Byla 1-118-927/2013
Dėl ko tarp jų įvyko konfliktas. Jis nenorėjo, kad iš namų išeitų žmona, nes jos pavydėjo. Besibardamas su sūnumi, sudavė jam per skruostą

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Bagdonienė, sekretoriaujant J. Žylienei, E. Drungilaitei, dalyvaujant: prokurorei A. Pupeikienei, gynėjai adv. V. Vizbarienei, nukentėjusiajam R. Z., jo įstatyminei atstovei D. Z., VTAT įgaliotam atstovui E. Z., vertėjai Z. Sakalauskienei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje

2F. Z. (F. Z. a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, specialaus vidurinio išsimokslinimo, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, neteistas, administracine tvarka baustas, gyv. ( - ),

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d., 138 str. 2 d. 3 p.

Nustatė

4F. Z. smurtaudamas nežymiai sužalojo mažametį, o būtent:

51) jis 2009 m. birželio 23 d. , apie 14 val., ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, savo namo kieme vieną kartą kumščiu sudavė mažamečiui sūnui R. Z. (R. Z.), gim. ( - ), į kairį skruostą, nuo ko R. Z. galva trenkėsi į namo sieną ir padarė jam muštinę žaizdą burnos gleivinėje, t. y. nežymų sveikatos sutrikdymą,

6t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d.

72) jis gi, 2010 m. birželio 9 d. apie 1 val., ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, savo namuose, tyčia sugriebdamas mažamečiui sūnui R. Z. (R. Z.), gim. ( - ), už dešinės rankos ir prispausdamas jį prie grindų, padarė skausmingą patinimą dešinėje plaštakoje, t. y. nežymų sveikatos sutrikdymą,

8t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d.

9F. Z. kaltu dėl jam pareikšto kaltinimo prisipažino dalinai. Paaiškino, kad pripažįsta 2009-06-23 sudavęs sūnui per veidą, tačiau neigia, kad mušė jį 2010-06-09. Nurodė, kad 2009 metais būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, supykęs ant sūnaus, kodėl šis su peiliu atrakino spyną, nusikeikė, dėl ko tarp jų įvyko konfliktas. Jis nenorėjo, kad iš namų išeitų žmona, nes jos pavydėjo. Besibardamas su sūnumi, sudavė jam per skruostą.

102010 06 09 jis sūnaus rankos neprispaudė. Tą dieną buvo susibaręs su žmona, nes ji vėlai grįžo namo. Kai sūnus atėjo padėti motinai, nes ši pradėjo jį kviesti pagalbai, sūnus stvėrė jam už rūbų ir išstūmė iš kambario. Tą dieną jis buvo neblaivus. Kai būna neblaivus, ne visas aplinkybes pamena. Po poros dienų tik pastebėjo gipsą ant sūnaus rankos, galvojo, kad mokykloje susižalojo. Girdėjo kalbas, kad sūnus, lakstydamas kieme sporto aikštelėje, susimušė. Tai jam sakė jo krikšto dukros dukra, jai 14 metų. Jos vardas S. Š.. Šiuo metu jam sūnus atleido.

11Nors F. Z. kaltu prisipažino dalinai, jo kaltė įrodyta tokiais įrodymais:

12-nepilnamečio nukentėjusiojo R. Z. (R. Z.) paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu (t.1 b. l. 40-41, 43, 92-93, 97) ir teisme, kad 2009-06-23 viskas buvo taip, kaip nurodė kaltinamasis, jis vartelius atrakino peiliu, tėvas jį pasitiko, buvo neblaivus. Kadangi supyko, jog jis atidarė vartelius, jie abu susipyko ir kivirčo metu tėvas jam sudavė į kairį skruostą. Fizinį skausmą nuo smūgio iš karto pajuto, nes tuo metu buvo dar mažas.

132010 06 09 jis buvo mamos kambaryje, o kai mama grįžo, nuėjo pas seserį į kambarį. Mama uždarė savo duris, o sesers kambario durys buvo atidarytos. Pas mamą nuėjo, kai ji pradėjo šauktis pagalbos. Atėjęs pamatė, kad tėvas sėdi virš mamos. Mama miegojo, o tėvas atsisėdęs ant jos su žaisliuku ją smaugė. Jis nutempė jį. Tėvas buvo neblaivus, matyt dėl to ir sesers nepastebėjo. Tada jis stvėrė už dešinės rankos riešo ir su keliu prispaudė prie žemės, laikė kelias sekundes. Vėliau atsistojo ir nuėjo į savo kambarį. Ranką skaudėjo, ji ištino. Po to įvykio kelias dienas mokykloje nebuvo. Tai buvo turbūt antradienis, o trečiadienį jis buvo ligoninėje. Jam peršvietė ranką ir pasakė, kad lūžis. Dvi savaites vaikščiojo su gipsu. Tuo metu jokių traumų mokykloje neturėjo.

14-nepilnamečio nukentėjusiojo R. Z. įstatyminės atstovės D. Z. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu (t.1 b. l. 28-30, 33-34, 106-107, 108) ir teisme, kad 2009 06 23 ji buvo namie. Važiuoti niekur nesiruošė. Kaltinamasis sėdėjo labai ilgai pastatęs kėdę prie vartų, vėliau užrakino vartus. Jai reikėjo važiuoti, ir sūnus atidarė vartus. Vėliau, būdama virtuvėje, išgirdo konfliktą, tada sūnus atbėgo į virtuvę, jam iš burnos bėgo kraujas. Sūnus pasakė, kad mušė tėvas. Ji vyrą pastūmė, ir jis jai smogė. Sūnus iškvietė policiją.

152010 06 09 apie 22 val. ji grįžo namo. Vyras kaip visada buvo girtas. Nuėjo miegoti. Miego metu pajuto, kad trūksta oro. Laikė prispaudęs žaislu. Padėjo šauktis pagalbos. Kaip vyras su vaikais mušėsi nematė. Kaltinamasis ją dar vandeniu apipylė. Vėliau jai sūnus papasakojo, kad tėvas ranką prispaudęs laikė. Vežė sūnų į ligoninę ir ten jiems pasakė, kad sūnui lūžo ranka, uždėjo gipsą. Savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (t. 1 b. l. 110-114);

16-liudytojos D. P. paaiškinimu teisme (t. 2 b. l. 23), kad tėvas pastoviai kabinėjasi prie mamos, provokuoja, muša ją. Apie 2009-06-23 konfliktą sužinojo iš močiutės, kuri papasakojo, kad tėvas sudavė broliui per veidą.

172010-06-09 ji buvo namuose. Apie 1-2 val. nakties tėtis užėjo į mamos kambarį ir jam ilgai neišėjus paprašė brolio nueiti pasižiūrėti kas vyksta. Nuėjus paskui brolį matė, kad tėvas pliušiniu žaislu smaugia mamą. Brolis buvo šalia lovos, bandė tėvą atitraukti, tėvas viena koja buvo parklupęs ant kelio. Brolio ranka buvo prispausta tėvo koja, jis raukėsi nuo skausmo. Ji užšoko ant lovos ir atitraukusi tėvą nuvedė į kitą kambarį. Brolis skundėsi, kad jam skaudą ranką. Kitos dienos vakarą brolį nuvežė į Santariškes, nes skausmas nepraėjo, o ranka patino. Ji skambino prieš tai į greitąją, klausė patarimo, ką daryti.

18-liudytojos J. K. paaiškinimu teisme (t. 2 b. l. 34), kad 2009-06-23 žentas sudavė savo sūnui per veidą, nes šis išleido motiną per vartus. Matė, kad anūkas vartus atidarė peiliu, tada ji paprašė peilį atiduoti jai. Kas vyko toliau nematė, tik girdėjo triukšmą, žentas su dukra barėsi;

19-Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK ( - ) nuovados pareigūno tarnybiniu pranešimu, kad 2009-06-23 apie 14 val. ( - ) neblaivus F. Z. sudavė savo mažamečiui sūnui R. Z. kumščiu į veidą (t. 1 b. l. 1);

20-D. Z. 2010-06-15 protokolu-pareiškimu, kuriuo ji pranešė Vilniaus rajono PK, kad jos vyras F. Z. 2010-06-09 apie 1 val. sugriebė sūnų R. Z. už rankos ir laikė ją prispaudęs koja prie grindų (t. 1 b. l. 81);

21-D. P. 2010-06-15 pareiškimu Vilniaus rajono PK, kad jos tėvas F. Z. 2010-06-09 sulaužė jos broliui ranką ir nuolat kelia skandalus tuo traumuodamas šeimos narius (t. 1 b. l. 82);

22-2009-09-29 Vilniaus rajono apylinkės prokuratūros prokurorės A. Pupeikienės nutarimu, kuriuo ikiteisminis tyrimas vadovaujantis BK 38 str. F. Z. atžvilgiu nutrauktas susitaikius su mažamečiu nukentėjusiuoju ir jo įstatymine atstove (t. 1 b. l. 8-11) bei 2010-08-19 nutarimu, kuriuo nutrauktas ikiteisminius tyrimas atnaujintas (t. 1 b. l. 15-16);

23-įvykio vietos apžiūros protokolais, nuotraukų kopijomis, kuriuose užfiksuota, kad 2009-06-23 ir 2010-06-15 buvo apžiūrėta įvykio vieta – gyvenamojo namo, esančio ( - ), kiemas ir kambarys su koridoriumi (t. 1 b. l. 23-27, 87-90);

24-gimimo liudijimo ( - ) Nr. ( - ) kopija, kuri patvirtina, kad R. Z. abiejų nusikaltimų įvykdymo metu buvo mažametis (t. 1 b. l.38, 91);

25-specialisto išvadomis Nr. ( - ), Nr. ( - )kuriose nurodyta, kad R. Z. padaryta muštinė žaizda burnos gleivinėje, paveikus kietu, buku daiktu, galimai aplinkybėse nurodytu laiku, t.y. 2009-06-23. Sužalojimas vertinamas nežymiu sveikatos sutrikdymu. Sužalojimas padarytas vienu trauminiu poveikiu. Sužalojimas nebūdingas griuvimui. Sužalojimas galėjo būti padarytas tiek suduodant smūgį kietu buku daiktu, tiek ir atsitrenkiant į kietą buką daiktą. Dėl patirto sužalojimo nukentėjusysis juto fizinį skausmą, (t. l, b.1. 45-46); kad R. Z. padarytas dešinės plaštakos delnakaulio lūžis, galimai tiriamojo nurodytomis aplinkybėmis ir laiku, paveikus kietu, buku daiktu. Sužalojimas vertinamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl delnakaulio lūžio sveikata sutrinka ilgiau 10 d. Sužalojimas padarytas vienu trauminiu poveikiu (t. 1 b. l. 95-96);

26-gydymo paslaugų apskaitos išrašu, kad R. Z. gydymas kainavo 237,49 Lt (t. 1 b. l. 119);

27-ekspertizės aktu Nr. ( - ), kuriame nurodoma, kad R. Z. nustatytas skausmingas patinimas dešinėje plaštakoje, kuris galėjo atsirasti dėl trauminio poveikio kietu buku daiktu, prieš kreipiantis medicinos pagalbos į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę 2010-06-10; tikėtina, kad sužalojimas galėjo susidaryti prispaudus plaštaką prie kieto pagrindo; sužalojimui padaryti galėjo pakakti vieno trauminio poveikio; jis kvalifikuotinas nežymiu sveikatos sutrikdymu; specialisto išvadą Nr. ( - )laikyti negaliojančia (t. 2 b. l. 59-62);

