ir šiuo metu, niekas nepasikeitė. Teismo galutinis sprendimas nėra įsiteisėjęs, minėta teismo nutartis ir patvarkymas ir šiai dienai nėra vykdomi.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 7 d. nutartimi netenkino antstolio prašymo dėl baudos paskyrimo UAB „SPORT IN COLORS“ direktoriui J. M.. Teismas nustatė, kad J. M. nuo 2010-06-14 paskirtas (išrinktas) UAB „SPORT IN COLORS“, įregistruotos nuo 2010-06-23, direktoriumi, kuris 2010-06-30 UAB „SPORT IN COLORS“ vardu pasirašė su OÜ Interservis paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią UAB „SPORT IN COLORS“ (paslaugų teikėjas) įsipareigojo rašyti straipsnius lietuvių kalba krepšinio tematika, kurie talpinami paslaugų gavėjo tinklapyje www.basketnews.lt. Šia paslauga naudojasi OÜ Interservis nuo 2008-12-30. Minėtoje sutartyje, kuri nėra nuginčyta, nėra numatyta, jog paslaugų teikėjas atsakingas už reklamos talpinimą tinklalapyje. Jei azartinius lošimus organizuojantis subjektas kreipiasi į paslaugų teikėją, šis apie tai informuoja paslaugų gavėją, perduoda reklamos užsakovo kontaktus, o visos reklamos davėjo teisės priklauso paslaugų gavėjui (Sutarties 3.4 p.). Todėl paslaugų teikėjas, kaip tinklalapio administratorius, negali įtakoti reklamos talpinimo. UAB “Sport in Colors” nėra atsakovu, kuriam 2010-07-02 nutartimi taikyti draudimai bei tai, kad ši bendrovė įregistruota 2010-06-23 ir paslaugas OÜ Interservis teikia tik nuo 2010-06-30, o draudimai pritaikyti jau 2010-07-02.

5Atskiruoju skundu (b.l. 73-77) antstolis R. B. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutartį ir prašymą dėl baudos skyrimo patenkinti. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismo išvada, jog suinteresuotas asmuo UAB „SPORT IN COLORS“ negali įtakoti reklamos talpinimo yra atmestini ir neatitinkantys teisingumo ir protingumo kriterijų. Tik antstoliui kreipusis į teismą dėl baudos skyrimo bei nurodžius argumentus dėl suinteresuoto asmens UAB „SPORT IN COLORS“ atsakomybės, šis pateikė 2010-06-30 Paslaugų teikimo sutartį. Sutartis yra nepatvirtinta OÜ Interservis pasirašiusio asmens duomenų, todėl teismas negalėjo ja vadovautis kaip tinkamu įrodymu šioje byloje. Be to suinteresuotas asmuo nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių tik jo paaiškinimais nurodytų aplinkybių, kad jis negauna užmokesčio už azartinių lošimų reklamą; kad negali įtakoti reklamos talpinimo puslapyje www.basketnews.lt; kad lietuviškų azartinių lošimų reklamos talpinimą puslapyje www.basketnews.lt atlieka Estijos bendrovė OÜ Interservis; kad yra kitas asmuo nei suinteresuotas asmuo, kuris prižiūri puslapį techniškai ir kuris yra atsakingas už internetinio puslapio turinį. Teismas, remdamasis tik ieškovo paaiškinimais kaip pagrįstais, neatskleidė bylos esmės. Pirmosios instancijos teismas nepagristai nurodo, kad tik teismo nutartyje įvardinti atsakovai turi pareigą vykdyti teismo priimtą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Šiuo atveju teismo priimtą nutartį dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo bei prieigos apribojimo gali vykdyti ne tik atsakovai byloje, bet ir asmenys turintys licencijas bei technines galimybes tiek tiekti prieigą, tiek ją riboti. Nutartis, kuri yra skubiai vykdytina, yra privaloma fiziniams asmenims ir turi būti vykdoma visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). CPK 585 str. imperatyviai nustatyto, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus yra privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Šis civilinio proceso principas išlygų nenumato, taigi jokiomis aplinkybėmis negali būti pateisinamas teismo priimtos ir skubiai vykdytinos teismo nutarties nevykdymas. Suinteresuotas asmuo savo neveikimu akivaizdžiai ignoravo valstybės funkcijas vykdančio asmens teisėtus reikalavimus bei trukdė vykdyti vykdomąjį dokumentą įstatymo nustatyta tvarka, ne tik nevykdydamas teismo nutarties, bet ir tinkamai ir laiku neteikdamas jokių tinkamų įrodymų nei antstoliui, nei teismui, kad neturi galimybių įvykdyti nutartį, tuo sudarydamas prielaidas išvengti teismo nutarties skubaus įvykdymo. Vilniaus apygardos teismo nutartimi nustatytą įpareigojimą uždrausti visas galimas prieigas per Lietuvos Respublikoje veikiantį viešo naudojimo kompiuterių tinklą prie interneto portalų bwin.com; unibet.com; triobet.com; sportingbet.com; bet365.com iki kol bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje turi pareigą vykdyti ir suinteresuotas asmuo, kuris priklausomai ir nuo savo turimų techninių galimybių, turi priimti tinkamus techninius sprendimus, būtinus laikinųjų apsaugos priemonių tikslui pasiekti. Šiuo atveju suinteresuotas asmuo nesiėmė jokių veiksmų, susijusių su antstolio pateikto reikalavimo įvykdymu, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo skirti baudą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimas Nr. 290 „Dėl viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo“ reglamentuoja ir pareiškėjo pareigą užtikrinti, kad nebūtų platinama neteisėta informacija. Šioje tvarkoje yra numatyta, kad ji „taikoma Lietuvos Respublikos teisės subjektams, taip pat užsienio valstybių teisės subjektams, kurie nors ir negyvena (nėra įsteigti) Lietuvos Respublikoje, tačiau visą savo veiklą, susijusią su viešosios informacijos platinimu viešo naudojimo kompiuterių tinkluose, arba šios veiklos dalį sutelkia Lietuvos Respublikos teritorijoje ir (ar) viešajai informacijai platinti naudojasi Lietuvos Respublikoje įregistruotų tinklo paslaugų teikėjų ir (ar) Lietuvos Respublikoje veikiančių informacijos prieglobos paslaugų teikėjų paslaugomis." Kadangi minėtos tvarkos 5 p. numatytas draudimas viešo naudojimo kompiuterių tinkluose paviešinti ir (ar) platinti neskelbtiną informaciją, nustatytą Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme ir kituose įstatymuose, būtent suinteresuotas asmuo, privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų apribota tiek azartinių lošimų reklama, tiek ir patekimas per suinteresuoto asmens administruojamą puslapį į azartinių lošimų organizuojančių bendrovių atitinkamus tinklalapius.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l. 83-86) suinteresuoto asmens UAB „SPORT IN COLORS“ atstovas advokatas J. V. prašo antstolio R. B. atskirąjį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Kauno miesto apylinkės teismas teisingai įvertino visus byloje esančius įrodymus ir jų pagrindu priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą netenkinti antstolio prašymo skirti baudą suinteresuoto asmens UAB „SPORT IN COLORS“ direktoriui J. M. už 2010-07-02 Vilniaus apygardos teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nevykdymą. Teismui pateikta 2010-06-30 UAB „SPORT IN COLORS“ su OÜ Interservis pasirašyta paslaugų teikimo sutartis patvirtina, kad UAB „SPORT IN COLORS“ neturi jokių galimybių įtakoti reklamos talpinimo. Tai, kad sutartis nepatvirtinta spaudu dar nereiškia, kad teismas šia sutartimi negalėjo vadovauti kaip įrodymu, kadangi daugelyje užsienio valstybių juridiniai asmenys neturi ir nesinaudoja antspaudais. Antstolis visiškai nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų aplinkybę, jog suinteresuotas asmuo UAB „SPORT IN COLORS“ galėjo įtakoti OÜ Interservis reklamos talpinimą. Be to suinteresuotas asmuo UAB „SPORT IN COLORS“ nebuvo nurodytas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, už kurios nevykdymą antstolis ir prašo skirti baudą. Kadangi suinteresuotas asmuo UAB „SPORT IN COLORS“ nebuvo įtrauktas ir dėl jo teisių ir pareigų nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo pasisakyta, todėl 2010-07-02 Vilniaus apygardos teismo nutartis yra privaloma tik tiems asmenims, dėl kurių ji buvo priimta ir nėra privaloma UAB „SPORT IN COLORS“.

7Atskirasis skundas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutarties tenkintinas iš dalies.

8Kolegija išnagrinėjo atskirąjį skundą neperžengdama atskirajame skunde nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

9Teisėjų kolegija sprendžia, jog atskirasis skundas iš esmės yra pagrįstas, Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas netenkino antstolio R. B. prašymo skirti baudą UAB „SPORT IN COLORS“ direktoriui J. M., yra nepagrįsta bei neteisėta, o nagrinėjęs antstolio pareiškimą dėl baudos skyrimo teismas neatskleidė bylos esmės. Todėl apskųstoji teismo nutartis naikintina.

10Pirmosios instancijos teismas netenkino antstolio prašymo skirti baudą pripažinęs, kad UAB „SPORT IN COLORS“, kuriai antstolis pateikė patvarkymą, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 07 02 nutartimi uždraustos visos galimos prieigos per Lietuvoje veikiantį viešo naudojimo kompiuterių tinklą prie interneto portalo triobet.com ir kai kurių kitų, nėra atsakingas už portalo triobet.com reklamos talpinimą tinklalapyje www.basketnews.lt.

11Tokia teismo padaryta išvada yra nepagrįsta, nes ji remiasi tik prašomo nubausti asmens paaiškinimu ir jo pateikta paslaugų teikimo sutartimi, t.y. įrodymais nepatvirtinančiais, kad teismo padarytos išvados yra pagrįstos.

12Į bylą pateikta tarp UAB „SPORT IN COLORS“ ir galimai Estijos įmonės OÜ „Interservis“ paslaugų tiekimo sutartimi, teisėjų kolegijos vertinimu, teismas, nagrinėdamas antstolio prašymą, neturėjo pagrindo remtis. Ši sutartis (b.l.33-35) sudaryta tarp paslaugų gavėjo, kurio nenurodytas atstovas, be to pati sutartis yra be įmonės antspaudo ir nurodytų kitų įmonės duomenų, leidžiančių įsitikinti, kad tokia įmonė tikrai veikia ir sudarant sutartį buvo tinkamai atstovaujama. Be to iš sutarties turinio matyti, kad ji sudaryta dėl straipsnių krepšinio tematika rašymo ir talpinimo tinklalapyje www.basketnews.lt. Tačiau svarstant antstolio pareiškimą dėl baudos skyrimo teismas privalėjo nustatyti, ar tikrai OÜ „Interservis“ yra šio internetinio tinklapio valdytojas, jei taip, tai kokiu pagrindu jo oficialiu administratoriumi nurodoma UAB „SPORT IN COLORS“, kiek kiekvienas iš šių asmenų atsakingas už suteiktą prieigą portalui triobet.com. To teismas nepadarė, taigi nenustatė faktinių reikšmingų bylai aplinkybių.

13Internetinėje svetainėje www.basketnews.lt. skelbiama, kad jos administratorius yra UAB „SPORT IN COLORS“. Todėl ji laikytina šio internetinio tinklalapio valdytoju. Už informaciją, talpinamą tinklalapyje atsakingas yra valdytojas. Jeigu tinklalapio valdymo sistemoje yra numatyta galimybė ir kitiems asmenims talpinti informaciją, konkrečiu nagrinėjamu atveju - reklamą, tokius įrodymus privalo teismui pateikti administratorius. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad jis tokių įrodymų byloje nepateikė, nes pateikta byloje paslaugų teikimo sutartis savo turiniu yra dėl straipsnių rašymo, o ne tinklalapio administravimo paslaugų teikimo.

14Nepagrįstai, teisėjų kolegijos vertinimu, teismas pripažino, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 07 02 nutartimi nustatyti draudimai netaikytini asmenims, kurie nėra atsakovais byloje, kurioje priimta paminėta nutartis, taigi ir UAB „SPORT IN COLORS“. Vilniaus apygardos teismas uždraudė visas galimas prieigas per Lietuvos Respublikoje veikiantį viešo naudojimo kompiuterių tinklą prie interneto portalų: bvin.com , unibet.com , triobet.com , sportlingbet.com , bet365.com iki byloje įsiteisės sprendimas. Taigi šis draudimas taikomas visiems subjektams, suteikiantiems prieigas prie šių portalų, tame skaičiuje ir uždarajai akcinei bendrovei „SPORT IN COLORS“ suteikiančiai prieigas per tinklapį www.basketnews.lt.

15Kadangi pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės ir pagal byloje pateiktus įrodymus jos neįmanoma išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme, panaikinus pirmosios instancijos nutartį, byla perduotina šiam teismui nagrinėti iš naujo CPK 327 str. 1 d. 2 p. ir 337 str. 3 p.).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies trečiu punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

17Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai