Byla e2-496-797/2020
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Edita Kavaliauskienė, sekretoriaujant Eglei Urbonavičienei, dalyvaujant atsakovo R. G. atstovei advokatei Silvai Balčiūnienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Legal Balance ieškinį atsakovui R. G., trečiajam asmeniui MB „Vivo LT“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

31. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 500 Eur skolą, 5,55 Eur kompensacinių palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp MB „Vivo LT“ (toliau – pradinis kreditorius) ir atsakovo 2019-07-09 buvo sudaryta sutartis, pagal kurią pradinis kreditorius įsipareigojo suteikti atsakovui darbo paieškos ir dokumentų tvarkymo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo už šias paslaugas su pradiniu kreditoriumi atsiskaityti. Pagal sutarties 4.4 punktą, atsakovas įsipareigojo sumokėti 200 Eur baudą ir padengti visas pradinio kreditoriaus išlaidas, jeigu sutarus dėl darbo pozicijos, terminų, darbo pradžios ir dokumentų įdarbinimui tvarkymo, atsakovas atsisako darbo pozicijos. Sutarties 4.5 punktu atsakovas įsipareigojo mokėti 200 Eur dydžio baudą tuo atveju, jeigu atsakovas neinformuoja pradinio kreditoriaus apie sutarties ir darbo paieškos nutraukimą. Šiuo konkrečiu atveju atsakovas atsisakė darbo pozicijos po to, kai pradinis kreditorius parengė visus reikalingus dokumentus, taip pat buvo susitarta dėl darbo pozicijos, terminų ir darbo pradžios datos. Atsakovas nepranešė pradiniam kreditoriui apie sutarties nutraukimą. Pagal sutarties 4.4 punktą, pradinis kreditorius pritaikė atsakovui 200 Eur dydžio baudą ir įtraukė šią baudą į 2019-08-12 sąskaitą-faktūrą Nr. 20190812 1. Pradinis kreditorius, vadovaudamasis sutarties 4.5 punktu, taip pat pritaikė atsakovui 200 Eur dydžio baudą ir šią sumą įtraukė į 2019-08-12 sąskaitą-faktūrą Nr. 20190812 1. Kadangi pradinis kreditorius parengė visus reikalingus dokumentus, atsakovas turi sumokėti 100 Eur už dokumentų parengimą. Ši suma taip pat buvo įtraukta į minėtą 2019-08-12 sąskaitą-faktūrą. Dublike taip pat nurodo, jog buvo pažeistas ir sutarties 4.6 punktas, kuris numato, jog užsakovas privalo nenutraukti darbo sutarties anksčiau, nei po paslaugos tiekėjo ar paslaugos tiekėjo partnerio (darbdavio) nustatyto bandomojo laikotarpio, ar išdirbti ne mažiau kaip 6 mėn. Ši sąlyga netaikoma, jei darbo sutartį nutraukia darbdavys. Nesilaikant 4.6. punkto, taikoma nustatyta bauda, kuri lygi paslaugos tiekėjo patirtoms išlaidoms. 2019-08-19 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 2019-08/96, kuria pradinis kreditorius perleido ieškovei UAB Legal Balance reikalavimo teises į atsakovo skolą. Nurodo, jog iš kito asmens atsakovo draugo K. I. yra priteista skola, kurios jis neginčijo. 2. Ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai, pateikė prašymą nagrinėti bylą atstovui nedalyvaujant. 3. Atsakovas atsiliepime bei teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, jog pradinis kreditorius MB „Vivo LT“ netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, t. y. pažeidė 2019 m. liepos 9 d. sutarties 3.1.2 p. reikalavimą tinkamai suteikti sutartyje nurodytas darbo Vokietijoje paieškos paslaugas; 3.3.3 p. reikalavimą, numatantį paslaugos teikėjo pareigą informuoti užsakovą apie naujus pasiūlymus pagal užsakovo charakteristiką; 3.1.4 p. reikalavimą, numatantį paslaugos teikėjo pareigą, radus darbo vietą, užsakovui suteikti visą informaciją apie darbą, darbo sąlygas. 2019-07-10 elektroniniu paštu gavo MB „Vivo LT“ pranešimą apie tai, kad paslaugos teikėjas jau surado darbą Vokietijoje, suderintas atvykimo į darbą laikas - 2019-07-22, nurodytas įmonės adresas. Tačiau, atsakovui su kolega K. I. nuvykus nurodytu adresu į Vokietijos įmonę, joje atsakovas nebuvo įdarbintas, įdarbino tik jo draugą K. I., o jam buvo pasiūlyta vykti į kitą vietą ir tartis dėl darbo ūkininko ūkyje, esančiame vienkiemyje, maždaug už 50 km nuo įmonės, kurioje atsakovas turėjo būti įdarbintas. Atsakovui nuvykus į ūkininko ūkį, jam buvo liepta sėsti į mašiną ir vykti, vežti prekes po Vokietiją tačiau darbo sutartis su juo nebuvo sudaryta. Atsakovui buvo duotas senas, netvarkingas vilkikas, kuriuo jis, oficialiai neįdarbintas ir neturėdamas jokių socialinių garantijų, dirbo pas ūkininką nuo 2019 m. liepos 22 d. iki liepos 27 d. Atsakovas pabijojo tęsti rizikingą darbinę veiklą ūkininko ūkyje, nebuvo įdarbintas, todėl nutarė nebedirbti ūkininko ūkyje ir grįžo į Lietuvą. Apie visas šias aplinkybes atsakovas laiku informavo MB „Vivo LT“ telefonu bei elektroniniu paštu. Darbą ūkininko ūkyje susirado jis pats, tačiau atsisakė dirbti dėl netinkamų darbo sąlygų bei darbo santykių neįforminimo. Pripažįsta, jog jam yra įteiktas pranešimas apie reikalavimo teisės perleidimą. 4. Atsakovės atstovė advokatė prašo ieškinį atmesti bei priteisti 800 Eur bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog sutartis su trečiuoju asmeniu laikytina vartojimo sutartimi, o atsakovas yra vartotojas - silpnesnioji sutarties šalis, kad ieškovė neįrodė, jog atsakovas pažeidė sutartį, nes su atsakovu Vokietijoje nebuvo sudaryta darbo sutartis, jis darbą susirado pats, už kurį jam sumokėjo privatus fizinis asmuo, o ne įmonė, į kurią atsakovą siuntė MB ,,Vivo LT“. Apie tai, kad sutartį su MB ,,Vivo LT“ atsakovas nutraukia, jis skambino telefonu ir pranešė trečiajam asmeniui, todėl jis nėra atsakingas už nuostolių susidarymą. Taip pat nurodo, kad pagal teismų praktiką bauda apima ir nuostolius, todėl ieškovas negali reikalauti ir išlaidų atlyginimo ir netesybų. Ieškovo teisė reikšti ieškinį grindžiama reikalavimo perleidimo sutartimi, tačiau atsakovui tai neužkerta kelio teikti atsikirtimus naujajam kreditoriui, kurie gali būti teikiami pradiniam kreditoriui. 5. Trečiasis asmuo MB „Vivo LT“ atsiliepimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai, pateiktas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant. Ieškinys atmestinas. 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad tarp atsakovo ir trečiojo asmens MB „Vivo.LT“ 2019-07-09 buvo sudaryta sutartis, pagal kurią paslaugų tiekėjas įsipareigoja suteikti darbo Vokietijoje paieškos paslaugas, o užsakovas įsipareigojo tinkamai suteiktas paslaugas priimti. Šalys susitarė, kad reikalavimai paslaugos suteikimui turi atitikti užsakovo nustatytus reikalavimus (sutarties 1, 2 p.). Trečiasis asmuo MB ,,Vivo LT“, sutartyje įvardintas paslaugos tiekėju, teikiant paslaugą, įsipareigojo informuoti apie naujus darbo pasiūlymus, tinkamus pagal užsakovo (šiuo atveju atsakovo) charakteristiką; radus darbo vietą, tinkamą užsakovui, suteikti visą informaciją užsakovui apie patį darbą, darbo sąlygas, vykdyti kitus įsipareigojimus pagal sutartį (sutarties 3.1.3. - 3.1.5 p.). Iš 2019-08-19 reikalavimo perleidimo sutarties matyti, kad MB „Vivo LT“ perleido ieškovei visas reikalavimo teises į atsakovo 500 Eur sumą. Ieškovė 2019-08-19 pranešimu informavo atsakovą apie reikalavimo teisės perleidimą. Atsakovas pripažįsta gavęs pranešimą, tik nurodo, jog sutartyje nebuvo nurodyta, jog galima sudaryti reikalavimo perleidimo sutartį. Teismo nuomone, ta aplinkybė, kad sutartyje tai nenumatyta, nedraudžia sudaryti reikalavimo perleidimo sutarties (CK 6.101 str.). Kreditorius, perdavęs savo reikalavimo teisę naujajam kreditoriui, nustoja būti prievolės šalimi, o vietoj jo prievolėje atsiranda naujasis kreditorius, kuris saistomas pradinio kreditoriaus ir skolininko sutarties sąlygų. Ieškovė ieškinį grindžia reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2019-08/96, pagal kurią pradinis kreditorius MB ,,Vivo LT“ perleido ieškovei UAB Legal Balance reikalavimo teises į atsakovo skolą. Reikalavimo perleidimo sutarties atsakovas šioje byloje neginčija, tačiau sutartimi negali būti varžoma atsakovo teisė pateikti atsikirtimus, kuriuos jis būtų pateikęs pradiniam kreditoriui. Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, iš esmės ginčija jo prievolę pradiniam kreditoriui, numatytą tarp MB ,,Vivo LT“ ir atsakovo sudarytos sutarties 4.4 p., 4.5 p. bei 4.6 p. ir prievolės dydį. 7. Sutarties šalys sudarytą 2019-07-09 sutartį įvardijo paslaugų teikimo sutartimi, nors iš sutarties 1 punkte nurodyto objekto bei šalių įsipareigojimų matyti, kad buvo sudaryta tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo sutartis. Ieškinyje neteisingai nurodyta, jog atsakovas už suteiktas paslaugas įsipareigojo atsiskaityti, nes sutarties 1 punktas numato, jog šalių susitarimas dėl nurodytų paslaugų teikimo buvo neatlygintinis. Tai atitinka Užimtumo įstatymo 30 straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostatas, kad tarpininkavimo įdarbinant paslaugas darbo ieškantiems asmenims nemokamai teikia: Užimtumo tarnyba; Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar jo filialai, kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas ir kt. 2 punkte nurodyti subjektai. Trečiasis asmuo tokias paslaugas teikė, tai atliko neatlygintinai, bet už įsipareigojimų nevykdymą sutartyje buvo numatytos baudos. 8. Atsakovas nurodo, jog sutartis, sudaryta su trečiuoju asmeniu MB ,,Vivo LT“ turi būti vertinama kaip vartojimo sutartis ir nurodo, jog jis yra vartotojas – silpnesnioji sutarties šalis. Su tokia atsakovo pozicija teismas nesutinka. Civilinio kodekso 6.2281 straipsnio 2 dalyje vartotoju laikomas fizinis asmuo, kuris su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais), siekiantis sudaryti sutartis ar sudarantis sutartis, t. y. sutartis sudaroma vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja jas priimti ir už jas sumokėti (CK 6.2281 str. 1 d.). Teismas sprendžia, jog sutartys dėl įdarbinimo tarpininkavimo veiklos negali būti priskirtos vartojimo sutarčių kategorijai, kadangi fizinis asmuo, pasirašydamas sutartį, siekia gauti paslaugas, susijusias su įdarbinimu kitoje šalyje, t. y. paslaugos teikiamos tenkinti su profesija susijusius tikslus, be to, šiuo atveju sutartis buvo sudaryta neatlygintinė (CPK 178, 185 str.). 9. Ieškovė vadovaujasi sutarties 4.4 punktu, kuris numato, jog atsakovas (sutartyje užsakovas) sutarus dėl darbo pozicijos ir terminų, darbo pradžios, įsipareigojo neatsisakyti darbo pozicijos po susitarimo ir dokumentų įdarbinimui tvarkymo, o atsisakius, taikoma 200 Eur bauda ir atlyginamos visos paslaugų tiekėjo išlaidos, kurias sudaro sutarčių administravimas, kandidato dokumentų, reikalingų darbo paieškai paruošimas, įdarbinimo dokumentų tvarkymas, konsultacijos, profilio ruošimas, CV paruošimas, motyvacinio laiško ruošimas, reikalingų kandidatavimui, įdarbinimui dokumentų vertimai. Taip pat ieškovė nurodo, jog atsakovas pažeidė ir 4.5 punkte įsipareigojimą, kuris numato pareigą užsakovui informuoti tą pačią dieną paslaugos tiekėją dėl sutarties ir darbo paieškos nutraukimo, kai tik nusprendžiama nesinaudoti jo paslaugomis. Neinformavus ir per tą laiką suradus darbo vietą, paslaugos užsakovui taikoma 200 Eur bauda ir padengiamos visos paslaugos tiekėjo išlaidos. Dublike taip pat nurodo, jog buvo pažeistas ir sutarties 4.6 punktas, kuris numato, jog užsakovas privalo nenutraukti darbo sutarties anksčiau, nei po paslaugos tiekėjo ar paslaugos tiekėjo partnerio (darbdavio) nustatyto bandomojo laikotarpio, ar išdirbti ne mažiau kaip 6 mėn. Ši sąlyga netaikoma, jei darbo sutartį nutraukia darbdavys. Nesilaikant 4.6. punkto, taikoma nustatyta bauda, kuri lygi paslaugos tiekėjo patirtoms išlaidoms. Iš sutarties 4.4.-4.6 punktuose esančių sąlygų matyti, jog baudos taikomos ir išlaidos atlyginamos tuo atveju, kai paslaugos užsakovas (šiuo atveju atsakovas) pažeidžia sutartyje numatytus įsipareigojimus. 10. Iš sutarties 4.4, 4.5 punktų turinio matyti, kad šalys, esant nurodytuose punktuose numatytoms sąlygoms ir pagrindams, susitarė dėl išlaidų atlyginimo, dėl netesybų taikymo. Įstatymas numato, jog netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma bei įpareigoja sutartį pažeidusią šalį sumokėti kitai šaliai sutartas netesybas, o šiai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2013). Trečiasis asmuo MB „Vivo LT“ už dokumentų tvarkymą, kitas išlaidas, netesybas 2018-08-12 išrašė sąskaitą faktūrą Nr. 201908121, kurios suma 500 Eur, nurodydamas atsakovui sumokėti iki 2019-08-16. 11. Ieškovė nurodo, jog atsakovas atsisakė darbo pozicijos po to, kai MB „Vivo LT“ parengė visus reikalingus dokumentus, taip pat buvo susitarta dėl darbo pozicijos, terminų ir darbo pradžios. Nurodo, jog tokiu būdu atsakovas pažeidė sutarties 4.4. punktą, taip pat 4.5 punktą ir be jokios pateisinamos priežasties išėjo iš darbo ir taip pažeidė sutarties 4.6 punktą, todėl MB „Vivo LT“ negavo honoraro už įdarbintą darbuotoją iš Vokietijos įmonės, kurį pagrįstai tikėjosi gauti, stengėsi, jog darbuotojas būtų įdarbintas. 12. Iš susirašinėjimo elektroniniais laiškais matyti, kad 2019-07-09 MB „Vivo LT“ pateikė atsakovui darbo pasiūlymą Vokietijoje. Laiške nurodyta, jog jau yra darbo pasiūlymas: darbas su tentinėmis priekabomis, dirbama darbo dienomis, savaitgaliai laisvi; darbas vokiškoje įmonėje su vokiška darbo sutartimi su Vokietijos socialinėmis garantijomis; pradinis atlyginimas apie 2500 Eur gaunamas į rankas, priklauso nuo mokesčių klasės; po bandomojo laikotarpio atlyginimas palaipsniui kyla; kad įmonė galėtų padėti susirasti gyvenamąją vietą; darbo dienomis važinėjama ir miegama transporto priemonėje, o nedarbo metu galima apsistoti svečių namuose ar išsinuomoti butą; darbas yra ne kadencijomis, o pastovi darbo sutartis; su darbdaviu galima susitarti dėl grįžimo į Lietuvą; įmonėje galima susikalbėti anglų, vokiečių, rusų kalbomis; įmonė įsikūrusi Niurnbergo regione; darbo dienomis važinėjama sudarytu maršrutu po Vokietiją; taip pat šios įmonės dukterinėje įmonėje būna pasiūlymų su statybiniais konteineriais, šiukšliavežiu; vėliau, jeigu būtų poreikis, galima padirbti ir su kitokiu transportu. Laiško pabaigoje nurodyta, kad taip pat siunčia pasirašyti sutartį, kurią gavę, derins su darbdaviu darbo vietą. 13. Atsakovas siekė įsidarbinti vairuotoju Vokietijoje, todėl jis, turėdamas tokius lūkesčius, 2019-07-09 pasirašė darbo paieškos Vokietijoje paslaugų sutartį ir nusiuntė ją elektroniniu laišku MB „Vivo LT“. 2019-07-10 MB „Vivo LT“ parašė atsakovui, jog gavo iš Vokietijos įmonės patvirtinimą, kad priima į darbą ir reikia pas juos nuvykti 2019 m. liepos 22 d., įmonė: Pfahler Spedition GmbH. Iš darbo vietos aprašymo matyti, kad veiklos sritis/skyrius: „J&F. Pfahler GmbH & KG“ - ekspedijavimas. 14. Teismo posėdžio metu atsakovas paaiškino, kad, nuvykęs į pradinio kreditoriaus nurodytą įmonę Vokietijoje, joje nebuvo įdarbintas. Nebuvo įdarbintas ir įmonės padalinyje. Jam buvo pasiūlyta vykti į kitą vietą, tartis dėl darbo ūkininko ūkyje, esančiame vienkiemyje, maždaug už 50 km nuo įmonės, kurioje turėjo būti įdarbintas. Pas ūkininką išdirbo 5 dienas, tačiau rašytinė darbo sutartis nebuvo sudaryta, jam buvo duota sena, techniškai netvarkinga mašina. Mokėjimo nurodymas patvirtina, kad už darbą 2020-07-22-2020-07-27 sumokėjo 2019-08-09 W. D. S., atsakovui pervesdamas 335,27 Eur darbo užmokestį už 2019 m. liepos mėnesį bei pragyvenimo išlaidas. Minėtas mokėjimo nurodymas įrodo, kad atsakovas nebuvo įdarbintas ir nedirbo nei įmonėje „J&F Pfahler GmbH & KG“, nurodytoje ieškovo pateiktame darbo vietos aprašyme, nei įmonėje „Durr“, paminėtoje S. F. 2019-07-10 bei 2019-08-22 rašytuose elektroniniuose laiškuose. Ieškovė nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovui buvo surastas darbas minėtose Vokietijos įmonėse, kuriose atsakovas, nuvykęs į Vokietiją 2019-07-22, būtų oficialiai jose įdarbintas. 15. CK 6.206 straipsnyje įtvirtinta, kad viena šalis negali remtis kitos šalies neįvykdymu tiek, kiek sutartis buvo neįvykdyta dėl jos pačios veiksmų ar neveikimo arba kitokio įvykio, kurio rizika jai pačiai ir tenka. Įvertinęs sutarties turinį, teismas sprendžia, kad atsakovas, sudarydamas sutartį, pagrįstai tikėjosi, kad MB „Vivo LT“ suras jam oficialų darbą, su juo bus sudaryta rašytinė darbo sutartis, užtikrintos socialinės garantijos. Įrodymų visuma patvirtina, kad trečiasis asmuo MB „Vivo LT“ netinkamai vykdė 2019-07-09 sutartį, t. y., atsakovui nuvykus į Vokietijoje esančią įmonę, kurią nurodė trečiasis asmuo, atsakovas nebuvo priimtas į darbą toje įmonėje, su juo nebuvo sudaryta oficiali rašytinė darbo sutartis, jis negavo Vokietijoje tokio darbo, kokį MB ,,Vivo LT“ žadėjo elektroniniame laiške, rašytame jam 2019-07-09 14:44 val., prieš pasirašant sutartį dėl darbo paieškos. Kadangi atsakovas nebuvo įdarbintas nurodytoje įmonėje ar jos padalinyje, todėl atsakovas negali būti laikomas pažeidusiu sutartį, t. y. neįrodyta, kad atsakovas atsisakė darbo pozicijos ar nutraukė darbo sutartį, kuri net nebuvo sudaryta. Nėra įrodymų, jog ūkininko ūkis, kur 5 dienas dirbo atsakovas, būtų įmonės padalinys, be to ir tame ūkyje su atsakovu darbo sutartis nebuvo sudaryta. Ieškovė nurodo, jog darbo sutartis nebuvo sudaryta su atsakovu dėl to, kad jis reikalavo Vokietijoje atidaryti banko sąskaitą, tačiau iš susirašinėjimo el. laiškais matyti, jog atidaryti sąskaitą Vokietijoje prašė atsakovo kolega K. I., kuris turėjo finansinių problemų, tai patvirtina 2019-08-22 el. laiškas, siųstas trečiajam asmeniui iš el. pašto ( - ). Ieškovė neįrodė, jog darbo sutartis nebuvo sudaryta su atsakovu dėl jo kaltės. Ieškovė taip pat nurodo, jog atsakovo draugas K. I. skolos, fakto, jog pažeidė analogiškos sutarties sąlygas neginčijo, todėl vadovaujasi įsiteisėjusiu teismo įsakymu, priimtu Pakruojo rūmų civilinėje byloje Nr. eL2-14098-1065/2019. Atkreiptinas dėmesys, jog skiriasi šios bylos faktinės aplinkybės, nes iš susirašinėjimo el. laiškais matyti, jog K. I. buvo įdarbintas toje įmonėje Vokietijoje, į kurią buvo ir siųstas, su juo buvo sudaryta darbo sutartis, todėl negalima spręsti, jog ir atsakovas pažeidė analogiškos sutarties sąlygas. Nustačius, kad MB „Vivo LT“ iš esmės pažeidė sutartį, nepatenkino atsakovo teisėtų lūkesčių, spręstina, kad ieškovės reikalavimas priteisti skolą (baudą), pažeidus sutarties 4.4, 4.6 punktus, yra nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 178, 185 str., CK 6.206 str.). 16. Ieškovė teigia, kad atsakovas nepranešė apie sutarties nutraukimą ir taip pažeidė sutarties 4.5 punktą. Užsakovas sutartyje įsipareigojo informuoti tą pačią dieną paslaugos tiekėją dėl sutarties ir darbo paieškos nutraukimo, kai tik nusprendžiama nesinaudoti tiekėjo paslaugomis. Neinformavus ir per tą laiką suradus darbo vietą, paslaugos užsakovui taikoma 200 Eur bauda ir padengiamos visos paslaugos tiekėjo išlaidos (sutarties 4.5 p.). Atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad pradėjęs dirbti pas ūkininką, jis tą pačią dieną paskambino MB ,,Vivo LT“ ir pasakė, kad tokiomis sąlygomis nedirbs: kad čia vienkiemis, nėra parduotuvės, nėra normalaus telefono ryšio, su juo darbo sutarties niekas nesudarė, išsiuntė į reisą, mašina sena, techniškai netvarkinga, neveikia priekabos lempa, kondicionierius, o MB ,,Vivo LT“ atstovas jam atsakė, kad pakeliui mašiną pasiremontuotų pats. Atsakovas teigia, kad grįžęs iš reiso (po 5 dienų), gyveno pamiškėje, nes nebuvo kur gyventi, ir MB ,,Vivo LT“ pranešė, kad jie jam darbo nebeieškotų, nes nusivylė jų paslaugomis ir kad jis grįžta į Lietuvą. Šias atsakovo nurodytas aplinkybes patvirtina ir MB ,,Vivo LT“ elektroninis laiškas, siųstas atsakovui, kuriame dėstoma, jog jums nuvykus į dirbti į Vokietiją, skambinote mums ne vieną kartą; kai vienas iš jūsų buvo nusiųstas dirbti į dukterinį padalinį kitoje įmonėje, kur jūsų netenkino transporto priemonė, mūsų kolega suderino, kad perkeltų kitur, kur būtų palankesnės ir jums tinkamos sąlygos pagal jūsų poreikius. Šie paaiškinimai ir rašytiniai įrodymai patvirtina, jog MB ,,Vivo LT“ 2019-08-14 el. laiške pripažįsta, jog atsakovas skambino jiems ir ne vieną kartą, o kad kitas konkretus darbas buvo surastas ir buvo pasiūlytas atsakovui jam būnant Vokietijoje, įrodymų nepateikta, nes tokia informacija pateikta trečiajam asmeniui buvo tik 2019 m. rugpjūčio mėnesio viduryje, o atsakovas į Vokietiją dėl darbo atvyko 2019-07-22 (CPK 178 str.). Teismas, įvertinęs įrodymus ir vadovaudamasis tikimybių pusiausvyros principu, sprendžia, jog labiau tikėtina, kad atsakovas tą pačią dieną informavo MB ,,Vivo LT“ dėl sutarties ir darbo paieškos nutraukimo, kai tik nusprendė nebesinaudoti jų paslaugomis, todėl ieškovės argumentas dėl sutarties 4.5 punkto pažeidimo laikytinas nepagrįstu ir atmestinas (CPK 185 str.). 17. Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl to, kad nevykdoma ar netinkamai vykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius ar netesybas, o kita privalo juos atlyginti (CK 6.245 str. 3 d.). Sutartinei civilinei atsakomybei būdinga tai, kad šalis dar iki civilinės teisės pažeidimo sieja civiliniai teisiniai santykiai. Civilinės teisės pažeidimas tokiais atvejais dažniausiai pasireiškia sutarties pažeidimu (CK 6.256 str.). Sutartis laikoma įvykdyta netinkamai, ją įvykdžius tik iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, bendradarbiavimo pareigą, imperatyviąsias teisės normas ir pan. Iš esmės sutartine teise ginamas lūkesčių interesas. Šiuo atveju baudų (netesybų) taikymas susijęs su tuo, kad atsakovas, ieškovės teigimu, pažeidė sutarties 4.4 - 4.6 p., dėl ko Vokietijoje esanti įmonė nesumokėjo trečiajam asmeniui lėšų už surastą darbuotoją, tuo ieškovė patyrė nuostolius. Ieškovė teikė papildomus rašytinius paaiškinimais, kad ruošė dokumentus, reikalingus darbo paieškai, matyti, kad stengėsi tai atlikti, tačiau byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, kad paslaugos teikėjas būtų įvykdęs sutarties 3 punkto sąlygą – tinkamai suteikti paslaugas, nes rezultatas nebuvo pasiektas, atsakovas nebuvo įdarbintas, nebuvo sudaryta darbo sutartis su pasiūlyme nurodyta įmone ar jos padaliniu, nustatyta, kad darbo sutartis nesudaryta ne dėl atsakovo kaltės, todėl atsakovui nekyla pareiga sumokėti 500 Eur, dėl to ieškinys atmestinas (CPK 178, 185 str.). 18. Kadangi atmestinas reikalavimas priteisti 500 Eur, todėl nepagrįstu laikytini ir reikalavimai priteisti iš atsakovo 5,55 Eur kompensacines palūkanas bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl atmestini (CPK 178, 185 str., CK 6.37, 6.210 str.). 19. CPK numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovas prašo priteisti 800 Eur už advokatės teisinę pagalbą, atstovavimą, kitų išlaidų priteisti neprašo, tik pateikia, be to, jos yra patirtos ne atsakovo. Ieškinį atmetus, atsakovui iš ieškovės priteistinos 800 Eur bylinėjimosi išlaidos. Bylinėjimosi išlaidos valstybei iš ieškovės nepriteistinos, kadangi neviršija nustatytos minimalios bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d.).

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-270, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

5ieškinį atmesti.

6Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Legal Balance atsakovui R. G. 800 Eur (aštuonių šimtų eurų) bylinėjimosi išlaidas.

7Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai