Byla 2YT-2176-759/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys byloje – V. V., Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, valstybės įmonė Turto bankas

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėja Snieguolė Bielskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos V. R. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys byloje – V. V., Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, valstybės įmonė Turto bankas.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėja V. R. kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjos motina I. V., mirusi ( - ), po savo sutuoktinio V. V. mirties ( - ), per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, priėmė palikimą, faktiškai pradėjusi valdyti paveldimą turtą.

4Pareiškime nurodoma, kad pareiškėjos tėvai I. V. ir V. V. santuoką sudarė ( - ). Būdami santuokoje, įgijo ir bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise turėjo gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), viralinę, unikalus numeris ( - ), svirną, unikalus numeris ( - ), tvartą, unikalus numeris ( - ), tvartą, unikalus numeris ( - ),esančius ( - ), taip pat pastatą – pieno supirkimo punktą, už namų valdos sklypą buvo sumokėta vienkartinėmis išmokomis. Pareiškėjos tėvas mirė ( - ), paskutinė jo gyvenamoji vieta buvo ( - ). Po V. V. mirties į notarų biurą nebuvo kreiptasi, paveldėjimo byla nėra užvesta. Jo palikimą priėmė sutuoktinė I. V., pradėjusi faktiškai valdyti sutuoktiniui priklausantį turtą. Pareiškėjos motina I. V. liko gyventi jai ir sutuoktiniui priklausančiame gyvenamajame name, esančiame ( - ), rūpinosi namais, pastatais, žemės sklypu, saugojo visus sutuoktinio dokumentus, nekilnojamojo turto nuosavybės dokumentus, rūpinosi ir disponavo turtu kaip savu, mokėjo komunalinius mokesčius. Paskutinė I. V. gyvenamoji vieta buvo ( - ) (b. l. 1-4).

5Suinteresuotas asmuo V. V. pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, jog sutinka su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, prašė pareiškimą tenkinti (b. l. 39).

6Suinteresuoti asmenys: valstybės įmonė Turto bankas ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimus į pareiškimą, kuriuose prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra (b. l. 35, 44).

7Kadangi iki teismo posėdžio pradžios nėra ginčijamas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjos V. R. motina I. V. po sutuoktinio V. V. mirties priėmė palikimą, faktiškai pradėjusi valdyti paveldimą turtą, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CK) 533 straipsnio 1 dalis).

8Pareiškimas tenkintinas.

9Byloje nustatyta, kad pareiškėja V. R. yra V. V. ir I. V. dukra (b. l. 6-8). Iš santuokos liudijimo, akto įrašo Nr. ( - ), matyti, kad ( - ) V. V. ir I. V. Ukmergės rajono Civilinės metrikacijos biure įregistravo santuoką (b. l. 10). VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad I. V. vardu yra registruota nuosavybės teisė į gyvenamąjį namą, unikalus numeris ( - ), viralinę, unikalus numeris ( - ), svirną, unikalus numeris ( - ), tvartus, kurių unikalūs numeriai: ( - ) ir ( - ), esančius ( - ), kuriuos ji įgijo 1977 m. sausio 25 d. Pirkimo pradavimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu, būdama santuokoje su V. V. (b. l. 16-17). Iš ( - ) Ukmergės rajono Valdybos potvarkio Nr. ( - ) matyti, kad I. V. suteikta teisė naudotis 4,57 ha žemės sklypu, esančiu ( - ) (b. l. 19). VĮ Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro Ukmergės filialo Ukmergės rajono gyventojų aptarnavimo biuro pažymėjimas patvirtina, kad žemės sklypo, kuriam Nekilnojamojo turto registre yra suteiktas įrašo Nr. ( - ), esančio ( - ), 345/457 dalies bendrojoje nuosavybėje, įgytos ( - ) Valdybos potvarkio Nr. ( - ) pagrindu, savininkė yra I. V. (b. l. 18). Iš 2017 m. gruodžio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriaus pažymos Nr. ( - ) matyti, kad I. V. už 0,4000 ha namų valdos žemės sklypą, esantį ( - ), yra sumokėjusi 141,19 Eur valstybės vienkartinėmis išmokomis. Valstybinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis nesudaryta, t. y. žemės sklypas VĮ Registrų centre neįregistruotas (b. l. 20). VĮ Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro Vilniaus filialo Ukmergės gyventojų aptarnavimo biuro pažymėjimas patvirtina, kad pastatą – pieno supirkimo punktą, unikalus numeris ( - ), esantį ( - ), I. V. įgijo 2000 m. gegužės 15 d. Pirkimo pardavimo sutartimi Nr. ( - ), būdama santuokoje su V. V. (b. l. 21). Iš mirties liudijimo, įrašo Nr. ( - ), matyti, kad ( - ) mirė V. V. (b. l. 11). Iš pareiškimo turinio nustatyta, kad paskutinė V. V. gyvenamoji vieta buvo ( - ). Po jo mirties palikimą priėmė sutuoktinė I. V., pradėjusi faktiškai valdyti sutuoktiniui priklausantį turtą. Iš atsiskaitymų knygelės už elektrą AB Lesto bei mokėjimų kvitų matyti, kad I. V. mokėjo vietinę rinkliavą už komunalines atliekas, taip pat už gyvenamajam namui tiektą elektros energiją (b. l. 23-27). Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Pivonijos seniūnijos pažyma Nr. ( - ) patvirtina, kad I. V. gyvenamąjį namą bei žemės sklypą, esančius ( - ), valdė ir prižiūrėjo iki savo mirties (b. l. 22). Iš Ukmergės rajono savivaldybės 1-ojo notaro biuro liudijimo, notarinio registro Nr. ( - ), matyti, kad mirus V. V., paveldėjimo byla nebuvo užvesta (b. l. 13). Iš medicininio mirties liudijimo Nr. ( - ) matyti, kad I. V. mirė ( - ) (b. l. 14). Remiantis Ukmergės rajono savivaldybės 1-ojo notaro biuro liudijimu, notaro registro Nr. ( - ), pareiškėja V. R. priėmė palikimą po motinos I. V. mirties (b. l. 15).

10Dėl palikimo priėmimo po V. V. mirties ( - ), taikomos palikimo atsiradimo metu galiojusio 1964 m. (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) civilinio kodekso (toliau – CK) teisės normos, reglamentavusios paveldėjimo teisinius santykius. 1964 m. CK 587 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad siekdamas įgyti palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Neleidžiama palikimo priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis. Laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notariniam organui pareiškimą apie palikimo priėmimą per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo.

11Ištyrus byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad pareiškėjos motina I. V. po savo sutuoktinio V. V. mirties ( - ), likusi toliau gyventi sutuoktiniams priklausančiame name, esančiame ( - ), rūpindamasi pastatais, namais, žemės sklypu, saugodama visus sutuoktinio dokumentus, nekilnojamojo turto nuosavybės dokumentus, rūpindamasi ir disponuodama turtu kaip savu, mokėdama komunalinius mokesčius, atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius jos valią įgyti nuosavybės teises į paveldimą turtą ir priėmė sutuoktinio palikimą po jo mirties, pradėdama faktiškai valdyti paveldimą turtą.

12Esant tokioms aplinkybėms, kurios yra patvirtintos byloje esančiais įrodymais, ir nėra paneigtos jokiais kitais byloje surinktais įrodymais, pareiškimas tenkintinas palikimo po V. V. mirties atsiradimo metu galiojusio 1964 m. CK 587 straipsnio 1 dalies pagrindu.

13Pareiškėja V. R. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Teisės skyriaus 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. ( - ) dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, 100 procentų atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų (b. l. 28), todėl bylinėjimosi išlaidos iš jos nepriteistinos.

14Teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270 straipsniais, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 445, 448 straipsniais,

Nutarė

15Pareiškimą tenkinti.

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjos V. R. motina I. V., asmens kodas ( - ), mirusi ( - ), po savo sutuoktinio V. V., asmens kodas ( - ), mirties ( - ), per įstatymo nustatytą šešių mėnesių laikotarpį priėmė palikimą, faktiškai pradėjusi valdyti paveldimą turtą.

17Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą.

18Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmus.

Proceso dalyviai