Byla e2-16990-1050/2020
Dėl palūkanų pagal faktoringo sutartį priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lina Greičiūtė-Petrauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „PayRay“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko dėl palūkanų pagal faktoringo sutartį priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė UAB „PayRay“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko: 1 672,75 Eur skolą (mokėjimo palūkanas); 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; bylinėjimosi išlaidas – 544,50 Eur advokato teisinei pagalbai apmokėti bei 38,00 Eur žyminį mokestį.

4Ieškovas nurodo, kad ( - ) tarp finansuotojo UAB PayRay, ir pardavėjo „Birštono mineraliniai vandenys“ ir KO buvo sudaryta faktoringo sutartis Nr. ( - ) (toliau – Faktoringo sutartis). Specialiose sąlygose numatytos šios esminės Faktoringo sutarties sąlygos: faktoringo limitas – 70 000,00 Eur; ieškovo finansuojama sąskaitos suma – 90 %; taikoma 0,7 % per mėnesį + PVM fiksuota palūkanų norma; taikomi 0,08 % delspinigiai; faktoringo sutarties rūšis – atviras; sąskaitų finansavimo būdas – nuolatinis. Pagal Faktoringo sutartį ieškovui finansavimui atsakovo pateiktos ir finansuotos PVM sąskaitos-faktūros viso 69 887,40 Eur sumai. Bendra ieškovo atsakovui finansuota pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų suma (90 % nuo finansavimui pateiktos bendros PVM sąskaitų-faktūrų sumos) – 62 898,75 Eur, iš kurios prieš atliekant išmokėjimą buvo išskaičiuoti atsakovo mokėtini komisiniai mokesčiai (211,44 Eur) ir išmokėta bendra 62 687,31 Eur suma. Ieškovas, remiantis Bendrųjų sąlygų 1.8 p. ir 10.3 p. nuostatomis, atsakovui taip pat skaičiavo palūkanas nuo išmokėtos ir negrąžintos avanso sumos. Ieškovas laikotarpiu nuo ( - ) iki ( - ) pateikė atsakovui apmokėjimui 9 PVM sąskaitas-faktūras už priskaičiuotas palūkanas. Atsakovo klientas (pirkėjas) ieškovui pagal Faktoringo sutartį apmokėjo tik dalį atsakovo išrašytų ir finansavimui pateiktų sąskaitų-faktūrų, t .y. sumokėjo bendrą 39 365,00 Eur. Tuo tarpu likusios dalies atsakovo pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų už bendrą 30 522,40 Eur sumą ieškovui neapmokėjo. Dėl likusios dalies atsakovo negrąžinto avanso, sudarančio 25 496,86 Eur sumą, ieškovas kreipėsi į kredito draudiką ir ( - ) gavo 25 499,05 Eur dydžio draudiminę išmoką. Ieškovas pareiškia, kad šioje civilinėje byloje nėra ginčo, kad ieškovo pagal Faktoringo sutartį atsakovui išmokėtas 62 898,75 Eur avansas ieškovui yra pilnai grąžintas. Tačiau, kadangi kredito draudimas neapėmė atsakovo mokėtinų palūkanų, net ir gavus draudimo išmoką liko nepadengtos 1 672,75 Eur dydžio atsakovo mokėtinos palūkanos, paskaičiuotos nuo avanso sumų, kurias ieškovas išmokėjo atsakovui pagal finansavimui pateiktas PVM sąskaitas-faktūras Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ). Ieškovas ( - ) ir ( - ) raštais-pretenzijomis kreipėsi į atsakovą, nurodydamas, kad nėra gavęs palūkanų apmokėjimo 1 672,75 Eur sumai, tačiau iki šios dienos geranoriškai paminėtos sumos nesumokėjo.

5Iš byloje esančios 2020-05-05 teismo pažymos matyti, kad atsakovui UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko siųsto ieškinio su priedais egzemplioriai 2020-05-07 buvo įteikti atsakovo Juridinių asmenų registre nurodytu atsakovo adresu, juridinio asmens darbuotojui. Taigi procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti tinkamai laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) įtvirtintos fiziniams ir juridiniams asmenimis adresuotų dokumentų įteikimo tvarkos (CPK 123 straipsnio 4 dalis).

6Atsakovui per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį bei ieškovui ieškinyje prašant tokiu atveju priimti sprendimą už akių, teismas nutaria, kad yra visos procesinės sąlygos, būtinos užbaigti bylos nagrinėjimą priimant sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

7Ieškinys tenkinamas visiškai.

8Vadovaujantis CPK 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, surašo sutrumpintus motyvus, tai yra atlieka formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „PayRay“ (buvęs pavadinimas UAB „Vilnius factoring company“) su atsakovu UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko ( - ) sudarė Faktoringo sutartį Nr. ( - ).

10Ieškovas nurodė, kad šioje civilinėje byloje nėra ginčo, kad ieškovo pagal Faktoringo sutartį atsakovui išmokėtas 62 898,75 Eur avansas ieškovui yra pilnai grąžintas. Tačiau, kaip nurodo ieškovas, kredito draudimas neapėmė atsakovo mokėtinų palūkanų, taigi liko nepadengtos 1 672,75 Eur dydžio atsakovo mokėtinos palūkanos, paskaičiuotos nuo avanso sumų, kurias ieškovas išmokėjo atsakovui pagal finansavimui pateiktas PVM sąskaitas-faktūras Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ).

11Faktoringo sutarties bendrųjų sąlygų 1.8 punkte numatyta, kad faktoringo palūkanos/palūkanos – pardavėjo mokamas atlyginimas finansuotojui už naudojimąsi avansu, įprastai toks atlyginimas yra išreikštas procentais. Palūkanos skaičiuojamos finansuotojo sumokėtos ir neatgautos avanso sumos, laikant kad metuose yra 360 dienų, o mėnesyje – kalendorinis dienų skaičius. Palūkanos skaičiuojamos nuo pirmos dienos, kai finansuotojas sumoka avansą pardavėjui, iki finansuotojui sumokoma visa tokio avanso suma arba iki sueina rezervo pagal atitinkamą sąskaitą sumokėjimo pardavėjui terminas (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau) (Bendrųjų sąlygų 10.3 punktas).

12Šalių sudarytos Faktoringo sutarties specialiosiose sąlygose šalys susitarė dėl 0,7 proc. per mėnesį palūkanų + PVM. Ieškovė pateikė į bylą priskaičiuotų palūkanų detalizacijas, iš kurių matyti, kad 1 672,75 Eur dydžio palūkanos apskaičiuotos nuo sumokėto ir negražinto avanso sumos nuo jo išmokėjimo atsakovui dienos pagal finansavimui pateiktas PVM sąskaitas-faktūras Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ). Atsakovė palūkanų dydžio neginčijo. Taigi ieškovės reikalavimas dėl 1 672,75 Eur palūkanų priteisimo yra tenkintinas.

13Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios vadinamosios procesinės palūkanos skirtos būsimiems, nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo susidariusiems kreditoriaus nuostoliams kompensuoti, kartu – operatyviam teismo sprendimo įvykdymui skatinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-235-1075/2018). Pagrindas priteisti šias palūkanas yra skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės neįvykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą.

14Atsakovė tinkamai prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, todėl ieškovės naudai iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 1 672,75 sumą nuo bylos iškėlimo teisme ( - ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

15Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovės reikalavimai yra patenkinti visiškai. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 38,00 Eur žyminis mokestis. Šios bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir iš atsakovės priteistinos ieškovei (CPK 80 straipsnio 1 dalis ir 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

16CPK 98 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad už ieškovei suteiktas advokato teisines paslaugas yra sumokėta 544,50 Eur. Vadovaudamasis Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nuostatomis teismas konstatuoja, kad ieškovės patirtos išlaidos patvirtintos rašytiniais įrodymais ir neviršija nustatytos maksimalios už tokias paslaugas priteistinos sumos. Kadangi ieškovės ieškinys patenkintas, ieškovei iš atsakovės priteistinos 544,50 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą (CPK 98 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

17Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (1,86 Eur), neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1R-19/1K-2 nustatytos minimalios (5,00 Eur) valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sumos. Todėl šios išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

19patenkinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „PayRay“ ieškinį visiškai.

20Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „PayRay“, j. a. k. 304862948, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Birštono mineraliniai vandenys“ ir Ko, j. a. k. 152833635, 1 672,75 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai septyniasdešimt du eurai 75 ct) skolą (mokėjimo palūkanas), 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą (1 672,75 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( - ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 582,50 Eur (penki šimtai aštuoniasdešimt du eurai 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Atsakovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos pateikti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lina Greičiūtė-Petrauskienė,... 2. Teismas... 3. ieškovė UAB „PayRay“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 4. Ieškovas nurodo, kad ( - ) tarp finansuotojo UAB PayRay, ir pardavėjo... 5. Iš byloje esančios 2020-05-05 teismo pažymos matyti, kad atsakovui UAB... 6. Atsakovui per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį... 7. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 8. Vadovaujantis CPK 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už... 9. Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB... 10. Ieškovas nurodė, kad šioje civilinėje byloje nėra ginčo, kad ieškovo... 11. Faktoringo sutarties bendrųjų sąlygų 1.8 punkte numatyta, kad faktoringo... 12. Šalių sudarytos Faktoringo sutarties specialiosiose sąlygose šalys... 13. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 14. Atsakovė tinkamai prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, todėl ieškovės... 15. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 16. CPK 98 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 17. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (1,86... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286... 19. patenkinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „PayRay“ ieškinį... 20. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „PayRay“, j. a. k.... 21. Atsakovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos... 22. Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos...