Byla 2-778-804/2012
Dėl 91 160,64 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, sekretoriaujant Nijolei Blaževič, dalyvaujant ieškovo AB „Utenos melioracija“ atstovui adv. A. Kraujeliui, atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovui L.Urbanovič, trečiojo asmens UAB „Kelvista“ atstovui R. Petrauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Utenos melioracija“ ieškinį atsakovei Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl 91 160,64 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 91 160,64 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7 817,00 Lt bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė ieškinyje teigia, kad šalys 2009-06-22 sudarė ( - ) rekonstravimo darbų rangos sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis). Faktiškai vykdant statybos darbus paaiškėjo įvairių faktinių aplinkybių, dėl kurių šalys keitė darbų kiekį ir sutarties kainą. Dėl šių aplinkybių, kai kurių darbų, pagal pradinę darbų sąmatą ir vėlesnius pakeitimus, nereikėjo atlikti (už 78 221,41 Lt be PVM), tačiau atsirado papildomų statybos darbų (už 147 399,89 Lt be PVM). Atsakovė apmokėjo dalį papildomų statybos darbų, tačiau atsisakė sumokėti likusią papildomų darbų kainos dalį, t.y. 75 339,37 Lt (be PVM). Sutartyje numatytų statybos darbų techninę priežiūrą atsakovės vardu vykdė UAB „Kelvista“, pagal 2009-06-22 sutartį Nr. ( - ).

4Atsakovė nesutinka su ieškiniu. Atsakovė teigia, kad darbai, už kuriuos ieškovė reikalauja sumokėti, nebuvo atlikti, dokumentai pateikti pavėluotai. Atsakovė nurodė, kad ieškovė, pateikdama darbų atlikimo aktus, darbus, kurių ji neatliko, tačiau kurie buvo nurodomi techniniame projekte, žymėdavo su minuso ženklu. Dėl neatliktų darbų (žymimų su minuso ženklu) susidarė ieškovės nurodyta 75 339,37 Lt suma, kurią dėl prieš tai įvardytos aplinkybės atsisakė apmokėti Transporto investicijų direkcija.

5Trečiasis asmuo UAB „Kelvista“ iš esmės su ieškiniu sutinka.

6Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.

7Sutartimi ieškovė įsipareigojo tinkamai atlikti ir laiku užbaigti Sutartyje numatytus statybos darbus, o atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovei Sutartyje numatytą kainą už tinkamai atliktus ir laiku užbaigtus statybos darbus.

8Sutarties kaina ir įvykdymo terminas buvo pakeisti 2009-11-05 susitarimu Nr. ( - ), 2010-07-14 susitarimu Nr. ( - ), kuriuos pasirašė šalys. Darbų pakeitimai pagal ieškovės siūlymus buvo įforminti darbų pakeitimo aktais: 2010-09-09 Nr. ( - ), 2010-09-10 Nr. ( - ), 2010-09-10 Nr. ( - ), 2010-09-10 Nr. ( - ), 2010-10-15 Nr. ( - ), 2010-10-15 Nr. ( - ), 2010-10-15 Nr. ( - ), kuriuos patvirtino atsakovė ir trečiasis asmuo. Darbų pakeitimai taip pat buvo nurodyti 2010-10-19 darbų pakeitimų sąraše, pasirašytame šalių atstovų ir trečiojo asmens atstovo.

9Atsakovė ir trečiasis asmuo 2009-06-22 sudarė sutartį Nr. ( - ), pagal kurią trečiasis asmuo vykdė Sutartyje nurodytų statybos darbų techninę priežiūrą, o būtent įsipareigojo: tikrinti per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą; tikrinti, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktiškuosius ir apie neatitikimus informuoti atsakovę; pasirašyti pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti darbų kiekiai atitinka faktiškuosius.

10Remiantis byloje esančiais duomenimis bei posėdžio metu pateikta informacija, nustatyta, kad rengiant atliktų darbų aktus pagal darbų pakeitimo aktus Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buvo įtraukiami, ir vykdomi, ir nevykdomi darbai. Remiantis šiais aktais, pažymoje apie atliktų darbų vertę Nr. 8, buvo įrašytas šių darbų vertės skirtumas, kai į minėtą pažymą turėjo būti įtrauka tik įvykdytų darbų vertė. Liudytojas Rimantas Ramoška, kuris buvo techninės priežiūros vadovas ir dirbo trečiajam asmeniui, posėdžio metu patvirtino, kad padarė klaidą – nepastebėjo, kad užaktavo ir vykdomus, ir nevykdomus darbus, kai tuo tarpu reikėjo priduoti tik vykdomus darbus, todėl atsirado neatitikimai. Minėtas liudytojas taip pat patvirtino, kad darbai pagal darbų pakeitimo aktus faktiškai buvo atlikti bei atsispindi išpildomosiose nuotraukose. Taigi už darbų pakeitimo aktais atsisakytus darbus ieškovei nebuvo apmokėta, o dėl dokumentacijos pildymo klaidos nevykdomų darbų vertė buvo minusuota ir iš faktiškai įvykdytų darbų vertės, todėl gavosi dvigubas minusavimas. Vėliau į bylą buvo pateikti pataisyti atliktų darbų aktai pagal darbų pakeitimo aktus Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir pataisyta pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 8, kuriuos patvirtino šalių atstovai ir trečiojo asmens atstovas.

11Tarp šalių susiklostė statybos rangos teisiniai santykiai. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 str. 1 d.). Pagal CK 6.681 str. 1 d. esminė rangovo pareiga – per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus.

12Remiantis bylos duomenimis, liudytojų parodymais konstatuotina, kad ieškovė darbus, už kuriuos reikalauja sumokėti, atliko. Faktiškai atliekami darbai buvo fiksuojami ieškovei pildant statybos darbų žurnalus. Remiantis byloje esančiais duomenimis matyti, kad ieškovė pridavė, o trečiasis asmuo teisėtai, pagal jam suteiktus įgaliojimus, statybos darbus priėmė ir pasirašė iki 2010-10-19. Dėl vėliau nustatytų dokumentacijos pildymo klaidų, kurias padarė trečiasis asmuo, ir kurios vėliau buvo pataisytos, o atsakovė pataisytą dokumentaciją patvirtino, nelaikytina, kad ieškovė darbus atliko ne laiku, todėl teismas konstatuoja, kad pataisytų statybos darbų dokumentų pateikimas užsakovui, praleidus sutartyje nustatytą terminą, nelaikytina esminiu statybos rangos sutarties pažeidimu, leidžiančiu užsakovui nevykdyti pareigos priimti darbų rezultatą ir sumokėti rangovui už atliktus statybos darbus.

13CPK 178 str. numato pareigą šalims įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus.

14Atsakovė teigia, kad ieškovė darbų, už kuriuos reikalauja sumokėti, neatliko, tačiau nepateikia jokių įrodymų, kad tokie darbai nebuvo atlikti. Atsakovė neatitikimus, atsiradusius dėl trečiojo asmens padarytos klaidos pildant statybos darbų dokumentaciją, laiko esminiu pagrindu manyti, kad darbai nebuvo atlikti, tačiau remiantis bylos duomenimis bei liudytojo, kuris buvo techninės priežiūros vadovas ir dirbo trečiajam asmeniui, parodymais laikytina, kad šis atsakovės teiginys nepagrįstas.

15Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.).

16Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė darbus atliko tinkamai ir laiku, o atsakovė neįvykdė prievolės priimti darbų rezultatą ir sumokėti ieškovei už faktiškai atliktus papildomus statybos darbus, ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai, priteisiant iš atsakovės ieškovei 91 160,64 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t.y. už 91 160,64 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-04-07, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7 817,00 Lt bylinėjimosi išlaidas.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.136, 1.138, 6.1, 6.4, 6.37, 6.38, 6.59, 6.210, 6.681-6.694 str. str., CPK 5, 79, 93, 178, 259, 268, 270 str., 279 str. 1 d., teismas

Nutarė

18ieškinį patenkinti visiškai.

19Priteisti iš Trakų rajono savivaldybės administracijos 91 160 Lt 64 ct skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t.y. už 91 160 Lt 64 ct, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-04-07, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7 817,00 Lt bylinėjimosi išlaidų AB „Utenos melioracija“ naudai.

20Sprendimas gali būti apskųstas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas,... 2. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 91 160,64 Lt skolą, 5 procentų... 3. Ieškovė ieškinyje teigia, kad šalys 2009-06-22 sudarė ( - ) rekonstravimo... 4. Atsakovė nesutinka su ieškiniu. Atsakovė teigia, kad darbai, už kuriuos... 5. Trečiasis asmuo UAB „Kelvista“ iš esmės su ieškiniu sutinka.... 6. Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.... 7. Sutartimi ieškovė įsipareigojo tinkamai atlikti ir laiku užbaigti Sutartyje... 8. Sutarties kaina ir įvykdymo terminas buvo pakeisti 2009-11-05 susitarimu Nr. (... 9. Atsakovė ir trečiasis asmuo 2009-06-22 sudarė sutartį Nr. ( - ), pagal... 10. Remiantis byloje esančiais duomenimis bei posėdžio metu pateikta... 11. Tarp šalių susiklostė statybos rangos teisiniai santykiai. Statybos rangos... 12. Remiantis bylos duomenimis, liudytojų parodymais konstatuotina, kad ieškovė... 13. CPK 178 str. numato pareigą šalims įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia... 14. Atsakovė teigia, kad ieškovė darbų, už kuriuos reikalauja sumokėti,... 15. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 16. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė darbus atliko tinkamai ir laiku, o... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.136, 1.138, 6.1, 6.4, 6.37, 6.38,... 18. ieškinį patenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš Trakų rajono savivaldybės administracijos 91 160 Lt 64 ct... 20. Sprendimas gali būti apskųstas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo...