Byla 2A-1044-302/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Y. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2011 m. birželio 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Headex“ ieškinį atsakovei Y. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB “Headex” kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės Y. K. 876,76 Lt skolos. Nurodė, kad skola susidarė atsakovei nesumokėjus už jos mokymą. Atsakovė buvo priimta atsakovo į darbą dirbti pirmaeilėse klientų aptarnavimo pareigose. Su atsakove buvo sudarytos darbo ir mokymo sutartys, kuriomis atsakovė įsipareigojo apmokėti ieškovo patirtas atsakovės mokymo išlaidas, jeigu darbo sutartis bus nutraukta dėl darbuotojo kaltės arba darbuotojo pareiškimu, nesant svarbių priežasčių. Atsakovė buvo išsiųsta į 956,38 Lt vertės mokymus, tačiau dar nepasibaigus mokymams darbo sutartis su atsakove buvo nutraukta darbuotojo pareiškimu nesant svarbių priežasčių, todėl atsakovė privalo atlyginti ieškovui mokymo išlaidas. Dalis ieškovo patirtų išlaidų buvo kompensuota atskaičius iš atsakovės darbo užmokesčio, likusi nekompensuota dalis sudaro 885,38 Lt.

3Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad darbo sutartis buvo nutraukta dėl svarbių priežasčių, nes atsakovės faktinės darbo funkcijos skyrėsi nuo tų, kurios buvo aptartos šalių darbo sutartimi. Atsakove mokymus lankė tik dvi dienas ir negavo visos 956,38 Lt vertės mokymų. Tos dalies mokymų, kuriuos atsakovė gavo, išlaidos buvo padengtos atskaitant iš atsakovės darbo užmokesčio.

4Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2011 m. birželio 17 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovės Y. K. ieškovo UAB „Headex" naudai 303,16 Lt skolos. Teismas konstatavo, jog 2010-03-24 ieškovui pagal atsakovės pateiktą pareiškimą DK 127 str. 1 d. pagrindu nutraukus darbo sutartį su atsakove, pagal šalių sudarytos darbo ir mokymų sutarčių sąlygas atsakovė privalo atlyginti ieškovo per paskutinius vienerius metus turėtas išlaidas, susijusias su atsakovės mokymu, kvalifikacijos kėlimu, stažuotėmis. Atsižvelgdamas į tai, kad visą mokymų, susijusių su klientų aptarnavimo įgūdžiais, programą sudarė 70 temų, atsakovė išklausė 28 temas, viso mokymo kurso vertė sudaro 956,00 Lt, todėl teismas sprendė, kad atsakovė privalo kompensuoti ieškovui mokymų vertės dalį, proporcingą jos mokymų daliai.

5Teismas, įvertinęs tokias aplinkybes kaip tai, kad ieškovas neinformavo mokymų organizatoriaus apie darbo sutarties su atsakove nutraukimą, jog atsakovės mokymai laikomi baigti, gavęs iš UAB „Transcom Worldwide“ Vilnius“ sąskaitą už Y. K. mokymus jau egzistuojant aplinkybėms, sudarančioms pagrindą nutraukti jos mokymus, sprendė, kad pats ieškovas nesiėmė priemonių sumažinti atsakovės mokymo išlaidas, tokie jo veiksmai sąlygojo nuostolių padidėjimą ir tokie nuostoliai neturi būti atlyginimi. Teismas sprendė, kad pagal priedą Nr. 1 prie ieškovo ir UAB „Transcom Worldwide Vilnius" 2009 m. spalio 23 d. paslaugų sutarties Nr. TR-HE-10-09 2 p., UAB „Headex" privalo atlyginti 790,40 Lt ir PVM kliento išlaidas, susijusias su darbuotojo mokymais tik tuo atveju, jeigu klientas paslaugos teikėjo atrinktam ir įdarbintam darbuotojui suteikia klientų aptarnavimo mokymus, todėl, kadangi nagrinėjamu atveju tokie mokymai visa apimtimi Y. K. nebuvo suteikti, ieškovas neturėjo pareigos mokėti klientui už atsakovės mokymus.

6Atsakovė Y. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą - UAB „Headex" ieškinį atmesti. Nurodo, kad teismas tinkamai neįvertino faktinių bylos aplinkybių, dėl ko buvo priimtas neteisėtas ir nepagrįstas sprendimas.

7Apeliaciniame skunde nurodoma, jog atsakovė buvo tik įdarbinta per UAB „Headex“, o faktiškai turėjo dirbti UAB „Transcom Worldwide Vilnius“, t.y. nurodyta įmonė buvo faktinis darbdavys, nurodyta įmonė, jos darbuotojai ir vykdė mokymus, taigi tokie mokymai buvo būtini atsakovės kaip naujos darbuotojos supažindinimo su darbu dalis. Šios išlaidos buvo būtinos darbdavio sąnaudos, kurių nereikėtų perkelti darbuotojui.

8Apeliantė taip pat nurodo, jog ji darbo sutartimi buvo priimta į UAB „Headex“ klientų aptarnavimo specialistės pareigas, tačiau pradėjus dirbti bei iš apmokymų turinio jai paaiškėjo, kad darbas yra visiškai kito pobūdžio nei nurodė ieškovas (pardavimo vadybininkė), todėl tokio darbo dirbti atsakovė nesutiko ir pateikė prašymą atleisti ją iš darbo savo noru.

9Nors ieškovas posėdžio metu ne kartą teigė, kad darbo funkcijos nepasikeitė, šiems savo teigimams jis nepateikė jokių įrodymų. Nors byloje nebuvo nustatytas UAB „Headex" klientų aptarnavimo specialistės funkcijų turinys, apeliantės manymu, įrodinėjimo naštos perkėlimas darbuotojui būtų neteisingas. Ieškovas neįrodė, kad atsakovė buvo supažindinta su būsimosiomis funkcijomis ir kad jos atitiko tas, kurias faktiškai turėjo atlikti.

10Apeliantė nurodo, jog iš jos nėra pagrindo priteisti mokymo išlaidų, nes darbo sutartį nutraukė dėl svarbių priežasčių, kuri buvo sudaryta suklydimo įtakoje.

11Priteisus iš darbuotojo tokią sumą, yra pažeidžiami teisingumo ir sąžiningumo principai, nepagrįstai pabloginta darbuotojo kaip silpnesnės šalies padėtis. Tokios sumos gavimas iš esmės reikštų nepagrįsta darbdavio praturtėjimą darbuotojo sąskaita. Pažymėtina ir tai, kad darbdavys nesumokėjo darbuotojui darbo užmokesčio už atidirbtas dienas, o reikalauja atlyginti žymiai didesnę sumą faktiškai tik už supažindinimą su darbo funkcijomis.

12Ieškovas UAB „Headex“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti, kadangi teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Ieškovas nurodo, jog byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovės darbdaviu buvo ieškovas, su juo buvo sudaryta darbo sutartis, sutartis dėl mokymų. Ieškovas atsakovę siuntė mokytis į įmonę UAB „Transcom Worldwide Vilnius", o darbo bei mokymo sutartyje šalys susitarė, kad atsakovė atlygins visas ieškovo patirtas mokymo išlaidas, jeigu darbo sutartis bus nutrauką darbuotojo (Atsakovės) pareiškimu (DK 95 str.), taigi atsakovė turi pareigą atlyginti ieškovo patirtas mokymo išlaidas.

13Be to, atsakovas nesutinka su ieškovės argumentais, kad darbo sutartis buvo nutraukta darbuotojos pareiškimu dėl svarbių priežasčių. Atsakovės prašyme nutraukti darbo sutartį nenurodytos jokios svarbios priežastys, kodėl prašoma nutraukti darbo sutartį. Atsakovės darbo sutartis buvo nutraukta DK 127 str. 1 dalies pagrindu, atsakovė atleidimo iš pareigų neginčijo. Faktiškai nebuvo jokių svarbių priežasčių nutraukti darbo sutartį - atsakovė nurodė turinti išvykti į Rusiją pas giminaičius. Atsakovės darbo funkcijos nebuvo pakeistos, be to, atsakovė net nepradėjo dirbti, nes pirmiausia reikėjo praeiti mokymus.

14Apeliacinis skundas tenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

16Byloje kilo ginčas dėl darbuotojos pareigos atlyginti mokymo išlaidas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas iš dalies netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, reglamentuojančias mokymo išlaidų, susidariusių darbo santykiuose, atlyginimo pagrindus, į bylą pateiktus įrodymus, todėl yra pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti.

17Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas UAB „Headex“ ir atsakovė Y. K. 2010-03-19 sudarė darbo sutartį, pagal kurią ieškovė buvo priimta į darbą klientų aptarnavimo specialistės pareigoms, šioje sutartyje nurodyta, jog sudaroma terminuota darbo sutartis iki užsakymo iš UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ pabaigos (b.l. 8-9). 2010-03-19 tos pačios šalys sudarė Mokymų sutartį Nr. 410-V, pagal kurią atsakovė sutiko būti išsiųsta į mokymus, susijusius su klientų aptarnavimo įgūdžiais, kurie bus atliekami pirmąją savaitę po darbo sutarties įsigaliojimo, mokymų kaina nurodyta 956 Lt (b.l. 10). Į bylą taip pat pateikta Paslaugų sutartis, sudaryta tarp UAB „Headex“ (paslaugų teikėjo) ir UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ (kliento), pagal kurią paslaugų teikėjas klientui teikia aprūpinimo personalu paslaugas (1.1 p.) (b.l. 21-24). Nors šia sutartimi šalys sulygo, jog Paslaugų teikėją ir darbuotoją sieja darbo santykiai, tuo tarpu kliento UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ ir darbuotojo nesieja jokie sutartiniai santykiai (sutarties 1.1 p., 2.6 p.), tačiau iš jos turinio matyti, kad UAB „Transcom Worldwide Vilnius“ prisiėmė tokias darbdavio funkcijas kaip kasdienės darbo veiklos valdymas, koordinavimas ir priežiūra, darbo metodų, būdų ir vietų nustatymas, darbuotojo instruktavimas, darbuotojo aprūpinimas darbo priemonėmis, medžiagomis, įrengimais, įrankiais, saugių ir sveikų darbo sąlygų užtikrinimas pagal galiojančius norminius aktus, darbuotojo darbo laiko ir poilsio laiko koordinavimas (3.4 p.), tuo tarpu UAB „Headex“ pagal šią sutartį kaip darbdavys įgyvendina darbo užmokesčio mokėjimo darbuotojui, drausminės atsakomybės taikymo, darbo sutarties sudarymo ir nutraukimo su darbuotoju funkcijas (3.3 p.). Pažymėtina, kad pagal Darbo kodekso 93 str. darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas, kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą, mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, nustatytas darbo įstatymuose, kituose norminiuose teisės aktuose, kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į įstatyme numatytus pagrindinius darbo sutarties požymius, įvertinęs tokį šalių susitarimą, kitus į bylą pateiktus įrodymus – ieškovo su atsakove sudarytos darbo sutarties bei paslaugų sutarties turinį, iš kurių matyti, kad nors darbo sutarties šalimi yra UAB „Headex“, tačiau faktišku atsakovės darbdaviu yra UAB „Transcom Worldwide Vilnius“, sprendžia, jog nurodyta įmonė vykdė ne atsakovės mokymus, susijusius su klientų aptarnavimo įgūdžiais, tačiau kaip faktiškas darbdavys supažindino atsakovę su darbo pobūdžiu ir tokiu būdu rengė atsakovę darbui savo įmonėje, tai patvirtina ir į bylą pateiktas Naujo darbuotojo mokomųjų dalykų sąrašas (b.l. 14-15) bei mokymų dalykai, kuriuose dalyvavo atsakovė. Atsižvelgdamas į tai, kad tarp UAB „Headex“ ir Y. K. sudarytoje darbo sutartyje bei Mokymų sutartyje darbdaviu nurodomas UAB „Headex“, nors pagal bylos duomenis faktiniu darbdaviu yra UAB „Transcom Worldwide Vilnius“, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Mokymų sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, reikalaujančioms pagrindines darbo sutarties sąlygas suderinti tarp darbuotojo ir darbdavio, o ne darbdaviui tarpininkaujančio asmens, todėl ex officio ją pripažįsta niekine ir negaliojančia (CK 1.78 str., 1.80 str. 1 d.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog atsakovei neatsirado pareiga atlyginti ieškovui jo nurodomų mokymo išlaidų, kurios susidarė faktiškam darbdaviui rengiant darbuotoją darbui, todėl pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo jų priteisti. Dėl nurodyto pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas, atmetant ieškinį visa apimtimi.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose

19Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą yra pagrindas perskirstyti šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str. 5 d.).

20Pirmosios instancijos teismas atsižvelgdamas į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies, priteisė šias išlaidas proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai: kadangi ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudarė 66 Lt žyminis mokestis ir 1 654,14 Lt išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti, o atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas sudarė 400 Lt išlaidos advokato padėjėjo pagalbai apmokėti ir 67 Lt žyminis mokestis už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, teismas priteisė iš atsakovės ieškovui 585,29 Lt bylinėjimosi išlaidų, priteisė iš ieškovo atsakovei 308,22 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš atsakovės 18,62 Lt, o iš ieškovo 36,13 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai.

21Pakeitus teismo sprendimą ir visiškai atmetus ieškinį, ieškovui jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, taip pat valstybei pašto išlaidos iš atsakovės neatlyginamos, o atsakovės turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš ieškovo visa apimtimi, t.y. priteistos 308,22 Lt bylinėjimosi išlaidos didinamos iki 467 Lt, o priteistos iš ieškovo 36,13 Lt pašto išlaidos didinamos iki 54,75 Lt.

22Apeliacinės instancijos teisme atsakovė už apeliacinį skundą, kuriuo ginčijo 303,16 Lt sumą, nemokėjo, nes yra atleista nuo žyminio mokesčio pagal CPK 83 str. 1 d. 1 p. Todėl tenkinus apeliacinį skundą, už apeliacinį skundą mokėtinas 69 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 4 d., 82 str.1 d., kai ketvirčio vartojimo kainų indeksas buvo 139,1) priteistinas iš ieškovo UAB „Headex“ valstybės naudai. Ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos (378,13 Lt) iš atsakovės nepriteistinos dėl aukščiau nurodytų priežasčių.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str. teismas

Nutarė

24Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2011 m. birželio 17 d. sprendimą pakeisti, panaikinant sprendimo dalį, kuria iš atsakovės Y. K. priteista 303,16 Lt skolos, 585,29 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Headex“ naudai bei 18,62 Lt pašto išlaidų valstybės naudai, šioje dalyje ieškovo UAB „Headex“ ieškinį atsakovei Y. K. atmesti.

25Priteistas pirmosios instancijos teisme iš UAB „Headex“, j.a.k. 242156050, Y. K., a.k. ( - ) nuo 308,22 Lt bylinėjimosi išlaidas padidinti iki 467 Lt, o valstybės naudai priteistas nuo 36,13 Lt pašto išlaidas padidinti iki 54,75 Lt.

26Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

27Priteisti iš UAB „Headex“ 69 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. Ieškovas UAB “Headex” kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 3. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad darbo... 4. Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2011 m. birželio 17 d. sprendimu... 5. Teismas, įvertinęs tokias aplinkybes kaip tai, kad ieškovas neinformavo... 6. Atsakovė Y. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamą pirmosios... 7. Apeliaciniame skunde nurodoma, jog atsakovė buvo tik įdarbinta per UAB... 8. Apeliantė taip pat nurodo, jog ji darbo sutartimi buvo priimta į UAB... 9. Nors ieškovas posėdžio metu ne kartą teigė, kad darbo funkcijos... 10. Apeliantė nurodo, jog iš jos nėra pagrindo priteisti mokymo išlaidų, nes... 11. Priteisus iš darbuotojo tokią sumą, yra pažeidžiami teisingumo ir... 12. Ieškovas UAB „Headex“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 13. Be to, atsakovas nesutinka su ieškovės argumentais, kad darbo sutartis buvo... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Byloje kilo ginčas dėl darbuotojos pareigos atlyginti mokymo išlaidas.... 17. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovas UAB „Headex“ ir atsakovė Y. K.... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pirmosios ir apeliacinės instancijos... 19. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą yra pagrindas perskirstyti... 20. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgdamas į tai, kad ieškinys patenkintas... 21. Pakeitus teismo sprendimą ir visiškai atmetus ieškinį, ieškovui jo... 22. Apeliacinės instancijos teisme atsakovė už apeliacinį skundą, kuriuo... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str.... 24. Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2011 m. birželio 17 d. sprendimą... 25. Priteistas pirmosios instancijos teisme iš UAB „Headex“, j.a.k. 242156050,... 26. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 27. Priteisti iš UAB „Headex“ 69 Lt žyminio mokesčio į valstybės...