Byla 2-329-213/2011
Dėl 1680,00 Lt negrąžintos skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo ir 67 Lt ieškovo sumokėto žyminio mokesčio

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovei R. B. dėl 1680,00 Lt negrąžintos skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo ir 67 Lt ieškovo sumokėto žyminio mokesčio.

Nustatė

2atsakovei ieškovės procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Atsakovė neįvykdė CPK 142 straipsnio reikalavimų, nepateikė atsiliepimo į ieškinį be pateisinamų priežasčių, todėl ieškovei prašant priimamas sprendimas už akių.

3Ieškinys tekintinas iš dalies.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

5Pagal šalių 2009-01-16 sudarytą paskolos sutartį pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas (toliau – Sutartis) ieškovas paskolino atsakovei 500,00 Lt terminui iki 2009-04-16, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą bei sumokėti 100,00 Lt paskolos suteikimo mokestį Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nesilaikė ir kredito negrąžino bei kredito mokesčio ieškovui nesumokėjo.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.).

7Kadangi atsakovė neįvykdė prievolės visiškai atsiskaityti su ieškove už jai suteiktą paskolą pagal Sutartį, todėl įsiskolino ieškovei 500,00 Lt negrąžintos paskolos ir 100,00 Lt paskolos mokesčio. Dėl išdėstyto ieškovės reikalavimas dėl negrąžintos paskolos ir paskolos mokesčio priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

8CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.). Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį palūkanos už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, sudaro 5 procentus per metus, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos visais atvejais turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. Vartojimo sutarties sąlygos gali būti pripažįstamos nesąžiningomis paties vartotojo, vartotojų teises ginančių institucijų ar bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tais atvejais, kai ginčo šalių sudaryta sutartis kvalifikuojama kaip kylanti iš vartojimo teisinių santykių, bylą nagrinėjantis teismas sutarties sąlygas ex officio (lot. pagal pareigas; savo iniciatyva) turi įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus, nepriklausomai nuo to, kokius reikalavimus reiškia šalys. CK 6.188 straipsnio 2 dalyje įtvirtintame sąraše nurodytų vartojimo sutarčių sąlygų nesąžiningumas vartotojų atžvilgiu yra preziumuojamas. Pareiga paneigti šių sąlygų nesąžiningumo prezumpciją tenka verslininkui.

10Sutarties 9.2 punktas nustato, kad atsakovė, laiku nesumokėjęs įmokų, moka ieškovei 1 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną uždelstą dieną, kurie, mokami kiekvieną dieną, sudaro net 365 procentus per metus, todėl tokia vartojimo sutarties nuostata dėl mokėtinų delspinigių dydžio pripažintina nesąžininga ir pažeidžiančia atsakovės, kaip vartotojo, teises ir teisėtus interesus CK 6.188 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 6.188 straipsnio 3 dalies prasme. Dėl išdėstyto byloje konstatuotinas pagrindas delspinigių mažinimui.

11Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, bet netesybos negali būti mažinamos mažiau, nei kreditorius iš tikrųjų patyrė nuostolių.

12Minėta, kad pagal Sutarties 9.2 punktą atsakovė, laiku nesumokėjęs įmokų ieškovei, moka 1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (b.l. 6). Atsižvelgiant į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, taip pat į teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus darytina išvada, kad tokie delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl jie mažintini iki 0,02 procento.

13Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad dėl atsakovės neatsiskaitymo laiku ieškovė patyrė didesnių nuostolių nei 0,02 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška, todėl laikytina, kad 0,02 procento dydžio delspinigiai pakankamai kompensuoja nukentėjusiajai šaliai, t. y. ieškovei, patirtus nuostolius dėl nesavalaikio prievolės įvykdymo.

14Iš byloje esančio delspinigių paskaičiavimo matyti, kad pagal Sutartį prašomi priteisti 1 procento dydžio delspinigiai vertine išraiška sudaro 1080,00 Lt sumą (b.l. 11), kad daugiau negu dvigubai viršija pačią skolą, todėl tokie delspinigiai negali būti laikomi protingais. Sumažinus priteistinų delspinigių dydį iki 0,02 procento, laikytina, kad priteistini delspinigiai sudaro 21,60 Lt sumą. Dėl išdėstyto ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies.

15Iš atsakovės ieškovo naudai yra priteistina 67 Lt žyminio mokesčio.

16Taip pat iš atsakovės valstybei priteistina 1,82 Lt bylinėjimosi išlaidų (išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93, 96, 142 str. str., 270, 285-288 str. str., teismas

Nutarė

18ieškinį patenkinti iš dalies.

19Priteisti iš R. B. 500,00 Lt negrąžintos paskolos, 100,00 Lt paskolos mokesčio, 21,60 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 621,60 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2010-12-28, iki sprendimo visiško įvykdymo ir 67 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „SMScredit.lt“.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Priteisti iš R. B. 1,82 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

22R. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23UAB „SMScredit.lt“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, vadovaudamasi CPK... 2. atsakovei ieškovės procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta... 3. Ieškinys tekintinas iš dalies.... 4. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 5. Pagal šalių 2009-01-16 sudarytą paskolos sutartį pagal bendrąsias paskolos... 6. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 7. Kadangi atsakovė neįvykdė prievolės visiškai atsiskaityti su ieškove už... 8. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 9. Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartotojo teisių gynimo... 10. Sutarties 9.2 punktas nustato, kad atsakovė, laiku nesumokėjęs įmokų, moka... 11. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant... 12. Minėta, kad pagal Sutarties 9.2 punktą atsakovė, laiku nesumokėjęs įmokų... 13. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad dėl atsakovės neatsiskaitymo... 14. Iš byloje esančio delspinigių paskaičiavimo matyti, kad pagal Sutartį... 15. Iš atsakovės ieškovo naudai yra priteistina 67 Lt žyminio mokesčio.... 16. Taip pat iš atsakovės valstybei priteistina 1,82 Lt bylinėjimosi išlaidų... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93, 96, 142 str. str., 270, 285-288... 18. ieškinį patenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš R. B. 500,00 Lt negrąžintos paskolos, 100,00 Lt paskolos... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Priteisti iš R. B. 1,82 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 22. R. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. UAB „SMScredit.lt“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...