Byla 2S-1682-232/2012
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto (pareiškėjo) UAB „Psyops Media“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. birželio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Psyops Media“ skundą atsakovei antstolei I. K. dėl neteisėtų antstolės veiksmų ir dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Psyops Media“ kreipėsi į teismą su skundu prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti 2012 05 21 antstolės I. K. patvarkymų UAB „Psyops Media“ vykdomojoje byloje Nr.0139/11/03631 registracijos Nr.S-139-9683 ir registracijos Nr.S-139-9684 vykdymą iki kol nebus išpręstas jų teisėtumo klausimas ir 2012-02-02 patvarkymų klausimas; taip pat panaikinti 2012 05 21 antstolės I. K. patvarkymus UAB „Psyops Media“ vykdomojoje byloje Nr.0139/11/03631 registracijos Nr.S-139-9683 ir registracijos Nr.S-139-9684.

3Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 06 05 nutartimi pareiškėjo UAB „Psyops Media“ prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo vykdomojoje byloje atmetė. Teismas pažymėjo, jog skundžiami antstolio patvarkymai yra įvykdyti, pareiškėjo piniginės lėšos 120 460,04 Lt sumai yra areštuotos. Taip pat pažymėjo, jog antstolė skundžiamus patvarkymus priėmė, vykdydama Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 11 16 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Civilinės bylos, kurioje priimta antstolio vykdoma nutartis, nagrinėjimas iš esmės nėra baigtas, todėl 2012 05 21 patvarkymų pagrindu nebus vykdomas išieškojimas iš skolininko piniginių lėšų. Ta aplinkybė, jog šiuo metu yra paduotas skundas dėl antstolės nurodytų patvarkymų teisėtumo, savaime nėra pagrindas sustabdyti vykdymo veiksmus.

4Pareiškėjas UAB „Psyops Media“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus meisto 3 apylinkės teismo 2012 06 05 nutartį, ir priimti naują sprendimą - taikyti laikinąsias apsaugos priemones antstolės I. K. 2012 05 21 patvarkymams Nr.S-139-9683, Nr.S-139-9684. Atskirasis skundas grindžiamas aplinkybėmis, jog kol nėra išspręstas klausimas dėl antstolės 2012 02 02 patvarkymo Nr.S-139-1616 teisėtumo, antstolė neturėjo teisės teikti naujus pakartotinius patvarkymus dėl tų pačių klausimų ir tokiu būdu pažeisti įstatymą; antstolė nepateikė svarių argumentų, kuriais įrodytų būtinybę papildomai taikyti areštą bendrovės kasai. Pažymėjo, jog UAB „KG Constructions“, kurio reikalavimų užtikrinimui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pažeidė Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 11 16 nutartį ir nepatikslino turto arešto akto turto arešto aktų registre per 14 dienų, todėl neteisėtai vykdomas apelianto turto areštas, dėl ko varžoma apelianto veikla.

5Atsakovė antstolė I. K. atsiliepimu prašė palikti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 06 05 nutartį nepakeistą. Atsiliepimą grindė tuo, jog Vilniaus m. 1 apylinkės teismo teismo 201 11 16 nutartis, kurios pagrindu buvo atliekami visi procesiniai veiksmai, nėra panaikinta ir turi būti vykdoma. 2011 11 16 nutartimi skolininkui uždrausta disponuoti skolininko sąskaitose areštuota suma, tačiau leista atsiskaityti su kreditoriumi, išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti socialinio draudimo įmokas bei privalomas įmokas mokesčių administratoriui, tačiau pareiškėjas jokių atsiskaitymų per sąskaitas nevykdo, todėl antstolės manymu skolininkas sąmoningai nemoka socialinio draudimo įmokų bei įmokų į Valstybinę mokesčių inspekciją.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindo bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

8Pagal bylos medžiagą antstolė I. K. vykdo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš skolininko UAB „Psyops Media“ UAB „KG Constructions“ naudai. Antstolė, vykdydama minėtą nutartį, skundžiamais 2012 05 21 patvarkymais areštavo 120 460,04 Lt vertės įplaukas į skolininko UAB „Psyops Media“ kasą (b.l. 4-5).

9Pareiškėjas pateiktą skundą dėl antstolio veiksmų ir dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindė turto arešto akto išregistravimo pagrindu, nurodytu CPK 147 str. 6 d., teigdamas, kad turto arešto aktas, kurio galiojimas baigėsi 2011 11 30 neteisėtai yra vykdomas iki šiol, neteisėtai varžo UAB ”Psyops Media” veiklą, dėl to yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – vykdymo veiksmų sustabdymą vykdomoje byloje. Pirmosios instancijos teismas 2012 06 05 nutartimi atsisakė stabdyti vykdymo veiksmus vykdomoje byloje. Apeliacine tvarka keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti pareiškėjo prašomas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje.

10Pagrindinis atskirojo skundo argumentas yra tas, kad, yra neteisėtai vykdomas apelianto turto areštas, kadangi UAB „KG Constructions“, kurio reikalavimų užtikrinimui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pažeidė Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutartį t.y. nepatikslino turto arešto akto turto arešto aktų registre per 14 dienų.

11Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos „LITEKO“, kurioje privalomai yra fiksuojami visi byloje atliekami procesiniai veiksmai, duomenų, Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje buvo užvesta byla pagal UAB „Psyops Media“ prašymą dėl laikino turto arešto akto išregistravimo iš Turto arešto aktų registro. UAB ,,Psyops Media“ prašė išregistruoti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 11 16 nutarties pagrindu įregistruotą turto arešto aktą Nr. 0111011790, kadangi UAB ,,KG Constructions“ per vieną mėnesį nesikreipė į antstolį dėl areštuotino turto patikslinimo. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2012 01 09 nutartimi atmetė minėtą UAB „Psyops Media“ prašymą dėl laikino turto arešto akto išregistravimo iš Turto arešto aktų registro. Teismas padarė išvadą, kad turto arešto akto nėra pagrindo išregistruoti, kadangi Turto arešto aktų registre 2011 12 07 ir 2012 01 06 buvo įregistruoti turto arešto akto Nr. 0111011790 pakeitimai; šiuo metu areštuotas konkretus UAB „Psyops Media“ turtas, turto arešto akto būsena yra baigtinė. Vilniaus apygardos teismas 2012 04 26 nutartimi Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2012 01 09 nutartį paliko nepakeistą. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad dėl laikinųjų priemonių taikymo buvo nedelsiant kreiptasi į antstolį ir CPK 147 str. 6 d. nustatytos taisyklės UAB „KG Constructions“ laikėsi.

12Pažymėtina ir tai, jog Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. balandžio 25 d. nutartimi atmetė pareiškėjo UAB „Psyops Media“ skundus dėl antstolės I. K. 2012-02-02 ir 2012-02-13 patvarkymų, priimtų vykdomojoje byloje Nr. 0139/11/03631, bei netenkino suinteresuoto asmens prašymo dėl baudos pareiškėjui paskyrimo. Vilniaus apygardos teismas 2012 09 19 nutartimi Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 04 25 nutartį paliko nepakeistą. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog priimant skundžiamus patvarkymus, kuriais skolininkas įpareigotas pateikti informaciją apie savo turtą bei areštuotos skolininko piniginės lėšos, bei tokiu būdu siekiant realiai įvykdyti teismo nutartį dėl skolininko turto nurodytai sumai arešto ir užtikrinti išieškotojo UAB „KG Constructions“ teisėtus interesus, buvo teisėti. Be to LR CPK 510 str. 3 d. numato, kad skundo dėl antstolio veiksmų padavimas teismui vykdymo veiksmų nesustabdo.

13Pažymėtina, jog byloje nėra duomenų, jog 2011 11 16 nutartis, kuria pareiškėjo UAB „Psyops Media“ atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės būtų nuginčyta ar negaliojanti, todėl turi būti vykdoma. Antstolė, vykdydama minėtą nutartį, skundžiamais 2012 05 21 patvarkymais areštavo pinigines lėšas 120 460,04 Lt sumai. Apelianto prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė numatyta LR CPK 145 str. 10 p. gali būti taikoma tik išieškojimo procese. Šiuo nagrinėjamu atveju yra vykdoma nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių, t.y. išieškojimas iš apelianto turto nėra pradėtas ir vykdomas, nes civilinės bylos nagrinėjimas, kurioje ir buvo priimta antstolio vykdoma nutartis, nėra iš esmės baigta, todėl kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas 2012 05 21 patvarkymų pagrindu nebus vykdomas išieškojimas iš skolininko piniginių lėšų, o ta aplinkybė, jog yra paduotas skundas dėl antstolės minėtų patvarkymų teisėtumo nėra pagrindas sustabdyti vykdymo veiksmus. Kita vertus sustabdžius nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutas prarastų savo reikšmę ir paskirtį. Remiantis išdėstytu, nėra pagrindo nagrinėjamu atveju panaikinti skundžiamą teismo nutartį.

14Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. birželio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai