Byla e2YT-6672-1037/2019
Dėl antstolio veiksmų, antstolė, kurios veiksmai skundžiami – Elena Miliauskienė, skolininkai S. R. ir E. R., išieškotojas L. B. AS Lietuvos skyrius

1Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėjas Tomas Pukšmys,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo S. R. skundą dėl antstolio veiksmų, antstolė, kurios veiksmai skundžiami – Elena Miliauskienė, skolininkai S. R. ir E. R., išieškotojas L. B. AS Lietuvos skyrius.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti antstolės Elenos Miliauskienės 2019 m. lapkričio 8 d. patvarkymą dalyje dėl atsisakymo atnaujinti praleistą terminą skundo dėl antstolės procesinių veiksmų padavimui ir skundo netenkinimo; įpareigoti antstolę Eleną Miliauskienę išnagrinėti skolininko S. R. skundą vykdomojoje byloje Nr. 0009/13/03476 dėl įvykusių varžytynių Nr. 178153 pripažinimo negaliojančiomis iš esmės. Pareiškėjas nurodė, kad 2019 m. spalio 30 d. antstolei Elenai Miliauskienei pateikė skundą dėl varžytynių, prašydamas pripažinti jas negaliojančiomis tuo pagrindu, kad iš varžytynių parduoto žemės sklypo kaina neatitiko rinkos kainos, tačiau antstolė Elena Miliauskienė, 2019 m. lapkričio 8 d. priėmė patvarkymą Nr. S3i-67541, kuriuo atsisakė atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą ir skundo dėl antstolės procesinių veiksmų netenkinti. Pareiškėjas nurodė, kad 2019 m. spalio 30 d. pateikdamas skundą antstolei, ginčijo ne antstolės Elenos Miliauskienės 2019 m. rugsėjo 16 d. patvarkymą, kuriuo vykdomojoje byloje Nr. 0009/13/03476 paskelbtos varžytynės, o visą varžytynių procesą (pačias varžytynes) kaip tęstinį antstolės procesinį veiksmą, vykdytą neteisėtai dėl to, kad varžytynėse pardavinėtas turtas (žemės sklypas) už kainą, neatitinkančią rinkos vertės. Mano, kad būtent dėl to, CPK 512 straipsnyje nustatytas 20 dienų apskundimo terminas skundui dėl varžytynių neteisėtumo turėtų būti skaičiuojamas nuo 2019 m. spalio 16 d., nes būtent tada pasibaigė varžytynės kaip tęstinis varžytynių procesas, nes joms pasibaigus, antstolė Elena Miliauskienė nebeatliko varžytynių organizavimo procesinių veiksmų.

5Antstolė Elena Miliauskienė 2019 m. lapkričio 8 d. priėmė patvarkymą Nr. S3i-67541, kuriuo: atsisakė atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą ir skolininko S. R. skundo dėl antstolės procesinių veiksmų netenkinti; skolininko S. R. skundą kartu su antstolės patvarkymu ir vykdomąja byla persiųsti Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmams; vykdomojoje byloje Nr. 0009/13/03476 sustabdyti varžytynėse Nr. 178153 parduoto turto tolesnį realizavimo procesą iki kol įsiteisės teismo priimtas procesinis sprendimas dėl skolininko S. R. skundo dėl antstolės procesinių veiksmų. Nurodė, kad skolininkas skundė antstolės veiksmą, kuris buvo atliktas 2019 m. rugsėjo 16 d., tačiau skundas buvo surašytas tik 2019 m. spalio 30 d., o antstolei pateiktas tik 2019 m. spalio 31 d., t. y. praleidus įstatyme nustatytą 20 dienų terminą. Atkreipė dėmesį, kad antstolės pareiga skelbiant varžytynes – nustatyti pradinę turto pardavimo kainą, kuri buvo nustatyta tiek 2019 m. birželio 26 d. patvarkymu dėl vykdomosios bylos atnaujinimo ir pirmųjų pakartotinių varžytynių paskelbimo Nr. S3i-35985, apie kurį skolininkas sužinojo 2019 m. birželio 28 d., tiek 2019 m. rugsėjo 16 d. patvarkymu dėl varžytynių paskelbimo Nr. S3i-55356, apie kurį skolininkas sužinojo 2019 m. rugsėjo 18 d., tačiau šitų antstolės atliktų veiksmų skolininkai per CPK 512 straipsnyje įtvirtintus terminus neskundė, prieštaravimų dėl nustatytos pradinės turto kainos per įstatyme įvirtintą terminą taip pat nepareiškė. Akivaizdu, kad antstolė nepažeidė pareigos įkainoti žemės sklypą teisingai, pagal įstatymo keliamus reikalavimus, ir neturėjo jokio pagrindo prieš paskelbdama pirmąsias pakartotines varžytynes žemės sklypo kainą nustatyti iš naujo, kadangi Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai įsiteisėjusioje 2019 m. gegužės 29 d. nutartyje nurodė, kad 2016 m. gegužės mėnesį ekspertizės aktu Nr. 38M-11270658 nustatyta turto vertė yra tinkama ir perkainoti turto nėra jokio pagrindo, bei panaikino antstolės 2019 m. balandžio 17 d. patvarkymą neskelbti pirmųjų pakartotinių varžytynių ir areštuotą turtą perkainoti Nr. 0009/13/03476/S3i-22932.

6Skundas atmestinas.

7Antstolio procesinę veiklą kontroliuoja apylinkės teismo, o kai teismas sudarytas iš teismo rūmų, – teismo rūmų, kurių veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė, teisėjas. Šios kontrolės metu patikrinami ir patvirtinami šio Kodekso VI dalyje nurodyti antstolio surašyti vykdymo proceso dokumentai. (CPK 594 straipsnio 1 dalis).

8Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos nustatyta, kad antstolė Elena Miliauskienė vykdo vykdomąją bylą Nr. 0009/13/03476 pagal Vilniaus apygardos teismo 2013 m. spalio 1 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-3448-431/2011 dėl 296 282,57 Eur skolos ir 18 proc. metinių palūkanų, skaičiuojamų už priteistą 289 151,85 Eur negrąžinto overdrafto sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2009 m. birželio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, išieškojimo iš solidarių skolininkų E. R., S. R. ir uždarosios akcinės bendrovės ( - ) išieškotojo L. B. AS naudai. Byloje esantys duomenys, taip pat teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys (CPK 179 straipsnio 3 dalis) patvirtina, kad skolininkei E. R. priklauso 7,87 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ), kuris 2016 m. gegužės 30 d. patikslinančiu turto arešto aktu Nr. Bf-23128, remiantis nekilnojamojo turto ekspertizės aktu buvo įkainotas 25 400 Eur. 2017 m. sausio 6 d. buvo paskelbtos pirmosios varžytynės, pradinė turto pardavimo kaina – 20 320 Eur, t. y. 80 procentų nuo įkainotos turto vertės. Laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 6 d. iki 2019 m. sausio 29 d. net dešimt kartų buvo paskelbtos 7,87 ha žemės sklypo, esančio ( - ), varžytynės, tačiau jos visos buvo paskelbtos neįvykusiomis, nes varžytynių laimėtojas nesumokėdavo likusios pinigų sumos. 2019 m. balandžio 17 d. priimtas antstolės patvarkymas Nr. 0009/13/03476/S3i-22932, neskelbti pirmųjų pakartotinių varžytynių ir areštuotą turtą perkainoti, motyvuojant tuo, kad nuo 2016 m. yra pasikeitusi areštuoto turto vertė ir būtina turtą perkainoti dėl įvykusių rinkos pokyčių. Nepaisant to, skolininkas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo kvestionavo parduoto iš varžytinių turto kainą. Dėl to nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar antstolė pagrįstai priėmė patvarkymą, kuriuo antstolė atsisakė atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą ir skolininko S. R. skundo dėl antstolės procesinių veiksmų netenkino.

9CPK 512 straipsnyje nustatyta, kad skundas dėl antstolių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad CPK 512 straipsnyje nustatytas dvidešimties dienų terminas, skaičiuotinas nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, gali būti atnaujinamas, jeigu jis praleistas dėl svarbių priežasčių, o devyniasdešimt dienų terminas, kuris skaičiuojamas nuo skundžiamo veiksmo atlikimo, yra naikinimasis ir, jį praleidus, teismo nebegali būti atnaujinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2008; 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2014 ir kt.).

10Paprastai vykdymo procese kylančius klausimus antstolis išsprendžia patvarkymu (CPK 613 straipsnio 1 dalis), kurie gali būti skundžiami CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka ir per 512 straipsnyje numatytą terminą. Įvertinus tai, kad antstolis visus savo veiksmus sprendžia patvarkymais, todėl asmenys turi skųsti antstolio priimtą patvarkymą, o ne jo sąlygotą rezultatą. Dėl to sprendžiamu klausimu laikytinas nepagrįstu skolininko argumentas, kad terminas skundui paduoti turėtų būti skaičiuojamas nuo varžytinių pabaigos, o ne nuo patvarkymo, kuriuo buvo paskelbtos varžytinės, priėmimo. Aplinkybę, kad varžytinių pabaiga negali ir nėra laikytina atskiru vykdymo veiksmu, kuris gali būti skundžiamas CPK 510 –512 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtina ir teisinis reguliavimas įtvirtintas CPK 602 straipsnyje, kuriame numatyta atskira turto pardavimo iš varžytinių, perdavimo išieškotojui pripažinimas negaliojančiu tvarka.

11Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0009/13/03476 duomenų matyti, kad antstolė Elena Miliauskienė, kaip ir numatyta CPK, visus vykdymo procese kylančius klausimus ir veiksmus sprendė patvarkymais, kaip tai nustatyta CPK 613 straipsnio 1 dalyje, tačiau per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą nebuvo skundžiamas nei 2019 m. birželio 26 d. antstolės patvarkymas Nr. S3i-35985 dėl vykdomosios bylos Nr. 0009/13/03476 atnaujinimo ir pirmųjų pakartotinių varžytynių paskelbimo (apie kurį skolininkas sužinojo 2019 m. birželio 28 d.) nei 2019 m. rugsėjo 16 d. patvarkymas Nr. S3i-55356 dėl varžytynių paskelbimo (apie kurį skolininkas sužinojo 2019 m. rugsėjo 18 d.). Nors abiem šiais antstolės Elenos Miliauskienės patvarkymais skolininkai buvo informuoti apie pradinę turto pardavimo kainą – 20 320 Eur (80 proc. nuo nustatytos turto rinkos vertės).

12Esant nurodytų aplinkybių visetui konstatuotina, kad antstolė pagrįstai išnagrinėjo 2019 m. spalio 31 d. gautą skundą kaip skundą dėl 2019 m. rugsėjo 16 d. antstolės patvarkymo Nr. S3i-55356 dėl varžytynių paskelbimo ir, atsižvelgiant į tai, kad skundas buvo paduotas praleidus CPK 512 straipsnyje nustatytą 20 dienų terminą, pagrįstai atsisakė atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą ir skolininko S. R. skundo dėl antstolės veiksmų netenkino.

13Taip pat pažymėtina, kad skolininkas teikdamas skundą dėl antstolės veiksmų nenurodė pagrįstų argumentų, kurie būtų pagrindas praleistą terminą atnaujinti. Aplinkybė, kad skolininkas žinojo visus antstolės priimtus patvarkymus, kuriais buvo nustatyta parduodamo turto kaina ir paskelbtos varžytinės ir jų neskundė, tačiau laukė, kol turtas bus parduotas, laikytini nepateisinamais ir nesudarančiais pagrindo atnaujinti praleisto termino skundui paduoti.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, 290 – 291 straipsniais, 510, 512 ir 513 straipsniais,

Nutarė

15pareiškėjo S. R. skundą dėl antstolės Elenos Miliauskienės veiksmų atmesti.

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai