Byla 2A-778-661/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Liudos Uckienės ir Rūtos Veniulytės –Jankūnienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Prentas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „RJ Baltic“ ieškinį atsakovui UAB „Prentas“, dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2I Ginčo esmė

3ieškovas UAB „RJ Baltic“ prašė priteisti iš atsakovo UAB „Prentas“ 5 242, 57 Lt skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovo prašymu ieškovas pastarajam suteikė transporto priemonės remonto paslaugas bei tuo tikslu pardavė reikalingas prekes, parengdamas 4 PVM sąskaitas – faktūras 5 242, 57 Lt sumai. Atsakovas neįvykdė pareigos sumokėti ieškovui suteiktų paslaugų ir parduotų priekių kainos (b. l. 32-33).

4Atsakovas nesutiko su ieškiniu, teigdamas, kad šalių niekada nesiejo jokie prievoliniai santykiai. Atsakovas iki bylos iškėlimo momento nėra gavęs minėtų sąskaitų. Anot atsakovo, pačios sąskaitos pasirašytos buvusio bendrovės darbuotojo M. S., kuris niekada neturėjo įgaliojimų pasirašinėti sąskaitas atsakovo vardu. Dėl nurodytų priežasčių ieškovas vien tik sąskaitų pagrindu neturi teisės reikalauti iš atsakovo nurodytos sumos (b. l. 39-40).

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu nusprendė ieškinį patenkinti visiškai. Pirmosios instancijos teismas priteisė iš atsakovo UAB „Prentas“, ( - ), Vilnius, ieškovo UAB „RJ Baltic“ ( - ), Panevėžys, naudai 5242,57 Lt (penkis tūkstančius du šimtus keturiasdešimt du Lt 57 ct) skolos, 6 (šešių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2012-01-27 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 657 Lt (šešis šimtus penkiasdešimt septynis Lt 0 ct) bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, jog byloje pateiktos PVM sąskaitos-faktūros ir kiti byloje esantys duomenys (draudiko pranešimai bei sąmatos) sudaro pagrindą konstatuoti, kad ieškovas suteikė atsakovui automobilio BMW 530D remonto paslaugas, už kurias atsakovas, atstovaujamas savo darbuotojo, pasirašytinai priėmė atliktų darbų rezultatą bei sutiko su už tokias paslaugas mokėtina 5 242, 57 Lt suma. Tokiu būdu, atsakovui, priėmusiam suteiktų paslaugų rezultatą, atsirado prievolė sumokėti ieškovui jų kainą.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Apeliantas prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliantas nurodė:

91. Teismas nenagrinėjo atsakovo 2012-03-23 atsiliepime nurodytų motyvų, išskyrus, pripažino, jog vien tik PVM sąskaitos-faktūros nepakanka identifikuoti tarp šalių susiklosčiusių prievolinių santykių.

102. Iš teismui pateiktų atsakovo įstatų akivaizdu, kad vienintelis asmuo, galintis pasirašyti sutartis, aktus ar PVM sąskaitas-faktūras yra direktorius M. L.. Įgaliojimas veikti įmonės vardu M. S. niekada nebuvo išduotas ir byloje nėra pridėtas.

113. Kaip matyti iš byloje „AB „Lietuvos draudimas“ atsiųstų žalos atlyginimo bylų, ieškovas be atsakovo žinios, derino sąmatas, kuriose aiškiai klaidingai nurodytas automobilio savininkas, t.y., atsakovas, nors iš pridėtos Registracijos liudijimo kopijos akivaizdu, kad automobilio savininkas buvo UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ (dabar UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“). Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovo sąmatos su draudimo bendrove buvo suderintos ir draudimo bendrovė sumokėjo įvardintas sumas (su tam tikrom išskaitom) automobilio savininkui UAB „Parex faktoringas ir lizingas“. Kodėl ieškovas išrašė sąskaitas- faktūras atsakovui, o ne savininkui, kuriam buvo sumokėjusi draudimo bendrovė, teismas nesiaiškino.

124.

13Iš bylos medžiagos matyti, kad buvęs atsakovo darbuotojas M. S. savavališkai, galimai tikslu pasipelnyti, susitarė su ieškovu dėl neva suteiktų paslaugų ir manydami, kad draudimo bendrovė perves pinigus tiesiogiai ieškovui, sugalvojo šiuos keturis draudiminius įvykius ir sėkmingai juos įformino. Tačiau, kai AB „Lietuvos draudimas“ gavo nurodymą pervesti draudiminių įvykių žalos sumas tiesiogiai automobilio savininkui UAB „Parex faktoringas ir lizingas“, ieškovas išrašė ginčijamas sąskaitas-faktūras atsakovui. Po to, kai buvo atleistas M. S. (2011-06-29), ieškovas, kiek palaukęs, sumanė prisiteisti neva skolą iš atsakovo.

145. Teismas privalėjo išsiaiškinti visas aplinkybes, be to, turėjo kviesti trečiaisiais asmenimis AB „Lietuvos draudimas“ ir UAB „Parex faktoringas ir lizingas“, nes tai susiję su šių asmenų teisėmis ir pareigomis, nes UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ galimai neteisėtai praturtėjo, gavęs draudimo išmokas, neatsiskaitė su ieškovu, jei neva ieškovo paslaugos buvo suteiktos.

15Ieškovas pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą, su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovas nurodė, jog atsakovo pateikti argumentai apeliaciniame skunde yra niekiniai, siekiant užvilkinti civilinės bylos nagrinėjimą. Pateiktos aplinkybės dėl automobilio remonto yra melagingos. M. L. kartu su M. S. prieš atliekant remontą buvo atvykę į ieškovo autoservisą aptarti automobilio BMW 530 d, v/n ( - ) remontą. Liudininkai yra visi tuo metu autoservise dirbę darbuotojai.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

17teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinis skundas netenkintinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta. Todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai. Apeliaciniame skunde iš esmės keliamas ginčas dėl apmokėjimo už apeliantui suteiktas automobilio remonto paslaugas.

20Iš byloje esančių PVM sąskaitų - faktūrų matyti, kad ieškovas jas parengė atsakovui, minėtose sąskaitose įvardinti atlikti darbai ir sunaudotos medžiagos. Darbų objektas - automobilis BMW 530D, v.n. ( - ), kuris įsigytas atsakovo iš lizingo bendrovės UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ (b.l. 153-157). Minėtas sąskaitas pasirašė atsakovo buvęs darbuotojas M. S.. Atsakovas teigia, kad M. S. neturėjo įgaliojimo pasirašinėti sąskaitų bendrovės vardu.

21CK 2.133 straipsnio nuostatos dėl per atstovą sudaryto sandorio pasekmių, turi būti aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į CK 1.92 straipsnyje įtvirtintą taisyklę. Nagrinėjamu atveju aktualus CK 2.133 straipsnio 6 ir 9 dalyse įtvirtinto reguliavimo santykis. CK 2.133 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jeigu sandorį kito asmens vardu sudaro tokios teisės neturintis asmuo, tai sandoris sukelia teisines pasekmes atstovaujamajam tik tuo atveju, kai pastarasis tokį sandorį patvirtina. Tuo tarpu CK 2.133 straipsnio 9 dalyje įtvirtinta, kad jeigu atstovas veikė viršydamas savo teises, tačiau tokiu būdu, jog trečiasis asmuo turėjo rimtą pagrindą manyti, kad sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, sandoris privalomas atstovaujamajam, išskyrus atvejus, kai kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, kad atstovas viršija savo teises. Pažymėtina, kad atstovui įgaliojimai gali būti suteikti ne tik aiškiai išreiškiant juos išduodamame rašytiniame įgaliojime (CK 2.137 straipsnis), tačiau jie taip pat gali būti numanomi, atsižvelgiant į šalių santykius ir aplinkybes, kuriomis atstovas veikia (CK 2.133 straipsnio 2 dalis). Pagal CK 2.133 straipsnio 2 dalies nuostatas numanomo atstovavimo atveju, jeigu asmuo savo elgesiu davė rimtą pagrindą trečiajam asmeniui protingai manyti ir sąžiningai tikėti, kad jis paskyrė kitą asmenį savo atstovu, tai tokio asmens atstovaujamojo vardu sudaryti sandoriai yra privalomi atstovaujamajam, t. y. sukuria šiam civilinių teisių ir pareigų. Apibendrindama aptartas teisinio reguliavimo nuostatas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad, sprendžiant dėl įgaliojimus viršijusio atstovo sudaryto sandorio galiojimo, CK 2.133 straipsnio 6 dalyje numatyta aplinkybė – vėlesnė atstovaujamojo valia patvirtinti tokį sandorį ar jo nepatvirtinti – yra lemiama tik tuo atveju, kai kita sandorio šalis nesiremia CK 2.133 straipsnio 9 dalimi. Kai kita sandorio šalis reikalauja sandorio galiojimo ir įrodinėja, kad turėjo rimtą pagrindą manyti, jog sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, atstovaujamasis turi ginčyti sandorio galiojimą įrodinėdamas, kad kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, jog atstovas viršija jam suteiktus įgaliojimus. Analogiškos teisės aiškinimo ir taikymo nuostatos išdėstytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje T. Ž. v. J. V. V. individuali įmonė, bylos Nr. 3K-3-147/2007.

22Nagrinėjamu atveju atsakovo darbuotojas ne vieną kartą kreipėsi į ieškovą dėl minėto automobilio remonto darbų (b.l. 113, 116, 122,124, 126, 129,144, 148). Kolegija vertindama, šalių elgesį tiek prieš pasirašant minėtas sąskaitas ir kitus dokumentus, o taip pat ir po sąskaitų išrašymo, sprendžia, kad ieškovas turėjo rimtą pagrindą manyti, jog sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atsakovo atstovu, todėl sandoris privalomas atsakovui.

23CPK 185 straipsnis įtvirtina laisvo įrodymų vertinimo principą, kuris reiškia, kad galutinai ir privalomai įrodymus vertina teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu. Įrodinėjimo tikslas byloje – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.). Be to, pagal vieną iš svarbiausių civiliniame procese galiojančių rungimosi principą, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis jos remiasi (CPK 178, 12 str.), tuo tarpu teismas, vertindamas pateiktus įrodymus, remiasi civiliniame procese taikoma įrodymų pakankamumo taisykle, pagal kurią, vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu, išvadai apie fakto buvimą ar nebuvimą, pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu, kad jo nebuvo. Dėl šios įrodymų vertinimo taisyklės taikymo konkrečiose bylose ne kartą yra pasisakęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-172/2008, 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001, 2002 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002, 2002 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-862/2002, 2003 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2003 ir kt.).

24Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovui lizingo sutartimi buvo suteikta teisė naudoti ir valdyti ginčo automobilį, o sumokėjus visą automobilio kainą ir įgyti nuosavybės teise. Esantys įrodymai patvirtina, kad draudimo bendrovė žalos sureguliavimo klausimus sprendė tiek su automobilio naudotoju, tiek su savininku. Ginčo, jog atsakovas valdė ir naudojo automobilį BMW 530D, v/n. ( - ) nėra. Taigi, visi esantys byloje rašytiniai įrodymai (b.l. 105-157) patvirtina, jog atsakovas kaip automobilio BMW 530D, v/n. ( - ) naudotojas ir valdytojas žinojo apie draudiminį įvykį, suderino remonto sąmatas su ieškovu, tačiau už atliktus darbus neatsiskaitė. CK 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Kadangi atsakovas neatsiskaitė ieškovui už atliktus automobilio remonto darbus, įsiskolinimas atsakovui priteistas pagrįstai.

25Remdamasi tuo, kas išdėstyta, kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti ar naikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

27Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I Ginčo esmė... 3. ieškovas UAB „RJ Baltic“ prašė priteisti iš atsakovo UAB „Prentas“... 4. Atsakovas nesutiko su ieškiniu, teigdamas, kad šalių niekada nesiejo jokie... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Apeliantas prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d.... 9. 1. Teismas nenagrinėjo atsakovo 2012-03-23 atsiliepime nurodytų motyvų,... 10. 2. Iš teismui pateiktų atsakovo įstatų akivaizdu, kad vienintelis asmuo,... 11. 3. Kaip matyti iš byloje „AB „Lietuvos draudimas“ atsiųstų žalos... 12. 4.... 13. Iš bylos medžiagos matyti, kad buvęs atsakovo darbuotojas M. S.... 14. 5. Teismas privalėjo išsiaiškinti visas aplinkybes, be to, turėjo kviesti... 15. Ieškovas pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą, su skundu... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 17. teisiniai argumentai ir išvados... 18. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 20. Iš byloje esančių PVM sąskaitų - faktūrų matyti, kad ieškovas jas... 21. CK 2.133 straipsnio nuostatos dėl per atstovą sudaryto sandorio pasekmių,... 22. Nagrinėjamu atveju atsakovo darbuotojas ne vieną kartą kreipėsi į... 23. CPK 185 straipsnis įtvirtina laisvo įrodymų vertinimo principą, kuris... 24. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovui lizingo sutartimi buvo... 25. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 27. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą...