Byla TA-442-1-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą paduoti apeliaciniam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ skundą atsakovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, dalyvaujant trečiajam suinteresuotajam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, dėl sprendimų panaikinimo bei šio apeliacinio skundo priėmimo klausimą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė iš dalies panaikinti Mokestinių ginčų komisijos prie Vyriausybės 2008 m. birželio 19 d. sprendimą Nr.S-119(7-77/2008), iš dalies panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos 2008 m. kovo 17 d. sprendimą Nr.69-40 ir Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2008 m. sausio 14 d. sprendimą Nr.(21.26)-256-15, panaikinant papildomai apskaičiuotus: 67539 Lt pelno mokestį, atitinkamą sumą šio mokesčio delspinigių, 13508 Lt pelno mokesčio baudą.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 17 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

6II.

7Pareiškėjas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 17 d. sprendimo padavė apeliacinį skundą.

8Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą.

9Pareiškėjas nurodo, kad jis apeliacinio skundo padavimo terminą praleido dėl svarbių priežasčių. Termino praleidimą nulėmė pareiškėjo generalinio direktoriaus sveikatos būklės pablogėjimas. Generalinio direktoriaus sveikatos būklė yra gana sunki, jam yra pripažintas antros grupės invalidumas, kai darbo krūvis turi būti mažinamas 70 procentų. Laikotarpiu nuo 2008 m. spalio 27 d. generalinio direktoriaus sveikatos būklė buvo ypač pablogėjusi, dėl ko jis nemažai laiko turėjo praleisti namuose bei gydymo įstaigose ir dėl to buvo nesuspėta laiku paduoti apeliacinį skundą.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11III.

12Prašymas atmestinas. Apeliacinį skundą atsisakytina priimti.

13Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apeliacinis skundas dėl administracinėje byloje priimto pirmosios instancijos teismo sprendimo gali būti paduodamas per keturiolika dienų nuo teismo sprendimo paskelbimo. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo paskelbtas 2008 m. spalio 17 d., o pareiškėjo apeliacinis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui paštu buvo išsiųstas 2008 m. lapkričio 28 d., t. y. praleidus apeliacinio skundo padavimo terminą.

14Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, praleistas apeliacinio skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, tačiau tik tuo atveju, jeigu jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo nurodytos termino praleidimo priežastys negali būti pripažintos svarbiomis ir apeliacinio skundo padavimo terminas jam negali būti atnaujintas.

15Pareiškėjo generalinio direktoriaus sveikatos būkle negalima pateisinti termino praleidimo. Pareiškėjas šiuo atveju, esant būtinybei, turėjo užtikrinti generalinio direktoriaus pavadavimą ar pasitelkti kitą įgaliotą atstovą. Kaip matyti iš bylos, pareiškėjas bylą veda padedamas advokato. Todėl pareiškėjas galėjo įgalioti advokatą, kurio paslaugomis jis naudojasi, paduoti apeliacinį skundą arba, esant reikalui, galėjo pasitelkti ir kitą advokatą. Be to, pareiškėjas, net ir įrodinėdamas generalinio direktoriaus sveikatos būklės įtaką termino praleidimui, pateikė duomenis tik apie bendrą generalinio direktoriaus sveikatos būseną. Medicininių dokumentų, kurie patvirtintų konkretų generalinio direktoriaus sveikatos būklės paūmėjimą apeliacinio skundo padavimo termino eigos metu, generalinio direktoriaus staigų hospitalizavimą ar panašiai, pareiškėjas nepateikė.

16Taigi darytina išvada, kad termino praleidimą nagrinėjamu atveju nulėmė ne kokios nors objektyvios aplinkybės, o paties pareiškėjo nepakankamas rūpestingumas. Esant tokiai situacijai, terminas pareiškėjui negali būti atnaujintas.

17Neatnaujinus apeliacinio skundo padavimo termino, pareiškėjo apeliacinį skundą atsisakytina priimti.

18Atsisakius priimti apeliacinį skundą, pareiškėjui grąžintinas jo už apeliacinį skundą sumokėtas 50 Lt žyminis mokestis (Administracinių bylų teisenos įstatymo 42 straipsnio

191 dalies 7 punktas).

20Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ prašymą atmesti ir neatnaujinti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Žalgirio loto“ termino paduoti apeliaciniam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 17 d. sprendimo.

22Atsisakyti priimti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ apeliacinį skundą ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

23Grąžinti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Žalgirio loto“ už apeliacinį skundą sumokėtą 50 Lt (penkiasdešimties litų) žyminį mokestį.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 17 d. sprendimu... 6. II.... 7. Pareiškėjas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 17... 8. Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą.... 9. Pareiškėjas nurodo, kad jis apeliacinio skundo padavimo terminą praleido... 10. Teisėjų kolegija... 11. III.... 12. Prašymas atmestinas. Apeliacinį skundą atsisakytina priimti.... 13. Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad... 14. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2... 15. Pareiškėjo generalinio direktoriaus sveikatos būkle negalima pateisinti... 16. Taigi darytina išvada, kad termino praleidimą nagrinėjamu atveju nulėmė ne... 17. Neatnaujinus apeliacinio skundo padavimo termino, pareiškėjo apeliacinį... 18. Atsisakius priimti apeliacinį skundą, pareiškėjui grąžintinas jo už... 19. 1 dalies 7 punktas).... 20. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2... 21. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio loto“ prašymą... 22. Atsisakyti priimti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Žalgirio... 23. Grąžinti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Žalgirio loto“ už... 24. Nutartis neskundžiama....