Byla e2-5908-853/2018
Dėl skolos priteisimo

1Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Andželika Butkuvienė,

2teismo posėdyje dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Autostilsas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Bartynco“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

42018 m. rugsėjo 20 d. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Autostilsas“ kreipėsi į Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmus su ieškiniu, prašydama dokumentinio proceso tvarka iš atsakovės UAB „Bartynco“ priteisti 4653,85 Eur skolos, 8 procentų dydžio procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų: 2018 m. gegužės 19 d. darbų paraiškos ir priėmimo-perdavimo akto, 2018 m. gegužės 30 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. AUT0018720, nustatyta, kad 2018 m. gegužės 19 d. atsakovė kreipėsi į ieškovę dėl automobilio „(duomenys neskelbtini)“, valstybinis numeris Nr. (duomenys neskelbtini), remonto. Atsakovės darbuotojas tą pačią dieną pristatė automobilį remontui bei pasirašė ant darbų paraiškos ir priėmimo-perdavimo akto Nr. AUT0018720, kuriame išvardyti darbai, kuriuos ieškovė turėjo atlikti. Ieškovė pagal pateiktą atsakovės užsakymą atliko automobilio „(duomenys neskelbtini)“, valstybinis numeris Nr. (duomenys neskelbtini), remonto darbus – 4653,85 Eur sumai ir 2018 m. gegužės 30 d. išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AUT0018720. 2018 m. rugsėjo 3 d. atsakovei buvo išsiųstas raginimas dėl skolos sumokėjimo, tačiau skolos atsakovė nesumokėjo. Iš prie bylos pridėtos PVM sąskaitos-faktūros, pretenzijos dėl skolos grąžinimo matyti, jog ieškovė savo įsipareigojimus vykdė tinkamai – suteikė paslaugas atsakovei už viso: 4653,85 Eur sumą, tačiau atsakovė per nustatytus terminus savo prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė ir su ieškove neatsiskaitė. Byloje duomenų, kad skola būtų sumokėta, nėra.

7Rangos sutarties sąvoka įtvirtinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti.

8CK 6.645 straipsnio 1 dalyje apibrėžtas rangos sutarties dalykas – rangos sutartis sudaroma pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui. Taigi, rangos sutarties dalykas yra tam tikro darbo rezultatas, turintis materialią išraišką. Tai gali būti naujo daikto sukūrimas arba naujų savybių jau esančiam daiktui suteikimas (remontas, patobulinimas ir pan.). Rangos sutarties dalykas yra esminė sutarties sąlyga. Tam, kad šalių santykiai būtų kvalifikuojami kaip rangos, būtina nustatyti šiuos požymius: 1) rangos sutarties tikslas yra gauti tam tikrą darbo rezultatą (CK 6.644 straipsnio 1 dalis, 6.645 straipsnio 1 dalis); 2) darbo rezultatas gaunamas rangovui dirbant savo rizika (CK 6.645 straipsnio 3 dalis, 6.649 straipsnio 1 dalies 2 punktas); 3) rangovas atlieka darbą, siekdamas tam tikro rezultato, savarankiškai (CK 6.644 straipsnio 3 dalis, 6.645 straipsnio 3 dalis). Kadangi rangos sutartimi įsipareigojama sukurti tam tikrą darbo rezultatą, tai rangos santykius reglamentuojančiose CK normose nustatytas medžiagų ir darbų rezultato atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas šalims (CK 6.649 straipsnis), šalių pareigos, susijusios su atliktų darbų priėmimu (CK 6.662 straipsnis), darbų kokybės garantija (CK 6.663–6.666 straipsniai).

9Įvertinus bylos aplinkybes, byloje pridėtus dokumentus, darytina išvada, kad ieškovė savo įsipareigojimus atsakovei įvykdė tinkamai – suteikė paslaugas bei išrašė PVM sąskaitą–faktūrą, tačiau atsakovė su ieškove neatsiskaitė ir liko skolinga ieškovei 4653,85 Eur, todėl laikytina, kad atsakovė pažeidė savo prievolę sumokėti už atliktą darbą.

10Atsakovė taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Palūkanų dydis nustatytas CK 6.210 straipsnyje, kuris taikomas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitaip. Prašydama iš atsakovės priteisti 8 procentų procesines palūkanas, ieškovė remiasi Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymu (toliau – Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymas). Šis įstatymas numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercines sutartis. Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad pavėluoto mokėjimo palūkanų norma yra 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu.

11Remiantis Europos centrinio banko tinklapyje skelbiama informacija vėliausia Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma buvo lygi 0,00 procentų, kurią padidinus 8 procentiniais punktais ieškovei iš atsakovės priteistinos 8 procentų procesinės palūkanos.

12Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė kartu su ieškiniu pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėjo 90,00 Eur žyminį mokestį bei 650,00 Eur už advokato suteiktą teisinę pagalbą, todėl šios išlaidos priteistinos ieškovei iš atsakovės (CPK 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 428 ir 429 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės UAB „Bartynco“, j. a. k. 302493192, ieškovei UAB „Autostilsas“, j. a. k. 303200226:

16- 4653,85 Eur (keturis tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt tris eurus 85 centus) skolos;

17- 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (4653,85 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. rugsėjo 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

18- 740,00 Eur (septynis šimtus keturiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

19Šalys negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

20Atsakovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo nuorašo įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmams raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

Proceso dalyviai
1. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Andželika Butkuvienė,... 2. teismo posėdyje dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 2018 m. rugsėjo 20 d. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB)... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų: 2018 m. gegužės 19 d. darbų... 7. Rangos sutarties sąvoka įtvirtinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso... 8. CK 6.645 straipsnio 1 dalyje apibrėžtas rangos sutarties dalykas – rangos... 9. Įvertinus bylos aplinkybes, byloje pridėtus dokumentus, darytina išvada, kad... 10. Atsakovė taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už... 11. Remiantis Europos centrinio banko tinklapyje skelbiama informacija vėliausia... 12. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 13. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 428 ir... 14. ieškinį tenkinti visiškai.... 15. Priteisti iš atsakovės UAB „Bartynco“, j. a. k. 302493192, ieškovei UAB... 16. - 4653,85 Eur (keturis tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt tris eurus... 17. - 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą... 18. - 740,00 Eur (septynis šimtus keturiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.... 19. Šalys negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 20. Atsakovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo nuorašo įteikimo dienos privalo...