Byla e2-2706-465/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė,

2sekretoriaujant Birutei Adamonienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui Andrėjui Gončarovui,

4atsakovo atstovui adv. padėjėjui Gintautui Šteinui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios ŽŪB „Dagvijara“ ieškinį atsakovui UAB „Laima ir partneriai“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

6Vilniaus apygardos teismo 2018-08-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-3988-585/2018 iškėlė žemės ūkio bendrovei „Dagvijara“ bankroto bylą, jos administratore skyrė UAB „Audata“. Ieškovą atstovaujantis bankroto administratorius nurodo, kad vykdydamas bankroto procedūras bei surinkęs duomenis nustatė, kad atsakovui UAB „Laima ir partneriai“ buvo sumokėta 14 700 Eur , tačiau nėra pateikta informacijos, kad ši suma būtų buvusi grąžinta bankrutuojančiai bendrovei. Nors atsakovas teigė, kad šios lėšos grąžintos, jokių šias aplinkybes patvirtinančių duomenų, tame tarpe paskolos sutarties Nr. 2015/02/24-001 nuorašo nepateikė. Todėl ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 14700 Eur skolą bei 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Atsakovas su ieškiniu nesutinka, atsiliepime nurodo, kad 2017-07-31 reikalavimo Perleidimo sutartimi sutarties šalys susitarė dėl tarpusavio įsipareigojimų sumažinimo. Teigia, kad 2015-02-24 ŽŪB „Dagvijara“ ir UAB „Laima ir partneriai“ sudarė paskolos sutartį Nr. 15/02/24, pagal kurią atsakovas Reikalavimo perleidimo sutarties pasirašymo dienai buvo skolingas ieškovui 19 900 Eur ir sukauptas palūkanas. 2016-02-11 ieškovas su atsakovo sudarė paskolos sutartį Nr. 16/02/11, pagal kurią atsakovas Reikalavimo perleidimo sutarties pasirašymo dienai, t. y. 2017-07-31, ieškovui buvo skolingas 52 250 Eur ir sukauptas palūkanas. 2017-01-11 L. K. sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią ŽŪB „Dagvijara“ yra skolinga L. K. 806562,31 Eur. Ieškovas Reikalavimo perleidimo sutarties pasirašymo dienai 2017-07-31 L. K. buvo skolinga 809 253,14 Eur. ŽŪB „Dagvijara“ 2017-07-31 Reikalavimo perleidimo sutarties pasirašymo dienai turėjo 75903,49 Eur reikalavimo teisę į atsakovą pagal 2015-02-24 paskolos sutartį Nr. 15/02/24. Nurodo, kad visi nurodytų sumų mokėjimai detalizuoti buvusio ŽŪB „Dagvijara“ vadovo A. K. atžvilgiu iškeltoje baudžiamojoje byloje. Ieškinį prašo atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovas dublike nurodė, kad BŽŪB „Dagvijara“ iškėlus bankroto bylą administratoriui neperduoti visi įmonės dokumentai, tame tarpe neperduotos ir paskolos sutartys Nr. 15/02/24 ir Nr. 16/02/11, sudarytos tarp ieškovo ir atsakovo. Taip pat neperduota ir 2017-07-31 Reikalavimo perleidimo sutartis, apie kurią ieškovui tapo žinoma tik iš atsakovo atsiliepimo. Be to, informavo teismą, kad bankroto byloje sprendžiamas klausimas dėl L. K. kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Pažymi, kad savo reikalavimą L. K. grindžia 2017-01-11 sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartimi, pagal kurią A. K. perleido naujajam kreditoriui L. K. reikalavimo teises į skolininką ŽŪB „Dagvijara“ 827 707,86 Eur sumai, kurią pradinis kreditorius A. K. turėjo pagal 2016-01-07 tarp jo (paskolos davėjo) ir ŽŪB „Dagvijara“(paskolos gavėjo) sudarytą paskolos sutartį Nr. 16/01/07. Teigė, jog iki bus išspęstas L. K. kreditorinio reikalavimo tvirtinimo klausimas BŽŪB „Dagvijara“ bankroto byloje, tame tarpe ir 2016-01-07 paskolos sutarties, sudarytos tarp A. K. ir L. K. galiojimo klausimas, šią bylą tikslinga stabdyti, nes priimtas sprendimas Vilniaus apygardos teisme turės prejudicinės reikšmės nagrinėjamoje byloje.

