Byla e2-436-860/2016
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,

2rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas civilinę bylą pagal JUWO E. G. ieškinį atsakovams UAB „Retasys“, M. S., V. S., trečiasis asmuo - UAB „Termoblock“, dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo,

Nustatė

3Ieškovas JUWO E. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti negaliojančia 2014-08-22 sutartį Nr. 1563 dėl žemės sklypo (registro Nr. 41/28274, unikalus Nr. 4162-0100-0395, kadastrinis Nr. 4162/0100:395) pirkimo – pardavimo tarp UAB „Retasys“ ir M. S., V. S. bei taikyti restituciją žemės sklypą grąžinant UAB „Retasys“ nuosavybėn; solidariai priteisti iš atsakovų UAB „Retasys“, M. S., V. S. bylinėjimosi išlaidas ieškovo naudai.

4Teisme 2016-07-21 gautas prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir šalių pasirašyta taikos sutartis, kurią šalys prašo patvirtinti. Nurodė, kad šalims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės. Šalys prašo grąžinti ieškovui 75 proc. už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio ir taikos sutarties patvirtinimo klausimą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

5Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas, byla nutrauktina.

6CK 6.983 straipsnio 1 dalis nustato, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus.

7Iš šalių sudarytos taikos sutarties turinio darytina išvada, kad šalys išsprendė ginčą taikiai. Ši sutartis neprieštarauja viešajai tvarkai ir nepažeidžia niekieno interesų, atitinka įstatymų reikalavimus (CK 6.983 str.), šalims yra suprantamos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, todėl šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina, o byla nutrauktina (( - ) str. 3 d., 293 str. 5 p.).

8Ieškovas kreipdamasis į teismą sumokėjo 802,00 Eur žyminio mokesčio, šalys sudarė taikos sutartį, todėl ieškovui turi būti grąžinama 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio sumos, t. y. 601,50 Eur (CPK 87 str. 2 d.).

9Teismas turėjo byloje 30,29 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (pašto išlaidų), tad šios išlaidos priteisiamos iš atsakovų lygiomis dalimis, t.y. po 10,10 Eur iš kiekvieno atsakovo, į valstybės biudžetą (sutarties 2.1.5 p.) (CPK 96 str.).

10Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-09-04 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki nutarties patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį ir bylą nutraukti įsiteisėjimo dienos (( - ) str.).

11Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ( - ) straipsnio 3 dalimi, 290 – 291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, teismas

Nutarė

12Patvirtinti ieškovo JUWÖ E. G. (į. k. 195609), atsakovų UAB „Retasys“ (į. k. 300003889), M. S. (3-0412560-2) ir V. S. (a. k. 3-0412552-9) bei trečiojo asmens UAB „Termoblock“ (į.k. 300849519), taip pat D. S., kuris byloje atstovavo UAB „Termoblock“, kaip įmonės vadovas, ir I. S., kuri byloje atstovavo UAB „Retasys“, kaip įmonės vadovė, 2016 m. liepos 19 d. sudarytą taikos sutartį, kuria byloje dalyvaujantys asmenys susitarė, kad:

13Ši taikos sutartis (toliau – Sutartis) sudaryta tarp:

 1. Juwö E. G. (toliau – Juwö), juridinio asmens kodas: HRB Alzey 1588, buveinės registracijos adresas Ziegelhütten str. 42 D-55597 Wöllstein Germany, atstovaujamas vadovo S. J.,

14ir

 1. UAB „Retasys“ (toliau – Retasys), kodas 300003889, adresas V. Š. g. 3, Vilnius, Lietuva, atstovaujama direktorės I. S.,

15ir

 1. UAB „Termoblock“ (toliau – Termoblock), kodas 300849519, adresas V. Š. g. 3, Vilnius, Lietuva, atstovaujama direktoriaus D. S.,

16ir

 1. V. S. (toliau – V. S.), adresas Elul 3/21, Ashdod, Israel,

17ir

 1. M. S. (toliau – M. S.), adresas Elul 3/21, Ashdod, Israel,

18ir

 1. D. S. (toliau – D. S.), kodas ( - ) adresas Elul 3/21, Ashdod, Israel,

19ir

 1. I. S. (toliau – I. S.), kodas ( - ) adresas Elul 3/21, Ashdod, Israel,

20kiekvienas toliau vadinamas Šalimi, o visi kartu Šalimis.

21Preambulė

22(a) kadangi Šalys dalyvavo ir dalyvauja teismo procesuose civilinėse bylose Nr. e2-436-860/2016, Nr. e2A-6003-823/2015,

23(b) kadangi teismas priteisė Juwö iš Retasys ir Termoblock solidariai 30 000 EUR žalos atlyginimui ir bylinėjimosi išlaidas civilinėse bylose Nr. 2-1768-661/2014 ir Nr. 2A-46-407/2015 ir šios sumos nesumokėtos iki šiol,

24(c) kadangi Termoblock siekia prekių ženklo „ThermoBlock” (E. S. prekių ženklo registracijos Nr. 004836524; toliau – prekių ženklas „ThermoBlock”) panaikinimo jo negaliojimo pagrindu E. S. intelektinės nuosavybės tarnyboje (toliau – ESINT) (bylos Nr. 000012511 C), inicijuotoje 2016 m. vasario 2 d. (toliau – panaikinimas),

25(d) kadangi Šalys siekia ir sutinka nutraukti civilinę bylą Nr. e2-436-860/2016 ir prekių ženklo „ThermoBlock” panaikinimo bylą Nr. 000012511 C, ir užtikrinti, kad nauji ginčai, įskaitant bylinėjimąsi, prašymus, paraiškas, ieškinius, pareiškimus, pretenzijas, reikalavimus, procesus, atšaukimus, paskelbimus negaliojančiais, panaikinimus, kitas procedūras ir procesus dėl prekių ženklo „ThermoBlock” (E. S. prekių ženklo registracijos Nr. 004836524) arba (ir) dėl žalos atlyginimo, taip pat susiję su minėtų bylų atnaujinimu, nebus pradėti,

26Šalys sutinka nutraukti visas besitęsiančias teismo ir ESINT bylas ar procesus (įskaitant aukščiau minėtą panaikinimą), susilaikyti nuo jų atnaujinimo ar atkūrimo ir nepradėti naujų bylų ar procesų, kurie bet kokiu būdu susiję su aukščiau minėtais klausimais, žemiau nurodytomis sąlygomis, kurios nustatytos siekiant Šalių teisių ir pareigų pusiausvyros.

27Sutarties objektas

281. Straipsnis – Juwö teisės ir pareigos

291.1. Juwö pareigos

301.1.1. Juwö įsipareigoja nutraukti civilinę bylą Nr. e2-436-860/2016 (procesas Nr. 2-52-3-03197-2015-0) pasirašydamas taikos Sutartį tarp Šalių, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 5 punkte.

311.1.2. Juwö atleidžia visas Šalis nuo atsakomybės dėl žalos, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su prekių ženklu „ThermoBlock“ ir S. P. nurodytomis bylomis, jeigu Juwö žino ar turi žinoti apie tokią žalą sukėlusį įvykį, susijusį su prekių ženklu „ThermoBlock“ ir S. P. nurodytomis bylomis, kai pasirašo Sutartį, taip pat įsipareigoja susilaikyti nuo naujų bylinėjimųsi, prašymų, paraiškų, veiksmų, ieškinių, bylų, ginčų, pareiškimų, pretenzijų, reikalavimų, procesų, procedūrų inicijavimo dėl tokio žalą sukėlusio įvykio.

321.1.3. Juwö įsipareigoja be jokių papildomų šioje Sutartyje nenustatytų mokėjimų, kompensacijų, atlyginimo ir (ar) sąlygų perleisti Vladimir‘ui Soifer 1) 30 000 EUR solidariąją reikalavimo teisę iš Retasys ir Termoblock (žala), 2) 2 866,09 EUR reikalavimo teisę iš Retasys (bylinėjimosi išlaidos) ir 3) 2 866,09 EUR reikalavimo teisę iš Termoblock (bylinėjimosi išlaidos), kurie buvo priteisti Juwö civilinėse bylose Nr. 2-1768-661/2014 ir Nr. 2A-46-407/2015 (teismo proceso Nr. 2-55-3-00336-2013-3) per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo.

331.1.4. Juwö padengs savo išlaidas ir nuostolius, susijusius su visais aukščiau minėtais bylinėjimais, prašymais, paraiškomis, ieškiniais, bylomis, ginčais, pareiškimais, pretenzijomis, reikalavimais, procesais, procedūromis, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su teismo bylomis ir ESINT procedūromis, nurodytomis S. P., su Šalimis, taip pat susijusius su Sutarties parengimu ir įgyvendinimu ir niekada jų nereikalauti iš jokios Šalies.

341.1.5. Juwö garantuoja, kad nesieks jokių kompensacijų, žalos, nuostolių atlyginimo ir mokėjimų iš Retasys, Termoblock, Vladimir‘o Soifer, M. S., Dan‘o Sofer ir I. S. tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su teismo bylomis ir ESINT procedūromis, nurodytomis S. P..

351.1.6. Visos aukščiau minėtos Juwö pareigos galios ir bus vykdytinos tik tuo atveju, jei visos Retasys, Termoblock, Vladimir‘o Soifer, M. S., Dan‘o Sofer ir I. S. pareigos bus pilnai, tinkamai ir laiku vykdomos, kaip tai nustatyta Sutartyje.

36This settlement agreement (hereinafter referred to as the Agreement) is concluded between:

 1. Juwö E. G. (hereinafter referred to as Juwö), legal entity code: HRB Alzey 1588, having its registered office address at Ziegelhüttenstr. 42 D-55597 Wöllstein Germany represented by CEO S. J.,

37and

 1. UAB ”Retasys“ (hereinafter - Retasys), code 300003889, address V. Š. g. 3, Vilnius, Lietuva, represented by director I. S.,

38and

 1. UAB ”Termoblock“ (hereinafter -Termoblock), code 300849519, address V. Š. g.3, Vilnius, Lietuva, represented by director D. S.,

39and

 1. V. S. (hereinafter - V. S.), address Elul 3/21, Ashdod, Israel

40and

 1. M. S. (hereinafter - M. S.), address Elul 3/21, Ashdod, Israel

41And

 1. D. S. (hereinafter - D. S.), kodas ( - ) adresas Elul 3/21, Ashdod, Israel,

42ir

 1. I. S. (hereinafter - I. S.), code ( - ) adresas Elul 3/21, Ashdod, Israel,

43where each of them is referred to as the Party and all together – the Parties.

44PREAMBLE

45(a) since the Parties participated and participate in court proceedings in civil cases No. e2-436-860/2016, civil case No. e2A-6003-823/2015,

46(b) since the court has awarded to Juwö from Retasys and Termoblock 30000 EUR of damages jointly and litigation costs in civil cases No. 2-1768-661/2014 and No. 2A-46-407/2015, which have not been paid to this day,

47(c) since Termoblock seeks the cancellation of the trademark “ThermoBlock” (E. U. trade mark reg. No. 004836524; hereinafter referred to as the trademark “ThermoBlock”) based on invalidity in E. U. I. P. Office (hereinafter – EUIPO) (revocation No. 000012511 C), filed on February 2, 2016 (hereinafter – revocation or cancellation),

48(d) since the Parties seek and agree to terminate the civil case No. e2-436-860/2016 and the revocation No. 000012511 C of the trademark “ThermoBlock”, also to assure that new disputes, including litigations, requests, applications, actions, cases, disputes, lawsuits, claims, processes, trials, revocations, invalidations, cancellations of trademark registration and proceedings, related to the trademark “ThermoBlock” (reg. Nr. 004836524) or (and) claims for damages, also related to renewal of above mentioned cases will not be started,

49the Parties agree to terminate all ongoing court and EUIPO cases and actions (including revocation, indicated above), refrain from their renewals or restorations and not to start new ones, which are related to abovementioned matters in any way, under conditions indicated below, where provisions are drafted in the manner to balance between rights and duties of the Parties.

50Object of the Agreement

511. Article – Rights and duties of Juwö

521.1. Duties of Juwö

531.1.1. Juwö shall terminate civil case No. e2-436-860/2016 (process No.2-52-3-03197-2015-0) via amicable Agreement between the Parties, as per provision of C. P. Code of the Republic of Lithuania, article 293, section 5.

541.1.2. Juwö exempt all Parties from liability for damages directly or indirectly related to the trademark “ThermoBlock” and cases indicated in Preamble of this Agreement, if Juwö is aware or should be aware about such harmful event related trademark “ThermoBlock and cases indicated in Preamble of this Agreement, when signing the Agreement, and also shall refrain to initiate new litigations, requests, applications, actions, cases, disputes, lawsuits, claims, processes, trials and proceedings to courts and other institutions against any Party for such harmful event.

551.1.3. Juwö shall assign to V. S. 1) the right to claim 30000 EUR jointly from Retasys and Termoblock (damage), and 2) the right to claim 2866,09 EUR from Retasys (litigation costs), and 3) the right to claim 2866,09 EUR from Termoblock (litigation costs), which was adjudged to Juwö in civil cases No. 2-1768-661/2014 and No. 2A-46-407/2015 (process No. 2-55-3-00336-2013-3), without any additional payments, compensations, remuneration and (or) conditions, which are not stipulated in the Agreement, within 10 days after the Agreement comes into force.

561.1.4. Juwö shall cover its own costs and damages related to all abovementioned litigations, requests, applications, actions, cases, disputes, lawsuits, claims, processes, trials and proceedings, directly or indirectly related to court cases and EUIPO procedures, indicated in Preamble of this Agreement, with the Parties and preparation and implementation of this Agreement, and never seek them from any Party.

571.1.5. Juwö guarantee that it will not seek any compensations, damages, remuneration, remedies from Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. and I. S. directly or indirectly related to court cases and EUIPO procedures, indicated in Preamble of this Agreement.

581.1.6. All abovementioned duties of Juwö shall be valid and enforceable only if all duties of Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. and I. S. are implemented fully, properly, duly and on timely manner, as set in this Agreement.

591.2. Juwö teisės

601.2.1. Juwö yra tiesiogiai įgaliotas Sutartimi nutraukti prekių ženklo „ThermoBlock“ panaikinimo, paskelbimo negaliojančiu ir atšaukimo procesą, taip pat visus kitus prašymus, paraiškas, ieškinius, bylas, ginčus, pareiškimus, pretenzijas, reikalavimus, procesus, procedūras, kuriose ginčijama prekių ženklo „ThermoBlock“ registracija bet kuriuo būdu, šiam tikslui veikdamas kaip Retasys, Termoblock, Vladimir‘o Soifer, M. S., Dan‘o Sofer ir I. S. atstovas. Šis įgaliojimas yra neatšaukiamas. Ši teisė nemodifikuoja, nepanaikina, nedaro negaliojančiu ir jokiu būdu neatšaukia jokių kitų Šalių pareigų, įskaitant Termoblock pareigą nutraukti ESINT panaikinimo bylą Nr. 000012511 C.

611.2.2. J. S. nėra visiškai ir tinkamai įgyvendinta dėl bet kurios Šalies kaltės ar nerūpestingumo, ir šis pažeidimas nepašalintas per 10 dienų nuo rašytinio Juwö pranešimo, Termoblock ir Retasys įsipareigoja solidariai sumokėti Juwö 35 000 EUR per 30 dienų nuo rašytinio Juwö pranešimo gavimo. Be to, kaltoji Šalis privalo padengti Juwö visus nuostolius, susijusius su pažeidimu.

622. Straipsnis – Retasys, Termoblock, Vladimir‘o Soifer, M. S., Dan‘o Sofer ir I. S. teisės ir pareigos

632.1. Retasys, Termoblock, Vladimir‘o Soifer, M. S., Dan‘o Sofer ir I. S. pareigos

642.1.1. V. S. įsipareigoja sumokėti Juwö 2 000 EUR per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo į Sutartyje nurodytą Juwö sąskaitą. Retasys, Termoblock, D. S., I. S. ir M. S. suteikia garantiją, kad ši suma bus sumokėta. Aukščiau nurodytą sumą sumokėjus į Juwö sąskaitą šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, Juwö laikys, kad žala ir bylinėjimosi išlaidos civilinėse bylose Nr. 2-1768-661/2014 ir Nr. 2A-46-407/2015 buvo atlygintos.

652.1.2. Termoblock įsipareigoja imtis visų būtinų veiksmų tam, kad nutrauktų prekių ženklo „ThermoBlock“ panaikinimo procesą E. S. intelektinės nuosavybės tarnyboje, panaikinimo bylos Nr. 000012511 C, per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Termoblock tiesiogiai įgalina Juwö nutraukti procesą E. S. intelektinės nuosavybės tarnyboje bylos Nr. 000012511 C. Š. įgaliojimas yra neatšaukiamas. Dėl aiškumo, ši Juwö suteikta teisė nemodifikuoja, nepanaikina, nedaro negaliojančios ir jokiu būdu neatšaukia Termoblock pareigos nutraukti panaikinimo bylą Nr. 000012511 C, nurodytą šiame straipsnyje.

662.1.3. Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. ir I. S. įsipareigoja susilaikyti nuo naujų bylinėjimųsi, prašymų, paraiškų, veiksmų, ieškinių, bylų, ginčų, pareiškimų, pretenzijų, reikalavimų, procesų, procedūrų inicijavimo teismuose ir kitose institucijose dėl prekių ženklo „ThermoBlock“ (įskaitant registracijos Nr. 004836524) ar atnaujinti ar atkurti bylas ar ieškinius, nurodytus S. P., t.y. jokiais pagrindais ir jokiose institucijose niekada nekvestionuoti ar neginčyti prekių ženklo „ThermoBlock“ (įskaitant registracijos Nr. 004836524), įskaitant jo registracijos panaikinimo ir (ar) paskelbimo negaliojančia ar atšaukimo veiksmų prieš prekių ženklą pradėjimą ar pratęsimą, niekada nenaudoti kitų asmenų, kuriuos jie faktiškai ir realiai kontroliuoja prieš prekių ženklą „TermoBlock“, neteikti pagalbos ir palaikymo bet kokiam asmeniui veiksmuose prieš Juwö ir (ar) jo prekių ženklą, nurodytą šiame straipsnyje.

672.1.4. Termoblock turi pradėti įmonės pavadinimo pakeitimo procedūrą, kaip nusprendė teismas civilinėse bylose Nr. 2-1768-661/2014 ir Nr. 2A-46-407/2015 (proceso Nr. 2-55-3-00336-2013-3) per papildomą 10 dienų terminą po to, kai Sutartis įsigalioja. Įmonės pavadinimas turi būti pakeistas per 60 dienų nuo pavadinimo pakeitimo inicijavimo.

682.1.5. Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. ir I. S. įsipareigoja padengti savo išlaidas ir nuostolius, susijusius su visais aukščiau nurodytais bylinėjimaisi, prašymais, paraiškomis, ieškiniais, bylomis, ginčais, pareiškimais, pretenzijomis, reikalavimais, procesais, procedūromis, taip pat tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su teismo bylomis ir ESINT procedūromis, nurodytomis S. P., su Šalimis, taip pat susijusias su Sutarties parengimu ir įgyvendinimu ir niekada jų nereikalauti iš Juwö, taip pat padengti teismo išlaidas (jei tokių būtų), civilinėje byloje e2-436-860/2016 (proceso Nr. 2-52-3-03197-2015-0), kokios jos būtų nustatytos teismo nutartyje patvirtinti Sutartį ir nutraukti bylą.

692.1.6. Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. ir I. S. garantuoja, kad nesieks jokių kompensacijų, žalos, nuostolių atlyginimo ir mokėjimų iš Juwö tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su teismo bylomis ir ESINT procedūromis, nurodytomis S. P..

702.1.7. Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. ir I. S. atleidžia Juwö nuo atsakomybės ir žalos, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su įmonėmis UAB „Termoblock“ UAB „Retasys“, įmonių akcininkais, vadovais, darbuotojais ir jų teisėmis ir S. P. nurodytomis bylomis, jeigu Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. ir I. S. žino ar turi žinoti apie tokią atsakomybę ir žalą sukėlusį įvykį, kai pasirašo Sutartį, taip pat įsipareigoja susilaikyti nuo naujų bylinėjimosi, prašymų, paraiškų, veiksmų, ieškinių, bylų, ginčų, pareiškimų, pretenzijų, reikalavimų, procesų, procedūrų inicijavimo dėl tokio atsakomybę ir žalą sukėlusio įvykio.

712.1.8. J. R., Termoblock, V. S., M. S., D. S. ar I. S. nevykdytų šios Sutarties pareigų – Šalys patvirtina, kad bendru sutarimu sutinka atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2-436-860/2016.

722.2. Retasys, Termoblock, Vladimir‘o Soifer, M. S., Dan‘o Sofer ir I. S. teisės

732.2.1. Vladimir‘ui Soifer pereina 1) Juwö 30 000 EUR reikalavimo teisė solidariai iš Retasys ir Termoblock (žala) 2) Juwö 2 866,09 EUR reikalavimo teisė iš Retasys (bylinėjimosi išlaidos) ir 3) Juwö 2 866,09 EUR reikalavimo teisė iš Termoblock (bylinėjimosi išlaidos), kurie buvo priteisti Juwö civilinėse bylose Nr. 2-1768-661/2014 ir Nr. 2A-46-407/2015 (teismo proceso Nr. 2-55-3-00336-2013-3).

742.2.2. Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. and I. S. sutinka nutraukti civilinę bylą Nr. e2-436-860/2016 (procesas Nr. 2-52-3-03197-2015-0) pasirašydami Sutartį tarp Šalių, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 5 punkte.

752.2.3. Termoblock neprivalo perduoti Juwö domeno vardo „termoblock.lt“, kaip nusprendė teismas civilinėse bylose Nr. 2-1768-661/2014 ir Nr. 2A-46-407/2015 (proceso Nr. 2-55-3-00336-2013-3), kadangi šis domeno vardas nėra Juwö reikalingas. Šis domeno vardas negali būti naudojamas Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. ir I. S..

762.2.4. Visos aukščiau nurodytos Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. ir I. S. teisės galios ir bus vykdytinos tik tuo atveju, jei visos Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. ir I. S. bus pilnai, tinkamai ir laiku įvykdytos, kaip nustatyta šioje Sutartyje.

771.2. Rights of Juwö

781.2.1. Juwö is directly authorized by the Agreement to terminate the process of revocation, invalidation, cancellation of the trademark “ThermoBlock” and all other litigations, requests, applications, actions, cases, disputes, lawsuits, claims, processes, trials and proceedings, where the trademark “ThermoBlock” is challenged in any way, acting as a representative of Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. and I. S. for this purpose. This authorization is irrevocable. This right does not amend, negate, invalidate or in any way revoke any duties of other Parties, including duty of Termoblock to terminate the revocation No. 000012511 C at EUIPO.

791.2.2. If this Agreement is not fully and properly implemented due to fault or negligence of any Party, and such infringement is not resolved within 10 days after a written notice of Juwö, Termoblock and Retasys shall jointly pay Juwö 35000 EUR within 30 days after receiving a written notice. Additionally, guilty Party shall cover Juwö all the damages related to the infringement.

802. Article – Rights and Duties of Retasys, Termoblock, D. S., I. S., V. S. and M. S.

812.1. Duties of Retasys, Termoblock, D. S., I. S., V. S. and M. S.

822.1.1. V. S. shall pay 2000 EUR to Account of Juwö, indicatet in this Agreement within 10 days after the Agreement comes into force. Retasys, Termoblock, D. S., I. S. and M. S. provide a warranty that this amount will be paid. When above mentioned sum is paid to Juwö’s account pursuant order and terms of this Agreement, Juwö will treat that damages and litigation expenditures in civil cases No. 2-1768-661/2014 and No. 2A-46-407/2015 were covered.

832.1.2. Termoblock shall take all the necessary actions to terminate the process of cancellation of the trademark “ThermoBlock” based on invalidity in E. U. I. P. Office revocation No. 000012511 C within 10 days after the Agreement comes into force. Termoblock directly empowers Juwö to terminate the process in E. U. I. P. Office case No. 000012511 C. T. authorization is irrevocable. For purposes of clarity – this right, granted to Juwö does not amend, negate, invalidate or in any way revoke duties of Termoblock in regards of termination of the revocation No. 000012511 C, indicated in this article.

842.1.3. Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. and I. S. shall refrain from initiating new litigations, requests, applications, actions, cases, disputes, lawsuits, claims, processes, trials and proceedings to courts and other institutions regarding the trademark “ThermoBlock” (including registration No. 004836524), or to resume or renew cases and actions, indicated in the Preamble of this Agreement, specifically - under no grounds and in any institution never question or challenge validity of trademark “ThermoBlock“(including registration No. 004836524), including starting or continuing cancellation and (or) invalidity or revocation actions against the trademark, never use other entities that they actually and really control against the trademark “ThermoBlock“, never help and provide support to any person in actions against Juwö and/ or its trademark, indicated in this Article.

852.1.4. Termoblock should initiate the procedure to change its name, as decided by court in civil case No.2-1768-661/2014 and No. 2A-46-407/2015 (process No. 2-55-3-00336-2013-3), within additional 10 days after the Agreement comes into force. The name shall be changed within 60 days from the initiation.

862.1.5. Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. and I. S. shall cover their own costs and damages and never seek them from Juwö, related to all abovementioned litigations, requests, applications, actions, cases, disputes, lawsuits, claims, processes, trials and proceedings with the Parties, as well as directly or indirectly related to court cases and EUIPO procedures, indicated in Preamble of this Agreement and preparation and implementation of the Agreement, and also cover the court fees (if any) in civil case No. e2-436-860/2016 (process No. 2-52-3-03197-2015-0) as they will be set in court decision to confirm the Agreement and terminate the case.

872.1.6. Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. and I. S. guarantee that they will not seek any compensations, damages, remuneration, remedies from Juwö directly or indirectly related to court cases and EUIPO procedures, indicated in Preamble of this Agreement.

882.1.7. Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. and I. S. exempt Juwö from liability for damages directly or indirectly related to companies UAB “Termoblock”, UAB “Retasys”, shareholders, officers and employees of these companies and their rights and cases indicated in Preamble of this Agreement, if Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. and I. S. are aware or should be aware about such harmful event related such damages and liability, when signing the Agreement, and also shall refrain to initiate new litigations, requests, applications, actions, cases, disputes, lawsuits, claims, processes, trials and proceedings to courts and other institutions against any Party for such liability or harmful event.

892.1.8. S. R., Termoblock, V. S., M. S., D. S. or I. S. fail to comply with duties of this Agreement, the Parties confirm that they shall agree to reinstate process in civil case No. e2-436-860/2016.

902.2. Rights of Retasys, Termoblock, D. S., I. S., V. S. and M. S.

912.2.1. V. S. adopts 1) Juwö’s right to claim 30000 EUR jointly from Retasys and Termoblock (damage), and 2) Juwö’s right to claim 2866,09 EUR from Retasys (litigation costs), and 3) Juwö’s right to claim 2866,09 EUR from Termoblock (litigation costs), which was adjudged to Juwö in civil cases No. 2-1768-661/2014 and No. 2A-46-407/2015 (process No. 2-55-3-00336-2013-3).

922.2.2. Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. and I. S. shall agree to terminate civil case No. e2-436-860/2016 (process No.2-52-3-03197-2015-0) via amicable Agreement between the Parties as per provision of C. P. Code of the Republic of Lithuania, article 293, section 5.

932.2.3. Termoblock shall not transfer to Juwö domain “termoblock.lt”, as decided by court in civil case No.2-1768-661/2014 and No. 2A-46-407/2015 (process No. 2-55-3-00336-2013-3), since Juwö does not need it. This domain name cannot be used in commercial activity of Retasys or Termoblock, V. S., M. S., D. S. and I. S..

942.2.4. All abovementioned rights of Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. and I. S. shall be valid and enforceable only if all duties of Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. and I. S. are implemented fully, properly, duly and on timely manner, as set in this Agreement.

953. Ginčų sprendimas

963.1. Šalys įsipareigoja spręsti visus iš Sutarties kylančius ginčus taikiai ir šiems tikslams surengti derybas.

973.2. Jeigu bet kuri Šalis nevykdo ar neįgyvendina savo pareigos pagal Sutartį, kitos Šalys turi išsiųsti tokiai Šaliai pranešimą reikalaudamos pareigos įgyvendinimo ir suteikdamos protingą terminą, ne ilgesnį negu 10 dienų, pareigos įvykdymui ir įgyvendinimui. Jeigu šio termino praleidimas įvyksta dėl kitokių priežasčių negu kaltė ar nerūpestingumas, šis terminas gali būti pratęstas Šalių sutarimu.

983.3. Jeigu pareiga neįvykdoma ar neįgyvendinama per nustatytą laiką, Šalys (išskyrus Šalį, kuri nepašalino pažeidimo) gali įgyvendinti savo teises pagal Sutartį (įskaitant reikalavimą grąžinti sumokėtas sumas, ieškinių teikimą, teismo bylų atnaujinimą.

993.4. Sutarties tikslais visi rašytiniai pranešimai ir bendravimas tarp Šalių turi būti siunčiamas žemiau nurodytais elektroninio pašto adresais:

100- Juwö - S. J. <jungk@juwoe.de> ir T. J. <T. J.@eversheds.lt>

101- Termoblock - D. S. <dan@beton.lt>

102- Retasys – I. S. <dan-sofer@hotmail.com>

103- V. S. - <v.soifer@gmail.com>

104- M. S. - <marina.sofer@gmail.com>

105- D. S. - <dan@beton.lt>

106- I. S. - <dan-sofer@hotmail.com>

107Straipsnyje 3.2. nustatytas terminas turi būti skaičiuojamas nuo dienos, kai pranešanti Šalis siunčia pranešimą pažeidžiančiai Šaliai dėl pareigos atlikimo ar įgyvendinimo pažeidimo.

1083.5. Jei aukščiau nurodyti kontaktiniai duomenys pasikeistų ar įvyktų teisų perdavimas, Šalis, kurios kontaktiniai duomenys pasikeičia ar kuri perduoda savo teises privalo informuoti kitas Šalis apie pasikeitimus nurodytais el. pašto adresais. Tokiu atveju kitos Šalys pranešimus turi siųsti į pakeistus el. pašto adresus ir/ar teisių perėmėjams. Bet kuri Šalis gali reikalauti rašytinio patvirtinimo apie pasikeitusį el. pašto adresą.

1093.6. Šalys sutinka, kad jokie ginčai susiję su Sutartimi nebus sprendžiami Vilniaus rajono apylinkės teisme, nebent teisė konkrečiai ir imperatyviai nustatytų šį teismą kaip išimtinę jurisdikciją turintį teismą spręsti tam tikrą konkretų ginčą.

1104. Straipsnis – Sąlygų negaliojimas ir pirmenybė, atsakomybės ribojimas

1114.1. V. S., M. S., D. S. ir I. S. nėra atsakingi už jokią žalą, kurią patyrė Juwö dėl bet kurios Šalies veiksmų iki Sutarties pasirašymo. Ši sąlyga negalioja, jeigu Sutartis yra pažeista, bet Vladimir‘o Soifer, M. S., Dan‘o Sofer ir I. S. atsakomybė apribota bendra 5 000 EUR suma visoms minėtoms šalims už visų Šalių visus veiksmus iki Sutarties pasirašymo, jeigu Juwö žino ar turi žinoti apie tokį veiksmą. Ši sąlyga nemodifikuoja, nepanaikina ir nedaro negaliojančios jokių kitų Sutarties sąlygų. Aiškumo tikslui, jeigu ši sąlyga prieštarauja bet kuriai kitai Sutarties sąlygai, kita sąlyga turi viršenybę.

1124.2. Jeigu bet kuri Sutarties sąlyga yra ar tampa visiškai ar iš dalies negaliojančia, Šalys įsipareigoja imtis veiksmų ištaisyti šią sąlygą tokiu būdu, kad ištaisyta sąlyga labiausiai atitiktų Sutarties tikslus, kaip jie nustatyti S. P..

1136. Straipsnis – Juwö sąskaita

114S. W.-Alzey-Ried ( - ) 04 Swift MALADE51WOR

1153. Solution of disputes

1163.1. T. P. undertake settling all disputes arising out of the Agreement amicably and for that purposes organize negotiations.

1173.2. If any Party does not perform or implement its obligations under the Agreement, other Parties shall send notification to this Party requesting implementation of duty and give reasonable time, but not more than 10 days, to resolve the performance and implementation of the duties. If missing of the term occurs for reasons other than negligence or fault, this term can be extended by agreement of the Parties.

1183.3. If the performance and implementation of the duties is not resolved within given time, the Parties (except the Party which failed to resolve the performance) might implement their rights under this Agreement (including requesting the return of the paid sums, starting court actions, seeking renewal of the court cases).

1193.4. For the purposes of the Agreement, all written notification and communication between the Parties shall be sent to each other via following e-mails:

120- Juwö - S. J. <jungk@juwoe.de> and T. J. <T. J.@eversheds.lt>

121Termoblock - D. S. <dan@beton.lt>

122- Retasys - I. S. <dan-sofer@hotmail.com>

123- V. S. - <v.soifer@gmail.com>

124- M. S. - <marina.sofer@gmail.com>

125- D. S. -<dan@beton.lt>

126- I. S. - <dan-sofer@hotmail.com>

127Term indicated in Article 3.2. shall start on the day when the notifying Party sends notification to the failing Party regarding failure to perform and implement its duties.

1283.5. Should abovementioned contact information be changed or transfer of the rights would occur – the Party which changes it‘s contact information or which transfers it‘s rights shall inform thereof the other Parties via e-mails indicated above. In that case the other Parties shall send their notifications to amended e-mail addresses and/ or assignees of the rights. A. P. can demand a written confirmation about the change of the e-mail address.

1293.6. T. P. agree that no disputes related to this Agreement shall be solved in Vilniaus rajono apylinkės teismas (Vilnius region district court), unless the law specifically and imperatively sets this court as the exclusive competent court to solve that particular dispute.

1304 Article – Invalidity and priority of provisions, Limitation of Liability

1314.1. V. S., M. S., D. S. and I. S. are not liable for any damages caused to Juwö by any action of any Party before the Agreement is signed. This clause is not valid if the Agreement is broken, but liability of V. S., M. S., D. S. and I. S. is limited to total amount of 5000 EUR for all mentioned Parties for all the actions before the Agreement is signed and Juwö is aware or should be aware of such action. This provision does not amend, revoke and negate any other provisions of this Agreement. For purposes of clarity – in case this provision is in conflict with any other provisions of this Agreement – other provisions shall prevail.

1324.2. If any provision of the Agreement is or became fully or partially invalid, the Parties shall undertake to amend such provision so the amended provision would the most closely reflect the objectives of the Agreement as set in the Preamble.

1336 Article – Account of Juwö

134S. W.-Alzey-Ried ( - ) 04 Swift MALADE51WOR

1357. Straipsnis – Kitos sąlygos

1367.1. Sutartis įsigalioja tą dieną, kai teismas ją patvirtina ir tokia teismo nutartis įsigalioja.

1377.2. Sutartis įpareigoja Šalis ir jų teisių ir pareigų perėmėjus.

1387.3. Sutarties pakeitimai įsigalioja tik tokiu atveju, jeigu jie surašyti raštu ir patvirtinti Šalių parašais.

1397.4. Sutartis įtvirtina galutinį ir visišką susitarimą tarp Šalių dėl Sutarties objekto. Sutartis turi pirmenybę prieš bet kokias rašytines ar žodines derybas ar diskusijas tarp Šalių dėl Sutarties objekto.

1407.5. Šalys patvirtina, kad jos kartu parengė sutarties tekstą, todėl Sutarties reikšmė neturi būti aiškinama prieš bet kurios Šalies interesus, net jeigu sąlyga yra dviprasmiška. Contra proferentem doktrina neturi būti taikoma.

1417.6. Sutarties straipsnių pavadinimai yra tik nuorodų pateikimo tikslais ir neturi poveikio Sutarties aiškinimui.

1427.7. Sutartis sudaryta 8 egzemplioriais lietuvių ir anglų kalbomis, po kiekvieną Sutarties egzempliorių lietuviškai ir angliškai kiekvienai Šaliai ir vieną teismui. Esant prieštaravimams tarp sutarties tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, anglų kalba surašytas Sutarties tekstas turi viršenybę.

1437. Article – Other provisions

1447.1. T. A. comes into force on the day when court confirms it and such court decision comes into force.

1457.2. T. A. shall be binding upon the Parties and successors of their rights and duties.

1467.3. The amendments of this Agreement shall come into force only if they are set in writing and confirmed by signatures of the Parties.

1477.4. T. A. constitutes final and full agreement between the Parties regarding the object of the Agreement. T. A. has a priority over any written or oral discussions or negotiations regarding the object of the Agreement.

1487.5. T. P. confirm they prepared the wording of the Agreement together, thus meaning of the Agreement should not be interpreted against the interests of any Party, even when term is ambiguous. Contra proferentem doctrine should not be applied.

1497.6. Headings and captions used in the Agreement are for reference purposes only and should not have any effect on the interpretation of the Agreement.

1507.7. T. A. shall be executed in 8 counterparts in Lithuanian and English, one copy of the Agreement in Lithuanian and English for each of the Parties and one for the Court. In the event of any contradiction or discrepancies between the English and Lithuanian versions, the English version of the Agreement shall prevail.

151Civilinę bylą Nr. e2-436-860/2016 nutraukti.

152Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų UAB „Retasys“ (į. k. ( - )), M. S. (a. k. ( - )) ir V. S. (a. k. 3-0412552-9) 30,29 Eur (trisdešimt eurų 29 ct) (po 10,10 Eur iš kiekvieno) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a. s. ( - ), įmokos kodas 5660).

153Grąžinti ieškovui JUWÖ E. G. (į. k. ( - )) žyminio mokesčio dalį – 601,50 Eur (šešis šimtus vieną eurą 50 ct), sumokėto mokėjimo pavedimais: AB SEB banke, mokėtojas – advokatų kontora E. S. (20,50 Eur suma); 2015-08-21 AB Swedbank banke, mokėtojas – T. J. (744,50 Eur suma); 2015-09-01 AB SEB banke, mokėtojas - advokatų kontora E. S. (37,00 Eur suma). Šią nutarties dalį pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

154Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-09-04 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

155Nutartis per 7 d. nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Jakaitis,... 2. rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas civilinę bylą pagal JUWO E. G.... 3. Ieškovas JUWO E. G. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo... 4. Teisme 2016-07-21 gautas prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir... 5. Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas, byla nutrauktina.... 6. CK 6.983 straipsnio 1 dalis nustato, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio... 7. Iš šalių sudarytos taikos sutarties turinio darytina išvada, kad šalys... 8. Ieškovas kreipdamasis į teismą sumokėjo 802,00 Eur žyminio mokesčio,... 9. Teismas turėjo byloje 30,29 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su... 10. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-09-04 nutartimi taikytos laikinosios... 11. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR ( - ) straipsnio 3... 12. Patvirtinti ieškovo JUWÖ E. G. (į. k. 195609), atsakovų UAB „Retasys“... 13. Ši taikos sutartis (toliau – Sutartis) sudaryta tarp:
  14. ir
  1. UAB „Retasys“ (toliau – Retasys), kodas... 15. ir
   1. UAB „Termoblock“ (toliau – Termoblock),... 16. ir
    1. V. S. (toliau – V. S.), adresas Elul 3/21,... 17. ir
     1. M. S. (toliau – M. S.), adresas Elul 3/21,... 18. ir
      1. D. S. (toliau – D. S.), kodas ( - ) adresas... 19. ir
       1. I. S. (toliau – I. S.), kodas ( - ) adresas... 20. kiekvienas toliau vadinamas Šalimi, o visi kartu Šalimis.... 21. Preambulė... 22. (a) kadangi Šalys dalyvavo ir dalyvauja teismo procesuose civilinėse bylose... 23. (b) kadangi teismas priteisė Juwö iš Retasys ir Termoblock solidariai 30 000... 24. (c) kadangi Termoblock siekia prekių ženklo „ThermoBlock” (E. S. prekių... 25. (d) kadangi Šalys siekia ir sutinka nutraukti civilinę bylą Nr.... 26. Šalys sutinka nutraukti visas besitęsiančias teismo ir ESINT bylas ar... 27. Sutarties objektas... 28. 1. Straipsnis – Juwö teisės ir pareigos... 29. 1.1. Juwö pareigos... 30. 1.1.1. Juwö įsipareigoja nutraukti civilinę bylą Nr. e2-436-860/2016... 31. 1.1.2. Juwö atleidžia visas Šalis nuo atsakomybės dėl žalos, tiesiogiai... 32. 1.1.3. Juwö įsipareigoja be jokių papildomų šioje Sutartyje nenustatytų... 33. 1.1.4. Juwö padengs savo išlaidas ir nuostolius, susijusius su visais... 34. 1.1.5. Juwö garantuoja, kad nesieks jokių kompensacijų, žalos, nuostolių... 35. 1.1.6. Visos aukščiau minėtos Juwö pareigos galios ir bus vykdytinos tik... 36. This settlement agreement (hereinafter referred to as the Agreement) is... 37. and
        1. UAB ”Retasys“ (hereinafter - Retasys),... 38. and
         1. UAB ”Termoblock“ (hereinafter... 39. and
          1. V. S. (hereinafter - V. S.), address Elul... 40. and
           1. M. S. (hereinafter - M. S.), address Elul... 41. And
            1. D. S. (hereinafter - D. S.), kodas ( - )... 42. ir
             1. I. S. (hereinafter - I. S.), code ( - ) adresas... 43. where each of them is referred to as the Party and all together – the... 44. PREAMBLE... 45. (a) since the Parties participated and participate in court proceedings in... 46. (b) since the court has awarded to Juwö from Retasys and Termoblock 30000 EUR... 47. (c) since Termoblock seeks the cancellation of the trademark “ThermoBlock”... 48. (d) since the Parties seek and agree to terminate the civil case No.... 49. the Parties agree to terminate all ongoing court and EUIPO cases and actions... 50. Object of the Agreement... 51. 1. Article – Rights and duties of Juwö... 52. 1.1. Duties of Juwö... 53. 1.1.1. Juwö shall terminate civil case No. e2-436-860/2016 (process... 54. 1.1.2. Juwö exempt all Parties from liability for damages directly or... 55. 1.1.3. Juwö shall assign to V. S. 1) the right to claim 30000 EUR jointly from... 56. 1.1.4. Juwö shall cover its own costs and damages related to all... 57. 1.1.5. Juwö guarantee that it will not seek any compensations, damages,... 58. 1.1.6. All abovementioned duties of Juwö shall be valid and enforceable only... 59. 1.2. Juwö teisės... 60. 1.2.1. Juwö yra tiesiogiai įgaliotas Sutartimi nutraukti prekių ženklo... 61. 1.2.2. J. S. nėra visiškai ir tinkamai įgyvendinta dėl bet kurios Šalies... 62. 2. Straipsnis – Retasys, Termoblock, Vladimir‘o Soifer, M. S., Dan‘o... 63. 2.1. Retasys, Termoblock, Vladimir‘o Soifer, M. S., Dan‘o Sofer ir I. S.... 64. 2.1.1. V. S. įsipareigoja sumokėti Juwö 2 000 EUR per 10 dienų nuo... 65. 2.1.2. Termoblock įsipareigoja imtis visų būtinų veiksmų tam, kad... 66. 2.1.3. Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. ir I. S. įsipareigoja... 67. 2.1.4. Termoblock turi pradėti įmonės pavadinimo pakeitimo procedūrą, kaip... 68. 2.1.5. Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. ir I. S. įsipareigoja padengti... 69. 2.1.6. Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. ir I. S. garantuoja, kad... 70. 2.1.7. Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. ir I. S. atleidžia Juwö nuo... 71. 2.1.8. J. R., Termoblock, V. S., M. S., D. S. ar I. S. nevykdytų šios... 72. 2.2. Retasys, Termoblock, Vladimir‘o Soifer, M. S., Dan‘o Sofer ir I. S.... 73. 2.2.1. Vladimir‘ui Soifer pereina 1) Juwö 30 000 EUR reikalavimo teisė... 74. 2.2.2. Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. and I. S. sutinka nutraukti... 75. 2.2.3. Termoblock neprivalo perduoti Juwö domeno vardo „termoblock.lt“,... 76. 2.2.4. Visos aukščiau nurodytos Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. ir... 77. 1.2. Rights of Juwö... 78. 1.2.1. Juwö is directly authorized by the Agreement to terminate the process... 79. 1.2.2. If this Agreement is not fully and properly implemented due to fault or... 80. 2. Article – Rights and Duties of Retasys, Termoblock, D. S., I. S., V. S.... 81. 2.1. Duties of Retasys, Termoblock, D. S., I. S., V. S. and M. S.... 82. 2.1.1. V. S. shall pay 2000 EUR to Account of Juwö, indicatet in this... 83. 2.1.2. Termoblock shall take all the necessary actions to terminate the process... 84. 2.1.3. Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. and I. S. shall refrain from... 85. 2.1.4. Termoblock should initiate the procedure to change its name, as decided... 86. 2.1.5. Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. and I. S. shall cover their own... 87. 2.1.6. Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. and I. S. guarantee that they... 88. 2.1.7. Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. and I. S. exempt Juwö from... 89. 2.1.8. S. R., Termoblock, V. S., M. S., D. S. or I. S. fail to comply with... 90. 2.2. Rights of Retasys, Termoblock, D. S., I. S., V. S. and M. S.... 91. 2.2.1. V. S. adopts 1) Juwö’s right to claim 30000 EUR jointly from Retasys... 92. 2.2.2. Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S. and I. S. shall agree to... 93. 2.2.3. Termoblock shall not transfer to Juwö domain “termoblock.lt”, as... 94. 2.2.4. All abovementioned rights of Retasys, Termoblock, V. S., M. S., D. S.... 95. 3. Ginčų sprendimas... 96. 3.1. Šalys įsipareigoja spręsti visus iš Sutarties kylančius ginčus... 97. 3.2. Jeigu bet kuri Šalis nevykdo ar neįgyvendina savo pareigos pagal... 98. 3.3. Jeigu pareiga neįvykdoma ar neįgyvendinama per nustatytą laiką, Šalys... 99. 3.4. Sutarties tikslais visi rašytiniai pranešimai ir bendravimas tarp... 100. - Juwö - S. J. <jungk@juwoe.de> ir T. J. <T. J.@eversheds.lt> ... 101. - Termoblock - D. S. <dan@beton.lt>... 102. - Retasys – I. S. <dan-sofer@hotmail.com>... 103. - V. S. - <v.soifer@gmail.com>... 104. - M. S. - <marina.sofer@gmail.com>... 105. - D. S. - <dan@beton.lt>... 106. - I. S. - <dan-sofer@hotmail.com>... 107. Straipsnyje 3.2. nustatytas terminas turi būti skaičiuojamas nuo dienos, kai... 108. 3.5. Jei aukščiau nurodyti kontaktiniai duomenys pasikeistų ar įvyktų... 109. 3.6. Šalys sutinka, kad jokie ginčai susiję su Sutartimi nebus sprendžiami... 110. 4. Straipsnis – Sąlygų negaliojimas ir pirmenybė, atsakomybės ribojimas... 111. 4.1. V. S., M. S., D. S. ir I. S. nėra atsakingi už jokią žalą, kurią... 112. 4.2. Jeigu bet kuri Sutarties sąlyga yra ar tampa visiškai ar iš dalies... 113. 6. Straipsnis – Juwö sąskaita... 114. S. W.-Alzey-Ried ( - ) 04 Swift MALADE51WOR... 115. 3. Solution of disputes ... 116. 3.1. T. P. undertake settling all disputes arising out of the Agreement... 117. 3.2. If any Party does not perform or implement its obligations under the... 118. 3.3. If the performance and implementation of the duties is not resolved within... 119. 3.4. For the purposes of the Agreement, all written notification and... 120. - Juwö - S. J. <jungk@juwoe.de> and T. J. <T. J.@eversheds.lt> ... 121. Termoblock - D. S. <dan@beton.lt>... 122. - Retasys - I. S. <dan-sofer@hotmail.com>... 123. - V. S. - <v.soifer@gmail.com>... 124. - M. S. - <marina.sofer@gmail.com>... 125. - D. S. -<dan@beton.lt>... 126. - I. S. - <dan-sofer@hotmail.com>... 127. Term indicated in Article 3.2. shall start on the day when the notifying Party... 128. 3.5. Should abovementioned contact information be changed or transfer of the... 129. 3.6. T. P. agree that no disputes related to this Agreement shall be solved in... 130. 4 Article – Invalidity and priority of provisions, Limitation of Liability... 131. 4.1. V. S., M. S., D. S. and I. S. are not liable for any damages caused to... 132. 4.2. If any provision of the Agreement is or became fully or partially invalid,... 133. 6 Article – Account of Juwö ... 134. S. W.-Alzey-Ried ( - ) 04 Swift MALADE51WOR... 135. 7. Straipsnis – Kitos sąlygos... 136. 7.1. Sutartis įsigalioja tą dieną, kai teismas ją patvirtina ir tokia... 137. 7.2. Sutartis įpareigoja Šalis ir jų teisių ir pareigų perėmėjus.... 138. 7.3. Sutarties pakeitimai įsigalioja tik tokiu atveju, jeigu jie surašyti... 139. 7.4. Sutartis įtvirtina galutinį ir visišką susitarimą tarp Šalių dėl... 140. 7.5. Šalys patvirtina, kad jos kartu parengė sutarties tekstą, todėl... 141. 7.6. Sutarties straipsnių pavadinimai yra tik nuorodų pateikimo tikslais ir... 142. 7.7. Sutartis sudaryta 8 egzemplioriais lietuvių ir anglų kalbomis, po... 143. 7. Article – Other provisions ... 144. 7.1. T. A. comes into force on the day when court confirms it and such court... 145. 7.2. T. A. shall be binding upon the Parties and successors of their rights and... 146. 7.3. The amendments of this Agreement shall come into force only if they are... 147. 7.4. T. A. constitutes final and full agreement between the Parties regarding... 148. 7.5. T. P. confirm they prepared the wording of the Agreement together, thus... 149. 7.6. Headings and captions used in the Agreement are for reference purposes... 150. 7.7. T. A. shall be executed in 8 counterparts in Lithuanian and English, one... 151. Civilinę bylą Nr. e2-436-860/2016 nutraukti.... 152. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų UAB „Retasys“ (į. k. ( - )), M.... 153. Grąžinti ieškovui JUWÖ E. G. (į. k. ( - )) žyminio mokesčio dalį –... 154. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2015-09-04 nutartimi taikytas laikinąsias... 155. Nutartis per 7 d. nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama...