Byla e2-2138-377/2018
Dėl skolos priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Gražina Gudžiūnienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „J. I.“ ieškinį, pareikštą dokumentinio proceso tvarka, atsakovui R. M. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „J. I.“ (toliau – ieškovė) ieškiniu prašo dokumentinio proceso tvarka iš atsakovo R. M. (toliau – atsakovas) priteisti 2360,20 Eur negrąžintą kreditą, 2306,39 Eur sutartines palūkanas, 289,31 Eur delspinigius, 41,86 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo negrąžinto kredito sumos už laikotarpį nuo 2018-04-06 (ieškinio teismui pateikimo dienos) iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė nurodo, kad 2015 m. gruodžio 10 d. atsakovas ir pradinė kreditorė UAB „Nordecum” naudodami nuotolinio ryšio priemones sudarė vartojimo kredito sutartį 954158. Pagal sutartį pradinė kreditorė UAB „Nordecum” suteikė atsakovui 2500 Eur kreditą 36 mėn. terminui, o atsakovas įsipareigojo savalaikiai grąžinti kreditą bei mokėti 41,86 proc. metines palūkanas, tokiu atveju šio kredito bendros vartojimo kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – 51,76 proc. Sutartimi numatyta paskolos suma 2500 Eur atsakovui suteikta 2015 m. gruodžio 10 d. Atsakovas savo sutartines pareigas vykdė netinkamai, t. y. laiku neatsiskaitė su UAB „Nordecum” už suteiktas paslaugas. Atsakovas, vykdydamas sutartimi prisiimtus įsipareigojimus atliko dalinius mokėjimus. Paskutinis mokėjimas atliktas 2016 m. gruodžio 6 d. Tokiu būdu, negrąžinto kredito suma sumažinta iki 2360,20 Eur. Atsakovas nustojo vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir jokių sutartyje numatytų įmokų nebeatlieka. Sutartinių palūkanų suma sudaro 2306,39 Eur, o delspinigiai paskaičiuoti už 180 dienų sudaro 289,31 Eur. UAB „J. I.“ reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, pasirašyta 2017 m. gegužės 30 d. tarp UAB „Nordecum“ ir OU AF Volamenetlus bei tarp OU AF Volamenetlus ir UAB „J. I.“ įgijo reikalavimo teisę į perleistą įsiskolinimą susidariusį atsakovo vardu pagal vartojimo paskolos sutartį. Apie reikalavimo teisių perleidimą ir kreditorės pasikeitimą atsakovas buvo informuotas pranešimu.

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Ieškinio dalykas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovės piniginiai reikalavimai kilę iš sutartinių prievolių grąžinti paskolą nevykdymo, todėl ieškovės prašymu ieškinys nagrinėtinas dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 10 d. atsakovas ir pradinė kreditorė UAB „Nordecum” naudodami nuotolinio ryšio priemones sudarė vartojimo kredito sutartį 954158. Pagal sutartį pradinė kreditorė UAB „Nordecum” suteikė atsakovui 2500 Eur kreditą 36 mėn. terminui, o atsakovas įsipareigojo savalaikiai grąžinti kreditą. Sutartimi numatyta paskolos suma 2500 Eur atsakovui suteikta 2015 m. gruodžio 10 d. Atsakovas, vykdydamas sutartimi prisiimtus įsipareigojimus atliko dalinius mokėjimus. Paskutinis mokėjimas atliktas 2016 m. gruodžio 6 d. Tokiu būdu, negrąžinto kredito suma sumažinta iki 2306,39 Eur. UAB „J. I.“ reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, pasirašyta 2017 m. gegužės 30 d. tarp UAB „Nordecum“ ir OU AF Volamenetlus bei tarp OU AF Volamenetlus ir UAB „J. I.“ įgijo reikalavimo teisę į perleistą įsiskolinimą susidariusį atsakovo vardu pagal vartojimo paskolos sutartį. Apie reikalavimo teisių perleidimą ir kreditorės pasikeitimą atsakovas buvo informuotas pranešimu.

10Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir vykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis).

11Paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjo nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas (CK 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.37 straipsnis). Prievolė pasibaigia tuomet, kai ji tinkamai įvykdoma (CK 6.123 straipsnio 1 dalis). Pradinė kreditorė perdavė atsakovui paskolos sutarties dalyką – pinigus, tačiau atsakovas pareigos grąžinti pasiskolintą sumą tinkami nevykdė ir liko skolingas 2360,20 Eur negrąžinto kredito bei 2306,39 Eur sutartinių palūkanų.

12CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal CK 6.71 straipsnį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Sutartyje šalys susitarė dėl 0,05 procentų dydžio delspinigių nuo uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną kalendorinę dieną. Taikant šį delspinigių dydį, delspinigių suma sudaro 289,31 Eur. Teismas daro išvadą, kad pagal ieškovės pateiktus įrodymus ieškinys tenkintinas, todėl priimtinas preliminarus teismo sprendimas priteisti iš atsakovo 2360,20 Eur negrąžinto kredito, 2306,39 Eur sutartinių palūkanų ir 289,31 Eur delspinigius (CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, CK 6.200 straipsnis, CK 6.205 straipsnis, 6.258 straipsnio 1 dalis).

13Remiantis CK 6.37 straipsnio 1 dalimi, ir Sutarties 5.5. p., iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos 41,86 proc. dydžio metinės palūkanos nuo negrąžinto kredito sumos už laikotarpį nuo ieškinio pateikimo teismui dienos (2018 m. balandžio 6 d.) iki visiško kredito grąžinimo.

14CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, įstatymas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. balandžio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistinos 177,84 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro: 56 Eur žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1, 7 punktai, 80 straipsnio 7 dalis), 0,84 Eur už Gyventojų registro išrašą, 121 Eur už teisines paslaugas (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 10 punktai, 93 straipsnio 1 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 428 straipsniais,

Nutarė

17Ieškinį patenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo R. M., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „J. I.“, įmonės kodas 300115639, buveinės adresas A. G. g. 8, 01108 Vilnius, a. s. Nr. LT95 7300 0100 8953 9434, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, 2360,20 Eur (du tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt eurų, 20 ct) negrąžinto kredito, 2306,39 Eur (du tūkstančius tris šimtus šešis eurus, 39 ct) sutartinių palūkanų, 41,86 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo negrąžinto kredito sumos už laikotarpį nuo ieškinio pateikimo teismui dienos (2018 m. balandžio 6 d.) iki visiško kredito grąžinimo, 289,31 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus, 31 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4955,90 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. balandžio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 177,84 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt septynis eurus, 84 ct) bylinėjimosi išlaidas.

19Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

20Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo turi įvykdyti sprendimą ir pateikti teismui atsiskaitymą patvirtinančius dokumentus arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, pagrįstus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 430 straipsnis).

21Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

Proceso dalyviai
1. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Gražina Gudžiūnienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „J. I.“ (toliau – ieškovė)... 5. Ieškovė nurodo, kad 2015 m. gruodžio 10 d. atsakovas ir pradinė kreditorė... 6. Teismas... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Ieškinio dalykas yra pagrįstas leistinais rašytiniais įrodymais, ieškovės... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 10... 10. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio... 11. Paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjo nuosavybėn... 12. CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įstatymai ar sutartis gali... 13. Remiantis CK 6.37 straipsnio 1 dalimi, ir Sutarties 5.5. p., iš atsakovo... 14. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo... 15. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistinos 177,84 Eur... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424, 428... 17. Ieškinį patenkinti visiškai.... 18. Priteisti iš atsakovo R. M., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), ieškovei... 19. Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.... 20. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo turi įvykdyti... 21. Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus...