Byla 2S-398-154/2014
Dėl antstolės R. A. veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko D. S. atskirąjį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. P2-2-766/2014 pagal skolininko D. S. skundą dėl antstolės R. A. veiksmų ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Skolininkas D. S. kreipėsi į antstolę R. A., prašydamas:

5panaikinti: 1) 2013-08-20 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S.3.36-5038; 2) 2013-08-20 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S.3.36-5039; 3) 2013-08-20 patvarkymą dėl įpareigojimo skolininkui pateikti informaciją apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose Nr. S.3.36-5041; 4) panaikinti vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S.3.36-5040; 5) panaikinti raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S.3.36-5037; nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0037/13/00596.

6Nurodė, kad antstolių R. A. ir D. P. kontoroje yra užvesta vykdomoji byla Nr. 0037/13/00596 pagal išieškotojo UAB „Baltic Agro“ pateiktą vykdomąjį įrašą Nr. AR-3964, kurį išdavė Vilniaus 3–čiasis notarų biuras dėl 80 402 Lt skolos išieškojimo iš D. S.. 2013-08-22 skolininkui D. S. buvo įteiktas raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S.3.36-5037, kuriuo skolininkas raginamas per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos sumokėti į antstolės depozitinę sąskaitą 81286,45 (80402,00 Lt skolos ir 884,45 Lt vykdymo išlaidų), patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S.3.36-5038, patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S.3.36-5039, vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. S.3.36-5040, ir patvarkymas dėl įpareigojimo skolininkui pateikti informaciją apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose Nr. S3.36-5041.

7Nurodo, kad jis yra visiškai atsiskaitęs su UAB „Baltic Agro“, todėl UAB „Baltic Agro“ reikalavimas išieškoti iš jo 80 402 Lt skolą yra neteisėtas ir nepagrįstas, atitinkamai neteisėti ir naikintini visi iš to sekę antstolės priimti patvarkymai. Pažymėjo, kad LR CPK 650 str. 2 dalyje numatyta, kad pateikdamas išieškojimui vykdyti vykdomąjį dokumentą, išieškotojas kartu pateikia antstoliui duomenis, patvirtinančius, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka, taip pat atsako už šių duomenų teisingumą.

8A. R. A. pavaduojanti antstolė D. P. 2013 m. rugsėjo 10 d. patvarkymu skolininko D. S. skundą atsisakė patenkinti ir vadovaudamasi CPK 510 str., skundą kartu su vykdomąja byla persiuntė Radviliškio rajono apylinkės teismui.

9Nurodė, kad iš pateiktų duomenų neįmanoma nustatyti, ar skola yra padengta būtent pagal Vilniaus m. 3-iojo notarų biuro notaro A. R. 2012-11-29 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. AR-3964.

10Išieškotojas UAB „Baltic Agro“ nurodė, kad antstolės veiksmai buvo teisėti, pagrįsti. Antstolė privalėjo užvesti vykdomąją bylą, gavusi vykdymui vykdomąjį įrašą, todėl jos kaltės negalima įžvelgti. Antstolė vykdymo procese yra saistoma LR CPK terminų. D. S. 2012-04-20 pasirašė vekselį, kurį turėjo apmokėti iki 2012-09-30, tačiau to nepadarė, jam buvo siunčiamas raginimas apmokėti skolą, tačiau jis į jį nereagavo. D. S. taip pat pasirašė vekselį, kuriuo įsipareigojo dengti brolio D. S. skolą. Dalį skolos D. S. už prisiimtą įsipareigojimą apmokėti skolą už brolį D. S. įvykdė, 2013-09-03 sumokėjo 15000 Lt. Į antstolius UAB „Baltic Agro“ kreipėsi, nes iki 2012-09-30 nebuvo įvykdytas D. S. pasirašytas vekselis už 80000 Lt sumą. Nurodė, kad apmokėtų vekselių nei data, nei suma nesutampa, todėl pareiškėjo skunde išdėstyti reikalavimai yra nepagrįsti, prašo skundą atmesti, priteisti atstovavimo išlaidas.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Radviliškio rajono apylinkės teismas 2014 m. sausio 24 d. nutartimi skolininko D. S. skundą atmetė. Priteisė iš skolininko D. S. išieškotojui UAB „Baltic Agro“ 500,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

13Teismas nurodė, kad iš pateiktos teismui vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad išieškotojas UAB „Baltic Agro“ 2013-08-19 pateikė A. R. A. ir D. P. kontorai 2012-11-29 vykdomąjį įrašą Nr. AR-3964 dėl nesumokėtos 80000 Lt sumos pagal 2012-04-20 paprastąjį vekselį išieškojimo iš skolininko D. S.. Vykdomojoje byloje Nr. 0037/13/00596 antstolių R. A. ir D. P. kontoros antstolė R. A. 2013-08-20 patvarkymu priėmė vykdyti išieškotojo vykdomąjį dokumentą dėl 80000 Lt išieškojimo iš skolininko D. S.. Pažymėjo, kad LR CPK 650 str. 2 d. numatyta, kad pateikdami išieškojimui vykdyti vykdomąjį dokumentą, išieškotojas kartu pateikia antstoliui duomenis, patvirtinančius, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka, taip pat atsako už šių duomenų teisingumą. Konstatavo, kad šiame straipsnyje įtvirtinta išieškotojo pareiga pateikti teisingus duomenis antstoliui, o ne antstolio pareiga reikalauti duomenų apie tai, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas. Nurodė, kad skolininko argumentai, susiję su prievolėmis tarp skolininko ir išieškotojo UAB „Baltic Agro“, nagrinėjant skundą dėl antstolės veiksmų, nėra reikšmingi, todėl jie nėra aptariami. Teismas konstatavo, kad antstolės veiksmai, vykdant išieškotojo UAB „Baltic Agro“ pateiktą vykdomąjį įrašą, buvo teisėti, panaikinti antstolės patvarkymų, raginimo įvykdyti sprendimą, vykdymo išlaidų apskaičiavimo bei nutraukti vykdomąją bylą nėra pagrindo, todėl skolininko D. S. skundą dėl antstolės veiksmų atmetė. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad išieškotojo UAB „Baltic Agro“ atstovė advokatė A. K. atvyko tik į vieną teismo posėdį, kiti teismo posėdžiai neįvyko dėl atstovės prašymų atidėti bylos nagrinėjimą, bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytus maksimalaus dydžius, prašymą dėl 1815,00 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo patenkino iš dalies, priteisdamas 500,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 443 str. 6 d.).

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

15Atskiruoju skundu skolininkas D. S. prašo panaikinti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį ir priimti naują nutartį, kuria skundą patenkinti. Priteisti bylinėjimosi išlaidas solidariai iš antstolės R. A. ir išieškotojo UAB „Baltic Agro“.

16Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Būtent tie skolininko argumentai, kurių nevertino teismas, tiesiogiai susiję su vykdymo procesu ir antstolio veiksmais. Skolininkas įrodinėjo faktą, kad vykdomasis dokumentas visiškai įvykdytas, o antstolis, gavęs tokia informacija, privalėjo vykdomąją byla nutraukti. Pažymi, kad LR CPK 651 str. 2 d. 7 p. nurodyta, kad antstolis privalo nustatyti, ar išieškotojas patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka. Šiuo atveju antstoliui 2013-08-19 buvo pateiktas vykdyti vykdomasis įrašas, padarytas dar 2012-11-29, t. y. po devynių mėnesių nuo įrašo atlikimo. Vien ši aplinkybė turėjo antstoliui sukelti abejonę ir jis privalėjo patikrinti, ar tikrai per tokį ilgą laikotarpį vykdomasis dokumentas nebuvo įvykdytas, ir kodėl išieškotojas tiek delsė, prieš atiduodant dokumentą vykdymui. Galų gale, net ir pradėjus vykdomąją bylą, antstolis privalėjo ją nutraukti, kai gavo iš skolininko dokumentus, patvirtinančius, kad vykdomasis dokumentas įvykdytas. Tačiau teismas aukščiau nurodytų motyvų visiškai nevertino ir atmetė visus esminius skolininko skundo argumentus, t. y. teismas nesprendė kilusio ginčo iš esmės ir nepateikė jokių procesinį sprendimą pagrindžiančių motyvų. Dėl to skolininkas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė skolininko teisę būti išklausytam, taip pat teisę į teisingą teismą ir priėmė įstatymų reikalavimų neatitinkantį procesinį sprendimą.

182. Apeliantas mano, kad LR CPK 650 str. 2 d. turi būti vertinama kartu su LR CPK 651 str., kurio 1 dalis antstoliui nustato pareigą patikrinti, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. LR CPK 651 str. 2 d. 7 p. numato, jog antstolis privalo nustatyti, ar išieškotojas patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka. Taigi, sisteminė nurodytų teisės normų analizė leidžia daryti išvadą, jog antstolis įstatymo yra įpareigotas įsitikinti (patikrinti), ar vykdomasis dokumentas, kurį vykdymui pateikia išieškotojas, nėra jau įvykdytas. Todėl teismo išvada, kad antstolis neturi pareigos reikalauti pateikti duomenis apie tai, jog vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas, prieštarauja teisės aktuose įtvirtintoms nuostatoms.

193. Išieškotojas UAB „Baltic Agro“ kreipėsi į antstolį dėl vykdymo priverstine tvarka tuomet, kai tam nebeturėjo jokio teisėto pagrindo – D. S. jau buvo visiškai atsiskaitęs su kreditoriumi, 2013-04-08 atlikdamas paskutinį mokėjimo pavedimą. Todėl akivaizdu, kad 2012-11-29 Vilniaus 3-iojo notarų biuro išduotas vykdomasis įrašas D. S. atsiskaičius su įmone jau buvo įvykdytas. Todėl vadovaujantis LR CPK 650 str. ir LR CPK 651 str. 2 d. 7 p., vykdomasis dokumentas negalėjo būti priimtas vykdymui ir jokie vykdymo veiksmai negalėjo būti atlikti. UAB „Baltic Agro“ nei procesiniuose dokumentuose, nei teismo posėdžio metu neneigė, jog apeliantas yra įvykdęs visus savo įsipareigojimus. Netgi priešingai, UAB „Baltic Agro“ 2013-10-31 parengtas tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas su skolininku dar kartą patvirtino, jog jokių įsipareigojimų UAB „Baltic Agro“ apeliantas neturi. Vadinasi, paskutiniuoju 2013-04-08 mokėjimu skolininkas D. S. įvykdė visus savo įsipareigojimus UAB „Baltic Agro“, o po keturių mėnesių į antstolę UAB „Baltic Agro“ kreipėsi neteisėtai, jau neturėdamas reikalavimo teisės.

204. Atsiliepimu į skolininko skundą UAB „Baltic Agro“ atstovė nurodė, jog po to, kai vykdomieji įrašai buvo pateikti antstolės R. A. ir D. P. kontorai, išieškotojas UAB „Baltic Agro“ ir skolininkas D. S. susitarė, kad įsiskolinimas bus gražintas šalių sutartais terminais ir tvarka ne per antstolius, o tiesiogiai išieškotojui – UAB „Baltic Agro“. Kartu su atsiliepimu teismui buvo taip pat pateiktas UAB „Baltic Agro“ 2013-09-11 prašymo antstolės R. A. kontorai nuorašas, kuriuo prašoma antstolės grąžinti vykdomuosius įrašus pagal LR CPK 631 str. 1 d. 1 p. ir vykdymo veiksmus D. S. atžvilgiu nutraukti. Tačiau nebuvo pateikti jokie įrodymai iš skolininko pusės apie pasiektą susitarimą. Net gi priešingai – skolininkas tai neigia. Mano, kad UAB „Baltic Agro“ atsiliepime nurodydamas, jog D. S. ir UAB „Baltic Agro“ pasiekė susitarimą dėl skolos grąžinimo ateityje ir tai padarė po vykdymo veiksmų pradėjimo, klaidina teismą. Jokių pakartotinų susitarimų dėl atsiskaitymų pagal tuos pačius (apmokėtus) vekselius skolininkas su UAB „Baltic Agro“ nesudarinėjo ir neturi pagrindo sudarinėti.

215. Teigia, kad UAB „Baltic Agro“ antstolės prašo grąžinti vykdomuosius dokumentus LR CPK 631 str. 1 d. 1 p. pagrindu, t. y. to reikalaujant išieškotojui. Patenkinus tokį UAB „Baltic Agro“ reikalavimą, UAB „Baltic Agro“ turėtų teisę kartotinai kreiptis į tą patį ar kitą antstolį ir dar kartą inicijuoti nepagrįstus vykdymo veiksmus pagal tuos pačius vekselius (LR CPK 631 str. 3 d.). Tuo tarpu antstolė, gavusi iš skolininko dokumentus, patvirtinančius skolos apmokėjimo faktą, elgėsi nepakankamai atidžiai ir rūpestingai, kad panaikintų savo pačios priimtus patvarkymus ir nutrauktų vykdomąją bylą, o perdavė skundą nagrinėti teismui.

226. Tik 2014 m. sausio 15 d. teismo posėdžio metu UAB „Baltic Agro“ atstovė nurodė, jog skolininkas prisiėmė brolio D. S. įsipareigojimus. Tuomet apeliantui tapo aišku, jog UAB „Baltic Agro“ piktnaudžiauja vekselio abstraktumu ir siekia iš skolininko gauti kito asmens prievolių įvykdymą. Apeliantas atkreipia dėmesį, jog įrodymų, pagrindžiančių tokius teiginius, UAB „Baltic Agro“ nepateikė. Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog vekseliais D. S. užtikrino būtent pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PP/12-04-20/NK 57, kurią sudarė jis pats ir UAB „Baltic Agro“, pagrindu prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. O UAB „Baltic Agro“ į teismo posėdį pateikti nauji dokumentai - 2013-09-03 D. S. prašymas „Dėl dalinio skolos mokėjimo“ ir 2013-09-04 sąskaita, yra visiškai nesusiję su kilusiu ginču dėl vykdomojo įrašo, kadangi minėti dokumentai sudaryti ne prie ginčo sutarties ir vekselio, ir jau po to, kai vykdomoji byla buvo užvesta ir apskųsta teismui. Taigi, ginčo teisiniai santykiai susiklostė tik tarp D. S. ir UAB „Baltic Agro“, o UAB „Baltic Agro“ atstovės nurodytos aplinkybės neturi jokio ryšio su byla (LR CPK 180 str.) ir nesudaro pagrindo teigti, jog skolininkas vekseliais užtikrino kito asmens prievolių įvykdymą.

23Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolė R. A. prašo Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

251. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad LR CPK 650 str. 2 d. ir LR CPK 651 str. 2 d. 7 p. normos yra taikomos visoms bylų kategorijoms. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-12-27 nutartyje Nr. 3K-3-712/2013 dėl LR CPK 651 str. 2 d. 7 p. normos taikymo teigia, kad šio straipsnio normos yra taikomos tik administracinių teisės pažeidimų bylose. Kadangi vykdomoji byla dėl skolos išieškojimo iš D. S. nėra susijusi su administraciniu teisės pažeidimu, o išieškotojas nėra institucija ar pareigūnas, UAB „Baltic Agro“ neturėjo pareigos kartu su vykdomuoju dokumentu pateikti įrodymus apie to vykdomojo dokumento neįvykdymą. Teigia, kad sunku įsivaizduoti, kokiu būdu ir kokiomis priemonėmis išieškotojas - uždaroji akcinė bendrovė, gali įrodinėti, kad vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas. Pristatyti visų turimų sąskaitų išrašus, kasos pajamų orderius ir pan. Įrodyti įvykusį faktą yra įmanoma, nes jis apibrėžtas realiu laiku, atsispindi dokumentuose ir t. t., tačiau kaip įrodyti tai, kas dar neįvyko.

262. Pagal LR CPK 651 str. 1 d., gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą antstolis patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti ir vykdymo veiksmams pradėti. Nagrinėjamu atveju, priimant Vilniaus m. 3-iojo notarų biuro notaro A. R. 2012-11-29 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. AR-3964 vykdymui, buvo laikomasi LR CPK 651 str. 2 d. reikalavimų, ir patikrinta, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus. Kadangi tokių kliūčių nebuvo nustatyta, vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdymui, užvesta vykdomoji byla ir surašyti bei skolininkui išsiųsti pirminiai procesiniai dokumentai, t. y. pradėtas vykdymo procesas.

273. Užvedus vykdomąją bylą, skolininkui D. S. buvo išsiųsti tik pradiniai procesiniai dokumentai (raginimas; patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti; vykdymo išlaidų paskaičiavimas; patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo; reikalavimas pateikti informaciją). Gavus D. S. skundą, vykdomoji byla buvo sustabdyta ir perduota teismui. Taigi, D. S. atžvilgiu jokių kitų priverstinio išieškojimų priemonių nebuvo imtasi ir jokios skolininko turtinės teisės nebuvo apribotos ar suvaržytos.

284. Nagrinėjamos bylos atveju D. S. teigia, kad jis yra atsiskaitęs, o išieškotojas - kad prievolė nėra tinkamai ir iki galo įvykdyta. Būtent dėl tinkamo prievolės įvykdymo (ar neįvykdymo) kilo visas šis ginčas, bet ne dėl antstolės veiksmų. Kadangi visi antstolės veiksmai priimant vykdymui vykdomąjį dokumentą buvo teisėti, todėl nesutinka, kad iš antstolės R. A. būtų priteistos bylinėjimosi išlaidos, nes teisminius procesus iššaukė ne antstolės veiksmai, bet šalių nesutarimai dėl prievolės įvykdymo.

29Atsiliepimu į atskirąjį skundą išieškotojas UAB „Baltic Agro“ prašo Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas.

30Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

311. A. D. S. turėjo dvi skirtingas prievoles UAB „Baltic Agro“: laiku atsiskaityti su UAB „Baltic Agro“ už įsigytas prekes pagal 2012 balandžio 20 d. Pirkimo - pardavimo sutartį Nr. PP/12-04-20/NK57; apmokėti UAB „Baltic Agro“ sumas, nurodytas 2012 balandžio 20 d. pareiškėjo D. S. išduotuose vekseliuose, kuriais buvo užtikrintas apelianto brolio D. S. skolos apmokėjimas.

322. Apeliantas už 2012 metais įsigytas prekes su UAB „Baltic Agro“, nors ir vėluodamas, tačiau atsiskaitė, tai patvirtina 2013 m. spalio 31 d. Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas, kuriame nurodyta, jog „pagal neapmokėtas sąskaitas“ D. S. UAB „Baltic Agro“ nėra skolingas. Tai reiškia, kad visos apeliantui išrašytos sąskaitos už įsigytas prekes pagal 2012 balandžio 20 d. Pirkimo - pardavimo sutartį Nr. PP/12-04-20/NK57 yra apmokėtos. Tačiau apeliantas liko skolingas pagal jo išduotus vekselius, kuriais įsipareigojo padengti brolio D. S. skolas. Jau po to, kai vykdomasis įrašas buvo perduotas antstoliu kontorai, apeliantas D. S. dalinai vekselį apmokėjo, pristatydamas išieškotojui UAB „Baltic Agro“ miežių už 15000 Lt. Šį faktą patvirtina byloje esantys apelianto D. S. 2013 m. rugsėjo 3 d. prašymas dėl dalinio skolos apmokėjimo už D. S. bei UAB „Baltic Agro“ 2013 m. gruodžio 20 d. pažyma, kuria patvirtintas 15000 Lt skolos padengimas už D. S..

333. Apelianto pateiktas skundas dėl antstolės veiksmų UAB „Baltic Agro“ yra visiškai nesuprantamas, kadangi kiti paties skolininko veiksmai rodo visai kitą jo poziciją. Skolininkas ne kartą buvo atvykęs į UAB „Baltic Agro“, kur tarėsi dėl skolos pagal vekselius mokėjimo termino, prašė išieškojimo neperduoti antstoliams, nes žadėjo skolą dalimis apmokėti gera valia. Per įvykusias derybas buvo sutarta, jog skolininkas skolą pagal vekselius (t. y. įsiskolinimą už savo brolį D. S.) geranoriškai mokės dalimis, o UAB „Baltic Agro“ atsiims vykdomuosius įrašus iš antstolių kontoros, taip siekiant apsaugoti skolininką nuo padidėsiančių išlaidų. UAB „Baltic Agro“, matydamas, kad skolininkas realiai vykdo susitarimą ir moka skolą, kaip buvo sutarta 2013 m. rugsėjo 10 d. kreipėsi į antstolę R. A. ir paprašė sustabdyti pradėtas vykdomąsias bylas dėl skolų išieškojimo iš skolininko D. S.. Pavaduojanti antstolė D. P. 2013 rugsėjo 10 d. priėmė Patvarkymą dėl vykdomųjų bylų sustabdymo Nr. (3.9)( - )2013, kuriame nurodė išieškotojo prašymu sustabdanti vykdomąsias bylas Nr. 0037/13/00595 ir Nr. 0037/13/00596. Todėl vykdomoji byla Nr. 0037/13/00596, kurioje skolininkas pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, yra sustabdyta, išieškotojas UAB „Baltic Agro“, vykdydamas su skolininku sudarytą susitarimą, atsiėmė vykdomuosius įrašus iš antstolių kontoros, todėl skolininko pateiktas skundas netenka prasmės.

344. Skundžiamojoje nutartyje nurodyta, jog skolininko argumentai, susiję su prievolėmis tarp skolininko ir išieškotojo UAB „Baltic Agro“, nagrinėjant skundą dėl antstolės veiksmų nėra reikšmingi, todėl jie nėra aptariami. Tokia teismo išvada yra visiškai pagrįsta ir teisinga, nes skolininkas pateiktu skundu skundžia antstolės veiksmus, t. y. skundas pateiktas dėl tariamo ir tiksliai neįvardinto antstolės padaryto vykdymo proceso normų pažeidimo, tad skolininko teiginiai dėl prievolių tarp šalių kilmės nėra susiję su šia byla ir todėl neturi būti vertinami apskritai. Vykdymo procesas yra atskira civilinio proceso stadija, kurioje yra vykdomi teismo sprendimai (taip pat šiuo atveju notaro išduoti vykdomieji įrašai), tačiau šioje stadijoje jau nebegali būti kvestionuojamas priimto sprendimo teisingumas ar pagrįstumas. Net jei skolininkui atrodytų, kad teismo priimtas sprendimas yra neteisingas, vykdymo procese jis nebegali būti pakeistas ar vertinamas jo pagrįstumas, o turi būti tik vykdomas.

355. Atskirajame skunde skolininkas teigia, jog ginčas byloje yra kilęs dėl 2012-11-29 notaro vykdomojo įrašo pagal neprotestuotiną vekselį vykdymo. Tai visiškai neatitinka tikrovės, nes ginčas šioje byloje vyksta pagal skolininko pateiktą skundą dėl konkrečių antstolės veiksmų, o ne dėl notaro vykdomojo įrašo vykdymo apskritai. Šiuo atveju skolininkas vykdymo procese bando kvestionuoti vykdomojo įrašo pagrįstumą (teismo sprendimo buvimo atveju, tai būtų tas pats, kaip vykdymo procese skolininkas bandytų skųsti ne antstolio veiksmus, o jau įsiteisėjusį teismo sprendimą) ir per antstolio veiksmų apskundimo institutą siekia išvengti vykdomojo dokumento įgyvendinimo. Todėl pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai nurodė neaptarinėsiąs argumentų, susijusių su prievolėmis tarp skolininko ir išieškotojo UAB „Baltic Agro“, nes šios aplinkybės nėra nagrinėjimo dalykas šioje civilinėje byloje. Šios civilinės bylos nagrinėjimo dalykas yra antstolio veiksmai, t. y. iš esmės procedūriniai klausimai.

366. LR CPK 650 str. 2 d. numato, kad pateikdamas išieškojimui vykdyti vykdomąjį dokumentą, išieškotojas kartu pateikia antstoliui duomenis, patvirtinančius, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka. Išieškotojas tokius duomenis antstolei R. A. pateikė, t. y. antstolei buvo pateikti skolininko išduoti vekseliai. Šie vekseliai neginčijamai patvirtina, kad skolininkas skolos UAB „Baltic Agro“ nesumokėjo, nes jei skolininkas tai būtu padaręs, tai šie vekseliai būtu buvę gražinti juos išdavusiam asmeniui, t. y. skolininkui. Šiuo atveju, vekseliai skolininkui nebuvo grąžinti, tokių prašymų skolininkas išieškotojui UAB „Baltic Agro“ niekada nebuvo pateikęs, o taip pat skolininkas niekada nėra kreipęsis į UAB „Baltic Agro“ dėl pakvitavimo, kuris patvirtintų, jog skolą pagal vekselius jis sumokėjo.

377. Neatitinka tikrovės skolininko teiginiai, kad teisės aktai jam nenumato kitų teisinės gynybos priemonių. Skolininkas turėjo teisę pasinaudoti LR CPK 511 str. numatyta galimybe skųsti notaro atliktus veiksmus, išduodant vykdomąjį įrašą, jei manė, kad tokie notaro veiksmai buvo neteisėti, nes apie kreipimąsi į notarų biurą UAB „Baltic Agro“ pranešė skolininkui raštu dar 2012 rugsėjo 30 d., jam, kaip vekselio davėjui, su įteikimu išsiunčiant privalomą pranešimą. Skolininkas, žinodamas, kad UAB „Baltic Agro“ kreipėsi į notarų biurą, teisės aktuose numatyta galimybe pateikti skunda nepasinaudojo, tuo pats pripažindamas, kad praleido terminus notarinių veiksmų apskundimui, o šiuo metu visiškai nepagristai skundžia antstolės veiksmus.

388. Skolininkas nėra pilnai apmokėjęs skolos pagal jo išrašytus vekselius, o visi jo atsiskaitymai UAB „Baltic Agro“ buvo padaryti mokant už jo paties įsigytas prekes, o ne vekseliais užtikrintą brolio skolos apmokėjimą. Išrašytuose vekseliuose nei sumos, nei apmokėjimo terminai, nei jų išrašymo data neatitinka prekių įsigijimo datų, apmokėjimo už jas terminų bei sumų, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad vekseliai galėjo būti išrašyti, užtikrinant paties skolininko atsiskaitymą už 2012 metais įsigyjamas prekes.

39IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

40Atskirasis skundas netenkintinas.

41Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

42Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

43Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus, atskirojo skundo ir atsikirtimų į atskirąjį skundą argumentus, sprendžia, kad byla išnagrinėta išsamiai įvertinus visus byloje surinktus įrodymus; pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir teisinga, nes nutarties išvados atitinka byloje surinktus įrodymus ir priimta nepažeidžiant materialinės bei procesinės teisės normų reikalavimų; nutarties motyvai išsamūs ir aiškūs, todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties motyvais bei išvadomis ir neturi pagrindo šioje nutartyje jų kartoti iš naujo.

44Lietuvos Aukščiausias Teismas formuoja praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011), kad atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams detaliai nepasisakydamas dėl kiekvieno apeliacinio skundo argumento. Todėl nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl esminių atskirojo skundo argumentų.

45Iš vykdomosios bylos Nr. 37-596/2013 medžiagos matyti, kad antstolių R. A. ir D. P. kontoroje 2013-08-19 buvo gautas išieškotojo UAB „Baltic Agro“ pašymas priimti vykdymui 2012-11-29 vykdomąjį įrašą Nr. AR-3964 dėl nesumokėtos 80000 Lt sumos pagal 2012-04-20 paprastąjį vekselį išieškojimo iš skolininko D. S. (v. b. l. 3).

462013-08-20 patvarkymu Nr. S.3.36-5038 vykdomasis dokumentas (vykdomasis įrašas) priimtas vykdyti (v. b. l. 4). 2013-08-20 priimtas patvarkymas Nr. S.3.36-5039 dėl vykdymo išlaidų ieškojimo (v. b. l. 5). 2013-08-20 dokumentu Nr. S.36-5040 vykdymo išlaidos apskaičiuotos (v. b. l. 6). 2013-08-20 priimtas raginimas įvykdyti spendimą, kuris išsiųstas skolininkui D. S.(v. b. l. 7). 2013-08-20 priimtas patvarkymas Nr. S.3.36-5041 dėl įpareigojimo skolininkui pateikt informaciją apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose (v. b. l. 9).

47Visus šiuos antstolės atliktus veiksmus skolininkas prašo panaikinti ir vykdomąją bylą nutraukti, nurodydamas esminį argumentą, kad su išieškotoju UAB „Baltic Agro“ jis yra visiškai atsiskaitęs, o antstolė, priėmusi vykdymui 2012-11-29 vykdomąjį įrašą Nr. AR-3964, turėjusi įsitikinti, ar pateiktas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas, nes tokią antstolės pareigą, esą, numato LR CPK 651 str. 2 dalies 7 punktas.

48Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad skolininko D. S. argumentai, susiję su prievolės išieškotojui UAB „Baltic Agro“ įvykdymu, nagrinėjant skundą dėl antstolės veiksmų, šiuo konkrečiu atveju negali būti nagrinėjami.

49LR CPK 651 str. yra nurodyti vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti pagrindai. Minėto straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad sprendžiant, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, patikrinama:

501) ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo (CPK 650 straipsnis);

512) ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio (CPK 590 straipsnis);

523) ar vykdomojo dokumento turinys atitinka šio CPK 648 straipsnio reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai (CPK 646 straipsnio 5 dalis);

534) ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino (CPK 606 straipsnis);

545) jeigu išieškotojui ar skolininkui mirus vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia įpėdinis, – ar po išieškotojo ar skolininko mirties atsirado teisių ir pareigų perėmimas;

556) jeigu išieškotoją ar skolininką juridinį asmenį likvidavus ar reorganizavus vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti jo teisių perėmėjas, – ar atsirado juridinio asmens teisių ir pareigų perėmimas;

567) ar išieškotojas, institucija ar pareigūnai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai, patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka;

578) ar nėra kitokių akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti.

58Kaip jau minėta, skolininkas teigia, jog prieš priimdama vykdyti vykdomąjį įrašą, antstolė privalėjo įsitikinti, ar pateiktas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas, nes tokią antstolės pareigą, esą, numato LR CPK 651 str. 2 dalies 7 punktas. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiu minėtos teisės normos aiškinimu ir pritaria antstolės R. A. atsiliepime išdėstytiems argumentams, kad LR CPK 651 str. 2 dalies 7 punktas antstoliui yra privalomas tik tais atvejais, kai skolos išieškojimas yra vykdomas administracinių teisės pažeidimų bylose, todėl išieškojimą vykdant pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą, ši teisės norma netaikoma.

59Dėl išdėstyto sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad antstoliui nebuvo pagrindo atsisakyti priimti išieškotojo UAB „Baltic Agro“ pateiktą vykdomąjį dokumentą (vykdomąjį įrašą) ir pradėti jį vykdyti, atliekant CPK numatytas vykdymo procedūras.

60Pažymėtina ir tai, kad kartu su Vilniaus m. 3-iojo notarų biuro 2012 m. lapkričio 29 d. vykdomuoju įrašu vykdomojoje byloje Nr. 37-596/2013 yra pateiktas 2012 m. balandžio 20 d. neprotestuotino paprastojo vekselio originalas, iš kurio matyti, jog pagal šį paprastąjį vekselį vekselio davėjas D. S. 2012 m. rugsėjo 30 d. įsipareigojo sumokėti UAB „Baltic Agro“ 80000 Lt. Iš padaryto įrašo matyti, kad skolininkui D. S. vekselis buvo pateiktas apmokėjimui 2012 m. rugsėjo 30 d. Skolininkas nei vykdomojoje byloje, nei bylą nagrinėjant teisme, nėra pateikęs jokių rašytinių įrodymų, kad vekselis 2012 m. rugsėjo 30 dienai buvo apmokėtas.

61Skolininkas į bylą yra pateikęs ne tik minėto 2012 m. balandžio 20 d. neprotestuotino paprastojo vekselio nuorašą, kuriuo jis įsipareigojo sumokėti išieškotojui UAB „Baltic Agro“ iki 2012 m. rugsėjo 30 d. 80000 Lt (b. l. 17), bet į bylą taip pat yra pateikti dar trys tos pačios dienos neprotestuotinų paprastųjų vekselių nuorašai, pagal kuriuos vekselių davėjas D. S. yra įsipareigojęs sumokėti išieškotojui UAB „Baltic Agro“ 30000 Lt iki 2012-10-15 (b. l. 18), 80000 Lt iki 2012-11-01 (b. l. 19), 105000 Lt iki 2012-12-15 (b. l. 20), tačiau išieškojimas pradėtas tik pagal 2012-11-29 vykdomąjį įrašą Nr. AR-3964 dėl nesumokėtos 80000 Lt sumos pagal 2012-04-20 paprastąjį vekselį išieškojimo iš skolininko D. S..

62Iš apelianto į bylą pateiktų atliktų mokėjimų, neaišku, kuris vekselis yra dengiamas (b. l. 34, 35, 36), o kiti skolininko pateikti mokėjimo dokumentai tik patvirtina aplinkybę, kad tarp skolininko ir išieškotojo buvo sutartiniai teisiniai santykiai, kurių pagrindu buvo išrašinėjamos PVM sąskaitos faktūros (b. l. 21-32), tačiau byloje nėra įrodymų, kad skolininkas būtų pasinaudojęs LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 82 str. numatyta teise vykdomuosius įrašus notarų užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose ginčyti ieškininės teisenos tvarka. Taip pat byloje nėra įrodymų, kad skolininkas būtų kreipiąsis į teismą dėl prievolės pagal vekselį ir vykdomąjį įrašą pripažinimo įvykdyta.

63Pažymėtina, kad užvedus vykdomąją bylą, skolininkui D. S. buvo išsiųsti tik pradiniai procesiniai dokumentai (patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti; raginimas įvykdyti sprendimą; vykdymo išlaidų paskaičiavimas; patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo; reikalavimas pateikti informaciją), tačiau skolininko D. S. atžvilgiu jokių kitų priverstinio išieškojimų priemonių nebuvo imtasi ir jokios skolininko turtinės teisės nebuvo apribotos ar suvaržytos.

64Kiti atskirojo skundo argumentai teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui teisiškai nėra reikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

65Atmetus atskirąjį skundą, iš apelianto išieškotojui UAB „Baltic Agro“ priteistinos bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

66Išieškotojas UAB „Baltic Agro“ prašo iš skolininko priteisti 1936 Lt bylinėjimosi išlaidas, kurios yra didesnės už išlaidas pirmosios instancijos teisme. Atsižvelgiant į tai, kad byla apeliacinėje instancijoje nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, taip pat į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytus maksimalaus dydžius, kurių 8.15 p. numatyta, kad už atsiliepimą į atskirąjį skundą rekomenduojamas priteisti maksimalus dydis yra 0,5 MMA (500 Lt), išieškotojo prašymas tenkintinas iš dalies, UAB „Baltic Agro“ iš skolininko D. S. priteistina 300,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (LR CPK 443 str. 6 d.).

67Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

68Palikti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį nepakeistą.

69Priteisti iš skolininko D. S. (a. k. ( - ) išieškotojui UAB „Baltic Agro“ (juridinio asmens kodas 111547089) 300,00 Lt (tris šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko... 3. I. Ginčo esmė... 4. Skolininkas D. S. kreipėsi į antstolę R. A., prašydamas:... 5. panaikinti: 1) 2013-08-20 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti... 6. Nurodė, kad antstolių R. A. ir D. P. kontoroje yra užvesta vykdomoji byla... 7. Nurodo, kad jis yra visiškai atsiskaitęs su UAB „Baltic Agro“, todėl UAB... 8. A. R. A. pavaduojanti antstolė D. P. 2013 m. rugsėjo 10 d. patvarkymu... 9. Nurodė, kad iš pateiktų duomenų neįmanoma nustatyti, ar skola yra padengta... 10. Išieškotojas UAB „Baltic Agro“ nurodė, kad antstolės veiksmai buvo... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2014 m. sausio 24 d. nutartimi... 13. Teismas nurodė, kad iš pateiktos teismui vykdomosios bylos medžiagos matyti,... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. Atskiruoju skundu skolininkas D. S. prašo panaikinti Radviliškio rajono... 16. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 17. 1. Būtent tie skolininko argumentai, kurių nevertino teismas, tiesiogiai... 18. 2. Apeliantas mano, kad LR CPK 650 str. 2 d. turi būti vertinama kartu su LR... 19. 3. Išieškotojas UAB „Baltic Agro“ kreipėsi į antstolį dėl vykdymo... 20. 4. Atsiliepimu į skolininko skundą UAB „Baltic Agro“ atstovė nurodė,... 21. 5. Teigia, kad UAB „Baltic Agro“ antstolės prašo grąžinti vykdomuosius... 22. 6. Tik 2014 m. sausio 15 d. teismo posėdžio metu UAB „Baltic Agro“... 23. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolė R. A. prašo Radviliškio rajono... 24. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 25. 1. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad LR CPK 650 str. 2 d. ir LR CPK 651 str.... 26. 2. Pagal LR CPK 651 str. 1 d., gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą antstolis... 27. 3. Užvedus vykdomąją bylą, skolininkui D. S. buvo išsiųsti tik pradiniai... 28. 4. Nagrinėjamos bylos atveju D. S. teigia, kad jis yra atsiskaitęs, o... 29. Atsiliepimu į atskirąjį skundą išieškotojas UAB „Baltic Agro“ prašo... 30. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 31. 1. A. D. S. turėjo dvi skirtingas prievoles UAB „Baltic Agro“: laiku... 32. 2. Apeliantas už 2012 metais įsigytas prekes su UAB „Baltic Agro“, nors... 33. 3. Apelianto pateiktas skundas dėl antstolės veiksmų UAB „Baltic Agro“... 34. 4. Skundžiamojoje nutartyje nurodyta, jog skolininko argumentai, susiję su... 35. 5. Atskirajame skunde skolininkas teigia, jog ginčas byloje yra kilęs dėl... 36. 6. LR CPK 650 str. 2 d. numato, kad pateikdamas išieškojimui vykdyti... 37. 7. Neatitinka tikrovės skolininko teiginiai, kad teisės aktai jam nenumato... 38. 8. Skolininkas nėra pilnai apmokėjęs skolos pagal jo išrašytus vekselius,... 39. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 40. Atskirasis skundas netenkintinas.... 41. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 42. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 43. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visus byloje surinktus įrodymus,... 44. Lietuvos Aukščiausias Teismas formuoja praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo... 45. Iš vykdomosios bylos Nr. 37-596/2013 medžiagos matyti, kad antstolių R. A.... 46. 2013-08-20 patvarkymu Nr. S.3.36-5038 vykdomasis dokumentas (vykdomasis... 47. Visus šiuos antstolės atliktus veiksmus skolininkas prašo panaikinti ir... 48. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 49. LR CPK 651 str. yra nurodyti vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti pagrindai.... 50. 1) ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo (CPK... 51. 2) ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio (CPK 590 straipsnis);... 52. 3) ar vykdomojo dokumento turinys atitinka šio CPK 648 straipsnio... 53. 4) ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti... 54. 5) jeigu išieškotojui ar skolininkui mirus vykdomąjį dokumentą vykdyti... 55. 6) jeigu išieškotoją ar skolininką juridinį asmenį likvidavus ar... 56. 7) ar išieškotojas, institucija ar pareigūnai administracinių teisės... 57. 8) ar nėra kitokių akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą... 58. Kaip jau minėta, skolininkas teigia, jog prieš priimdama vykdyti vykdomąjį... 59. Dėl išdėstyto sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad... 60. Pažymėtina ir tai, kad kartu su Vilniaus m. 3-iojo notarų biuro 2012 m.... 61. Skolininkas į bylą yra pateikęs ne tik minėto 2012 m. balandžio 20 d.... 62. Iš apelianto į bylą pateiktų atliktų mokėjimų, neaišku, kuris vekselis... 63. Pažymėtina, kad užvedus vykdomąją bylą, skolininkui D. S. buvo išsiųsti... 64. Kiti atskirojo skundo argumentai teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios... 65. Atmetus atskirąjį skundą, iš apelianto išieškotojui UAB „Baltic Agro“... 66. Išieškotojas UAB „Baltic Agro“ prašo iš skolininko priteisti 1936 Lt... 67. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 68. Palikti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį... 69. Priteisti iš skolininko D. S. (a. k. ( - ) išieškotojui UAB „Baltic...