Byla e2-13488-936/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Urmila Valiukienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Juris LT“ ieškinį atsakovei UAB „Megatenis“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 397,88 Eur dydžio skolą, 40 Eur dydžio ikiteisminio išieškojimo išlaidas, 7,39 Eur dydžio delspinigius, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodo, kad pradinė kreditorė UAB „Grifs AG“ ir atsakovė 2014-03-18 sudarė Stebėjimo ir reagavimo paslaugų teikimo sutartį Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI) ir 2015-01-23 Techninio aptarnavimo sutartį Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI), pagal kurias atsakovei suteikė paslaugas ir už jas išrašė PVM sąskaitas-faktūras apmokėjimui. Atsakovei neatsiskaičius su pradine kreditore, 2020-02-11 reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu, ieškovė perėmė iš pradinės kreditorės UAB „Grifs AG“ reikalavimo teisę į atsakovės skolą.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 427 straipsnio 2 dalimi, byla nagrinėjama rašytinio proceso būdu, atsakovę informuojant po preliminaraus sprendimo priėmimo (CPK 427 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas.

6Vadovaujantis ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir pateiktas rašytiniais įrodymais nustatyta, jog pradinė kreditorė UAB „Grifs AG“ ir atsakovė 2014-03-18 sudarė Stebėjimo ir reagavimo paslaugų teikimo sutartį Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI) ir 2015-01-23 Techninio aptarnavimo sutartį Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI), pagal kurias atsakovei suteikė paslaugas ir už jas laikotarpiu 2019-06-10 – 2020-02-10 išrašė PVM sąskaitas-faktūras. Ieškovė ir UAB „Grifs AG“ 2020-02-11 sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, kurios pagrindu ieškovė perėmė reikalavimo teisę į atsakovės skolą. Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovė buvo informuota 2020-02-18 pranešimu. Ieškovė nurodo, jog atsakovė savo įsipareigojimo neįvykdė, dėl to yra skolinga ieškovei 397,88 Eur dydžio skolą.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. CK6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.213 straipsnio 1 dalį jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovė neatsiskaitė su ieškove, ieškovei iš atsakovės priteistinos 397,88 Eur dydžio skola, 40 Eur dydžio išieškojimo išlaidos (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, CK 6.63 straipsnis, Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalis).

8Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (CK 6.71 straipsnis). 2014-03-18 Stebėjimo ir reagavimo paslaugų teikimo sutarties Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI) 6.4. punktu ir 2015-01-23 Techninio aptarnavimo sutarties Nr. (DUOMENYS NESKELBTINI) 4.1. punktu pradinė kreditorė su atsakove susitarė, kad už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną mokami 0,02 proc. delspinigiai. Dėl nurodyto ieškovei iš atsakovės priteistini 7,39 Eur delspinigių.

9Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 8 procentų dydžio procesines palūkanas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 1 – 2 punktus, 2 straipsnio 3 dalį bei 3 straipsnio 3 – 4 dalis. Kadangi atsakovė pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus – laiku neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, ieškovei iš atsakovės priteistinos 8 procento dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą (445,27 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2020-03-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 8 Eur sumokėto žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis) ir 200 Eur išlaidų už teisinę pagalbą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis), iš viso – 208 Eur.

11Vadovaudamasis CPK 262 straipsniu, 424 straipsniu, 428 straipsniu, teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovės UAB „Megatenis“, juridinio asmens kodas 302559742, 397,88 Eur skolą, 40 Eur ikiteisminio išieškojimo išlaidas, 7,39 Eur delspinigius, 8 proc. metines palūkanas už priteistą sumą (445,27 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020-03-23) iki preliminaraus teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 208 Eur bylinėjimosi išlaidų, ieškovės UAB „Juris LT“, juridinio asmens kodas 303262509, naudai.

14Atsakovė per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui raštu motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

15Jeigu prieštaravimai per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduodamas vykdomasis raštas.

16Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai