Byla e2-476-476/2018
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Irena Narbutienė, sekretoriaujant Linai Indilienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Legal Balance“ ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui M. S. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 119,61 Eur skolą už suteiktą pakrovimo, iškrovimo ir transportavimo paslaugą, 1810,13 Eur skolą už transporto priemonės saugojimą, 482,44 Eur vėlavimo palūkanas, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodė, kad Kauno rajono policijos komisariatas ir UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko 2006 m. kovo 30 d. sudarė Motorinių transporto priemonių transportavimo iš įvykio vietų ir pristatytų motorinių transporto priemonių saugojimo sutartį, kuria UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko įsipareigojo teikti priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo paslaugas. 2007 m. balandžio 26 d. surašytas transporto priemonės Mazda 626, valstybinis Nr. ( - ), priverstinio nuvežimo aktas ir nurodytas automobilis perduotas nuvežti jį į UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko saugojimo aikštelę. Nurodytu automobiliu buvo atlikti Kelių eismo taisyklių pažeidimai. Šiuos pažeidimus atliko transporto priemonės vairuotojas M. S. ir pastarąjam 2007-05-17 buvo paskirta 2500,00 Lt bauda.

6UAB Legal Balance 2017-01-17 perėmė UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko reikalavimo teisę į M. S., a.k.: ( - ) 1929,74 Eur skolą ir į su skola susijusias papildomas teises, t.y. teisę į delspinigius, palūkanas, netesybas bei skolos išieškojimo išlaidas pagal UAB Legal Balance ir UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko Reikalavimo teisių perleidimo sutartį. Ieškovas nurodė, kad atsakovas skolos nesumokėjęs iki šiol. Transporto priemonės pakrovimo ir iškrovimo su transportavimu paslaugos sudarė 119,61 Eur. Transporto priemonė MAZDA 626, valstybinis Nr. ( - ), saugota nuo 2007-04-26 iki 2009-01-14, iš viso saugota 629 kalendorines dienas, vienos dienos saugojimo įkainis 10,00 Lt (2,90 Eur), viso susidaro 6290,00 Lt (1821,70 Eur).

7Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą, datą ir laiką informuotas tinkamai. 2018-01-09 gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant.

8Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką jis informuotas tinkamai įstatymo nustatyta tvarka paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (CPK 130 straipsnis). Prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla nagrinėjama atsakovui M. S. nedalyvaujant.

9Ieškinys ir patikslintas ieškinys atmestinas.

10Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad tarp UAB ,,Šančių autoservisas“ ir Ko ir Kauno rajono policijos komisariato 2006-03-30 buvo sudaryta Motorinių transporto priemonių transportavimo iš įvykio vietos ir pristatytų transporto priemonių saugojimo sutartis Nr. 65-IL-440, pagal kurią UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko įsipareigojo teikti priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo paslaugas. Vienos paros transporto priemonės saugojimo įkainis 10,00 Lt (2,90 Eur), pakrovimas ir iškrovimas - nuo 50 Lt iki 80 Lt (14,48 – 23,17 Eur), transportavimas 200,00 – 350,00 Lt (57,92 – 101,37 Eur). Iš 2007-04-26 transporto priemonės priverstinio nuvežimo akto matyti, kad automobilis Mazda 626, valstybinis Nr. ( - ) nuvežtas į aikštelę, esančią Kaune, Kranto al. 4. Apžiūrint transporto priemonę dalyvavo G. V., kuris akte pasirašė. Iš VĮ Regitra duomenų bazės išrašo matyti, kad transporto priemonės Mazda 626, valstybinis Nr. ( - ), savininkas P. S.. Po išrašu ranka padarytas įrašas: M. S., Raseinių r., Betygalos sen., Ilgižių I k., be VP. nebl., 2007-05-17 – 2500 Lt, 30 mėn. Iš 2007-02-24 sudarytos automobilio panaudos sutarties tarp panaudos davėjo P. S. ir panaudos gavėjo M. S. matyti, kad M. S. nuo 2007-02-24 buvo transporto priemonės automobilio Mazda 626, valst. Nr. ( - ) naudotojas. 2008-01-06 P. S. pardavė automobilį Mazda 626, valst. Nr. ( - ), M. S.. 2017-01-17 tarp UAB ,,Šančių autoservisas“ ir Ko ir UAB Legal Balance buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. RP2017—01/1. 2017-02-09 atsakovui M. S. siųstas pranešimas dėl kreditoriaus pasikeitimo. Ieškovas 2017-04-12 yra sumokėjęs 54,00 Eur žyminio mokesčio

11Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalies nuostatose numatyta, jog išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Išlaidos turi būti atlygintos iki transporto priemonės paėmimo iš transporto priemonės stovėjimo aikštelės. Vadovaujantis išdėstytu, tiek Sutarties, tiek ir įstatymo nuostatos ieškovui suteikia teisę už priverstinį transporto priemonių nuvežimą, pervežimą ir saugojimą savarankiškai iš transporto priemonės savininko, valdytojo ar įgalioto asmens reikalauti atlyginti saugojimo išlaidas pagal nustatytus įkainius. Tačiau ši nuostata 2007-04-26, t.y. transporto priemonės priverstinio nuvežimo dieną, dar negaliojo.

12Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis).

13Iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2007-02-24 sudaryta automobilio Mazda 626, valst. Nr. ( - ) panaudos sutartis tarp panaudos davėjo P. S. ir panaudos gavėjo M. S., taigi nuo 2007-02-24 buvo transporto priemonės Mazda 626, valst. Nr. ( - ) naudotoju buvo M. S., tačiau viešajame registre to neįregistravo. 2008-01-06 buvo sudaryta transporto priemonės Mazda 626, valst. Nr. ( - ) pirkimo – pardavimo sutartis, kuria P. S. pardavė automobilį Mazda 626, valst. Nr. ( - ), M. S.. 2008-01-07 automobilis Mazda 626, valst. Nr. ( - ) buvo išregistruota. Ieškovas ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodo, kad M. S. 2007-04-26 pažeidė kelių eismo taisyklių 68, 59, 61 ir 3 punktų reikalavimus, todėl transporto priemonė Mazda 626, valst. Nr. ( - ) vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių pažeidimų kodekso 269 str. 7 d. buvo priverstinai nuvežta į UAB ,,Šančių autoservisas“ ir Ko priverstinai saugomų automobilių aikštelę, o atsakovas apie tai buvo informuotas policijos pareigūnų. Teismo vertinimu, šie ieškovo argumentai yra nepagrįsti jokiais byloje esančiais įrodymais. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas M. S. būtų padaręs administracinį nusižengimą ir 2007-04-26 vairavęs transporto priemonę. Taip pat, byloje nėra ir duomenų apie tai, kad atsakovas būtų buvęs informuotas apie transporto priemonės priverstinį nutempimą į saugojimo aikštelę. Ieškovas į bylą pateikė pateikė 2007-04-26 transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktą, tačiau jame nei transporto savinininkas nei atsakovas nėra pasirašę. Be to, minėtame akte nurodoma, kad transporto priemonė Mazda 626, valst. Nr. ( - ) vilkiku MB ( - ) nuvežta į aikštelę, esančią Kaune, Kranto al. 4, tačiau duomenų apie tai, kad transporto priemonės vilkiko vairuotojas būvų priėmęs transporto priemonę transportavimui, transporto priemonės priverstinio nuvežimo akte nėra.

14Pažymėtina ir tai, kad tarp Kauno rajono policijos komisariato ir UAB ,,Šančių autoservisas“ ir Ko 2006 m. kovo 30 d. sudarytos Motorinių transporto priemonių transportavimo iš įvykio vietų ir pristatytų motorinių transporto priemonių saugojimo sutarties (toliau Sutartis) Nr. 65-IL-440 4.3. punkte numatyta, kad policijos pareigūnai įsipareigoja nustatyti sulaikomų ir transportavimui rengiamų motorinių transporto priemonių savininkus ar teisėtus turto valdytojus. Jų nenustačius apie tai pranešti Autoservisui. Duomenų, kad 2007-04-26 priverstinai nutransportavus automobilį į saugojimo aikštelę būtų imtasi veiksmų nustatyti sulaikyto automobilio Mazda 626, valst. Nr. ( - ) savininką ar teisėtą valdytoją bei informuoti juos apie sulaikytą automobilį, byloje nėra. Minėtos Sutarties 2.5. punkte nurodyta, kad UAB ,,Šančių autoservisas“ įsipareigoja prieš išvežant Policijos sulaikytas transporto priemones, užpildyti Motorinių transporto priemonių pridavimo – priėmimo aktą, kuriame turi būti surašyti transportuojamose motorinėse transporto priemonėse gamintojų (gamyklų) sukomplektuoti technikos paskirties įrengimai ir agregatai bei įmontuota vaizdo ir garso apartūra. Motorinių transporto priemonių pridavimo – priėmimo aktą turi pasirašyti transportavimą vykdantis asmuo ir Policija. Jeigu įvykio vietoje yra nustatyti motorinių transporto priemonių savininkai arba teisėti turto valdytojai, jie taip pat turi pasirašyti akte. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Motorinių transporto priemonių pridavimo – priėmimo akte nėra pasirašęs nei policijos pareigūnas nei transportavimą vykdęs asmuo, kuris, be kita ko, nėra pasirašęs ir transporto priemonės priverstinio nuvežimo akte, grafoje, kurią turi pildyti vilkiko vairuotojas, vykdantis transportavimą. Akte, grafoje transporto priemonės savininkas, yra padėtas parašas, tačiau kieno jis yra, identifikuoti nėra galimybės, nes šalia nėra pasirašiusiojo vardo, pavardės.

15Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 26 straipsnyje, galiojusiame įvykio metu 2007 m. gegužės 2 d., numatyta, kad asmenys pažeidę įstatymą, atsako įstatymų nustatyta tvarka. Iš to seka, kad pažeidus Kelių eismo taisykles, o ir saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, turi atitinkamai ir atsakyti. Todėl ir administracinį teisės pažeidimą padaręs asmuo turi pareigą atlyginti pažeidimo padarinių pašalinimo išlaidas. Priverstinis transporto priemonės paėmimas ir saugojimas kvalifikuotinas kaip pasauga trečiojo asmens naudai, sukurianti pareigas tiek saugotojui, tiek ir transporto priemonės valdytojui ir savininkui (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2013).

16Pagal 2007 m. gegužės 2 d., t.y. eismo įvykio ir transporto priemonės nutempimo metu, galiojusią Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo redakciją, dar nebuvo nuostatos, kad policijos pareigūnai, priėmę sprendimą dėl priverstinio transporto priemonės nuvežimo, praneša transporto priemonės savininkui (valdytojui) teisės aktų nustatyta tvarka apie priimtą sprendimą dėl priverstinio transporto priemonės nuvežimo, tai įsigaliojo nuo 2008 m. liepos 1 d. Tačiau jau pačioje 2006-03-30 sudarytoje Motorinių transporto priemonių transportavimo iš įvykio vietų ir pristatytų motorinių transporto priemonių saugojimo sutartyje Nr. 65-IL-440 4.3. punkte buvo numatyta, kad policija turi nustatyti transporto priemonės savininką. Iš nustatytų bylos aplinkybių matyti, kad niekas neieškojo nei automobilio savininko nei automobilio naudotojo (atsakovo), o įrodymų apie tai, kad 2007-04-26 transportavus automobilį Mazda 626, valstybinis Nr. ( - ) atsakovas būtų apie tai informuotas, ieškovas byloje nepateikė. Iš teismui pateiktų įrodymų matyti, kad buvo tikrinti tik duomenys VĮ Regitros duomenų bazėje, tai daryta tiktai 2009 m. sausio 9 d., tai yra praėjus daugiau nei pusantrų metų nuo automobilio saugojimo aikštelėje pradžios. Be to, byloje nėra pateikta duomenų apie tai, kur šiuo metu yra automobilis Mazda 626, valstybinis Nr. ( - ).

17Pagal teismų praktiką, tuo atveju, kai saugomas priverstinai nuvežtas automobilis, išlaidų už saugojimą dydžiui gali turėti reikšmės tiek pareigūnų, priėmusių sprendimą priverstinai nuvežti automobilį, tiek savininko ar valdytojo, tiek saugotojo veiksmai (neveikimas). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010)

18Teismas daro išvadą, kad atsakovas M. S. apie transporto priemonės nuvežimą ir saugojimą nebuvo informuotas. Tai patvirtintina ir į bylą pateikti rašytiniai įrodymai. Kaip jau minėta Transporto priemonės nuvežimo akte nėra duomenų apie atsakovą M. S. – aktą kaip dalyvaujantis kviestinis asmuo pasirašė tik G. V.. Policijos pareigūnai turėjo pareigą (Sutarties 43 punktas) nustatyti transporto priemonės teisėtą valdytoją ir jį informuoti, kad transporto priemonė saugoma atlygintinai. Nenustačius savininko, informuoti Autoservisą. Tačiau ieškovas į bylą nepateikė įrodymų, kad tokie veiksmai būtų atlikti, todėl teismas daro išvadą, kad policijos pareigūnai buvo pasyvūs ir nesiėmė Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nustatyti automobilio savininką ar teisėtą valdytoją. Byloje taip pat nepateikta jokių įrodymų, dėl kokių priežasčių nuo 2007-04-26 iki pat 2009-01-14 nebuvo atliekami jokie aktyvūs veiksmai, kad išsiaiškintų, kodėl šiuo automobiliu niekas nesidomėjo. Tai yra duomenų apie savininką ieškota tik po daugiau nei pusantrų metų, nors UAB ,,Šančių autoservisas“ ir Ko būdamas atlygintinas saugojimo paslaugas teikiantis subjektas turėjo suprasti, kad saugojimo kaštai, kai kiekvieną dieną skaičiuojama po 10 Lt už saugojimo parą, ženkliai viršija saugomo automobilio vertę. Be to, ieškovas nepateikia duomenų apie transporto priemonės likimą, kur jis yra šiuo metu.

19Teismas daro išvadą, kad atsakovas apie transporto priemonės Mazda 626, valstybinis Nr. ( - ), atlygintiną saugojimą nuo 2007-04-26 iki 2009-01-14 UAB ,,Šančių autoservisas“ ir Ko informuotas nebuvo, todėl negalėjo imtis aktyvių veiksmų susigrąžinti transporto priemonę.

20Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad aiškinant ir taikant įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu.

21Vadovaujantis įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle (CPK 178 straipsnis), įrodinėti privalo tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-197/2011).

22Teismas vadovaudamasis vidiniu teismo įsitikinimu, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, išnagrinėjęs ir įvertinęs visus byloje esančius įrodymus atskirai bei jų visetą, daro išvadą, kad ieškovas neįrodė ieškinio dėl skolos priteisimo pagrįstumo ir teisėtumo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinys ir patikslintas ieškinys atmestini kaip neįrodyti.

23Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo.

24Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio porceso kodekso 259, 265, 268, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

25ieškinį ir patikslintą ieškinį atmesti.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Irena... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu,... 5. Ieškovas ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodė, kad Kauno rajono... 6. UAB Legal Balance 2017-01-17 perėmė UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko... 7. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą, datą ir... 8. Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą, datą ir... 9. Ieškinys ir patikslintas ieškinys atmestinas.... 10. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad tarp UAB ,,Šančių... 11. Lietuvos Respublikos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio... 12. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys... 13. Iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2007-02-24 sudaryta automobilio... 14. Pažymėtina ir tai, kad tarp Kauno rajono policijos komisariato ir UAB... 15. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 26 straipsnyje, galiojusiame... 16. Pagal 2007 m. gegužės 2 d., t.y. eismo įvykio ir transporto priemonės... 17. Pagal teismų praktiką, tuo atveju, kai saugomas priverstinai nuvežtas... 18. Teismas daro išvadą, kad atsakovas M. S. apie transporto priemonės... 19. Teismas daro išvadą, kad atsakovas apie transporto priemonės Mazda 626,... 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad aiškinant ir taikant... 21. Vadovaujantis įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle (CPK 178 straipsnis),... 22. Teismas vadovaudamasis vidiniu teismo įsitikinimu, teisingumo, protingumo ir... 23. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio porceso kodekso 259, 265, 268,... 25. ieškinį ir patikslintą ieškinį atmesti.... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...