Byla N-756-964-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nijolės Piškinaitės, Vaidos Urmonaitės (pranešėja) ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Muitinės kriminalinės tarnybos apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 27 d. nutarimo G. B. administracinio teisės pažeidimo byloje. Teisėjų kolegija

Nustatė

2I.

3Muitinės kriminalinės tarnybos Marijampolės skyriaus (toliau – ir Institucija) vyriausiasis inspektorius G. B. 2006 m. lapkričio 23 d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą už tai, kad jis 2005 m. lapkričio 14 d. apie 17.35 val., gavęs iš sutuoktinės O. B. nurodymą jai priklausančias cigaretes „Jin Ling“ su rusiško pavyzdžio banderolėmis nugabenti J. K. , automobiliu „VW Passat“, priklausančiu N. K. , gabeno 4 500 pakelių cigarečių „Jin Ling“ su rusiško pavyzdžio banderolėmis, kurių bendra vertė yra 18 226 Lt (145 MGL), nuo savo namų, esančių Vieversių g. 9, Alytuje, iki J. K. priklausančio garažo, esančio Ligoninės g. 4A, Alytuje, kur buvo sulaikytas. Tuo G. B. pažeidė 2004 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų „Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ 2.1.1. punktą. G. B. veika kvalifikuota pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ir ATPK) 1632 straipsnio 4 dalį.

4II.

5Alytaus rajono apylinkės teismas 2006 m. gruodžio 27 d. nutarimu G. B. pripažino kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje, ir skyrė jam administracinę nuobaudą – 10 000 Lt baudą, baudos mokėjimą išdėstydamas vieneriems metams, įpareigodamas pažeidėją 5 000 Lt sumokėti iki 2007 m. liepos 1 d. ir likusius 5 000 Lt sumokėti iki 2007 m. gruodžio 31 d. Teismas konstatavo, kad G. B. kaltė įrodyta G. B. prisipažinimu dėl padaryto teisės pažeidimo, liudytojo Ž. K. parodymais, administracinio teisės pažeidimo protokolu, įvykio vietos apžiūros protokolu, 2005 m. lapkričio 29 d. Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus specialisto išvada, telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir įrašų darymo protokolais, telefoninių pokalbių suvestine. Teismas nustatė pažeidėjo atsakomybę lengvinančią aplinkybę – pažeidėjas prisipažino padaręs teisės pažeidimą, dėl jo padarymo nuoširdžiai gailisi. Teismas nepripažino pažeidėjo atsakomybę sunkinančia aplinkybe tos aplinkybės, kad G. B. veikė grupėje su O. B. , nes jis, vairuodamas automobilį, tik prisidėjo prie kito asmens - O. B. daromos nusikalstamos veikos. Skirdamas administracinę nuobaudą, teismas atsižvelgė į pažeidėjo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, į neteisėtai gabentų cigarečių kiekį, į pažeidėjo asmenybę (pažeidėjas administracinėmis nuobaudomis nebaustas, neturi galiojančio teistumo, dirba, charakterizuojamas teigiamai, kartu su sutuoktine O. B. , kuri netekusi 50 procentų darbingumo, išlaiko nepilnametę dukterį ir sūnų studentą) ir skyrė pažeidėjui minimalią sankcijoje numatytą baudą bei, atsižvelgęs į pažeidėjo turtinę padėtį, baudos mokėjimą išdėstė dalimis. Teismas 4 500 pakelių cigarečių „Jin Ling“ konfiskavimo klausimo nesprendė, kadangi šis klausimas jau buvo išspręstas priimant Kauno apygardos teismo 2006 m. gruodžio 21 d. baudžiamąjį įsakymą O. B. baudžiamojoje byloje.

6III.

7Apeliaciniu skundu Muitinės kriminalinė tarnyba prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 27 d. nutarimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nurodo, kad teismas paskyrė pažeidėjui per švelnią administracinę nuobaudą. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

81.

9Teismas nepagrįstai nustatė pažeidėjo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad pažeidėjas prisipažino padaręs teisės pažeidimą, dėl jo padarymo nuoširdžiai gailisi. Pagal ATPK 31 straipsnio 1 dalies 1 punktą pažeidėjo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra kai pažeidėjas ne tik nuoširdžiai gailisi dėl teisės pažeidimo padarymo, bet ir kai pažeidėjas padeda išaiškinti pažeidimą ir jame dalyvavusius asmenis. Pažeidėjas tik teisminio nagrinėjimo metu prisipažino padaręs teisės pažeidimą ir davė išsamius parodymus: surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą, jis neprisipažino padaręs teisės pažeidimą, ikiteisminio tyrimo metu pažeidėjas davė klaidinančius tyrimą parodymus ir tokiu būdu trukdė atlikti tyrimą. Todėl ir pažeidėjo gailėjimasis teismo posėdyje dėl pažeidimo padarymo nėra nuoširdus.

102.

11Teismas nepagrįstai aplinkybės, kad G. B. teisės pažeidimą padarė veikdamas grupėje su O. B. , nepripažino pažeidėjo atsakomybę sunkinančia aplinkybe. Vadovaujantis ATPK 32 straipsnio 1 dalies 1 punktu, organas (pareigūnas), atsižvelgdamas į atskirų asmenų dalyvavimo, padarant teisės pažeidimą, pobūdį ir laipsnį, gali jiems nepripažinti ATPK 32 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos aplinkybės atsakomybę sunkinančia aplinkybe. Tačiau G. B. dalyvavimas kartu su O. B. daromame pažeidime buvo esminis ir svarbus, nes jis vairavo automobilį, kuriuo buvo gabenamos cigaretės, O. B. neturėjo teisės vairuoti automobilio ir negalėjo jo vairuoti.

123.

13Nustatyto teisės pažeidimo pobūdis yra didelis, kadangi buvo gabenama cigarečių, kurių bendra vertė yra 18 226 Lt, todėl teismas, skirdamas administracinę nuobaudą, taip pat turėjo į tai atsižvelgti.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą G. B. prašo apeliacinio skundo netenkinti, teismo nutarimą palikti nepakeistą. Pažeidėjas atsiliepime nurodo, kad, sulaikius jį Institucijos pareigūnams, jis turėjo duoti parodymus prieš savo žmoną; nenorėdamas pakenkti savo žmonai, jis ir davė ikiteisminio tyrimo metu klaidingus parodymus. Todėl negali būti pagrįsta Institucijos nuomonė, kad jis nenuoširdžiai gailėjosi dėl pažeidimo padarymo. Pažeidėjas taip pat nurodo, kad jo dalyvavimas teisės pažeidime buvo ne esminis, o atsitiktinis, nes apie tai, kad jo žmona buvo įsigijusi ir laikė cigaretes, jis nieko nežinojo, o vairavo automobilį tik todėl, kad jo žmona nenorėjo vairuoti svetimo automobilio.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Apeliacinis skundas tenkintinas, byla grąžintina iš naujo nagrinėti teisme.

18ATPK 1632 straipsnio 4 dalies sankcijoje už akcizais apmokestinamų prekių laikymą, gabenimą, naudojimą ar realizavimą pažeidžiant nustatytą tvarką, prekybą tokiomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė viršija penkiasdešimt minimalių gyvenimo lygių (MGL), nustatyta bauda nuo 10 000 Lt iki 20 000 Lt su šių prekių konfiskavimu.

19Vadovaujantis ATPK 302 straipsniu, skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o esant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo. Esant atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, nuobauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog byloje yra ATPK 31 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta pažeidėjo atsakomybę lengvinanti aplinkybė – pažeidėjo nuoširdus gailestis dėl padaryto teisės pažeidimo. Pagal ATPK 31 straipsnio 1 dalies 1 punktą pažeidėjo atsakomybę lengvinanti aplinkybė pripažįstama tada, kai pažeidėjas ne tik nuoširdžiai gailisi dėl teisės pažeidimo padarymo, bet ir kai pažeidėjas padeda išaiškinti pažeidimą bei jame dalyvavusius asmenis. Tai taip pat išaiškinta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse: 2004 m. sausio 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. N9-31/04, 2004 m. sausio 30 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. N12-106/04. G. B. prisipažino padaręs teisės pažeidimą ir teigė, kad dėl teisės pažeidimo padarymo nuoširdžiai gailisi, tik bylą nagrinėjant teisme, kai jau buvo surinkti jo kaltę bei kitas pažeidimo padarymo aplinkybes patvirtinantys įrodymai (t. 2, b. l. 121-122, 136). Ikiteisminio tyrimo metu ir surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą, G. B. nebuvo nurodęs, kad nuoširdžiai gailisi dėl padaryto teisės pažeidimo, ir davė klaidinančius parodymus: 2005 m. lapkričio 16 d. jo apklausos metu parodė, kad žinojo apie automobilyje, kurį vairavo 2005 m. lapkričio 14 d. jo sulaikymo metu, vežamas cigaretes su rusiško pavyzdžio banderolėmis, bet apie gabenamas cigaretes nieko nežinojo jo sutuoktinė O. B. (t. 2, b. l. 63-68); 2006 m. spalio 25 d. ir 2006 m. lapkričio 20 d. G. B. pakeitė savo parodymus ir parodė, kad jis nežinojo apie gabenamas cigaretes, jų automobilyje nematė ir jo sutuoktinė apie jas jam nesakė (t. 2, b. l. 77-79, 83-85); surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą paaiškinime jis neprisipažino padaręs teisės pažeidimą (t. 1, b. l. 5-6). Tokiais veiksmais G. B. ne padėjo išaiškinti teisės pažeidimą ir jame dalyvavusius asmenis, o priešingai, trukdė tyrimą atlikusiems pareigūnams tai padaryti, sąmoningai juos klaidino. Dėl išdėstytų aplinkybių teisėjų kolegija daro išvadą, kad ir G. B. gailėjimasis teismo posėdyje dėl teisės pažeidimo padarymo nėra nuoširdus.

20Iš byloje esančios telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos protokolų ir suvestinės matyti, kad O. B. 2005 m. lapkričio 14 d., t. y. teisės pažeidimo dieną skambino G. B. ir nurodė jam nuvežti ją ir 10 dėžių cigarečių pas J. K. (t. 1, b. l. 109-110). Teismo posėdžio metu G. B. parodė, kad 2005 m. lapkričio 14 d., prieš jo sulaikymą, važiuojant automobiliu, O. B. pranešė jam, kad automobilyje yra vežamos cigaretės (t. 2, b. l. 121-122). Iš šių įrodymų matyti, kad G. B. ir O. B. kartu, t. y. grupėje įvykdė teisės pažeidimą. ATPK 32 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad institucija, atsižvelgdama į atskirų asmenų dalyvavimo padarant teisės pažeidimą pobūdį ir laipsnį ar paramą išaiškinant pažeidimo padarymo aplinkybes ir jį padarant dalyvaujančius asmenis, gali jiems nepripažinti šios aplinkybės atsakomybę sunkinančia aplinkybe. G. B. dalyvavimas 2005 m. lapkričio 14 d. gabenant cigaretes buvo svarbus, kadangi būtent jis vairavo automobilį, kuriuo buvo gabenamos cigaretės. Todėl nėra pagrindo aplinkybės, kad teisės pažeidimas padarytas grupės asmenų, G. B. nepripažinti atsakomybės sunkinančia aplinkybe. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog byloje nėra ATPK 32 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytos G. B. atsakomybę sunkinančios aplinkybės.

21Pagal ATPK 30 straipsnį, skiriant administracinę nuobaudą, taip pat atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę. Tad pirmosios instancijos teismas, skirdamas administracinę nuobaudą, taip pat turėjo atsižvelgti į tai, kad teisės pažeidimo padarymo metu buvo gabenamas didelis kiekis cigarečių su rusiško pavyzdžio banderolėmis: 4 500 pakelių, kurių bendra vertė yra 18 226 Lt. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bylos aplinkybes, netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, nepaisė teisės normos sankcijoje numatytos ir paskirtos nuobaudos proporcingumo principo. Dėl išdėstytų aplinkybių apylinkės teismo nutarimas naikinamas. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Muitinės kriminalinės tarnybos apeliacinį skundą patenkinti.

23Alytaus rajono apylinkės teismo 2006 m. gruodžio 27 d. nutarimą panaikinti, bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai