Byla 2-292/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Konstantino Gurino, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 26 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 2 d. sprendimo už akių ir atskirasis skundas grąžintas ieškovui, civilinėje byloje Nr.2-1478-38/2007 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas A.B. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu (b.l. 1-3, 17-18), patikslintu ieškiniu (b.l. 32-33), kuriame suformulavo galutinius reikalavimus atsakovui, ir prašė: 1) pripažinti, kad nusikaltimu, dėl kurio iškelta baudžiamoji byla Nr.25-1-1960-99, ir neteisėtais policijos, prokuratūros pareigūnų veiksmais ikiteisminio tyrimo metu buvo pažeistos ieškovo konstitucinės teisės ir jam padaryta fizinė, turtinė ir moralinė žala, kurią privalo atlyginti atsakovas Lietuvos valstybė; 2) pripažinti, kad dėl atsakovo atstovų, tai yra policijos, prokuratūros, teismo pareigūnų veiksmų baudžiamojoje byloje Nr.25-1-1960-99 yra sistemingai pažeidinėjamos ieškovo teisės į teisingą bylos ištyrimą ir išnagrinėjimą, į veiksmingą teisinės gynybos priemonių užtikrinimą ir vykdoma diskriminacija ieškovo atžvilgiu bei nebaudžiamai žalojama ir luošinama ieškovo sveikata nuo 1993 metų; 3) priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės 584,33 Lt turtinę ir 100 000 Lt neturtinę žalą, sprendimo vykdymą pavedant Teisingumo ministerijai; 4) CPK 299 str. pagrindu priimti atskirąją nutartį dėl Kauno miesto apylinkės prokuratūros prokurorės V. Čepulytės ir Kauno apygardos prokuratūros prokuroro J. Vitkausko veiksmų dėl netraukimo atsakomybėn policijos pareigūnų, paleidusių į laisvę ir nenustačiusių 1999 m. gruodžio 29 d. tyčinį sunkų plėšimo nusikaltimą įvykdžiusio ir pristatyto į policiją vieno iš trijų plėšimą įvykdžiusių asmenų, bei nekontroliavus baudžiamosios bylos Nr.25-1-1960-99 eigos ir vilkinimo, tokiu būdu diskreditavus teisingumo vykdymą ir savo veiksmais pažeminus prokuratūros instituciją; 5) CPK 300 str. pagrindu apie prokurorės V. Čepulytės ir prokuroro J. Vitkausko veiksmuose esančius nusikaltimo valstybės tarnybai požymius pranešti LR Generaliniam prokurorui. Be to, prašė priimti sprendimą už akių, jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas. Ieškovas ieškinio reikalavimus motyvavo tuo, kad 1999 m. gruodžio 29 d. Kauno m. Taikos prospekte jis buvo užpultas trijų asmenų, kurie plėšimo tikslu panaudojo prieš ieškovą fizinį smurtą ir sužalojo sveikatą, sukeldami trumpalaikį sveikatos sutrikimą. Vieną iš užpuolikų ieškovas sulaikė. Nuvežus sulaikytąjį į Kauno m. Žaliakalnio policijos komisariatą, pastarasis buvo paleistas nenustačius asmens tapatybės. Tokiu būdu, policijos pareigūnai piktnaudžiavo tarnyba bei netinkamai atliko savo pareigas. Nors dėl minėto fakto ir buvo iškelta baudžiamoji byla Nr. 25-1-1960-99, tačiau nenustačius kaltų asmenų, ji buvo sustabdyta. Niekas iš pareigūnų, paleidusių plėšime dalyvavusį asmenį, nebuvo patrauktas drausminėn atsakomybėn. Tokiais neteisėtais organizuotais policijos ir prokuratūros darbuotojų veiksmais buvo skatinamas nebaudžiamas fizinis susidorojimas su ieškovu, buvo pažeistos ieškovo konstitucinės teisės ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos reikalavimai. Baudžiamojoje byloje Nr.25-1-1960-99 ieškovas buvo pripažintas tiek nukentėjusiuoju, tiek civiliniu ieškovu, bet dėl neteisėtų policijos ir prokuratūros pareigūnų veiksmų byla be perspektyvos sustabdyta, todėl nusikaltimu patirtą 584,33 Lt turtinę žalą privalo atlyginti atsakovas. 1999 m. gruodžio 29 d. padarytas nusikaltimas yra trečias nusikaltimas, kai žalojama ir luošinama ieškovo sveikata. Dar 1994 m. buvo iškelta baudžiamoji byla Nr.22-1-261-94, kuri vėliau dėl senaties termino neteisėtais policijos ir prokuratūros pareigūnų veiksmais buvo nutraukta 1998 m. Nuo 1996 m. Kauno m. apylinkės teisme buvo vilkinama privataus kaltinimo byla Nr.2s/2000, kuri nutraukta suėjus senaties patraukimo baudžiamojon atsakomybėn terminui, net nepradėjus bylos nagrinėti iš esmės dėl neteisėtų Kauno m. apylinkės teismo veiksmų. Ieškovo manymu, patirtą fizinę ir moralinę žalą sudaro 100 000 Lt atlyginimas, kurią atsakovas privalo atlyginti.

42006 m. gegužės 12 d. Vilniaus apygardos teismo teisėjas rezoliucija priėmė ieškovo patikslintą ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo (b.l. 32). Patikslintą ieškinį išsiuntė atsakovo atstovams bei nustatė 25 dienų terminą atsiliepimams į patikslintą ieškinį pateikti (b.l. 93-95).

5Atsiliepimais į ieškovo patikslintą ieškinį atsakovo atstovai - Teisingumo ministerija, Generalinė prokuratūra, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, ieškinio nepripažino, prašė jį atmesti, be to, prašė priimti sprendimą už akių, jei ieškovas nepateiks paruošiamųjų procesinių dokumentų (b.l. 99, 102-105, 106-109).

6Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi paskyrė pasirengimo nagrinėti bylą teisme paruošiamaisiais dokumentais būdą ir įpareigojo šalis per 14 dienų pateikti paruošiamuosius dokumentus nuo šių dokumentų įteikimo dienos (CPK 227 str.). Minėta nutartimi įpareigojo ieškovą pateikti atsiliepimą į atsakovo atstovų atsiliepimus į ieškinį (dubliką), o atsakovo atstovus atsiliepimus į ieškovo dubliką (triplikus) (b.l. 112).

7Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 3 d. nutarties ir atsakovo atstovų atsiliepimų nuorašai į ieškovo patikslintą ieškinį iš Vilniaus apygardos teismo ieškovui buvo išsiųsti 2006 m. rugpjūčio 19 d. registruotu laišku Nr.5083/1 (b.l. 124-125).

82006 m. rugsėjo 5 d. ieškovas Vilniaus apygardos teismui išsiuntė atsiliepimą (dubliką) į atsakovų atstovų atsiliepimus, kurį teismas gavo 2006 m. rugsėjo 7 d. (b.l. 120-123).

92006 m. spalio 9 d. Vilniaus apygardos teismo teisėjo rezoliucija ieškovo atsiliepimas (dublikas) buvo priimtas iki informacijos iš pašto dėl registruoto laiško ieškovui įteikimo, tai yra iki informacijos pateikimo apie teismo siųstų procesinių dokumentų - 2006 m. rugpjūčio 3 d. nutarties ir atsakovo atstovų atsiliepimų nuorašų įteikimą ieškovui (b.l. 120).

102007 m. sausio 22 d. akcinė bendrovė Lietuvos pašto filialas Vilniaus apskrities paštas informavo teismą, kad 2006 m. rugpjūčio 19 d. registruotas laiškas Nr.5083/1, siųstas ieškovui A. B. adresu (duomenys neskelbtini), buvo įteiktas 2006 m. rugpjūčio 21 d. ieškovo tėvui V. B. (b.l. 126, 128-129).

112007 m. sausio 29 d. ieškovas Vilniaus apygardos teismui pateikė ,,papildytą“ ieškinį, kuriame suformulavo naujus reikalavimus atsakovui (b.l. 132), ir prašė: 1) pripažinti, kad atsakovo Lietuvos valstybės atstovai - Teisingumo ministerija, Generalinė prokuratūra, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažeidė jo teisę į teisingą baudžiamosios bylos Nr.25-1-1960-99 išnagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką; 2) pripažinti, kad atsakovo atstovai - Teisingumo ministerija, Generalinė prokuratūra, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir prokurorai V. Čepulytė ir J. Vitkauskas yra įvykdyto prieš ieškovą sunkaus nusikaltimo baudžiamojoje byloje Nr. 25-1-1960-99 slėpėjai bei padarė BK 296 str. (redakcija iki 2003 m. balandžio 30 d.) numatytą baudžiamąją veiką ir nusikaltimus valstybės tarnybai; 3) likviduoti neteisėtai ir nusikalstamai organizuotai atsakovo teritorijoje veikiančius atstovus - Teisingumo ministeriją, Generalinę prokuratūrą, Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir apie šių atstovų veiklos likvidavimą informuoti Lietuvos Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetą. ,,Papildytame“ ieškinyje ieškovas nurodė, kad šiais reikalavimais padidina ankstesnio teismui pateikto ieškinio reikalavimus.

12Vilniaus apygardos teismas 2007 m. vasario 2 d. priėmė sprendimą už akių (b.l. 133-137), kuriuo atmetė ieškovo A. B. ieškinį atsakovui dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo bei atsisakė priimti 2007 m. sausio 29 d. ieškovo patikslintą ieškinį tolimesniam nagrinėjimui. Teismas nurodė, jog ieškovas praleido 14 dienų teismo nustatytą terminą atsiliepimui (dublikui) į atsakovo atstovų atsiliepimus pareikšti ir neprašė praleisto termino atnaujinti (CPK 73, 74, 75 str. 1 d.). Teismas konstatavo, jog atsižvelgiant į tai, kad ieškovas neįvykdė Vilniaus apygardos teismo įpareigojimo ir savalaikiai neatsiuntė savo atsiliepimo į atsakovo atstovų atsiliepimus į ieškinį (dubliko), o atsakovo atstovai prašė sprendimo už akių priėmimo, , byloje yra pakankamas įstatyminis pagrindas priimti sprendimą už akių ieškovo atžvilgiu (CPK 3 str. 3 d., 142 str. 4 d.; 2004 m. kovo 18 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konsultacija). Sprendime teismas taip pat konstatavo, kad dėl tos pačios priežasties byloje nepriimtinas tolimesniam nagrinėjimui ir ieškovo 2007 m. sausio 29 d. pateiktas ieškinio patikslinimas, kadangi ieškovas savalaikiai nepateikė privalomo procesinio dokumento (dubliko), dėl ko buvo įstatyminis pagrindas sprendimui už akių priimti (CPK 142 str. 4 d.), todėl patikslinto ieškinio nagrinėjimas tapo negalimas.

13Ieškovas, nesutikdamas su 2007 m. vasario 2 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimo už akių dalies teiginiais dėl atsisakymo priimti patikslintą ieškinį, šią sprendimo už akių dalį apskundė atskiruoju skundu, prašė panaikinti skundžiamą sprendimo už akių dalį bei perduoti klausimą dėl patikslinto ieškinio priėmimo spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui (b.l. 155-156).

14Vilniaus apygardos teismas 2007 m. vasario 26 d. nutartimi ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 2 d. sprendimo už akių dalies atsisakė priimti ir atskirąjį skundą grąžino ieškovui (b. l. 158-159). Teismas nurodė, jog Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 2 d. sprendimas už akių ieškovo atžvilgiu negali būti apeliacinio apskundimo objektu (CPK 315 str. 2 d. 3 p.), nes CPK 285 str. 5 d. nesuteikia teisės šaliai, kurios atžvilgiu yra priimtas teismo sprendimas už akių, minėtą sprendimą skųsti apeliacine arba kasacine tvarka. CPK 287 straipsnio 1 dalies nuostatos suteikia ieškovui galimybę per dvidešimties dienų laikotarpį nuo sprendimo už akių priėmimo paduoti teismui pareiškimą dėl tokio sprendimo peržiūrėjimo nurodant aplinkybes, galinčias turėti įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui (CPK 287 str. 2 d. 4 p.). Teismas teigė, jog civilinės procesinės teisės normos nedraudžia sprendimu išspręsti ir klausimus, kurie bylos nagrinėjimo metu paprastai spręstini teismo nutartimis, tarp jų ir patikslinto ieškinio priėmimo klausimus.

15Atskiruoju skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 26 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - duoti eigą atskirajam skundui (b. l. 167, 168). Apeliantas nurodo, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta dėl šių argumentų:

161. Teismas pažeidė CPK 137 straipsnio 2, 3, 5 dalies nuostatas, nes atsisakydamas priimti ieškovo patikslintą ieškinį su naujais savarankiškais reikalavimais nepriėmė atskiros motyvuotos nutarties, kurią būtų galima apskųsti atskiruoju skundu.

172. Teismas nepagrįstai ir netinkamai taikė CPK 259 – 270 straipsnio normas, nurodydamas, kad civilinės procesinės teisės normos nedraudžia sprendimu išspręsti ir klausimus, kurie bylos nagrinėjimo metu paprastai spręstini teismo nutartimis, tarp jų ir patikslinto ieškinio priėmimo klausimus. Apelianto teigimu, CPK 270 straipsnyje, kuriame išdėstytas sprendimo turinys, nėra numatyta, kad yra galimas ir patikslinto ieškinio priėmimo klausimo su naujais savarankiškais reikalavimais išsprendimas. Be to, CPK 285 str. 2 d. nurodyta, kad sprendimu už akių teismui leidžiama išspręsti tik tuos reikalavimus, apie kuriuos atsakovas buvo informuotas šio Kodekso nustatyta tvarka. Kadangi apie 2007 m. sausio 29 d. patikslinto ieškinio reikalavimus atsakovas nebuvo ir negalėjo būti informuotas šio Kodekso nustatyta tvarka, todėl apelianto manymu, sprendimu už akių negalėjo būti išspręstas klausimas atsisakyti priimti nagrinėti patikslintą ieškinį. Sprendimu už akių formaliai galėjo būti išnagrinėti tik pradinio ieškinio reikalavimai, su kuriais atsakovas buvo supažindintas šio Kodekso nustatyta tvarka.

183. Teismas neturėjo teisinio pagrindo taikyti CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 nuostatas ir atsisakyti priimti atskirąjį skundą šiuo pagrindu. Apelianto manymu, teismas turėjo taikyti CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punktą, nes 2007 m. vasario 2 d. sprendimo už akių dalis, kuria atsisakyta priimti patikslintą ieškinį, užkerta galimybę tolimesnei bylos eigai, tai yra patikslinto ieškinio su naujais savarankiškais reikalavimais eigai.

194. Teismas pažeidė CPK 315 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios numato trijų dienų terminą atskirojo skundo priėmimo klausimo išsprendimui. Apeliantas teigia, jog atskirąjį skundą dėl 2007 m. vasario 2 d. sprendimo už akių dalies apskundimo registruotu paštu Vilniaus apygardos teismui išsiuntė 2007 m. vasario 19 d., o teismas tik 2007 m. vasario 26 d. nutartimi atsisakė priimti atskirąjį skundą. Be to, teismas pažeidė CPK 292 straipsnyje nustatytą trijų dienų terminą išsiųsti ieškovui 2007 m. vasario 26 d. nutartį. Minėta nutartis ieškovui buvo išsiųsta tik 2007 m. kovo 15 d.

20Atsiliepimais į ieškovo atskirąjį skundą atsakovo atstovai - Teisingumo ministerija, Generalinė prokuratūra, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ginčija atskirojo skundo argumentus, prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Atskirasis skundas netenkintinas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Pagal CPK 338 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK antrajame skirsnyje numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

23Apeliacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia sprendimą priėmęs pirmosios instancijos teismas, kuris nutartimi privalo atsisakyti priimti apeliacinį (atskirąjį) skundą ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektu (CPK 315 str. 1 d., 2 d. 3 p., 338 str.).

24Ieškovas A. B. atskiruoju skundu skundžia apygardos teismo nutartį, kuria atsisakyta priimti ieškovo atskirąjį skundą dėl apygardos teismo sprendimo už akių dalies, atskirąjį skundą grąžinant ieškovui.

25CPK 303 straipsnio 2 dalyje nurodoma, jog apeliacinio apskundimo objektu negali būti teismo sprendimas už akių, jeigu skundą paduoda asmuo, dėl kurio toks sprendimas yra priimtas. Tokią pačią taisyklę įtvirtina ir CPK 285 straipsnio 5 dalis, pagal kurią neatvykusi šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali skųsti šio sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka. Nors ši nuostata kalba tik apie į teismo posėdį neatvykusią šalį, ji gali būti taikoma ir tais atvejais, kai sprendimas už akių priimamas dėl atsiliepimo į ieškinį ar paruošiamųjų dokumentų nepateikimo (dubliko) arba neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį (CPK 285 str., 230 str. 2 d., 227 str., 142 str. 4 d.). Ribojimas skųsti sprendimą šaliai, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, yra sąlygotas tos aplinkybės, kad teismas dar visapusiškai nevertino bylos įrodymų, todėl aukštesnės instancijos teismo įsikišimas būtų per ankstyvas. Šalis, kurios atžvilgiu priimtas sprendimas už akių, turi galimybę pasinaudoti specialia CPK 287 - 288 straipsniuose reglamentuota sprendimo už akių peržiūrėjimo procedūra, kurios metu vertinami ne tik jos turimi įrodymai, susiję su priešingos šalies reikalavimais ar atsikirtimais, bet ir aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį (atsiliepimo nepateikimo) ir teismo neinformavimo priežasčių svarbumą. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nėra skundas, kadangi neperkelia bylos nagrinėjimo į aukštesnės instancijos teismą, o yra būdas pašalinti neatvykimo į teismo posėdį ar kitokio pasyvumo padarinius pasyviajai šaliai, kuri negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka (CPK 285 straipsnio 5 dalis).

26Pirmosios instancijos teismas, gavęs ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 2 d. sprendimo už akių, kuris priimtas ieškovo atžvilgiu, turėjo teisinį pagrindą tokio skundo nepriimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, kadangi sprendimas už akių negali būti apeliacinio apskundimo objektu (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 303 str. 2 d., 285 str. 5 d.).

27Be to, CPK 141 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad ieškovas nustatyta tvarka gali pakeisti ieškinio dalyką arba ieškinio pagrindą. Tačiau ieškovo teisė pakeisti ieškinio dalyką ar pagrindą nėra absoliuti, nes teismas turi teisę atsisakyti tenkinti pareiškimą pakeisti ieškinio dalyką ar pagrindą (CPK 141 str. 3 d.).

28Pagal CPK taisykles, pirmosios instancijos teismo nutartį galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo tik tada, kai tai numatyta CPK arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d.), o dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įrašomi į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.). Civilinio proceso įstatymas (CPK 141 str. 4 d.) imperatyviai nustato, kad teismo nutartis atsisakyti tenkinti pareiškimą dėl ieškinio dalyko arba pagrindo pakeitimo atskiruoju skundu neskundžiama.

29Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas pirmosios instancijos teismui pateikė ,,papildytą“ ieškinį, kuriame, jo teigimu, padidino ankstesnio ieškinio reikalavimus bei suformulavo naujus reikalavimus atsakovui (b. l. 132). Antai, ,,papildyto“ ieškinio reikalavimai, kuriais prašoma pripažinti, kad atsakovo atstovai - Teisingumo ministerija, Generalinė prokuratūra, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir prokurorai V. Čepulytė ir J. Vitkauskas yra įvykdyto prieš ieškovą sunkaus nusikaltimo baudžiamojoje byloje Nr. 25-1-1960-99 slėpėjai, padarę BK 296 str. (redakcija iki 2003 m. balandžio 30 d.) numatytą baudžiamąją veiką ir nusikaltimus valstybės tarnybai, bei likviduoti neteisėtai ir nusikalstamai organizuotai atsakovo teritorijoje veikiančius atstovus - Teisingumo ministeriją, Generalinę prokuratūrą, Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir apie šių atstovų veiklos likvidavimą informuoti Lietuvos Respublikos Prezidentą, Lietuvos Respublikos Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetą, laikytini ieškinio dalyko pakeitimu. Dėl to taip pat negali būti paduotas atskirasis skundas dėl nurodytos teismo sprendimo dalies.

30Neturi pagrindo apelianto argumentai, kad atsisakymas priimti jo ,,papildytą“ ieškinį su naujais savarankiškais reikalavimais užkerta kelią eigai bylos pagal šiuos reikalavimus. Juo labiau, kad naują savarankišką reikalavimą ieškovas gali pareikšti CPK nustatyta tvarka, nes jį pareiškiant, keičiami abu ieškinio elementai (dalykas ir pagrindas), ko neleidžia CPK 141 str. 1 dalies nuostatos. Be to, pagal bylos duomenis, apeliantas yra pateikęs pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (b. l. 153, 154), kuriame gali prašyti peržiūrėti ir skundžiamą sprendimo dalį.

31Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atsisakė priimti apelianto atskirąjį skundą dėl dalies teismo sprendimo už akių ir nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 338, 329, 330 str.).

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

33Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 26 d. nutartį.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas A.B. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu (b.l. 1-3,... 4. 2006 m. gegužės 12 d. Vilniaus apygardos teismo teisėjas rezoliucija... 5. Atsiliepimais į ieškovo patikslintą ieškinį atsakovo atstovai - Teisingumo... 6. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugpjūčio 3 d. nutartimi paskyrė... 7. Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 3 d. nutarties ir atsakovo... 8. 2006 m. rugsėjo 5 d. ieškovas Vilniaus apygardos teismui išsiuntė... 9. 2006 m. spalio 9 d. Vilniaus apygardos teismo teisėjo rezoliucija ieškovo... 10. 2007 m. sausio 22 d. akcinė bendrovė Lietuvos pašto filialas Vilniaus... 11. 2007 m. sausio 29 d. ieškovas Vilniaus apygardos teismui pateikė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. vasario 2 d. priėmė sprendimą už akių... 13. Ieškovas, nesutikdamas su 2007 m. vasario 2 d. Vilniaus apygardos teismo... 14. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. vasario 26 d. nutartimi ieškovo A. B.... 15. Atskiruoju skundu ieškovas A. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 16. 1. Teismas pažeidė CPK 137 straipsnio 2, 3, 5 dalies nuostatas, nes... 17. 2. Teismas nepagrįstai ir netinkamai taikė CPK 259 – 270 straipsnio normas,... 18. 3. Teismas neturėjo teisinio pagrindo taikyti CPK 315 straipsnio 2 dalies 3... 19. 4. Teismas pažeidė CPK 315 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurios numato... 20. Atsiliepimais į ieškovo atskirąjį skundą atsakovo atstovai - Teisingumo... 21. Atskirasis skundas netenkintinas.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 23. Apeliacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia sprendimą priėmęs... 24. Ieškovas A. B. atskiruoju skundu skundžia apygardos teismo nutartį, kuria... 25. CPK 303 straipsnio 2 dalyje nurodoma, jog apeliacinio apskundimo objektu negali... 26. Pirmosios instancijos teismas, gavęs ieškovo atskirąjį skundą dėl... 27. Be to, CPK 141 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad ieškovas nustatyta tvarka... 28. Pagal CPK taisykles, pirmosios instancijos teismo nutartį galima apskųsti... 29. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas pirmosios instancijos teismui pateikė... 30. Neturi pagrindo apelianto argumentai, kad atsisakymas priimti jo... 31. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, jog... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 26 d. nutartį....