Byla 2A-106-153/2016
Dėl darbo sutarties nutrukimo pripažinimo neteisėtu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Galinos Blaževič (pranešėja), Albinos Rimdeikaitės ir Arvydo Žibo (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo D. P. apeliacinį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-555-547/2015 pagal ieškovo D. P. ieškinį atsakovei UAB „V. I.“ dėl darbo sutarties nutrukimo pripažinimo neteisėtu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas D. P. prašė: pripažinti D. P. darbo sutarties nutraukimą LR DK 136 str. 3 d. 2 p. pagrindu neteisėtu; priteisti D. P. iš UAB „V. I.“ vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio – 1454,47 Eur dydžio išeitinę išmoką; priteisti D. P. iš UAB „V. I.“ vidutinio darbo užmokestį (1454,47 Eur per mėnesį) už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo dienos (2015-02-17) iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos; darbo sutartį nutraukti teismo sprendimu nuo jo įsiteisėjimo dienos; priteisti D. P. iš UAB „V. I.“ bylinėjimosi išlaidas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Varėnos rajono apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu ieškovo ieškinio reikalavimus atmetė.

7Teismas nustatė, kad UAB „V. I.“ direktorės 2015 m. vasario 17 d. įsakyme „Dėl darbo sutarties su D. P. nutraukimo“ nurodyta, kad D. P. atleistas iš darbo iš užimamų vairuotojo ekspeditoriaus pareigų pagal LR DK 136 str. 3 d. 2 p., nes ieškovas padarė darbo drausmės pažeidimą iškraudamas krovinį iš puspriekabės. Ieškovas atrakino puspriekabės duris neįsitikinęs, jog krovinis yra saugiai pritvirtintas, dėl to iškritusios iš puspriekabės kelios plokštės kliudė ieškovą ir sukėlė jam nesunkų sveikatos sutrikdymą. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas D. P., netinkamai apžiūrėjęs arba apskritai neapžiūrėjęs krovinio bei puspriekabės, nesiėmęs priemonių, kad vežamas krovinys būtų tinkamai pritvirtintas, neinformavęs darbdavio, UAB „V. I.“ ar jo įgaliotų asmenų apie netinkamą puspriekabėje esančio krovinio pritvirtinimą, pažeidė visumą norminių ir lokalinių teisęs aktų, reglamentuojančių krovinių apžiūrėjimą, tvirtinimą, vežimą ir prižiūrėjimą (UAB „V. I.“ 2012 m. gegužės 30 d. patvirtintus vairuotojo ekspeditoriaus pareiginių nuostatų 2.12 p., 2.13 p., 2.2 p., 2.19 p., 2.23 p. ir kitus punktus, numatančius ieškovo pareigą tinkamai apžiūrėti ir pritvirtinti krovinį ir pranešti bendrovės įgaliotiems asmenims apie netinkamai pritvirtintą krovinį. UAB „V. I.“ 2012 m. gegužės 30 d. patvirtintos vairuotojo ekspeditoriaus saugos ir sveikatos instrukcijos 3.1.3.7. p., 4.4.5. p., 4.4.6. p., 1.5.1. p., 1.5.2. p., 1.5.6. p., 1.5.7. p., 1.5.8. p., 1.5.9. p. ir kt. punktus, numatančius darbuotojo pareigas tinkamai apžiūrėti ir pritvirtinti krovinį ir pranešti bendrovės įgaliotiems asmenims apie netinkamai pritvirtintą krovinį. UAB „V. I.“ vairuotojo ekspeditoriaus pareiginės instrukcijos 8 p., 8.1. p., 8.2. p„ 8.5. p. 11.1. p., 11.4 p., 11.8. p. ir kt.), 2011 m. rugpjūčio 2 d. patvirtintos UAB „V. I.“ Krovininio automobilio vairuotojo saugos ir sveikatos instrukciją Nr. 2.; Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 3-56 patvirtintų Krovinių, vežamų kelių transporto priemonėmis, išdėstymo ir tvirtinimo taisyklių 10. p., 10.1. p. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas Kelių eismo taisykles).

8Teismas akcentavo sprendime, kad ieškovo atstovo advokato L. S. B. argumentas, kad galbūt D. P. ir pažeidė instrukcijas dėl to, kad vairuotojas neturėjo krovinio tvirtinimui reikalingų priemonių, nesutampa su ieškovo pasiaiškinimu, kuris, teismo vertinimu, nėra išsamus ir jame nėra detalizuota, kodėl nebuvo pritvirtintas krovinys. Kadangi ieškovas, paaiškinęs, kad krovinys atrodė, kaip vientisi paketai, suvynioti į baltą plėvelę (pakuotę), paaiškinime neužsiminė apie jokį krovinio tvirtinimą. Iš tokio ieškovo paaiškinimo, teismo nuomone, negalima nustatyti, kodėl ieškovas neinformavo darbdavio apie netinkamai pritvirtintą krovinį ir apie tai nepažymėjo duomenų CMR važtaraštyje.

9Teismas sprendė, kad ieškovas ieškinyje nenurodė jokių savo kaltę ar neteisėtus veiksmus paneigiančių argumentų, nepateikė jokių įrodymų, nors D. P. žinojo, kokiu pažeidimu yra įtariamas, tačiau nepateikė išsamaus paaiškinimo, kodėl įvyko ginčo įvykis, kurio metu ieškovas buvo sužalotas.

10Teismas, ištyręs ir įvertinęs ieškovui D. P. paskirtos drausminės nuobaudos pagrindus ir priežastis, nusprendė, kad nuobauda ieškovui D. P. paskirta pagrįstai.

11Teismas konstatavo, kad ieškovo įvykdytas darbo drausmės pažeidimas dėl kilusio nelaimingo atsitikimo, kurį nulėmė darbuotojo D. P. veiksmai, sutrikdė bendrovės darbą, dėl to buvo pradelsti krovinių pristatymo terminai, kilo grėsmė prarasti bendrovės klientus ir partnerius. Teismas sprendė, kad realios žalos darbdaviui dėl darbuotojo padaryto šiurkštaus nusižengimo gali atsirasti vėliau, kad dėl ginčo situacijos darbdavys prarado pasitikėjimą darbuotoju, o dėl darbuotojo veiksmų įvykęs nelaimingas atsitikimas gali turėti įtakos bendrovės reputacijai. Teismas nurodė, kad tarp neteisėtos darbuotojo veikos ir padarinių yra akivaizdus ir tiesioginis priežastinis ryšys. Ieškovui tinkamai atlikus savo funkcijas, t. y. patikrinus krovinį, informavus darbdavį apie nepritvirtintą arba tinkamai pritvirtinus krovinį netinkamai pritvirtintą krovinį, ir negabenus netinkamai pritvirtinto krovinio, nebūtų kilusi aukščiau nurodyta žala.

12Ginčo veiksmai, teismo vertinimu, atitinka šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo sampratą, pateiktą DK 235 straipsnio 1 dalyje, ir kvalifikuotini kaip šiurkštus darbo drausmės pažeidimas DK 235 straipsnio 2 dalies 11 punkto pagrindu (kiti pažeidimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka).

13Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju ieškovo teisinis atleidimo iš darbo pagrindas – DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktas (kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas) – nesikeičia, pakeičiamas tik pažeidimo kvalifikavimo kaip šiurkštaus pagrindas (iš DK 235 straipsnio 2 dalies 4 ir 6 punktų į 235 straipsnio 2 dalies 11 punktą).

14Teismas nesutiko su ieškovo argumentais, kad ieškovui nėra žinoma, kodėl atsakovė atleido iš darbo ieškovą už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą. Teismas nesutikimą su ieškovo argumentais motyvavo surinktais byloje įrodymais, kurie, teismo vertinimu, patvirtina, kad atsakovės atstovė 2014 m. gruodžio 9 d., 2014 m. gruodžio 16 d. pareikalavo D. P. pateikti pasiaiškinimą dėl 2014 m. gruodžio 3 d. įvykusio nelaimingo atsitikimo. Atsakovės reikalavime ieškovui pasiaiškinti dėl ginčo įvykio nurodyta, kokias aplinkybes ieškovas turi paaiškinti (ar nelaimingo atsitikimo nelėmė darbuotojo padaryti darbo drausmės pažeidimai, susiję su krovinio priėmimu, apžiūra, pritvirtinimu, dokumentų užpildymu, krovinio gabenimu, taip pat darbdavio informavimu apie krovinio būklę, pritvirtinimą) atsakovei. Todėl teismo nuomone, akivaizdu, kad ieškovui D. P. aiškiai ir suprantamai buvo išdėstytos darbo drausmės pažeidimo aplinkybės, dėl kurių prašoma pasiaiškinti. Taip pat atsakovė nurodė ieškovui reikalavime pasiaiškinti, kad darbuotojui nepateikus pasiaiškinimo drausminė nuobauda gali būti skiriama ir be pasiaiškinimo, atsakovė nustatė pasiaiškinimo pateikimo terminą ir išaiškino kitas aplinkybes ir išsiuntė raštą paštu 2014 m. gruodžio 16 d. ieškovui, kuris, teismo duomenimis, ieškovui įteiktas 2015 m. sausio 2 d., tai patvirtina siuntų paieškos išrašas (b. l. 140, t. 1). Teismas nustatė, kad ieškovas D. P. nei iki atsakovės nustatyto termino (iki 2015 m. sausio 23 d. įsakymo priėmimo), nei vėliau atsakovei jokio pasiaiškinimo nepateikė.

15Teismas nesivadovavo byloje atsakovės atstovės K. K. paaiškinimu, kad atleidimo iš darbo dieną, t. y. 2015-02-17, ieškovas buvo atvykęs į darbą (pas finansininkę), tačiau atsisakė pasirašyti atleidimo iš darbo dokumentus.

16Teismo vertinimu, ieškovas nepateikė neginčijamų įrodymų, kad 2015-02-17 nuvykęs ne į Varėną, o pas darbdavį į Alytų, ten atsakovės atstovo nerado.

17Teismas nurodė, kad jam kelia abejonių ieškovo argumentas, jog pasibaigus D. P. nedarbingumo laikui, ieškovas, nežinodamas ir apie jo atleidimą iš darbo, elektroniniu paštu kreipėsi į darbdavį dėl atostogų suteikimo, o negavęs patvirtinimo apie suteiktas atostogas, nevyko į darbą ir nesidomėjo savo darbo reikalais. Teismo vertinimu, labiau tikėtina, jog ieškovui visgi buvo įteikti dokumentai apie jo atleidimą iš darbo, dėl to ieškovas ir nenuvyko į darbą.

18Teismas pripažino, kad atsakovė UAB „V. I.“ pažeidė formalias drausminės nuobaudos skyrimo taisykles, tačiau teismo vertinimu, tokie pažeidimai nesudaro pagrindo teigti, kad drausminė nuobauda yra neteisėta ar turėtų būti panaikinta.

19Teismas netaikė ginčo santykiams senaties, nes sprendė, jog byloje neįrodyta, kad ieškovas 2015-02-17 sužinojo apie atleidimą iš darbo, todėl nelaikė, kad ieškovas 2015-04-10 pateikęs ieškinį teismui praleido ieškinio senatį.

20Teismas nenagrinėjo atsakovės prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nes atsakovė nepateikė teismui dokumentų, pagrindžiančių jos turėtas byloje išlaidas.

21III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

22Apeliaciniu skundu Varėnos rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimą skundžia ieškovo D. P. atstovas advokatas L. S. B..

23Apelianto atstovas prašo panaikinti Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-555-547/2015 ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai.

24Priimti rašytinius įrodymus šioje civilinėje byloje: 2015-09-11 nutarimą sustabdyti ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1-1146-15 (minėtas nutarimas buvo gautas po Varėnos rajono teismo sprendimo priėmimo ir jo prijungimas neapsunkins apeliacinio skundo nagrinėjimo).; darbo ginčų komisijos 2015-03-17 sprendimą Nr. DGKS-1193 darbo byloje Nr. APS- 112-2745/2015; darbo ginčų komisijos 2015-03-17 sprendimą Nr. DGKS-1192 darbo byloje Nr. APS- 2-1039/2015; išreikalauti iš LR VDI Alytaus skyriaus darbo ginčų komisija bylas Nr. ( - )2745/2015, Nr. APS-2-1039/2015 ir iš Kauno apylinkės teismo civilinę bylą e2-12467-920/2015, kadangi eilė rašytinių įrodymų, tiek ieškovo, tiek atsakovo paaiškinimai yra minėtose bylose ir turės betarpiškos reikšmės priimant procesinį sprendimą šioje byloje.

25Apelianto atstovo nuomone, Varėnos rajono apylinkės teismas neteisingai aiškino ir taikė LAT suformuotą teisminę praktiką, neteisingai taikė procesines teisės normas, atmesdamas ieškinį nesivadovavo įrodymais, o rėmėsi tik prielaidomis ir spėlionėmis. Varėnos rajono apylinkės teismas išnagrinėdamas šią bylą, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos (Civilinė byla Nr. 3K-3-673/2006), nes LR CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad įrodymų įvertinimas grindžiamas visapusiškumo principu. Byloje turėjo būti įvertinti faktiniai duomenys, esantys visose į bylą priimtose įrodinėjimo priemonėse. Įvertinęs ne visus įrodymus, teismas padarė principinių įrodymo vertinimo taisyklių pažeidimą, turintį esminės įtakos teismui priimti neteisingą sprendimą.

26Rašytiniai įrodymai išreikalautose darbo ginčų bylose, taip pat ieškovo D. P. pateikti rašytiniai įrodymai – elektroniniai susirašinėjimai, telefoninių skambučių išklotinės, patvirtina, kad tarp D. P. ir direktorės K. K. vyko bendravimas ir paneigia teismo argumentus, kad D. P. vengė bendrauti su atsakove.

27Teismas turėjo įvertinti esamus rašytinius įrodymus ir nustatyti, ar D. P. tikrai buvo siunčiamas 2014-12-16 reikalavimas pasiaiškinti raštu. Nors atsakovė šią aplinkybę grindė pateiktu pašto siuntos Nr. 992762884LT kvitu, tačiau toks atsakovės atsikirtimas buvo paneigtas esamais rašytiniais įrodymais byloje. Antstolio pagalba buvo konstatuotos faktinės aplinkybės dėl voko ir dokumentų svorio, todėl tikėtina, kad atsakovės surašytas 2014-12-16 reikalavimas ieškovui pasiaiškinti raštu galėjo būti atsakovės surašytas atgaline data, nes nebuvo pateiktas darbo ginčo komisijai su kitais dokumentais.

28Visi rašytiniai įrodymai buvo pateikti Varėnos rajono apylinkės teismui, visos išdėstytos aplinkybės buvo žinomos teismui, tačiau neaišku, dėl kokių aplinkybių Varėnos rajono apylinkės teismas jų nevertino, neaptarė ir taip parodė savo šališkumą.

29Išnagrinėjęs civilinę bylą teismas neaptarė nei vieno įrodymo, kuris patvirtintų, kad D. P. padarė pažeidimus, numatytus LR DK 235 str. 2 d. 4 p. 6 p., o viršydamas savo įgaliojimus, išėjo iš ieškinio ribų ir be jokio teisinio pagrindo konstatavo, kad D. P. padarė pažeidimus, numatytus LR DK 235 str. 2 d. 11 p.

30Teismas savavališkai pakeisdamas atleidimo iš darbo pagrindą pažeidė tiek LR CPK 414 str. 417 str. 418 str. nuostatas, tiek ir Darbo kodekso 240 str. nuostatas, kadangi darbdavys, skirdamas drausminę nuobaudą, turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo (DK 240 straipsnio 1 dalis).

31Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai (priimtų skambučių ir trumpųjų žinučių ataskaita už laikotarpį nuo 2015-02-01 iki 2015-02-28) patvirtina, kad nei 2015-02-17, nei kitomis dienomis K. K. neskambino D. P. ir nebuvo nurodžiusi vietos, kur jis turi atvykti į darbą 2015-02-17. Nepaisydamas to, Varėnos rajono apylinkės teismas šių rašytinių įrodymų taip pat nevertino.

32Varėnos rajono apylinkės teismas, savo iniciatyva konstatavęs, kad D. P. netinkamai apžiūrėjęs arba apskritai neapžiūrėjęs krovinio bei puspriekabės, nesiėmęs priemonių, kad vežamas krovinys būtų tinkamai pritvirtintas, neinformavęs darbdavio, UAB „V. I.“ ar jo įgaliotų asmenų apie netinkamą puspriekabėje esančio krovinio pritvirtinimą, pažeidė visumą norminių ir lokalinių teisęs aktų, reglamentuojančių krovinių apžiūrėjimą, tvirtinimą, vežimą ir prižiūrėjimą, o taip pat ir darbdavio informavimo tvarką, dėl ko darbdavys UAB „V. I.“ patyrė žalos ir prarado pasitikėjimą darbuotoju, o dėl darbuotojo veiksmų įvykęs nelaimingas atsitikimas gali turėti įtakos bendrovės reputacijai.

33Byloje nebuvo pateikta įrodymų apie įvykusį nelaimingą atsitikimą (fotonuotraukos iš įvykio vietos, koks buvo vežamas krovinys, įvykio vietos apžiūros dokumentai). Darbdavys teisminio nagrinėjimo metu nepateikė nei vieno rašytinio įrodymo, kokia transporto priemonė buvo pateikta D. P., kokiomis pagalbinėmis (tvirtinimo) priemonėmis minėta transporto priemonė buvo aprūpinta. Kuo remiantis būtent D. P. buvo atsakingas už minėtą krovinio pritvirtinimą, jeigu į jo darbines funkcijas neįeina pareiga pačiam krauti krovinį. Pagal pateiktus paaiškinimus D. P. su kitu vairuotoju pasiėmė jau pakrautą transporto priemonę ir negalėjo niekaip įtakoti krovinio pakrovimo tvarkos, krovinio supakavimo ar krovinio tvirtinimo. Kelia didelių abejonių, kodėl būtent dėl visko kaltas yra D. P., jeigu prie minėtos transporto priemonės buvo priskirti du asmenys, du vairuotojai. Byloje nėra jokių duomenų, kad kitas vairuotojas A. V. taip pat būtų pripažintas kaltu dėl įvykusio nelaimingo atsitikimo ir taip pat būtų atleistas iš darbo.

34Nesuprantama, kaip ir kokiu pagrindu teismas konstatuoja, kad dėl tariamų neteisėtų D. P. veiksmų UAB „V. I.“ patyrė nuostolių ir žalos. Jeigu darbdavys patyrė žalą, tai ji turėjo būti įvardinta. LR VDI Alytaus skyriaus darbo ginčų komisijos 2015-03-17 priėmė sprendimus Nr. DGKS-1192 darbo byloje Nr. APS-2-1039/2015, kurie paneigia teismo išvadas ir patvirtina, kad dėl nelaimingo atsitikimo darbe ne darbdavys, o darbuotojas patyrė žalą ir nuostolius. Varėnos rajono apylinkės teismas sąmoningai nei vertino, nei pasisakė dėl minėtų darbo ginčų sprendimų.

35Nesuprantamas ir teismo teiginys, kad dėl darbuotojo veiksmų įvykęs nelaimingas atsitikimas gali turėti įtakos bendrovės reputacijai. Byloje nebuvo pateiktas nei vienas rašytinis įrodymas, kuris patvirtintų, kad dėl D. P. veiksmų pablogėjo atsakovės reputacija. Tokios konstatuotos teismo aplinkybės nebuvo pagrįstos jokiais rašytiniais įrodymais, nors šiuo atveju ne teismo, o atsakovės (darbdavio) pareiga įrodyti šiukštų darbo pareigų pažeidimą.

36Atsiliepimą į ieškovo D. P. apeliacinį skundą pateikė UAB „V. I.“ atstovas direktorius S. K..

37Atsakovės atstovas prašė palikti galioti Varėnos rajono apylinkės teismo 2015-09-09 sprendimą c. b. Nr. 2-555-547/2015, apeliacinį skundą atmesti.

38Panaikinti LR valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos 2015-03-17 Sprendimo Nr. DGKS-1192, priimto darbo byloje Nr.APS-2-1039/2015, dalį, kuria D. P. iš UAB „V. I.“ priteista 612,86 Eur turtinės žalos, kaip lakonišką, neargumentuotą ir nemotyvuotą.

39Išreikalauti iš Kauno apylinkės teismo c. b. Nr. e2-12467-920/2015.

40Įpareigoti ieškovą D. P. dalyvauti procese, duoti parodymus ir teikti paaiškinimus, kadangi jis atstovavo Darbo ginčų komisijos posėdžiuose netgi savo laikinojo nedarbingumo metu po nelaimingo atsitikimo darbe; buvo reikalauta per jo atstovą advokatą L. S. B. atvykti į kitą posėdį, tačiau D. P. taip ir neatvyko ir dėl neaiškių priežasčių nė karto nedalyvavo nei c. b. Nr. 2-555-547/2015, nei c. b. Nr. e2-12467-920/2015, todėl jo parodymai iš esmės labai svarbūs ir būtini sprendimo priėmimui, ieškovas ir jo atstovas tyčia vengia bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, nes tai ieškovui nenaudinga.

41Bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, ir jeigu apeliacinėje instancijoje nėra galimybės bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, sprendimą palikti nepakeistą grąžinant pirmosios instancijos teismui nagrinėti sujungus su c. b. Nr. e2-12467-920/2015 (2015-09-14 Kauno apylinkės teismo nutartis).

42Priteisti iš D. P. turėtas bylinėjimosi išlaidas c. b. Nr. 2-555-547/2015 ir c. b. Nr. e2-12467-920/2015 UAB „V. I.“ naudai ir 12,51 Eur vertimo išlaidų, susijusių su Darbuotojo sukeltu nelaimingu atsitikimu; 36,78 Eur už striukę;3,86 Eur už atšvaitų prisiuvimą prie striukės; 4,63 Eur už emblemas ant striukės.

43Atmesti D. P. turėtas bylinėjimosi išlaidas, kadangi 2015-10-07 su apeliaciniu skundu jos buvo pateiktos tik teismui, ir UAB „V. I.“ nebuvo su jomis supažindinta.

44Priimti pridedamus priedus ir juos prijungti prie bylos: pašto korespondencijos išrašus – 5 lapai, 2 egz.; popieriaus lapų svorio gramais lentelę – 1 lapas, 2 egz.; 2015-04-13 Varėnos rajono apylinkės teismo nutartį (c. b. 2-555-547/2015) – l lapas, 2 egz.; 2015-04-27 Kauno apylinkės teismo nutartį (c. b. Nr. e2-12467-920/2015) – l lapas, 2 egz.; 2015-09-14 Kauno apylinkės teismo nutartį (c. b. e2-12467-920/2015) – 2 lapai, 2 egz.; 2012-05-14 UAB „V. I.“ įsakymą – 1 lapas, 2 egz.; asmeninių apsaugos priemonių išdavimo žiniaraštį Nr. 3 – 1 lapas, 2 egz.; sąskaitą faktūrą su čekiu už striukę – 1 lapas, 2 egz.; sąskaitą faktūrą su čekiu už atšvaito juostą – 1 lapas, 2 egz.; sąskaitą faktūrą su čekiu už atšvaito juostos siuvimą prie striukės – 1 lapas, 2 egz.; sąskaitą faktūrą su čekiu už vertimo paslaugas – 3 lapai, 2 egz.; sąskaitą faktūrą su čekiais už teisines paslaugas – 5 lapai, 2 egz.

45Darbo ginčų komisijos ir D. P. prašymu ir buvo pateikti jų prašyti dokumentai. Atsakovės įmonė, 2015-04-17 gavusi Varėnos rajono apylinkės teismo 2015-04-13 nutartį (pridedama), buvo pateikusi visus dokumentus, susijusius su D. P. atleidimu. Tai pasakytina ir apie kitus dokumentus, kuriuos ieškovo atstovas, siekdamas suklaidinti teismą, vadina nežinia iš kur atsiradusiais, neaišku dėl kokių priežasčių kreipiasi į antstolius dėl voko ir siuntinio svorio. Dėl popieriaus lapų svorio atsakovės atstovas pateikia lenteles ir sąskaitas faktūras, kurios išsklaidys ieškovo ir jo atstovo abejones dėl pašto korespondencijos svorio, kur aiškiai nurodyta, jog siuntų svoris yra 20 gramų.

46Ieškovas manipuliuoja teisėtvarkos institucijomis, inicijuodamas ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1-11461-15, kuris buvo sustabdytas nepavykus nustatyti asmenų, padariusių nusikalstamą veiką, ir taip siekdamas iš įmonės neteisėtu būdu gauti 2300 Lt.

47Ieškovo atstovas apeliaciniame skunde vėlgi bando klaidinti teismą, puikiai žinodamas, jog D. P. buvo atleistas jau būdamas darbingas.

48Atsakovė įrodinėjo teisėto atleidimo faktą, kuris iš esmės yra akivaizdus, ir pirmosios instancijos teismui dėl to nekilo abejonių. Visa nelaimingo atsitikimo tyrimo byla yra Alytaus darbo inspekcijoje. Šiuos duomenis, kurių pasigedo ieškovo atstovas, tačiau pirmosios instancijos teisme apie tai neužsiminė, atsakovė pateikė nutartį c. b. Nr. e2-12467- 920/2015 dėl Darbo ginčų komisijos sprendimo Nr. DGKS-1192, kadangi ieškovas ir atsakovė turi prievolę rinkti ir teikti įrodymus.

49Nelaimingas atsitikimas darbe pradėtas tirti 2014 m. gruodžio 3 d., o baigtas 2015 m. sausio 6 d. D. P. nelaimingo atsitikimo darbe tyrimo aktas Nr. l gautas ir užregistruotas LR valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritoriniame skyriuje 2015 m. sausio 8 d. Nelaimingas atsitikimas darbe ištirtas tinkamai, nepažeidžiant nuostatų ar kt. teisės aktų reikalavimų, nelaimingo atsitikimo darbe aktas įformintas tinkamai, nėra apskųstas teisės aktų nustatyta tvarka ir yra galiojantis. Nelaimingas atsitikimas darbe įvyko dėl nukentėjusiojo kaltės, o tai patvirtina tiek nelaimingo atsitikimo darbe aktas, tiek kiti įrodymai.

50Ieškovui D. P. DGK Sprendimu priteista 26,00 Eur už įsigytus ramentus bei 13,08 Eur išlaidos vaistams, ši žala apskritai nesusijusi su darbuotojo grįžimu į Lietuvą, o galimai tik su nelaimingo atsitikimo metu patirta trauma. Nelaimingas atsitikimas įvyko dėl paties darbuotojo neteisėtų veiksmų ir kaltės, todėl nesant neteisėtos darbdavio veikos, kuri lėmė žalos atsiradimą. tokia žala negali būti priteista. Be to, neaišku, ar šios išlaidos tikrai buvo būtinos ir realios, t. y. neaišku, ar darbuotojui realiai reikėjo jo įsigytų ramentų ir vaistų, ar jie įsigyti esant medikų rekomendacijoms ar nurodymams ir kt.

51Ieškovui D. P. DGK Sprendimu priteista 20,27 Eur kuro išlaidų ir l,74 Eur bei 6,70 Eur už automobilio stovėjimą. Vertinant šias D. P. prašomas priteisti išlaidas, atkreiptinas dėmesys, jog D. P. DGK nepateikė 20,27 Eur kuro išlaidų pagrindžiančių dokumentų. Tokios išlaidos apskritai negalėjo būti priteistos, nes jos neįrodytos (CPK 178 str.). Antra vertus, jeigu tokios išlaidos ir būtų įrodytos, tai būtų pateikti tokias išlaidas pagrindžiantys dokumentai.

52Ieškovui D. P. DGK Sprendimu priteista 98,78 Eur ir 33,23 Eur už mobiliojo telefono paslaugas. Pirmiausia ši žala yra neįrodyta. Kaip matyti iš D. P. pateiktų PVM sąskaitų faktūrų bei paslaugų ataskaitų, suteiktų paslaugų, už kurias išrašytos sąskaitos, laikotarpis yra nuo 2014 m. gruodžio l d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. Ieškovas D. P. iš esmės prašo apmokėti jo ir jo sutuoktinės turėtas mobiliojo telefono paslaugas, kurios buvo suteiktos per visą 2014 m. gruodžio mėnesį. Dar daugiau, pateiktų sąskaitų faktūrų ir DGK įvardintos prašomos ir priteistos žalos sumos nesutampa. Tokių išlaidų priteisimas visų pirma negalimas kaip nesantis realus ir įrodytas.

53IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

54Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Šioje byloje nenustatytos aplinkybės, kurios būtų pagrindas peržengti apeliacinio skundo ribas, todėl byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų.

55Dėl žodinio nagrinėjimo

56CPK 321 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus išimtis, nurodytas CPK 322 straipsnyje: jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis bylos nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į apeliacinį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis teismui neprivalomas (CPK 322 straipsnis). Taigi bylos šalies ar šalių prašymas nagrinėti bylą apeliacinės instancijos teisme žodinio proceso tvarka apeliacinės instancijos teismo neįpareigoja.

57Atsiliepime į ieškovo atstovo apeliacinį skundą atsakovės direktorius S. K. nurodė, kad ieškovas turėtų duoti paaiškinimus teismo posėdyje, kadangi ieškovas neatvyko į teismo posėdžius nagrinėjamojoje byloje pirmosios instancijos teisme. Ieškovo interesams atstovavo advokatas L. S. B.. Atsakovės atstovo manymu, ieškovas tyčia vengia atvykti į teismo posėdį, nes bylos nagrinėjimas žodinio proceso tvarka jam yra nenaudingas. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad bylai reikšmingos aplinkybės išdėstytos byloje esančiuose procesiniuose dokumentuose, pirmosios instancijos teismui buvo pateikti įrodymai, kuriais šalys grindė savo reikalavimus ir atsikirtimus, šalių atstovų paaiškinimai užfiksuoti teismo posėdžių protokoluose. Ieškovui byloje atstovavo advokatas L. S. B. (b. l. 6, 1 t.), todėl ieškovo atstovo dalyvavimas teismo posėdyje laikomas tinkamu šalies atstovavimu (LR CPK 51 str. 1, 2 d.), o ieškovo neatvykimas į teismo negali būti aiškinamas taip, kaip tai nurodė (jog ieškovui yra nenaudinga dalyvauti teismo posėdyje) atsakovės atstovas, kadangi toks situacijos vertinimas nėra pagrįstas jokiomis objektyviomis aplinkybėmis. Taigi įvertinęs atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pripažinti žodinio bylos nagrinėjimo būtinu, todėl šis atsakovės atstovo prašymas netenkintinas.

58Dėl CPK 314 straipsnio taikymo nagrinėjamoje byloje

59Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 314 straipsnį, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau yra dvi išimtys: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujai pateikto įrodymo, turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, ir atsižvelgti į prašomo naujai priimti įrodymo įtaką šalių ginčo sprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. K. v. J. M., bylos Nr. 3K-3-58/2008).

60Nagrinėjamoje byloje su apeliaciniu skundu ieškovo atstovas advokatas L. S. B. pateikė darbo ginčų komisijos 2015-03-17 sprendimą Nr. DGKS-1193 darbo byloje Nr. APS- 112-2745/2015; darbo ginčų komisijos 2015-03-17 sprendimą Nr. DGKS-1192 darbo byloje Nr. APS- 2-1039/2015. Atsakovės UAB „V. I.“ direktorius į bylą pateikė Kauno apylinkės teismo 2015-04-27 nutartį, Kauno apylinkės teismo 2015-09-14 nutartį ir Varėnos rajono apylinkės teismo 2015-04-13 nutartį, kuri yra civilinės bylos 1 tome, b. l. 16, pašto korespondencijos 2014-12-16 ir 2015-01-26 išrašus – 5lapai, 2 egz., minėti raštai yra 1 t., b. l. 139–140, 143–145, taigi minėtų dokumentų pakartotinai į bylą pateikti nereikia, šių įrodymų pateikimas laikomas pertekliniu. Bylos duomenimis, šiuos pateiktus apeliacinės instancijos teismui dokumentus turėjo abi šalys, dokumentai yra išnagrinėtose bylose, tai, teisėjų kolegijos vertinimu, paneigia šių įrodymų naujumą ir patvirtinančią galimybę juos priimti.

61Atsakovės direktorius į bylą pateikė internetinės svetainės duomenis apie popieriaus lapų svorio gramais lentelę – 1 lapas, 2 egz.; UAB „V. I.“ 2015-05-14 įsakymą – 1 lapas, 2 egz.; Asmeninių apsaugos priemonių išdavimo 2014-01-17 žiniaraštį Nr. 3 – 1 lapas, 2 egz.; 2014-01-03 sąskaitą faktūrą su čekiu už striukę – 1 lapas, 2 egz.; 2012-12-18 sąskaitą faktūrą su čekiu už atšvaito juostą – 1 lapas, 2 egz.; 2014-01-10 sąskaitą faktūrą su čekiu už atšvaito juostos siuvimą prie striukės – 1 lapas, 2 egz.; 2014-12-11 sąskaitą faktūrą su čekiu už vertimo paslaugas – 3 lapai, 2 egz.; 2014-12-31 sąskaitą faktūrą su čekiais už teisines paslaugas – 5 lapai, 2 egz. Šių rašytinių įrodymų surašymo data patvirtina, jog su atsiliepimu į apeliacinį skundą teikiami dokumentai galėjo būti paduoti pirmosios instancijos teismui iki skundžiamo teismo sprendimo surašymo, dalis šių įrodymų (b. l. 34, 36-39, 42) yra byloje, tad jų pateikimas yra perteklinis, neatitinka šių įrodymų naujumą ir patvirtinančią galimybę juos priimti (CPK 135 str. 2 d., 251 str., 314 str.). Todėl atsakovės atstovo prašymas netenkintinas.

62Ieškovo atstovas advokatas L. S. B. su apeliaciniu skundu pateikė Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros 2015-09-11 nutarimą sustabdyti ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1-11461-15 dėl galimai suklastotų D. P. parašų kasos išlaidų orderiuose dėl 2300 Lt. Apelianto atstovas, pateikęs į bylą minėtą nutarimą, nenurodė, kokias svarbias aplinkybes apeliacine tvarka nagrinėjamojoje civilinėje byloje patvirtina šis įrodymas. Teisėjų kolegijos vertinimu, pateiktas dokumentas neturi ryšio su nagrinėjama byla (CPK 180 str.). Todėl prašymas dėl dokumento prijungimo prie bylos netenkintinas.

63Apelianto atstovas advokatas L. S. B. pateikė prašymą išreikalauti iš LR VDI Alytaus skyriaus darbo ginčų komisijos bylas Nr. ( - )2745/2015, Nr. APS-2-1039/2015, Kauno apylinkės teismo civilinę bylą Nr. e2-12467-920/2015, dėl esančių bylose rašytinių įrodymų, kurie, jo manymu, yra reikšmingi priimant sprendimą nagrinėjamoje byloje. Apelianto atstovo prašymas yra visiškai abstraktus, nes jis nenurodė, kokie, jo nuomone, įrodymai nepateikti į nagrinėjamą apeliacine tvarka bylą, kokias aplinkybes šiais įrodymais ieškovo atstovas norėtų įrodinėti apeliacinio skundo argumentus ir kodėl šių įrodymų ieškovo atstovas neprašė prijungti prie civilinės bylos nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Įvertinus nurodytas aplinkybes, CPK 314 straipsnyje nurodyta būtinybė pateikti naujus įrodymus nekonstatuotina. Esant tokioms aplinkybėms ir šis ieškovo atstovo prašymas dėl rašytinių įrodymų prijungimo netenkintinas.

64Dėl galimumo panaikinti LR valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos 2015-03-17 sprendimą Nr. DGKS-1192 byloje Nr.APS-2-1039/2015.

65Atsakovės atstovas prašo panaikinti LR valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos 2015-03-17 sprendimą Nr. DGKS-1192 byloje Nr. APS-2-1039/2015 dėl priteisimo ieškovui žalos atlyginimo iš atsakovės, nes šis sprendimas atsakovės, atstovo manymu, yra nemotyvuotas. Atsakovės atstovo prašymas netenkintinas, kadangi paminėtas sprendimas negali būti peržiūrėtas nagrinėjamoje byloje apeliacine tvarka, nes to nenumato CPK 301 str. 1 d.

66Dėl civilinės bylos sujungimo su civiline byla Nr. e2-12467-920/2015.

67Atsakovės atstovas prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, grąžinant pirmosios instancijos teismui nagrinėti sujungus su c. b. Nr. e2-12467-920/2015. Prašymas netenkintinas, nes CPK 136 straipsnis nenumato išnagrinėtos bylos sujungimo su nagrinėjama apeliacine tvarka civiline byla. Teismų informacinės sistemos duomenimis, civilinė byla Nr. e2-12467-920/2015 išnagrinėta Kauno apylinkės teisme, procesas užbaigtas 2015-09-14 nutartimi, ieškinio reikalavimas paliktas nenagrinėtas, todėl civilinės bylos negali būti sujungtos taip, kaip prašo atsakovės atstovas, nes to nenumato įstatymas.

68Dėl darbo drausmės pažeidimo fakto ir darbo drausmės pažeidimo kvalifikacijos

69Pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą, darbo sutartis gali būti nutraukta, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas. Nutraukti darbo sutartį remiantis DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu galima tik esant darbo drausmės pažeidimui, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai (DK 235 straipsnio 1 dalis).

70Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluotos principinės nuostatos dėl darbuotojo drausminės atsakomybės pagrindų ir sąlygų, kurie reikšmingi sprendžiant drausminės nuobaudos skyrimo klausimą, pasisakyta dėl drausminės nuobaudos parinkimo kriterijų ir pan. (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. P. v. VšĮ Radviliškio ligoninė, bylos Nr. 3K-3-669/2005; 2007 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. C. v. individuali L. Š. įmonė „Meškėnas“, bylos Nr. 3K-3-560/2007; 2009 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. C. v. Alytaus sporto ir rekreacijos centras, bylos Nr. 3K-3-393/2009). DK 238 straipsnyje, reglamentuojančiame drausminės nuobaudos parinkimą, nustatyta, jog, skiriant drausminę nuobaudą, turi būti atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau.

71Teismas, spręsdamas dėl DK 136 straipsnio 3 dalies taikymo sąlygų, turi patikrinti, ar drausminė nuobauda (DK 237 straipsnio 1 dalies 3 punktas) atitinka padarytą pažeidimą (DK 238 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. B. v. UAB „Gretimybė“, bylos Nr. 3K-3-566-706/2015).

72Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas nuo 2014-01-17 dirbo UAB „V. I.“ pagal neterminuotą Darbo sutartį Nr. 34 vairuotoju ekspeditoriumi (1 t., b. l. 9). Ieškovas 2015-02-17 atleistas iš darbo iš užimamų vairuotojo ekspeditoriaus pareigų pagal LR DK 136 str. 3 d. 2 p., nes padarė darbo drausmės pažeidimą – iškraudamas krovinį iš puspriekabės nesilaikė saugumo reikalavimų.

73Teismas, vertindamas šalių pateiktus įrodymus, turi remtis įrodymų pakankamumo taisykle ir savo išvadą pagrįsti visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylai aplinkybių išnagrinėjimu, pirmosios instancijos teismas šių reikalavimų nepažeidė, priešingai, nei teigia apeliantas. Bylos medžiaga neginčytinai patvirtina, kad nelaimingas atsitikimas įvyko dėl ieškovo saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimų, šių aktų reikalavimų nesilaikymo. Nelaimingo atsitikimo tyrimo metu nustatyta (1 t., b. l. 106–116, 131–136, 168), kad ieškovas su kitu bendrovės darbuotoju A. V. gavo nurodymą 2014 m. gruodžio 1 d. iš Vailės mieste (Vejle), Danijoje esančios „Flex logistics“ bazės paimti puspriekabę Nr. ( - ) ir pervežti ją į Alikantės miestą (Alicante), Ispanijoje. Minėta puspriekabė Nr.( - ) į Vailės miestą (Vejle) buvo atgabenta įmonės „SC First Trans SRL“ darbuotojo M. L. G.. Puspriekabėje esantis krovinys buvo pritvirtintas minėtai kompanijai priklausančiais 2 apsauginiais strypais, kuriuos, krovinį pristačius į stovėjimo aikštelę, esančią „Flex logistics“ bazėje, kompanijos darbuotojas M. L. G. išėmė (1 t., b. l. 132). Ieškovo paaiškinimu, jis, priimdamas minėtą puspriekabę, ją apžiūrėjo, patikrino, ar veikia visi šviesos prietaisai. Taip pat ieškovas patikrino puspriekabėje esantį krovinį, ar nėra krovinio pažeidimų, krovinį, ieškovo paaiškinimu, sudarė vientisi paketai, suvynioti į baltą polietileno pakuotę. Po šių procedūrų puspriekabė buvo prikabinta prie vilkiko, ir vairuotojai (ieškovas ir A. V.) išvyko į krovinio iškrovimo vietą Alikantės mieste (Alicante). Ieškovas atvykęs 2014 m. gruodžio 3 d. į Alikantę, jo paties paaiškinimu, pradėjo iškrovimo darbus, taigi kaip pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas, ieškovas pradėjo krovinio iškrovimo darbus neįsitikinęs, ar tai saugu. Ieškovas, atėjęs prie puspriekabės durų, atrakino durų spyną ir tuoj pat ant ieškovo pradėjo kristi krovinys, dėl to ieškovas nukrito ir susižalojo. Be to, paties ieškovo paaiškinimu, gulintį šalia puspriekabės sužalotą ieškovą galėjo pervažiuoti transporto priemonės (1 t., b. l. 134). Teisėjų kolegija, priešingai, nei nurodyta apeliaciniame skunde, konstatuoja, kad surinkti byloje įrodymai patvirtina, jog ieškovas, pradėjęs krovinio iškrovimo procedūrą, krovinio iškrovimo vietoje Alikantės mieste (Alicante) netikrino, ar esantis puspriekabėje krovinys gali būti saugiai iškrautas (CPK 185 str.). Tad visos nurodytos aplinkybės, teisėjų kolegijos vertinimu, visiškai atitinka pirmosios instancijos teismo padarytas išvadas, kad ieškovo padaryti saugos reikalavimų pažeidimai šioje konkrečioje situacijoje sąlygojo ieškovo sužalojimą, kad dėl ieškovo didelio neatsargumo, neatidumo ir nerūpestingumo įvyko nelaimingas įvykis darbe. Teisėjų kolegija šias pirmosios instancijos teismo išvadas laiko teisingomis.

74Atmestinas apelianto atstovo argumentas, jog byloje nėra duomenų apie pateiktą ieškovui krovinio pervežimui transporto priemonę, apie tai, kokiomis pagalbinėmis priemonėmis transporto priemonė buvo aprūpinta, kuo remiantis ieškovas pripažintas atsakingu už krovinio pritvirtinimą, pakrovimą, kodėl atsakingas tik ieškovas, nors transporto priemonėje buvo du darbuotojai, ir pan. Kaip nustatyta byloje, ieškovas perėmė iš vairuotojo M. L. G. pakrautą puspriekabę GG7122, lydinčius krovinį dokumentus, šią aplinkybę ieškovas patvirtino raštu (b. l. 133–134, 1 t.). Taigi vykdydamas darbo funkcijas ieškovas privalėjo laikytis darbdavio nurodymų ir atsakovės patvirtintų lokalinių aktų, kurie aiškiai reglamentuoja saugų darbo funkcijų atlikimą. Jeigu ieškovas nebuvo įsitikinęs transporto priemonės patikimumu, krovinio sutvirtinimo tinkamumu, privalėjo apie tai pranešti darbdaviui, taip kaip nurodyta UAB „Valhalla inter“ 2012 m. gegužės 30 d. patvirtintuose vairuotojo ekspeditoriaus pareiginių nuostatų 2.12 p., 2.13 p., 2.2 p., 2.19 p., 2.23 p., numatančiuose ieškovo pareigą tinkamai apžiūrėti ir pritvirtinti krovinį ir pranešti bendrovės įgaliotiems asmenims apie netinkamai pritvirtintą krovinį ir kituose atsakovės aktuose (UAB „Valhalla inter“ 2012 m. gegužės 30 d. patvirtintoje vairuotojo ekspeditoriaus saugos ir sveikatos instrukcijoje 3.1.3.7. p., 4.4.5. p., 4.4.6. p., 1.5.1. p., 1.5.2. p., 1.5.6. p., 1.5.7. p., 1.5.8. p., 1.5.9. p., ir kt. punktuose, numatančiuose darbuotojo pareigas tinkamai apžiūrėti ir pritvirtinti krovinį, pranešti Bendrovės įgaliotiems asmenims apie netinkamai pritvirtintą krovinį, UAB „Valhalla inter“ vairuotojo ekspeditoriaus pareiginės instrukcijos 8 p., 8.1. p., 8.2. p„ 8.5. p. 11.1. p., 11.4 p., 11.8. p. ir kt.). Byloje nėra duomenų, jog ieškovas informavo darbdavį apie negalėjimą saugiai vykdyti darbo pareigas, apie techninių priemonių trūkumą, todėl apelianto prielaidos apie tariamai atsakovės nesudarytas tinkamas darbo sąlygas ieškovui, apie neturėjimą duomenų apie transporto priemonę ir patikėto pervežimui krovinio tvirtinimo atitiktį saugos reikalavimui yra nesąžiningos, kadangi šias aplinkybes privalėjo įvertinti, išsiaiškinti ir priimti sprendimą dėl galimumo tinkamai atlikti darbą esamojoje situacijoje pats ieškovas, o ne atsakovė, kuri pasitikėjo ieškovo profesionalumu.

75Dėl atsakovės darbuotojo (A. V.) drausminės atsakomybės teisėjų kolegija procesiniame dokumente nepasisako, nes šis asmuo neįtrauktas į bylos nagrinėjimą, todėl jo kaltės klausimas šioje byloje nenagrinėtinas.

76Kiti apelianto atstovo argumentai dėl tariamai nepateiktų įrodymų iš įvykio vietos, nepadarytos įvykio vietos nuotraukos neturi teisinės reikšmės ieškovo padaryto darbo drausmės pažeidimo fakto nustatymui ir darbo drausmės pažeidimui kvalifikuoti, todėl dėl jų teisėjų kolegija byloje plačiau nepasisako.

77Nelaimingo atsitikimo darbe 2015-01-06 aktas byloje nenuginčytas, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą vadovautis šiuo įrodymu byloje (CPK 197 str.), tad teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje ginčo aplinkybės dėl ieškovo sužalojimo yra nustatytos teisingai ir visapusiškai patikrintos (CPK 12, 178, 185 str.).

78Byloje pateikti du atsakovės įsakymai: dėl drausminės nuobaudos ieškovui taikymo ir dėl ieškovo atleidimo iš darbo (1 t., b. l. 141, 146). Atsakovė 2015-01-23 įsakyme (1 t., b. l. 141) konstatavo, kad ieškovas pažeidė darbo drausmę, nurodė šiurkštaus darbo drausmės apibrėžimo sąvoką ir nurodė, kad Darbo kodekso 235 str. 2 d. 4 p. ir 6 p. nurodyti darbo drausmės pažeidimai yra šiurkštūs, remdamasi šiuo faktu ir Darbo kodekso 136 str. 3 d. 2 p. bei 237 str. 1 d. 3 p. paskyrė ieškovui darbo drausmės nuobaudą – atleidimą iš darbo darbuotojui kartą šiurkščiai pažeidus darbo pareigas, taip pat nurodė, kad D. P. atleidžiamas pirmą dieną po to, kai pasibaigs nedarbingumo pažymėjimo galiojimas. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime aiškino atsakovės įsakyme nurodytų teisės pažeidimų ir ieškovo padaryto darbo drausmės pažeidimo atitikimą, taip pat įsakymuose nurodytų darbo drausmės pažeidimų kvalifikacijos ir ieškovo padaryto darbo drausmės pažeidimo atitikimą, taigi įrodymų vertinimų reikalavimų nepažeidė.

79Apelianto atstovas advokatas L. S. B. nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo teismų praktikos kvalifikuodamas ieškovo padarytą darbo drausmės pažeidimą kitaip, negu įsakyme nurodė atsakovė. Priešingai, nei teigia apelianto atstovas pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi kasacinio teismo nutartimis ir jose išaiškinta teisės taikymo praktika. Pagal DK 235 straipsnio 2 dalies 11 punktą, šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu gali būti laikomas: a) kituose norminiuose arba lokaliniuose teisės aktuose, profesinės etikos kodeksuose ir taisyklėse nurodytas ir šiurkščiu įvardytas nusižengimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka; b) kitas nusižengimas, kuris, atsižvelgiant į DK 235 straipsnio 2 dalies 1–10 punktuose išdėstytą įstatymo leidėjo poziciją dėl šiurkščių darbo drausmės pažeidimų vertinimo, pagal savo pobūdį, pasekmes, darbuotojo kaltės laipsnį ir kitas reikšmingas aplinkybes kvalifikuotinas kaip nusižengimas, kuriuo šiurkščiai pažeista darbo tvarka. Pirmosios instancijos teismas nesutiko su atsakovės 2015-01-23 įsakyme nurodyta ieškovo padaryto darbo drausmės pažeidimo kvalifikacija pagal DK 235 str. 2 d. 4 p. ir 6 p., tačiau pirmosios instancijos teismas visiškai pritarė atsakovės išvadai ir ieškovo atleidimo iš darbo pagrindui, kad ieškovas padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, atitinkantį DK 136 str. 3 d. 2 p., taip, kaip atsakovė nurodė raštu 2015-02-17 pranešime dėl atleidimo iš darbo ieškovui (1 t., b. l. 147) ir 2015-02-17 įsakyme dėl darbo sutarties nutraukimo su ieškovu (1 t., b. l. 146). Teisėjų kolegija šią pirmosios instancijos teismo išvadą laiko teisinga, taigi ieškovas, remiantis atsakovės įsakymu, yra atleistas iš darbo pagal DK 136 str. 3 d. 2 p. Todėl apelianto atstovo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas pakeitė ieškovo padaryto darbo drausmės pažeidimo kvalifikaciją, atmestinas kaip nepagrįstas.

80Pirmosios instancijos teismas, vertindamas ieškovo padaryto darbo drausmės pažeidimo pasekmes atsakovei, nurodė, jog ieškovo sužalojimas sukėlė atsakovei neigiamas pasekmes kaip ieškovo darbdaviui, teisėjų kolegija šiai pirmosios instancijos teismo išvadai pritaria ir laiko pagrįsta.

81Dėl DK 240 str. procedūros taikymo atleidžiant ieškovą iš darbo.

82Pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiamame sprendime vadovavosi DK 240 str. 1 d., kur nurodyta, kad prieš skirdamas drausminę nuobaudą, darbdavys turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per darbdavio arba administracijos nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo.

83Ieškovas užėmė neigimo poziciją, teigdamas, kad negavo atsakovės pranešimo dėl paaiškinimo surašymo, nežinojo, kad atsakovė atleido ieškovą iš darbo. Tačiau teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje yra daugiau įrodymų (1 t., b. l. 137–140, 141, 143–145), patvirtinančių, kad atsakovė įvykdė įstatyme numatytą pareigą – pareikalavo iš ieškovo paaiškinimo dėl ginčo įvykio (atsakovės 2014-12-09 SMS žinutė ir 2014-12-16 raštas), taip pat įrodė, kad per protingą terminą ir nustatyta tvarka informavo ieškovą apie jam taikytą darbo drausmės sankciją už 2014-12-03 padarytą pažeidimą (duomenis apie siuntos 2015-01-02 įteikimą ieškovui) ir atleidimą iš darbo. Ieškovas yra tos nuomonės, jog pašto korespondencijos svoris patvirtina (b. l. 57–60, 2 t.), kad atsakovė neatsiuntė ieškovui visų pateiktų byloje ginčo dokumentų dėl įpareigojimo surašyti pasiaiškinimą, dėl ieškovo atleidimo iš darbo ir sprendžia, kad atsakovės pateikti į bylą rašytiniai įrodymai surašyti atgaline datą. Ieškovo vertinimu, pateikta „Teledema“ priimtų skambučių ir žinučių ataskaita (2 t., b. l. 62–88) patvirtina, jog atsakovė su ieškovu nepalakė kontaktų. Tačiau su tuo taip pat negalima sutikti, kadangi iš nupaveiksluoto pašto voko (b. l. 57–60, 2 t.) matyti, jog korespondencija adresuota ieškovui, registruota Alytuje 2014-12-16, korespondencijos siuntėja atsakovė, siuntos Nr. RN992762884LT. Minėti duomenys patvirtina, kad ieškovui visgi atsakovės korespondencija buvo įteikta, todėl, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovas be svarbių priežasčių nesurašė paaiškinimo atsakovei ir nepasirašė atleidimo iš darbo dokumentų. Šios pirmosios instancijos teismo išvados nepaneigia ieškovo pateikti byloje korespondencijos matavimai ir telefono pokalbių išklotinę. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai, kad ieškovas pateikė atsakovei 2015-02-17 prašymą suteikti atostogų (1 t., b. l. 161) nepaneigia pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybes, kad nurodytą datą atsakovė priėmė įsakymą dėl ieškovo atleidimo iš darbo ir kad atsakovui tai buvo žinoma, kadangi tiek paties ieškovo, tiek atsakovės direktorės paaiškinimu 2015-02-17 buvo nustatyta, kad ieškovas buvo atvykęs į darbą, tačiau ieškovas neigia, jog kontaktavo su atsakove ir atsisakė pasirašyti pateiktus dokumentus dėl ieškovo atleidimo iš darbo. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, byloje pateikti duomenys patvirtina, kad ieškovas buvo tinkamai informuotas apie atleidimą iš darbo, tačiau dėl ieškovui žinomų priežasčių ieškovas tai neigia. Teisėjų kolegija šiai pirmosios instancijos teismo išvadai pritaria ir nekartoja skundžiamo teismo sprendimo motyvų.

84Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovės UAB ,,V. I.“ interesams nagrinėjamoje byloje atstovavo advokatas V. M., remiantis atstovavimo 2015-03-09 sutartimi (1 t., b. l. 23). Atmetęs ieškovo ieškinį pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau atsakovė nepateikė teismui įrodymų, turėtų nagrinėjamoje byloje dėl bylinėjimosi išlaidų (2 t., b. l. 103). Priešingai, nei teigia skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas, bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovė turėjo teisinių paslaugų apmokėjimo išlaidas civilinėje byloje ir šios atsakovės turėtos išlaidos yra patvirtinamos rašytiniais įrodymais apie klientui suteiktų teisinių paslaugų ataskaitą. Iš kurios matyti (2 t., b. l. 43), kad advokatas civilinėje byloje Nr. 2-555-547/2015 atliko dokumentų vertinimą, papildomų klausimų formulavimą, dokumentų peržiūrą ir analizę atsiliepimo parengimui, surašė prašymą dėl termino dokumentams pateikti pratęsimo ir parengiamojo posėdžio atidėjimo, parengė atsiliepimą į ieškovo ieškinį, šį dokumentą koregavo, už šias teisines paslaugas advokatas priskaičiavo (43,45; 28,96; 28,96; 521,34) 622,71 Eur atsakovei (2 t., b. l. 44). Tačiau kaip matyti iš bylos medžiagos, atsakovė teismo sprendimo neskundė, prašė teismo sprendimą palikti nepakeistą, todėl teisėjų kolegija neturi įstatyminio pagrindo pakeisti teismo sprendimą ir priteisti atsakovei bylinėjimosi išlaidas, nes to nemato įstatymas (CPK 320 str.).

85Atsakovės atstovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas Kauno apylinkės teismo išnagrinėtoje 2015-09-14 civilinėje byloje Nr. e2-12467-920/2015. Prašymas netenkintinas, nes minėta civilinė byla nenagrinėjama apeliacine tvarka Kauno apygardos teisme. Bylinėjimosi išlaidos šiame apeliaciniame procese negali būti atsakovei priteistos, nes to nenumato įstatymas (CPK 320 str.).

86Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat yra pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį arba atskirąjį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo arba nutarties motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje generalinis prokuroras, ginantis viešąjį interesą v. Vilniaus miesto savivaldybės taryba ir kt., bylos Nr. 3K-7-38/2008;teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vakarų krova“ v. UAB „Litforina“, bylos Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

87Esant tokioms aplinkybėms atmetus ieškovo atstovo apeliacinį skundą teismo sprendimas nekeistinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

88Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–333 straipsniais, kolegija

Nutarė

89Varėnos rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo nekeisti

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas D. P. prašė: pripažinti D. P. darbo sutarties nutraukimą LR DK... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Varėnos rajono apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimu ieškovo... 7. Teismas nustatė, kad UAB „V. I.“ direktorės 2015 m. vasario 17 d.... 8. Teismas akcentavo sprendime, kad ieškovo atstovo advokato L. S. B. argumentas,... 9. Teismas sprendė, kad ieškovas ieškinyje nenurodė jokių savo kaltę ar... 10. Teismas, ištyręs ir įvertinęs ieškovui D. P. paskirtos drausminės... 11. Teismas konstatavo, kad ieškovo įvykdytas darbo drausmės pažeidimas dėl... 12. Ginčo veiksmai, teismo vertinimu, atitinka šiurkštaus darbo drausmės... 13. Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju ieškovo teisinis atleidimo iš darbo... 14. Teismas nesutiko su ieškovo argumentais, kad ieškovui nėra žinoma, kodėl... 15. Teismas nesivadovavo byloje atsakovės atstovės K. K. paaiškinimu, kad... 16. Teismo vertinimu, ieškovas nepateikė neginčijamų įrodymų, kad 2015-02-17... 17. Teismas nurodė, kad jam kelia abejonių ieškovo argumentas, jog pasibaigus D.... 18. Teismas pripažino, kad atsakovė UAB „V. I.“ pažeidė formalias... 19. Teismas netaikė ginčo santykiams senaties, nes sprendė, jog byloje... 20. Teismas nenagrinėjo atsakovės prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 22. Apeliaciniu skundu Varėnos rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 9 d.... 23. Apelianto atstovas prašo panaikinti Varėnos rajono apylinkės teismo... 24. Priimti rašytinius įrodymus šioje civilinėje byloje: 2015-09-11 nutarimą... 25. Apelianto atstovo nuomone, Varėnos rajono apylinkės teismas neteisingai... 26. Rašytiniai įrodymai išreikalautose darbo ginčų bylose, taip pat ieškovo... 27. Teismas turėjo įvertinti esamus rašytinius įrodymus ir nustatyti, ar D. P.... 28. Visi rašytiniai įrodymai buvo pateikti Varėnos rajono apylinkės teismui,... 29. Išnagrinėjęs civilinę bylą teismas neaptarė nei vieno įrodymo, kuris... 30. Teismas savavališkai pakeisdamas atleidimo iš darbo pagrindą pažeidė tiek... 31. Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai (priimtų skambučių ir trumpųjų... 32. Varėnos rajono apylinkės teismas, savo iniciatyva konstatavęs, kad D. P.... 33. Byloje nebuvo pateikta įrodymų apie įvykusį nelaimingą atsitikimą... 34. Nesuprantama, kaip ir kokiu pagrindu teismas konstatuoja, kad dėl tariamų... 35. Nesuprantamas ir teismo teiginys, kad dėl darbuotojo veiksmų įvykęs... 36. Atsiliepimą į ieškovo D. P. apeliacinį skundą pateikė UAB „V. I.“... 37. Atsakovės atstovas prašė palikti galioti Varėnos rajono apylinkės teismo... 38. Panaikinti LR valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo... 39. Išreikalauti iš Kauno apylinkės teismo c. b. Nr. e2-12467-920/2015.... 40. Įpareigoti ieškovą D. P. dalyvauti procese, duoti parodymus ir teikti... 41. Bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, ir jeigu apeliacinėje instancijoje... 42. Priteisti iš D. P. turėtas bylinėjimosi išlaidas c. b. Nr. 2-555-547/2015... 43. Atmesti D. P. turėtas bylinėjimosi išlaidas, kadangi 2015-10-07 su... 44. Priimti pridedamus priedus ir juos prijungti prie bylos: pašto... 45. Darbo ginčų komisijos ir D. P. prašymu ir buvo pateikti jų prašyti... 46. Ieškovas manipuliuoja teisėtvarkos institucijomis, inicijuodamas ikiteisminį... 47. Ieškovo atstovas apeliaciniame skunde vėlgi bando klaidinti teismą, puikiai... 48. Atsakovė įrodinėjo teisėto atleidimo faktą, kuris iš esmės yra... 49. Nelaimingas atsitikimas darbe pradėtas tirti 2014 m. gruodžio 3 d., o baigtas... 50. Ieškovui D. P. DGK Sprendimu priteista 26,00 Eur už įsigytus ramentus bei... 51. Ieškovui D. P. DGK Sprendimu priteista 20,27 Eur kuro išlaidų ir l,74 Eur... 52. Ieškovui D. P. DGK Sprendimu priteista 98,78 Eur ir 33,23 Eur už mobiliojo... 53. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 54. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 55. Dėl žodinio nagrinėjimo... 56. CPK 321 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio... 57. Atsiliepime į ieškovo atstovo apeliacinį skundą atsakovės direktorius S.... 58. Dėl CPK 314 straipsnio taikymo nagrinėjamoje byloje... 59. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal CPK 314 straipsnį, apeliacinės... 60. Nagrinėjamoje byloje su apeliaciniu skundu ieškovo atstovas advokatas L. S.... 61. Atsakovės direktorius į bylą pateikė internetinės svetainės duomenis apie... 62. Ieškovo atstovas advokatas L. S. B. su apeliaciniu skundu pateikė Kauno... 63. Apelianto atstovas advokatas L. S. B. pateikė prašymą išreikalauti iš LR... 64. Dėl galimumo panaikinti LR valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės... 65. Atsakovės atstovas prašo panaikinti LR valstybinės darbo inspekcijos prie... 66. Dėl civilinės bylos sujungimo su civiline byla Nr. e2-12467-920/2015.... 67. Atsakovės atstovas prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą,... 68. Dėl darbo drausmės pažeidimo fakto ir darbo drausmės pažeidimo... 69. Pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą, darbo sutartis gali būti... 70. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluotos principinės nuostatos... 71. Teismas, spręsdamas dėl DK 136 straipsnio 3 dalies taikymo sąlygų, turi... 72. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas nuo 2014-01-17 dirbo UAB „V. I.“... 73. Teismas, vertindamas šalių pateiktus įrodymus, turi remtis įrodymų... 74. Atmestinas apelianto atstovo argumentas, jog byloje nėra duomenų apie... 75. Dėl atsakovės darbuotojo (A. V.) drausminės atsakomybės teisėjų kolegija... 76. Kiti apelianto atstovo argumentai dėl tariamai nepateiktų įrodymų iš... 77. Nelaimingo atsitikimo darbe 2015-01-06 aktas byloje nenuginčytas, todėl... 78. Byloje pateikti du atsakovės įsakymai: dėl drausminės nuobaudos ieškovui... 79. Apelianto atstovas advokatas L. S. B. nepagrįstai teigia, kad pirmosios... 80. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas ieškovo padaryto darbo drausmės... 81. Dėl DK 240 str. procedūros taikymo atleidžiant ieškovą iš darbo.... 82. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai skundžiamame sprendime vadovavosi DK... 83. Ieškovas užėmė neigimo poziciją, teigdamas, kad negavo atsakovės... 84. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovės UAB ,,V. I.“ interesams... 85. Atsakovės atstovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas Kauno apylinkės... 86. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat yra pripažįstama, kad... 87. Esant tokioms aplinkybėms atmetus ieškovo atstovo apeliacinį skundą teismo... 88. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–333... 89. Varėnos rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo nekeisti...