Byla 2-99/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Elektromašinos ir jų servisas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Noble group“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Elektromašinos ir jų servisas“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-752-538/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Noble Group“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Velba 7“ dėl bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Elektromašinos ir jų servisas“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas atsakovui UAB „Velba 7“ iškelti bankroto bylą ir administratoriumi paskirti UAB „Eurobankrotas“. Nurodė, kad pagal 2007 m. rugpjūčio 27 d. pasirašytą laivų techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugų teikimo sutartį UAB „Jursera“ pardavė prekes UAB „Velba 7“ ir 2007 m. spalio 19 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. JRS 070612 bei 2008 m. rugsėjo 1 d. Nr. JRS 080778, viso 20 595,09 Lt sumai, kurią atsakovas privalėjo apmokėti iki 2008 m. rugsėjo 11 d. 2011 m. birželio 10 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi Nr. NOBLE/V/11/06/10 UAB „Jursera“ perleido visas reikalavimo teises į UAB „Velba 7“ ieškovui UAB „Noble Group“. Nuo tos dienos ieškovas yra naujas atsakovo kreditorius. Ieškovas teigė, kad 2011 m. rugpjūčio 29 d. atsakovas yra skolingas 20 595,09 Lt skolos ir 22 819,89 Lt delspinigių. Atsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, todėl ieškovas mano, kad atsakovas yra nemokus. Ieškovas ragino atsakovą sumokėti įsiskolinimą, įspėjo, kad šiam nesumokėjus skolos kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

5Atsakovas UAB „Velba 7“ su ieškovo pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo sutiko ir prašė įmonės bankroto administratoriumi skirti UAB „Pajūrio administratorių agentūra“. Atsakovas nurodė, kad ši bendrovė yra pakankamai patyrusi teikiant bankroto administravimo paslaugas, labai profesionaliai atlieka savo funkcijas.

6Trečiasis asmuo UAB „Elektromašinos ir jų servisas“ pareiškimu prašė iškelti atsakovui bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto centras“. Nurodė, kad pagal

72008 m. gegužės 9 d. pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 08/0925 ir 2008 m. spalio 3 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 10000959 atsakovas liko neatsiskaitęs su trečiuoju asmeniu, t. y. liko skolingas 590 429,52 Lt.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. spalio 21 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Velba7“ ir jo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Pajūrio administratorių agentūra“. Teismas nustatė, kad iš siūlomų bankroto administratorių UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ turi didžiausią patirtį atstovaujant įmones bankroto procesuose, šioje bendrovėje dirba daugiausia darbuotojų ir jos buveinė yra Klaipėdoje. Šios aplinkybės, teismo nuomone, lemia, kad UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ yra tinkamiausias būti paskirtas bankrutuojančios UAB „Velba 7” administratoriumi.

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

11Ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 21 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamos nutarties dalį, kuria UAB „Velba7“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, ir išspręsti klausimą iš esmės. Šį prašymą grindė šiais argumentais:

121. Ta aplinkybė, kad paskirtąjį bankroto administratorių pasiūlė atsakovas, leidžia abejoti administratoriaus nešališkumu.

132. Klaipėdos apygardos teismas, priimdamas 2011 m. spalio 14 d. nutartį, kurioje bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrindą nurodė CPK 269 str., kuris iš esmės nustato procedūrą dėl sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimo, bet ne bylos nagrinėjimo atidėjimo. Tuo buvo pažeistos procesinės teisės normos ir dėl to buvo neteisingai išnagrinėta byla, nes buvo paskirtas bankroto administratorius, kuris pradinio bylos nagrinėjimo posėdžio laiku negalėjo būti siūlomas, nes dėl jo kandidatūros nebuvo gautas atsakymas iš Įmonių bankrotų valdymo departamento.

143. Teismas, vertindamas pasiūlytas bankroto administratorių kandidatūras, neatsižvelgė į tai, kad paskirtojo bankroto administratoriaus darbo krūvis yra akivaizdžiai per didelis, t. y. UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ šiuo metu administruoja 93 įmones arba po 23 įmones kiekvienas jos darbuotojas. Atkreiptinas dėmesys į aplinkybę, kad viena minėto bankroto administratoriaus darbuotoja neadministruoja jokios įmonės, o likę įmonės darbuotojai administruoja po 23-35 įmones.

154. Pirmosios instancijos teismas visiškai neargumentavo, kodėl ieškovo pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Eurobankrotas“ yra netinkamas administruoti atsakovo įmonę. Ta aplinkybė, kad UAB „Eurobankrotas“ vykdo veiklą tik nuo 2011 m. birželio 27 d. teisinės reikšmės neturi, nes minėtas bankroto administratorius turi leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas, visi įmonės darbuotojai yra išlaikę kvalifikacijos egzaminus, turi patirties įmonių bankroto administravimo bei likvidavimo srityje.

165. Ieškovas nepasitiki paskirtu bankroto administratoriumi, todėl, siekiant apginti kreditorių interesus, turėtų būti paskirtas kitas bankroto administratorius.

17Trečiasis asmuo UAB „Elektromašinos ir jų servisas“ pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 21 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo pakeisti skundžiamos nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo ir UAB „Velba7“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto centras“. Atskirajame skunde apeliantas iš esmės atkartoja ieškovo atskirajame skunde nurodytus argumentus, tačiau mano, kad tinkamiausia bankroto administratoriaus kandidatūra yra UAB „Bankroto centras“, nes šis bankroto administratorius atitinka įstatymų keliamus reikalavimus ir atsakovo buveinės vieta nesudaro jam rūpesčių tinkamai, sklandžiai administruoti įmonę.

18Atsakovas pateikė atsiliepimą į apeliantų atskiruosius skundus. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad nė vienas iš apeliantų nepateikia įrodymų dėl paskirtojo bankroto administratoriaus šališkumo, todėl nėra pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą nutartį remiantis vien teoriniais pasvarstymais. Be to, atsakovo nuomone, kreditoriai nepraranda teisės skųsti administratoriaus veiksmus ateityje, jei paaiškėtų, jog jis netinkamai atlieka savo įstatymines pareigas. Mano, kad apeliantai be pagrindo daro išvadas apie paskirtojo bankroto administratoriaus ūkinę veiklą, jos net nežinodami iš esmės. Pažymi, kad ieškovas atskirajame skunde nepagrįstai nurodo, kad atsakovas negalėjo pateikti savo bankroto administratoriaus kandidatūros, nes nė vienas įstatymas šios atsakovo teisės neatima. Be to, atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūra buvo pasiūlyta atsiliepime į ieškinį, o ne pirmo posėdžio metu, kas tik patvirtina pastarojo ieškovo argumento nepagrįstumą.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirieji skundai netenkintini.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (-ių) (atskirojo (-ųjų)) skundo (-ų) faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo (nutarties) dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja apeliaciniame (-iuose) (atskirajame (-uosiuose)) skunde (-uose) nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

22Įmonės administratorius – vienas iš svarbiausių asmenų bankroto procese, kuris iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, ir jos kreditorių interesų, teisingai išspręsti atskirus klausimus bankroto procese. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Įmonių bankroto įstatymo normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę jį paskirti.

23Teismo diskrecijos teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti, nes teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą, be to, skirdamas administratorių, teismas turėtų stengtis nesukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso. Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų.

24Byloje pateikta UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams (b. l. 68), bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (b. l. 71), Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos leidimas teikti bankroto administratoriaus paslaugas (b. l. 70) ir registravimo pažymėjimas Juridinių asmenų registre (b. l. 69). Šie duomenys rodo, kad UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ kandidatūros atitikimą formaliems ĮBĮ reikalavimams. Be to, Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos raštas (b. l. 96), patvirtina, kad paskirtasis bankroto administratorius iš tiesų atitinka ĮBĮ reikalavimus. Šios aplinkybės lemia, kad Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 21 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

25Apeliantai atskiruosiuose skunduose nurodo, kad ta aplinkybė, jog paskirtąjį bankroto administratorių pasiūlė atsakovas, leidžia abejoti paskirtojo bankroto administratoriaus kandidatūros nešališkumu. Teisėjų kolegija sutinka su atsiliepime į atskiruosius skundus išdėstyta pozicija, jog šie teiginiai apie paskirtojo bankroto administratoriaus šališkumą yra grįsti prielaidomis, byloje nėra duomenų įrodančių paskirtojo bankroto administratoriaus suinteresuotumą nagrinėjamoje byloje. Dėl šios priežasties minėtas apeliantų argumentas vertintinas kaip nepagrįstas ir nesudarantis pagrindo naikinti skundžiamos nutarties. Teisėjų kolegija išaiškina, kad, nustačius, jog paskirtasis bankroto administratorius UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ savo pareigas atlieka netinkamai, jis įstatymo nustatyta tvarka gali būti atstatydintas (ĮBĮ 11 str. 8 d.).

26Ieškovas atskirajame skunde nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismas, priimdamas 2011 m. spalio 14 d. nutartį, kurioje bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrindą nurodė CPK 269 str., kuris iš esmės nustato procedūrą dėl sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimo, bet ne bylos nagrinėjimo atidėjimo, pažeidė procesines teisės normas. Dėl to, apelianto nuomone, buvo neteisingai išnagrinėta byla, nes buvo paskirtas bankroto administratorius, kuris pradinio bylos nagrinėjimo posėdžio laiku negalėjo būti siūlomas, nes dėl jo kandidatūros nebuvo gautas atsakymas iš Įmonių bankrotų valdymo departamento. Iš Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 14 d. nutarties (b. l. 94) turinio matyti, kad teismas bylos nagrinėjimą atidėjo vykdydamas viešojo intereso jam suponuotą pareigą ir siekdamas ĮBĮ nustatytų tikslų. Konkrečiai teismas siekė parinkti tinkamiausią bankroto administratorių atsakovo įmonei administruoti. Bylos medžiagos duomenys patvirtina, kad minėtos nutarties priėmimo metu buvo suderinta tik ieškovo pasiūlyto bankroto administratoriaus kandidatūra. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo ir trečiojo asmens bankroto administratorių kandidatūros buvo pasiūlytos tinkamai ir laiku, buvo objektyviai būtina sulaukti Įmonių bankroto valdymo departamento raštų dėl jų atitikimo ĮBĮ reikalavimams. Visos šios aplinkybės lemia, kad bylos nagrinėjimo atidėjimas buvo būtinas, siekiant tinkamai išnagrinėti bylą, o padarytas formalus procesinis pažeidimas (bylos nagrinėjimo atidėjimas remiantis netinkama teisės norma) nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą nutartį (CPK 328 str., 338 str.).

27Apeliantai pasiūlė teismui kitas bankroto administratorių kandidatūras, t. y. UAB „Bankroto centras“ ir UAB „Eurobankrotas“. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Bankroto centras“ yra pateikęs sutikimą administruoti atsakovo įmonę ir deklaraciją dėl atitikties teisės aktų reikalavimams (b. l. 88), bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (b. l. 91), Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos leidimą teikti bankroto administratoriaus paslaugas (b. l. 89), G. Č. bankroto administratoriaus pažymėjimą (b. l. 90). Iš bylos medžiagos taip pat matyti, kad UAB „Eurobankrotas“ yra pateikęs Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas (b. l. 25), deklaraciją dėl atitikties teisės aktų reikalavimams (b. l. 26), bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (b. l. 27). Šie duomenys rodo UAB „Bankroto centras“ ir UAB „Eurobankrotas“ kandidatūrų atitikimą formaliems ĮBĮ reikalavimams, kurį patvirtina Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos raštai (b. l. 35, 93). Tačiau ši aplinkybė nepaneigia to, kad paskirtasis bankroto administratorius UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ yra tinkamas administruoti UAB „Velba7“.

28Apeliantai nurodo, kad teismas, paskirdamas UAB „Velba7“ bankroto administratorių neatsižvelgė į UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ didelį darbo krūvį ir visiškai neargumentavo, kodėl yra netinkamos kitos pasiūlytos bankroto administratorių kandidatūros. Teisėjų kolegija minėtą apeliantų argumentą vertina kaip nepagrįstą dėl kelių priežasčių. Visų pirma, pirmosios instancijos teismas aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, kodėl bankroto administratoriumi yra neskirtinas UAB „Bankroto centras“, t. y. dėl to, kad jo buveinė yra Vilniuje, o ne Klaipėdoje, kaip administruojamos įmonės. Kaip žinoma, sklandesnį, operatyvesnį ir efektyvesnį administravimą gali garantuoti tas administratorius, kurio buveinė yra ten pat arba kiek įmanoma arčiau administruojamos įmonės buveinės. Antra, UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ kandidatūra iš likusių dviejų bankroto administratorių kandidatūrų pirmosios instancijos teismo buvo pasirinkta dėl turimos didelės įmonių administravimo patirties. Iš tiesų, iš Įmonių bankroto valdymo departamento tinklalapyje esančių duomenų matyti, kad UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ yra baigusi 196 bankroto procedūras, kai tuo tarpu UAB „Eurobankrotas“ nėra baigęs nė vienos bankroto procedūros. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto procedūros yra sudėtingos, yra itin svarbu paskirti bankroto administratorių turintį kiek įmanoma didesnę patirtį įmonių administravimo srityje, ką pagrįstai ir padarė pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi. Iš dalies būtų galima sutikti su apeliantų argumentu, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į didelį UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ darbo krūvį, tačiau šiuo konkrečiu atveju tai nėra reikšminga bylai aplinkybė, nes iš Įmonių bankroto valdymo departamento tinklalapyje esančių duomenų matyti, jog paskirtojo bankroto administratoriaus darbuotoja I. B. šiuo metu nevykdo bankroto procedūrų, t. y. neturi didelio darbo krūvio, ir galės tinkamai administruoti atsakovo įmonę, jei bus paskirta, kas dėl minėtų aplinkybių tikėtina ir įvyks.

29Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

31Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas atsakovui UAB „Velba 7“ iškelti... 5. Atsakovas UAB „Velba 7“ su ieškovo pareiškimu dėl bankroto bylos... 6. Trečiasis asmuo UAB „Elektromašinos ir jų servisas“ pareiškimu prašė... 7. 2008 m. gegužės 9 d. pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 08/0925 ir 2008 m.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. spalio 21 d. nutartimi iškėlė bankroto... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 11. Ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m.... 12. 1. Ta aplinkybė, kad paskirtąjį bankroto administratorių pasiūlė... 13. 2. Klaipėdos apygardos teismas, priimdamas 2011 m. spalio 14 d. nutartį,... 14. 3. Teismas, vertindamas pasiūlytas bankroto administratorių kandidatūras,... 15. 4. Pirmosios instancijos teismas visiškai neargumentavo, kodėl ieškovo... 16. 5. Ieškovas nepasitiki paskirtu bankroto administratoriumi, todėl, siekiant... 17. Trečiasis asmuo UAB „Elektromašinos ir jų servisas“ pateikė atskirąjį... 18. Atsakovas pateikė atsiliepimą į apeliantų atskiruosius skundus. Atsiliepimu... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirieji skundai netenkintini.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (-ių) (atskirojo... 22. Įmonės administratorius – vienas iš svarbiausių asmenų bankroto procese,... 23. Teismo diskrecijos teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra... 24. Byloje pateikta UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ deklaracija dėl... 25. Apeliantai atskiruosiuose skunduose nurodo, kad ta aplinkybė, jog paskirtąjį... 26. Ieškovas atskirajame skunde nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismas,... 27. Apeliantai pasiūlė teismui kitas bankroto administratorių kandidatūras, t.... 28. Apeliantai nurodo, kad teismas, paskirdamas UAB „Velba7“ bankroto... 29. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 31. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. spalio 21 d. nutartį palikti nepakeistą....