Byla 2-343/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovo prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-2237-622/2010 pagal ieškovų UAB „Projektų centras“ ir AB „Ekra“ ieškinį atsakovui Kretingos rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo konkurso, tretieji asmenys UAB „Arginta“, UAB „Vilsotos statyba“, UAB „Pireka“,

Nustatė

3Ieškovai UAB „Projektų centras“ ir AB „Ekra“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (t. 1, b. l. 4-8), prašydami panaikinti atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 2010-07-10 sprendimą atmesti UAB Projektų centras ir AB „Ekra“ pasiūlymą. pateiktą konkurse „Kretingos miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija“. Ieškovai prašė ieškinio užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimų procedūras. Klaipėdos apygardos teismo 2010-07-28 nutartimi (t. 1, b. l. 94) patenkino ieškovų prašymą ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojo atsakovą iki bylos išnagrinėjimo sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Kretingos miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija“ viešųjų pirkimų procedūras. Atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija kreipėsi į teismą su prašymu dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo (t. 1, b. l. 112-113), kuriuo prašė įpareigoti ieškovus UAB „Projektų centras“ ir AB „Ekra“ pateikti nuostolių, galinčių atsirasti dėl supaprastinto atviro konkurso „Kretingos miesto nuotekų valyklos rekontrukcija“ viešųjų pirkimų procedūrų sustabdymo, atlyginimui užtikrinti įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą 847 000 Lt arba pateikti tokios sumos banko garantiją. Atsakovas nurodė, kad projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone“ yra finansuojamas Sanglaudos fondo ir valstybės biudžeto lėšomis; 2009-12-30 sudarytoje projekto finansavimo ir administravimo sutartyje Nr. V/2009/NS/58 nustatytas projekto įgyvendinimo terminas - 2011 m. rugpjūčio mėn., o konkurso sąlygose numatyta, jog darbai turi būti atlikti per 18 mėnesių nuo darbų sutarties pasirašymo dienos, tačiau dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių projektas nustatytais terminais nebus įgyvendintas. Dėl nepagrįsto ieškovų ieškinio ir laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovas gali prarasti projekto finansavimą ir dėl to patirti žalą. Atsakovo nuomone, minimali žala turėtų būti lygi sutarties atlikimo užtikrinimo sumai, kuri pagal konkurso sąlygų 14.4 punktą yra 10 procentų sutarties kainos, be PVM. Konkurso laimėtojais yra pripažinti UAB „Arginta“ ir UAB „Vilsotos statyba“, jų pasiūlyta kaina yra 8 470 000 Lt, todėl minimali atsakovo žala sudaro 847 000 Lt. Klaipėdos apygardos teismas 2010-09-24 nutartimi netenkino atsakovo prašymo taikyti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ) numato trumpus bylų nagrinėjimo terminus, todėl nėra pagrindo teigti, kad darbai nustatytais terminais nebus atlikti. Be to, atsakovas nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių jis realiai patirs nuostolius. Teismo nuomone, atsakovo nurodyto nuostolių dydžio taip pat nepatvirtina Aplinkos projektų valdymo agentūros 2010-06-17 raštas Nr. APVA-3251, kuriuo atsakovo prašoma paspartinti pirkimo procedūras, priešingu atveju, Aplinkos ministerijai bus rekomenduota sumažinti veiklos finansavimui skirtų ES struktūrinės paramos lėšų dydį. Teismo teigimu, atsakovo argumentai dėl galimų (prognozuojamų) nuostolių dydžio yra hipotetinio pobūdžio ir deklaratyvūs, nes atsakovas dar nėra sudaręs sutarčių su UAB „Arginta“ ir UAB „Vilsotos statyba“. Todėl teismas padarė išvadą, kad atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija neįrodė prašymo pagrįstumo. Atskiruoju skundu atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija (t. 2, b. l. 42-45) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010-09-24 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, taip pat prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010-07-28 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad, nors VPĮ 95 straipsnio 6 dalis numato trumpus ieškinio ir apeliacinio skundo nagrinėjimo terminus (45 dienos), tačiau pirmosios instancijos teismo 2010-09-24 nutarties priėmimo metu bylos nagrinėjimas jau vyko 58 dienas. Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone“ (projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-004) finansavimo ir administravimo sutartyje Nr. V/2009/NS/58, sudarytoje 2009-12-30, nustatytas projekto įgyvendinimo terminas iki 2011 m. rugpjūčio mėn. Šis projektas finansuojamas Sanglaudos fondo ir valstybės biudžeto lėšomis, o pagal minėtos sutarties 9.1 punktą, jei projekto įgyvendintojas nesilaiko sutarties sąlygų, įgyvendinančioji institucija turi teisę sustabdyti ar nutraukti projekto finansavimą. Aplinkos projektų valdymo agentūros 2010-06-17 rašte Nr. APVA-3251 taip pat prašoma paspartinti pirkimo procedūras, nes priešingu atveju, bus rekomenduota sumažinti finansavimą ES struktūrinės paramos lėšomis. Sustabdžius ginčo konkurso pirkimo procedūras, akivaizdu, kad atsakovas nespės laiku įgyvendinti projekto nustatytais terminais, todėl atsakovas gali patirti nuostolius. Apeliantas nurodė, kad, nustatydamas patirtų nuostolių dydį, rėmėsi konkurso sąlygų 14.4 punktu, be to, jis neturi pareigos įrodyti konkretų galimų nuostolių dydį. Apeliantas taip pat prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010-07-28 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovai UAB „Projektų centras“ ir AB „Ekra“ (t. 2, b. l. 48-50) prašo atmesti atsakovo atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2010-09-24 nutartį. Nurodo, kad pirkimo procedūros pradėtos vykdyti 2010-03-26, o konkurso sąlygose numatyta darbų atlikimo trukmė yra 18 mėnesių; finansavimo ir administravimo sutartyje Nr. V/2009/NS/58 nenustatyta galimybė pratęsti sutarties terminą, tačiau atsakomybė už galimą projekto neįgyvendinimą laiku tenka ne ieškovams, o atsakovui, kuris turėjo laiku pradėti pirkimo procedūras, numatydamas bei įvertindamas pasiūlymų teikimui, vertinimui ir galimų ginčų sprendimui būtiną laiką. Atsakovo kaltę dėl galimų nuostolių (finansavimo netekimo) patvirtina atsakovui skirtas Aplinkos projektų valdymo agentūros 2010-06-17 raštas Nr. APVA-3251, kuris pateiktas anksčiau nei buvo pareikštas ieškinys ir pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Atsakovo nuostoliai (finansavimo netekimas) yra hipotetinio pobūdžio, ir negali būti siejami tik su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu. Be to, atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kurie patvirtintų galimų nuostolių išieškojimo iš ieškovų apsunkinimą. Ieškovų nuomone, atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo nenagrinėtinas Lietuvos apeliaciniame teisme.

4Atskirasis skundas tenkintinas.

5Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija (CPK 147 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutai yra tarpusavyje susiję. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra susijęs su atsakovo teisių ar interesų apribojimu, todėl įstatymų leidėjas, nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva jos jau pritaikytos, užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, garantuoja ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą, laikinųjų apsaugos priemonių ir galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams (CPK 147 str. 2 d., 150 str. 2 d. 3 p.; Lietuvos apeliacinio teismo 2010-08-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1426/2010). Skirdamas CPK 147 straipsnyje 1 dalyje numatytas nuostolių atlyginimo užtikrinimo priemones, teismas nebūtinai turi turėti įrodymų, jog ateityje neišvengiamai atsiras tam tikro dydžio nuostoliai. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad susidariusioje situacijoje nuostoliai gali atsirasti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-01-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-16/2010). Tokiu atveju pateikiamų įrodymų dėl nuostolių atsiradimo ateityje galimybės pakankamumo lygis negali būti tapatinamas su tais atvejais įrodinėjimo procese, kuomet privaloma pagrįsti konkrečių nuostolių atsiradimo neišvengiamumą ir tiksliai apskaičiuoti jų dydį (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-06-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-450/2009). Taigi šiomis priemonėmis užtikrinami tikėtini ir realiai prognozuojami nuostoliai.

6Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovas nepateikė įrodymų, jog ateityje realiai gali patirti nuostolių dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių - viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo. Atsakovas nurodė, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, jis gali laiku neįgyvendinti projekto „Kretingos miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija“ ir prarasti visą ar dalį finansavimo. Bylos duomenimis, įgyvendinamas projektas yra iš dalies finansuojamas ES struktūrinės paramos lėšomis pagal 2009-12-30 sudarytą Projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kretingos rajone“, projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-004, finansavimo ir administravimo sutartį Nr. V/2009/NS/58, kurios 1 priedo 6 punkte numatyta projekto „Kretingos miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija“ įgyvendinimo pabaiga - 2011 m. rugpjūčio mėn. Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2010-06-17 rašte Nr. APVA-3251 prašoma projekto vykdytoją paspartinti pirkimo procedūras, priešingu atveju, Aplinkos ministerijai bus rekomenduota sumažinti veiklos finansavimui skirtų ES struktūrinės paramos lėšų dydį. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad sustabdžius ginčo konkurso pirkimo procedūras, atsakovas gali laiku neįgyvendinti projekto „Kretingos miesto nuotekų valyklos rekonstravimas“ ir prarasti projekto finansavimui skirtų lėšų dalį, t. y. patirti netiesioginius nuostolius. Užsitęsus bylos nagrinėjimui, atsakovas, siekiantis įsisavinti Europos Sąjungos lėšas, tam turi vis mažiau laiko ir, lėšų įsisavinimo terminui esant ribotam, nuolatos didėja rizika, kad nebus spėta įsisavinti lėšas. Taigi dėl byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovui kyla nuostolių tikimybė, tarp jos - tikimybė, kad nebus užtikrinti Kretingos miesto bendruomenės teisėti interesai dėl tinkamo nuotekų tvarkymo. Todėl ieškovo, Kretingos miesto bendruomenės bei atsakovo interesų balansas bus išlaikytas tik tada, jeigu ieškovai užtikrins atlyginimą galimų atsakovo nuostolių, kurių atsiradimo grėsmė vis didėja. Tačiau pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į nurodytas aplinkybes ir, pažeisdamas šalių interesų pusiausvyrą, nepagrįstai atsisakė patenkinti atsakovo prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, atlyginimo užtikrinimo.

7Teisėjų kolegijos nuomone, apygardos teismas be pagrindo nurodė, kad atsakovas neįrodė prognozuojamų nuostolių preliminaraus dydžio, kad jo argumentai dėl galimų nuostolių ir jų dydžio yra deklaratyvūs. Pažymėtina, jog CPK 147 straipsnis nenumato konkrečių kriterijų, pagal kuriuos teismas nustato galimų atsakovo nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dydį. Esant pagrindui taikyti atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, teismas nusprendžia, koks atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydis konkrečioje situacijoje būtų teisingas, atsižvelgia į nagrinėjamo ginčo pobūdį, įvertina, ar konkretus nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydis nepažeistų šalių interesų pusiausvyros (CPK 3 str. 1 d., 7, 17 str.; Lietuvos apeliacinio teismo 2009-06-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-450/2009; 2010-01-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-16/2010; 2010-08-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1426/2010).

8Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovas pagrįstai galimų nuostolių dydį sieja su geriausio pasiūlymo 10 procentų vertės dydžiu, kuris lygus viešojo pirkimo sutarties atlikimo užtikrinimo dydžiui - 10 procentų nuo sutarties vertės, be PVM (Konkurso sąlygų 14.4 p., 1.1. Pasiūlymo priedo 4.2 p.). Pagal Kretingos rajono savivaldybės viešojo pirkimo komisijos 2010-07-12 sprendimą Nr. VŠ3-53 konkursą laimėjusiu pripažintas UAB „Arginta“ ir UAB „Vilsotos statyba“ pateiktas pasiūlymas, pagal kurį numatyta sutarties kaina – 8 470 000 Lt, todėl atsakovo reikalaujamas užtikrinamų nuostolių dydis sudarytų 10 procentų šios kainos - 847 000 Lt. Teisėjų kolegijos nuomone, nurodyta nuostolių atlyginimo užtikrinimo suma yra proporcinga pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, atitinka proceso dalyvių pusiausvyros ir lygiateisiškumo principą bei formuojamą teismų praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-06-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-450/2009). Minėta, kad dabartinėje teismo proceso stadijoje atsakovui nebūtina pagrįsti konkretaus nuostolių dydžio (CPK 178 str.), o nustatyta nuostolių suma yra tik preliminarus galimų atsakovo nuostolių dydis. Įsiteisėjusiu teismo sprendimu atmetus ieškinį, atsakovas turėtų teisę reikalauti, jog ieškovai atlygintų nuostolius, patirtus dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, kurių konkretų dydį jis turėtų pagrįsti (CPK 147 str. 3 d.). Be to, ieškovai taip pat nepateikė duomenų, kad jų finansinė padėtis nesukeltų sunkumų atlyginti atsakovo nuostolius ieškovams nepalankaus teismo sprendimo atveju. Teisėjų kolegijos nuomone, atsakovo galimų nuostolių dydis yra laikytinas dideliu, todėl pripažintina, kad nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas.

9Dėl pasakyto, panaikintina pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria nepatenkintas atsakovo prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, ir atsakovo prašymas patenkintinas, įpareigojant ieškovus UAB „Projektų centras“ ir AB „Ekra“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl supaprastinto atviro konkurso viešųjų pirkimų procedūrų sustabdymo, atlyginimui užtikrinti įmokėti į teismo specialiąją sąskaitą 847 000 Lt arba pateikti tokios sumos banko garantiją (CPK 329 str. 1 d., 338 str., 147 str. 1 d.). Pažymėtina, kad ieškovams per nustatytą terminą neįmokėjus nurodytos sumos į teismo specialiąją sąskaitą arba nepateikus banko garantijos, bus panaikintos pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 147 str. 2 d.).

10Teisėjų kolegija nenagrinėja atsakovo prašymo dėl laikinų apsaugos priemonių panaikinimo. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Skundžiama nutartimi nebuvo spręstas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, todėl tai nėra šios apeliacijos objektas (CPK 312 str., 320 str., 338 str.). Todėl atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo turėtų būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, t. y. Klaipėdos apygardos teismui (CPK 150 str. 1 d.).

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio antruoju punktu,

Nutarė

12Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartį ir įpareigoti ieškovus UAB „Projektų centras“ ( - ) ir AB „Ekra“ ( - ) iki 2011 m. sausio 31 dienos įmokėti į Klaipėdos apygardos teismo depozitinę sąskaitą 847 000 Lt (aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai litų) atsakovo Kretingos rajono savivaldybės nuostolių, galinčių atsirasti dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atlyginimo užtikrinimui arba pateikti tokios pat sumos banko garantiją.

Proceso dalyviai
Ryšiai