28-VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės asmens ambulatorinio gydymo priėmimo skyriuje apskaitos kortele Nr. ( - ), kuri patvirtina, kad R. Z. dėl būtinosios pagalbos atvyko 2010-06-10 19.44 val., jam diagnozuotas delnakaulio lūžis (t. 1 b. l. 169-170);

29-( - )informaciniais raštais, kad 2010-06-09/10 F. Z. dalyvavo gimnazijos užsiėmimuose, o patikslinus informaciją nurodoma, kad 2010-06-10 nuo 8-10 val. vyko projektinė veikla, kurioje F. Z. nedalyvavo (t. 2 b. l. 28, 38-39).

30Kaltinamasis pripažino 2009 m. birželio 23 d. sumušęs savo mažametį sūnų R. Z., gailisi padaręs šią nusikalstamą veiką, todėl ištyrus ir įvertinus byloje nustatytas šios nusikalstamos veikos aplinkybes ir surinktus įrodymus, neginčytinai nustatyta, kad kaltinime nurodytu laiku, vietoje ir aplinkybėmis, veikdamas tiesiogine tyčia, kumščiu sudavęs į veidą, kaltinamasis nežymiai sužalojo mažametį R. Z., todėl jo veiksmai pagal BK 140 str. 2 d. kvalifikuoti teisingai.

31Vertindamas byloje surinktus įrodymus ir nustatytas aplinkybes dėl antros nusikalstamos veikos (2010-06-09), teismas tiki ir vadovaujasi nuosekliais nukentėjusiojo R. Z., jo įstatyminės atstovės D. Z., liudytojos D. P. paaiškinimais, kad prieš sutuoktinę neblaivus F. Z. panaudojo smurtą, todėl jai pasikvietus pagalbos į kambarį atbėgo jų sūnus F. Z., kuris bandė atitraukti neblaivų tėvą nuo motinos. Tuo metu F. Z. prispaudė sūnaus dešinės rankos plaštaką keliu prie grindų ir laikė keletą sekundžių. Liudytoja D. P. patvirtino, kad atėjusi paskui brolį į motinos kambarį, matė, kad jo rankos plaštaką šis laiko prispaudęs, ir kad brolis raukosi iš skausmo. Ji matė, kad visą sekančią dieną broliui ranka skaudėjo, ji buvo patinusi, vakare jie kreipėsi pagalbos į universitetinę vaikų ligoninę, kurios pateikta asmens ambulatorinio gydymo priėmimo skyriuje apskaitos kortelė Nr. ( - )patvirtina, kad R. Z. dėl būtinosios pagalbos atvyko 2010-06-10 19.44 val. Ekspertizės aktas Nr. ( - ), patvirtina, kad R. Z. nustatytas skausmingas patinimas dešinėje plaštakoje, kuris galėjo atsirasti dėl trauminio poveikio kietu buku daiktu, prieš kreipiantis medicinos pagalbos į Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę 2010-06-10; kad tikėtina, jog sužalojimas galėjo susidaryti prispaudus plaštaką prie kieto pagrindo; sužalojimui padaryti galėjo pakakti vieno trauminio poveikio; jis kvalifikuotinas nežymiu sveikatos sutrikdymu.

32Nukentėjusiojo R. Z., jo įstatyminės atstovės D. Z. ir liudytojos D. P. parodymai nekito viso ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu, o byloje esanti ekspertizės išvada Nr. ( - ), patvirtina nukentėjusiojo nurodytas jo sužalojimo aplinkybes. Todėl kaltinamojo neprisipažinimas vertintinas kaip jo pasirinktas gynybos būdas siekiant išvengti atsakomybės, o tarpusavyje sutampančių nukentėjusiojo, jo įstatyminės atstovės ir liudytojos D. P. parodymų visuma bei ekspertizės išvada pripažintina neginčytinai įrodyta, kad kaltinamasis, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia sugriebdamas mažamečiui sūnui R. Z. (R. Z.), gim. ( - ), už dešinės rankos ir prispausdamas ją prie grindų, padarė skausmingą patinimą dešinėje plaštakoje, t. y. nežymų sveikatos sutrikdymą.

33F. Z. dėl šios nuskalstamos veikos atiduotas teismui kaltinant jį, kad jis padarė Lietuvos Respublikoje BK 138 str. 2 d. 3 p. numatytą nusikaltimą. Tačiau bylos nagrinėjimo metu teismui pateikta nauja ekspertizės išvada Nr. ( - ), patvirtina, kad nukentėjusiajam R. Z. 2010-06-09 buvo padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas, kaltinančioji pusė atsižvelgus į naujai paaiškėjusias nukentėjusiojo sužalojimo pasekmes prašė kaltinamojo veiką perkvalifikuoti iš BK 138 str. 2 d. 3 p. į jo veiką atitinkančią BK 140 str. 2 d., todėl nepateikus byloje naujo kaltinimo jo veika perkvalifikuotina (BPK 256 str. 4 d.).

34Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių dėl R. Z. sužalojimo 2010-06-09 nėra, o dėl sužalojimo 2009-06-23 lengvina, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir gailisi, dėl abiejų veikų atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamas veikas padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos jo elgesiui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

35Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, jų pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kurios priskiriamos nesunkiems nusikaltimams (BK 11 str.), kaltės formą - tiesioginę tyčią, prieš nukentėjusįjį panaudoto smurto pobūdį, sukeltas pasekmes ir tai, kad šiuo metu liekamųjų reiškinių nėra, į kaltinamojo asmenybę, kuris nedirba, registruotas darbo biržoje, kartus baustas administracine tvarka, neteistas, į tai, kad turi sveikatos problemų vartojant alkoholį (b. l. 156, 157), kad yra viena sunkinanti ir viena lengvinanti aplinkybės, o dėl antro nusikaltimo lengvinančių aplinkybių nėra, todėl vadovaujantis BK 54, 55, 61 str. jam skirtinos didesnės nei vidutinės sankcijoje už padarytą nusikaltimą numatytos su laisvės atėmimu nesusijusios laisvės apribojimo bausmės, kurios bendrintinos iš dalies sudedant.

36Valstybinės ligonių kasos 237,49 Lt civilinis ieškinys nukentėjusiojo gydymo išlaidoms atlyginti įrodytas rašytiniais įrodymais (t. 1 b. l. 119), todėl tenkintinas visiškai priteisiant šią sumą iš kaltinamojo (BPK 115 str.).

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 2 d.

Nutarė

38F. Z. (F. Z.) pripažinti kaltu, padarius du nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d. ir nuteisti:

39-pagal BK 140 str. 2 d. (2009-06-23) - laisvės apribojimu 10 (dešimčiai) mėnesių, įpareigojant šiuo laikotarpiu būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. ir uždrausti įgyti, turėti ir naudoti alkoholinius gėrimus;

40-pagal BK 140 str. 2 d. (2010-06-09) - laisvės apribojimu 12 (dvylikai) mėnesių.

41Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d. subendrinti paskirtas bausmes iš dalies sudedant ir paskirti - laisvės apribojimą 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant šiuo laikotarpiu būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. ir uždrausti įgyti, turėti ir naudoti alkoholinius gėrimus.

42Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, - palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

43Valstybinės ligonių kasos ieškinį tenkinti ir priteisti iš F. Z. 237,49 Lt už nukentėjusiojo R. Z. gydymą.

44Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta... 2. F. Z. (F. Z. a. k. ( - ) gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs,... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d., 138 str. 2 d. 3 p.... 4. F. Z. smurtaudamas nežymiai sužalojo mažametį, o būtent:... 5. 1) jis 2009 m. birželio 23 d. , apie 14 val., ( - ), būdamas apsvaigęs nuo... 6. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str.... 7. 2) jis gi, 2010 m. birželio 9 d. apie 1 val., ( - ) būdamas apsvaigęs nuo... 8. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 str.... 9. F. Z. kaltu dėl jam pareikšto kaltinimo prisipažino dalinai. Paaiškino, kad... 10. 2010 06 09 jis sūnaus rankos neprispaudė. Tą dieną buvo susibaręs su... 11. Nors F. Z. kaltu prisipažino dalinai, jo kaltė įrodyta tokiais įrodymais:... 12. -nepilnamečio nukentėjusiojo R. Z. (R. Z.) paaiškinimu ikiteisminio tyrimo... 13. 2010 06 09 jis buvo mamos kambaryje, o kai mama grįžo, nuėjo pas seserį į... 14. -nepilnamečio nukentėjusiojo R. Z. įstatyminės atstovės D. Z. paaiškinimu... 15. 2010 06 09 apie 22 val. ji grįžo namo. Vyras kaip visada buvo girtas. Nuėjo... 16. -liudytojos D. P. paaiškinimu teisme (t. 2 b. l. 23), kad tėvas pastoviai... 17. 2010-06-09 ji buvo namuose. Apie 1-2 val. nakties tėtis užėjo į mamos... 18. -liudytojos J. K. paaiškinimu teisme (t. 2 b. l. 34), kad 2009-06-23 žentas... 19. -Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK ( - ) nuovados pareigūno... 20. -D. Z. 2010-06-15 protokolu-pareiškimu, kuriuo ji pranešė Vilniaus rajono... 21. -D. P. 2010-06-15 pareiškimu Vilniaus rajono PK, kad jos tėvas F. Z.... 22. -2009-09-29 Vilniaus rajono apylinkės prokuratūros prokurorės A.... 23. -įvykio vietos apžiūros protokolais, nuotraukų kopijomis, kuriuose... 24. -gimimo liudijimo ( - ) Nr. ( - ) kopija, kuri patvirtina, kad R. Z. abiejų... 25. -specialisto išvadomis Nr. ( - ), Nr. ( - )kuriose nurodyta, kad R. Z.... 26. -gydymo paslaugų apskaitos išrašu, kad R. Z. gydymas kainavo 237,49 Lt (t. 1... 27. -ekspertizės aktu Nr. ( - ), kuriame nurodoma, kad R. Z. nustatytas... 28. -VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės asmens ambulatorinio gydymo... 29. -( - )informaciniais raštais, kad 2010-06-09/10 F. Z. dalyvavo gimnazijos... 30. Kaltinamasis pripažino 2009 m. birželio 23 d. sumušęs savo mažametį... 31. Vertindamas byloje surinktus įrodymus ir nustatytas aplinkybes dėl antros... 32. Nukentėjusiojo R. Z., jo įstatyminės atstovės D. Z. ir liudytojos D. P.... 33. F. Z. dėl šios nuskalstamos veikos atiduotas teismui kaltinant jį, kad jis... 34. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių dėl R. Z. sužalojimo... 35. Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, jų... 36. Valstybinės ligonių kasos 237,49 Lt civilinis ieškinys nukentėjusiojo... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 2 d.... 38. F. Z. (F. Z.) pripažinti kaltu, padarius du nusikaltimus, numatytus Lietuvos... 39. -pagal BK 140 str. 2 d. (2009-06-23) - laisvės apribojimu 10 (dešimčiai)... 40. -pagal BK 140 str. 2 d. (2010-06-09) - laisvės apribojimu 12 (dvylikai)... 41. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 d. subendrinti paskirtas bausmes iš dalies... 42. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, - palikti iki... 43. Valstybinės ligonių kasos ieškinį tenkinti ir priteisti iš F. Z. 237,49 Lt... 44. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...