Byla 2A-353-565/2013
Dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo K. U

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Godos Ambrasaitės-Balynienės, Algirdo Auruškevičiaus ir Rūtos Burdulienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto T. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. sausio 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo T. J. ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo K. U., ir

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovas krepėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas priteisti iš atsakovo 4 900 Lt žalai atlyginti, 650 Lt už automobilio transportavimą iš įvykio vietos, 350 Lt už automobilio vertinimo ataskaitą ir 147 Lt žyminį mokestį.

4Ieškovas nurodė, kad ieškovui priklausantis automobilis Opel Astra, v.Nr.( - ) vairuojamas trečiojo asmens, kelyje Vilnius – Panevėžys susidūrė su į kelią išbėgusiu briedžiu, nuvažiavo nuo kelio ir apsivertė. Dėl eismo įvykio automobilis buvo nepataisomai sugadintas.

5Ieškovo patirtą žalą ir papildomas išlaidas privalo atlyginti atsakovas, nes atsakovas neužtikrino, kad kelias būtų saugus – kelyje nebuvo įspėjamųjų ženklų apie galimą laukinių gyvūnų išbėgimą į kelią, todėl tretysis asmuo, staigiai į kelią išbėgus briedžiui, neturėjo galimybės išvengti susidūrimo su juo.

6II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-01-18 sprendimu ieškinį atmetė.

8Ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė atsakovo veiksmų neteisėtumo vykdant laukinės gyvūnijos priežiūros bei kelių priežiūros funkcijas ir kad ieškovas neįrodė, jog žala transporto priemonei buvo padaryta būtent laukiniam gyvūnui susidūrus su transporto priemone.

9III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012-01-18 sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinį patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais.

111.Byloje esančiame Panevėžio apskrities VPK Kelių policijos biuro 2011-06-23 nutarime nurodyta, kad 2011-06-07, apie 10 val. kelio Vilnius – Panevėžys 106,5 km trečiojo asmens K. U. vairuojamas automobilis Opel Astra, v.Nr.( - ) vendgdamas susidūrimo su briedžiu, nuvažiavo nuo kelio, apsivertė ir atsitrenkė į apsauginę tvorą, briedis iš įvykio vietos pabėgo. Šis nutarimas nėra paskųstas, todėl galiojantis. Atsakovas, jeigu jis manė, kad šis nutarimas neteisėtas, turėjo galimybę kreiptis į teismą dėl šio nutarimo pripažinimo negaliojančiu.

122.Teismas nesiaiškino įvykio aplinkybių, nekvietė policijos darbuotojų, kad patvirtinti arba paneigti įvykio aplinkybes, nekvietė liudytojų, galinčių patvirtinti arba paneigti įvykio aplinkybes, bet, neturėdamas jokių įrodymų, darė nesuprantamus išvedžiojimus, savaip aiškindamas Saugiaus eismo automobilių keliais įstatymą ir ignoruodamas Kelių eismo taisykles.

133.Sprendime padaryta išvada, kad tretysis asmuo nesuvaldė automobilio, nes buvo nepakankamai atidus ir rūpestingas pasirinkdamas važiavimo greitį ir nesilaikydamas visų atsargumo priemonių. Ši teismo išvada nepagrįsta, nes policijos nutarime nustatyta, kad tretysis asmuo nepažeidė Kelių eismo taisyklių. Sprendime nenurodyta, kokį Kelių eismo taisyklių punktą pažeidė tretysis asmuo ir kaip teismas tai nustatė. Tretysis asmuo ne nesuvaldė transporto priemonės, o mėgino išvengti susidūrimo su netikėtai į kelią išbėgusiu briedžiu, kas būtų žymiai sunkesnė eismo įvykio pasekmė.

144.Atsakovas yra atsakingas už laukinių žvėrių priežiūrą ir už jų padarytą žalą. Tai, kad atsakovas ėmėsi priemonių, kad laukiniai žverys nepatektų į kelią, dar nereiškia, kad šių priemonių buvo pakankamai imtasi. Niekam ne paslaptis, kad daugelyje kelio vietų yra įrengti vartai įvažiuoti į kitas teritorijas, kurie nuolat neuždaryti, pro neuždarytus vartus laukiniai gyvūnai ir patenka į kelią.

15Atsakovas su apeliaciniu skundu nesutiko, nesutikimas su apeliaciniu skundu grindžiamas šiais argumentais.

161.Apeliantas neatsižvelgia į vėlesnę Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kurioje buvo detalizuota įstatymo analogijos taikymo laukinių žvėrių žalos atlyginimo civiliniams teisiniams santykiams galimybė bei sąlygos ir konstatuota, kad pagal įstatymo analogiją ginčo santykiams taikytina CK 6.267 str. 1 d., kurioje nustatyta, kad laukinių gyvūnų padarytą žalą privalo atlyginti jų savininkas (valdytojas). Tačiau, atsižvelgiant į CK 1.8 str. 3 d. įtvirtintą draudimą taikyti pagal analogiją specialiąsias teisės normas, sprendžiant dėl laikinio žvėries padarytos žalos atlyginimo, netaikoma CK 6.267 str. 1 d. specialioji nuostata dėl atsakomybės be kaltės. Taigi nagrinėjamoje byloje apeliantas privalėjo įrodyti CK 6.246 – 6.249 str. įtvirtintas būtinąsias sąlygas atsakovo civilinei atsakomybei kilti, tačiau to nepadarė.

172.Atsakovas pateikė į bylą visus įrodymus, paneigiančius atsakovo neteisėtų veiksmų (neveikimo) buvimą, t.y. pateikė įrodymus, kad kelio ruože, kuriame įvyko eismo įvykis, buvo įrengtos visos reikiamos techninės priemonės (tinklo tvora, kelio ženklas Nr.131 „Laukiniai žvėrys“), padedančios užtikrinti saugų eismą kelyje.

183.Aplinkybė, kad eismo įvykis įvyko dėl susidūrimo su briedžiu, užtiksuota tik iš trečiojo asmens žodžių, tačiau nepatvirtinta įrodymais.

19IV.Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis skundas netenkintinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.). Šioje byloje nenustatytos aplinkybės, kurios būtų pagrindas peržengti apeliacinio skundo ribas, todėl byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose.

22Kasacinis teismas, plėtodamas ir tikslindamas formuojamą teismų praktiką bylose dėl laukinių gyvūnų padarytos žalos atlyginimo, vėliausiai išnagrinėtose bylose išaiškino, kad CK 6.267 str. 1 d. nuostata dėl naminių gyvūnų savininkų atsakomybės be kaltės (t. y. griežtosios atsakomybės) yra specialioji norma, todėl, laikantis CK 1.8 str. 3 d. įtvirtinto draudimo, ji pagal analogiją negali būti taikoma. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad, sprendžiant dėl valstybės atsakomybės už eismo įvykio metu laukinių gyvūnų padarytą žalą, CK 6.267 str. 1 d. taikytina nustatant visas CK 6.246–6.249 str. įtvirtintas būtinąsias civilinei atsakomybei kilti sąlygas.

23Valstybės, kaip laukinių gyvūnų savininkės, veiksmų (neveikimo) neteisėtumą, kaip jos civilinės atsakomybės sąlygą, turi įrodyti ieškovas, reikalaujantis žalos atlyginimo (CPK 178 str.). Tik jam pateikus pakankamų valstybės neteisėtų veiksmų (neveikimo) įrodymų, valstybei kyla pareiga juos paneigti, t. y. įrodyti, jog jos veiksmai buvo teisėti. Pažymėtina, kad, vertinant valstybės, kaip laukinių gyvūnų savininkės, veiksmų teisėtumą, turi būti atsižvelgta ir į nuosavybės objekto ypatumus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad laukinių gyvūnų, kaip valstybės nuosavybės objekto, specifika lemia jų savininko ribotas galimybes juos valdyti, todėl į tai turi būti atsižvelgiama sprendžiant dėl gyvūnų savininko veiksmų, imantis priemonių žalai, sukeliamai laukinių gyvūnų, išvengti, pakankamumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-07-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-338/2011; 2011-10-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-371/2011; 2012-04-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-133/2012).

24Apeliantas nepateikė įrodymų, patvirtinančių atsakovo neteisėtus veiksmus. Priešingai, atsakovas pateikė įrodymus, kad ėmėsi visų būtinų priemonių laukinių gyvūnų sukeliamai žalai kelio ruože, kuriame įvyko eismo įvykis, išvengti (CPK 178 str.).

25Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, eismo įvykis įvyko kelio Vilnius – Panevėžys 106,5 km. VĮ „Automagistralė“ 2011-12-28 rašte (b.l. 111) pateikti duomenys, kad kelio ruožas, kuriame įvyko eismo įvykis, 2006 – 2009 metais iš abiejų pusių buvo aptvertas tinklo tvora nuo laukinių žvėrių. Iš šiame rašte pateiktų duomenų taip pat matyti, kad eismo įvykis įvyko kelio ženklo Nr. 131 „Laukiniai žvėrys“ galiojimo zonoje (ženklas pastatyta 105,55 km, galioja 4 km). Pagal Kelių eismo taisyklių 1 priedo 1 dalį „Įspėjamieji ženklai“ kelio ženklas Nr.131 „Laukiniai gyvūnai“ įspėja vairuotoją apie kelio ruožą, kuriame yra didelė tikimybė, kad per kelią gali eiti žvėrys. Aplinkybės apie kelio ženklo Nr.131 galiojimą eismo įvykio vietoje nepaneigia 2011-06-17 tarnybiniame pranešime esantis įrašas „kelio ženklo įspėjančio apie žvėris tame kelio ruože nebuvo“ (b.l. 102). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad policijos pareigūnai užfiksavo tai, ką matė eismo įvykio vietoje, nes policijos pareigūnai atvyko į 106,5 km ir byloje nėra duomenų, kad policijos pareigūnai tikrino kelio ruožą iki įvykio vietos. Apelianto teiginiai, kad daugelyje kelio vietų yra įrengti vartai įvažiuoti į kitas teritorijas, kurie nuolat neuždaryti ir pro kuriuos laukiniai gyvūnai ir patenka į kelią, yra nepagrįsti jokiais įrodymais.

26Šio atvejo negalima aiškinti ir atsietai nuo apelianto pareigos kelyje būti budriam ir atsargiam, ypač kelio ženklo Nr. 131 „Laukiniai žvėrys“ galiojimo zonoje (Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 12 str. 5 d., Kelių eismo taisyklių 9 p., 1 priedo 1 dalis „Įspėjamieji ženklai“). Tuo tarpu, kaip matyti iš bylos medžiagos, eismo įvykis įvyko apeliantui važiuojant dideliu greičiu ir lenkiant kitą automobilį, kai visas apelianto dėmesys turėjo būti sutelkas į saugų lenkimą. Pažymėtina, kad maksimalaus leistino greičio neviršijimas savaime nereiškia, kad yra laikomasi Kelių eismo taisyklių. Kelių eismo taisyklių 133 p. nustatyta, kad, pasirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties. Šiuo atveju apeliantas, žinodamas kad tame kelio ruože per kelią gali eiti laukiniai gyvūnai, turėjo pasirinkti tokį važiavimo greitį, kad spėtų pamatyti į kelią išbėgantį gyvūną ir išvengti susidūrimo su juo.

27Kadangi neteisėti veiksmai yra viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, tai, jų apeliantui neįrodžius, valstybės civilinė atsakomybė nagrinėjamu atveju nekilo. Todėl yra teisiškai nereikšmingi apeliacininio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai laikė neįrodyta apelianto nurodytą aplinkybę apie automobilio susidūrimą su briedžiu, ir apeliacinės instancijos teismas dėl šių apeliacinio skundo argumentų nepasisako.

28Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nenukrypo nuo kasacinio teismo formuojamos praktikos panašaus pobūdžio bylose ir padarė pagrįstas išvadas, kad dėl eismo įvykio nėra valstybės neteisėtų veiksmų, keisti ar panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. sausio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I.Ginčo esmė... 3. Ieškovas krepėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas priteisti iš... 4. Ieškovas nurodė, kad ieškovui priklausantis automobilis Opel Astra, v.Nr.( -... 5. Ieškovo patirtą žalą ir papildomas išlaidas privalo atlyginti atsakovas,... 6. II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012-01-18 sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, pirmosios instancijos... 9. III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 11. 1.Byloje esančiame Panevėžio apskrities VPK Kelių policijos biuro... 12. 2.Teismas nesiaiškino įvykio aplinkybių, nekvietė policijos darbuotojų,... 13. 3.Sprendime padaryta išvada, kad tretysis asmuo nesuvaldė automobilio, nes... 14. 4.Atsakovas yra atsakingas už laukinių žvėrių priežiūrą ir už jų... 15. Atsakovas su apeliaciniu skundu nesutiko, nesutikimas su apeliaciniu skundu... 16. 1.Apeliantas neatsižvelgia į vėlesnę Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 17. 2.Atsakovas pateikė į bylą visus įrodymus, paneigiančius atsakovo... 18. 3.Aplinkybė, kad eismo įvykis įvyko dėl susidūrimo su briedžiu,... 19. IV.Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Kasacinis teismas, plėtodamas ir tikslindamas formuojamą teismų praktiką... 23. Valstybės, kaip laukinių gyvūnų savininkės, veiksmų (neveikimo)... 24. Apeliantas nepateikė įrodymų, patvirtinančių atsakovo neteisėtus... 25. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, eismo įvykis įvyko kelio Vilnius... 26. Šio atvejo negalima aiškinti ir atsietai nuo apelianto pareigos kelyje būti... 27. Kadangi neteisėti veiksmai yra viena būtinųjų civilinės atsakomybės... 28. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nenukrypo nuo... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. sausio 18 d. sprendimą palikti...