9Atsakovas tripliko teismui nepateikė.

10Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė pilnai savo procesiniuose dokumentuose nurodytais motyvais.

11Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, ieškinį prašė atmesti.

12Ieškinys tenkintinas.

13Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2018-08-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-3988-585/2018 iškėlė ŽŪB „Dagvijara“ bankroto bylą, jos bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Audata“. Įmonės buhalteriniais dokumentais patvirtinta, kad ŽŪB „Dagvijara“ atsakovei UAB „Laima ir partneriai“ pervedė 14 700 Eur sumą pagal 2015/02/24-001 paskolos sutartį (e. bylos 1t. b.l. 4-6). Duomenų apie paskolos bankrutuojančiai įmonei grąžinimą bankroto administratoriui pagal jo 2018-10-26 prašymą atsakovas nepateikė (e. bylos 1t., b. l. 7).

14Atsakovas savo atsikirtimus į ieškinį grindžia 2017m. sausio 11d. ir 2017m. liepos 31d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartimis, kuriomis, jo teigimu, buvo atlikti skolų užskaitymai, patvirtinantys ieškovo reikalaujamos skolos grąžinimo faktą. Atsakovas nurodo, kad pagal paskolos sutartį Nr. 2016/01/07, sudarytą tarp A. K. ir ŽŪB „Dagvijara“, pastaroji 2017m. sausio 11 dienai A. K. buvo skolinga 827 707,86 Eur skolos, kurią ir perleido naujajam kreditoriui L. K. (e. bylos 1t., b. l. 20,21). 2017m. liepos 31d. Reikalavimo perleidimo sutartimi naujajam kreditoriui L. K. ŽŪB „Dagvijara“ perleido savo reikalavimo teises, atsiradusias pagal paskolos sutartis Nr. 15/02/24 ir Nr. 16/02/11, o įvertinus, kad tai dienai ŽŪB „Dagvijara“ yra skolinga L. K. 809235,14 Eur, buvo atliktas skolos įskaitymas, sumažinant UAB „Dagvijara“ įsiskolinimą naujajam kreditoriui. Pažymėtina, kad ieškiniu reikalaujama iš atsakovo UAB „Laima ir partneriai“ priteisti 14 700 Eur skola kildinama būtent iš paskolos sutarties Nr. 15/02/24, sudarytos tarp ieškovo ir atsakovo, iš kurios atsiradusias reikalavimo teises ieškovas ŽŪB „Dagvijara“ perleido naujajam kreditoriui L. K. (e. bylos 1t., b.l.18,19). Ieškovą atstovaujantis bankroto administratorius tvirtina, kad nei ŽŪB „Dagvijara“ vadovas A. K., nei atsakovas UAB „Laima ir partneriai“, paskolos sutarties Nr. 2015/02/24-001 jam neperdavė, o 2017m. sausio 11 d. ir 2017m. liepos 31d. Reikalavimo perleidimo sutartys buvo pateiktos tik teismui.

15Vilniaus apygardos teismas, spręsdamas klausimą dėl L. K. kreditorinio tvirtinimo BŽŪB „Dagvijara“ bankroto byloje, padarė išvadą, jog pareiškėjas neįrodė 2017-01-11 Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu įgijo reikalavimo teisę į ŽŪB „Dagvijara“, nes nenustatė, kad tokią reikalavimo teisę turėjo A. K. (civilinė byla Nr. eB2-2124-585/2019). Byloje buvo surinkti įrodymai, tiriami mokėjimai bei jų sąsajos su paskolos grąžinimu. Vilniaus apygardos teismo 2019-02-08 nutartimi konstatuota, kad į ŽŪB „Dagvijara“ sąskaitą kaip sąskaitos papildymas buvo pervedamos iš kredito unijos „Amber“ pasisavintos piniginės lėšos, o tai reiškia, kad vykdant nusikalstamą veiką, t. y. ne A. K. pinigais ir be pinigų savininko valios. Tuo remiantis pareiškėjo L. K. kreditorinis reikalavimas, grindžiamas 2017m. sausio 11 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, nebuvo patvirtintas. Minėta nutartis Lietuvos apeliacinio teismo buvo palikta galioti (e. bylos 1t., b.l. 51-62). Teismo posėdžio metu liudytojas A. K. patvirtino aplinkybes, kad paskola bendrovei „Dagvijara“ buvo suteikta kredito unijos „Amber“ piniginėmis lėšomis. Taigi įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo nustatyti juridiniai faktai, turintys prejudicinę reikšmę šioje byloje. Teismui konstatavus nesant įrodymų, kad ŽŪB “Dagvijara“ iš A. K. yra gavusi paskolą, akivaizdu, kad pastarasis 2017m. sausio 11d. Reikalavimo perleidimo sutartimi naujajam kreditoriui L. K. perleido negaliojantį reikalavimą. Aiškindamas CK 6.102 straipsnio 1 dalį, reglamentuojančią reikalavimo teisės perleidimą (cesiją), kaip vieną iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog šioje nuostatoje įvirtintas draudimas perleisti tokį reikalavimą, kurio pagrindinis kreditorius neturi, arba negaliojantį reikalavimą, nes tokio reikalavimo negalima įgyvendinti (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2008-06-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2008). Teismas padarė išvadą, kad A. K. perleista reikalavimo teisė yra negaliojanti, pareiškėjui neįrodžius pradinių sandorių (paskolos), kurie yra betarpiškai susieti su reikalavimo teisių perleidimu, sudarymo fakto.

16Civilinėje byloje kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi savo reikalavimams bei atsikirtimams pagrįsti, išskyrus aplinkybes, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Įrodinėjimo pareiga įvykdoma nurodant teisiškai reikšmingus faktus ir juos patvirtinančius įrodymus, renkant ir pateikiant įrodymus. Šaliai neįvykdžius įrodinėjimo pareigos, teismas gali pripažinti neįrodytomis aplinkybes, kuriomis ji remiasi.

17Nagrinėjamu atveju atsakovas atsikirtimus grindė Reikalavimo teisių perleidimo sutartimis, sutartine hipoteka, dėl kurių teisinio vertinimo teismai jau yra pasisakę. Naujų įrodymų, leidžiančių paneigti teismo nustatytus prejudicinius faktus, atsakovas nepateikė (CPK 178 straipsnis). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, jog į byloje nėra duomenų apie piniginių lėšų grąžinimą ieškovui, ieškinys dėl 14 700 Eur skolos priteisimo laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas pilnai.

18Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 14700 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018-11-21, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Dėl bylinėjimosi išlaidų.

20Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str.1d.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys buvo patenkintas pilnai, iš atsakovo valstybės naudai priteistinos 331 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos.

21Teismas, vadovaudamasis CPK 96 str.1d., 259-270 str. str.,

Nutarė

22Priteisti iš atsakovo UAB „Laima ir partneriai“ (į.k.125443912) 14 700 Eur (keturiolika tūkstančių septynis šimtus eurų) skolos, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (14 700 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-11-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo BŽŪB „Dagvijara“ (į.k. 302503042) naudai.

23Priteisti iš atsakovo UAB „Laima ir parneriai“ (į.k. 125443912) 331Eur (tris šimtus trisdešimt vieną eurą) bylinėjimo išlaidų valstybės naudai.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė,... 2. sekretoriaujant Birutei Adamonienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui Andrėjui Gončarovui,... 4. atsakovo atstovui adv. padėjėjui Gintautui Šteinui,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo... 6. Vilniaus apygardos teismo 2018-08-08 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutinka, atsiliepime nurodo, kad 2017-07-31... 8. Ieškovas dublike nurodė, kad BŽŪB „Dagvijara“ iškėlus bankroto bylą... 9. Atsakovas tripliko teismui nepateikė.... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė pilnai savo... 11. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus... 12. Ieškinys tenkintinas. ... 13. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2018-08-08 nutartimi... 14. Atsakovas savo atsikirtimus į ieškinį grindžia 2017m. sausio 11d. ir 2017m.... 15. Vilniaus apygardos teismas, spręsdamas klausimą dėl L. K. kreditorinio... 16. Civilinėje byloje kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi... 17. Nagrinėjamu atveju atsakovas atsikirtimus grindė Reikalavimo teisių... 18. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi,... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 20. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 96 str.1d., 259-270 str. str.,... 22. Priteisti iš atsakovo UAB „Laima ir partneriai“ (į.k.125443912) 14 700... 23. Priteisti iš atsakovo UAB „Laima ir parneriai“ (į.k. 125443912) 331Eur... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...