Byla e2-1979-638/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Gautransa“, atstovaujamos bankroto administratorės N. M., ieškinį atsakovui A. U. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovė BUAB „Gautransa“ pateikė teismui ieškinį, kuriame prašo priteisti iš atsakovo A. U. ieškovės naudai 152 590,97 Eur žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2018-02-12 nutartimi UAB „Gautransa“ iškelta bankroto byla. Ieškovas BUAB „Gautransa“ buvo įsteigtas 2015-02-13, ieškovo vieninteliu akcininku ir vadovu buvo atsakovas A. U.. Atsakovas A. U. žinodamas, kad įmonė nuo 2016 m. turi besitęsiančių finansinių sunkumų (2016 metais įmonė patyrė 264 800 Eur nuostolių), t. y. nepajėgia padengti skolų biudžetui, darbuotojams ir kitiems kreditoriams, privalėjo įvykdyti įstatymu jam nustatytą pareigą ir inicijuoti UAB „Gautransa” bankroto bylą, kad užkirstų kelią skolų augimui (IBĮ 8 straipsnio 1 dalis). Įmonės direktorius turėdamas pareigą inicijuoti UAB „Gautransa“ bankroto bylą, ne tik, kad šios pareigos nevykdė, bet bankroto administratorė nustatė, kad A. U. periodiškai išiminėjo iš įmonės sąskaitos pinigus, taip pat pervedinėjo į savo asmeninę sąskaitą pinigus iš įmonės sąskaitos, sudarė paskolos sutartis, tačiau kokiems įmonės interesams buvo panaudoti šie pinigai, dokumentų nėra. A. U. per 2016-2017 metus buvo išduota 24 424,94 Eur suma, tačiau nėra jokių duomenų, su kokia įmonės veikla susijusiais tikslais šios lėšos buvo panaudotos. A. U. per 2016-2017 metus buvo pervesta į asmeninę sąskaitą iš įmonės sąskaitos ir išgryninta grynųjų pinigų 24 666,03 Eur sumai, tačiau nėra jokių duomenų, su kokia įmonės veikla susijusiais tikslais šios įmonės piniginės lėšos buvo panaudotos. A. U. perdavė beprocentines paskolos sutartis 110 600,00 Eur sumai. Patikrinus įmonės dokumentus rasta, kad faktiškai paskolinta tik - 102 100,00 Eur. Patikrinus įmonės dokumentus rasta, kad A. U. buvo grąžinta paskolų - 103 500 Eur sumai. Taigi BUAB „Gautransa“ grąžino didesnę sumą, nei buvo paskolinta. Paskolos grąžinimais yra padaryta 103 500,00 Eur žala įmonei, kadangi atlikus grąžinamuosius mokėjimus buvo sumažintas ne tik bendrovės turtas, bet ir sumažėjo kitų ieškovo kreditorių galimybė gauti savo reikalavimų patenkinimą. Esant ir daugiau kreditorių, tame tarpe ir pirmos eilės kreditorių, kuriems nebuvo mokamas darbo užmokestis bei žinant, kad bendrovė yra nemoki, atlikus mokėjimus atsakovui buvo be pagrindo suteikta pirmenybė prieš kitus savo kreditorius, taip pažeidžiant nemokaus subjekto kreditorių teisėtus interesus gauti savo reikalavimų patenkinimą vienodomis sąlygomis su kitais kreditoriais. Įmonė buvo nemoki jau 2016 metais, todėl atsakovas neturėjo teisės, esant ir daugiu kreditorių pirmiausia sau susigrąžinti paskolas iš įmonės, taip ignoruodamas kitus kreditorius. A. U. neatsakingai vadovavo ieškovo veiklai, nesilaikė elementarių praktikos veiklos principų, nesiekė gelbėti į sunkią finansinę padėtį patekusios įmonės. Ieškovui esant nemokumo būsenoje A. U. iš įmonės išsiėmė pinigines sumas, taip pat atliko daug pavedimų į savo asmeninę sąskaitą iš įmonės sąskaitos, taip pat nepaisydamas kreditorių eiliškumo visų pirma pats sau grąžino suteiktas įmonei paskolas, dėl ko ieškovui buvo padaryta didelė finansinė žala. Tai reiškia, kad pradedant 2016 metais ieškovo vadovas A. U. turėjo būti lojalus ieškovui, elgtis itin rūpestingai, apdairiai, siekti išsaugoti įmonės finansinį stabilumą, tačiau A. U. elgėsi priešingai ir ieškovo verslas buvo privestas prie bankroto bylos, paliktos tik skolos. Iš UAB „Gautransa“ buvo pasisavintos piniginės lėšos, kuriuos galėjo būti generuojamos ieškovo bandant stabilizuoti įmonės finansinę padėtį. Tokiais veiksmais vadovas padarė žalą kreditoriams, kadangi blogindamas įmonės finansinę padėtį ir laiku nesikreipdamas dėl bankroto įmonei iniciavimo didino įmonės įsiskolinimus ir taip apsunkino kreditorių galimybę patenkinti savo finansinius reikalavimus.

3Atsakovas A. U., kuriam procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 123 straipsnio 3 dalis), teismo nustatytu terminu be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovės prašymu, teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą, priima sprendimą už akių (CPK 285 straipsnis).

4Ieškinys tenkintinas.

5Pagal įstatymą įmonės vadovas privalo būti lojalus, tinkamai organizuoti įmonės kasdienę veiklą, veikti rūpestingai, sąžiningai ir protingai, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, nepainioti juridinio asmens turto su savo turtu bei laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, vadovautis bendrovės įstatais (Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalis, 37 straipsnio 12 dalis; CK 2.87 straipsnio 1–6 dalys). Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo visiškai atlyginti padarytą žalą juridiniam asmeniui, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį (CK 6.246–6.249 straipsniai). Nustačius, kad įmonės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).

6Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai (pasitikėjimo) santykiai, nuo pat tapimo bendrovės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl įmonės vadovo rūpestingumo pareigos turinio, taip pat yra išaiškinęs, kad vadovo rūpestingumo pareiga visų pirma nustato teisėto elgesio reikalavimą, kad paties vadovo elgesys nepažeistų imperatyviųjų teisės normų, be to, vadovas privalo prižiūrėti, kad ir įmonės veikla būtų teisėta: vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-916/2015).

7Nagrinėjamoje byloje BUAB „Gautransa“ administratorė pareiškė ieškinį dėl žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo, kaip įmonės vadovo, tuo pagrindu, kad atsakovas A. U. netinkamai vykdė įmonės vadovui įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatytas pareigas, susijusias su vadovavimu įmonės ūkinei komercinei veiklai ir su finansinės atskaitomybės tvarkymu taip pažeisdamas jam teisės aktų ir bendrovės dokumentuose nustatytas (kartu ir fiduciarines) pareigas ir sudarė sąlygas žalai atsirasti.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2018-02-12 nutartimi UAB „Gautransa“ iškelta bankroto byla, administratore paskirta N. M.. VĮ Registrų centras duomenimis UAB „Gautransa“ įregistruota 2015-02-13, vieninteliu akcininku ir vadovu buvo atsakovas A. U.. Teismo nutartyje, kuria UAB „Gautransa“ iškelta bankroto byla konstatuota, kad „atsakovės teismui pateikto 2017 m. balanso duomenimis balansinė įmonės turto vertė 2017 metų gruodžio 1 d. siekė 56 116 Eur sumą, iš kurios: ilgalaikis materialusis turtas - 48 515 Eur, trumpalaikis turtas - 7 601 Eur, kurį sudarė: per vienerius metus gautinos sumos – 7 566 Eur ir piniginės lėšos - 35 Eur. Šio balanso duomenimis UAB ,, Gautransa“ finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 428 979 Eur sumą, sudaryta vien iš per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų. Iš 2017 m. gruodžio 5 d. UAB „ Gautransa“ kreditorių sąrašo nustatyta, kad pradelsti atsakovės finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudaro 390 171,34 Eur sumą. 2017 metų pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad atsakovė 2017 metų gruodžio 1 d. patyrė 53 873 Eur nuostolių. VĮ Registrų centras duomenimis UAB „Gautransa“ nuosavybės teise registruoto nekilnojamo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenų bazės duomenimis UAB ,, Gautransa “ vardu savininko teise įregistruotų transporto priemonių nėra”.

9Bankroto administratorė, vykdydama LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punkto reikalavimus nustatė, kad per 2016 metus, pagal Kasos išlaidų orderius (Nr. 208, Nr. 183, Nr. 153, Nr. 138, Nr. 120, Nr. 96, Nr. 82, Nr. 63, Nr. 25, Nr. 96) iš viso išduota direktoriui A. U. pagrindu veiklos išlaidos 22 178,30 Eur suma. Per 2017 metus, pagal Kasos išlaidų orderius (Nr. 325, Nr. 314, Nr. 285, Nr. 259) iš viso išduota direktoriui A. U. pagrindu veiklos išlaidos 2 246,64 Eur suma. Iš viso A. U. per 2016-2017 metus buvo išduota 24 424,94 Eur suma. Bankroto administratorė taip pat nustatė, kad atsakovui A. U. buvo atlikti pavedimai iš BUAB „Gautransa“ banko sąskaitos ( - ) į atsakovo banko sąskaita ( - ), nurodant mokėjimo paskirtį „PAVEDIMAS“, iš viso 5300 Eur. A. U. taip pat buvo atlikti pavedimai iš BUAB „Gautransa“ banko sąskaitos ( - ) į jo banko sąskaitą ( - ), nurodant mokėjimo paskirtį „PAVEDIMAS“, iš viso 1252 Eur. A. U. buvo atliktas pinigų išmokėjimas pagal čekį iš BUAB „Gautransa“ banko sąskaitos ( - ), iš viso 1500 Eur. A. U. buvo atliktas pinigų išmokėjimas pagal čekius iš BUAB „Gautransa“ banko sąskaitos ( - ), iš viso 2400 Eur. Administratorė taip nustatė, kad iš BUAB „Gautransa“ banko sąskaitos ( - ) grynaisiais pinigais nuimta viso 14 214,03 Eur. Byloje taip pat nustatyta, kad 2016-2017 m. buvo sudarytos beprocentinės paskolos sutartys tarp UAB „Gautransa ir A. U. 110 600 Eur sumai. Šias aplinkybes patvirtina paskolų sutarčių kopijos, banko sąskaitos išrašas, kasos išlaidų orderiai. Administratorei patikrinus įmonės 2016 m. ir 2017 m. kasos dokumentus nustatyta, kad 2016-06-07 kasos pajamų orderiu serija Nr. 61 buvo priimta iš A. U. 48000 Eur, pagrindas akcininko paskola, taip pat 2017-01-27 kasos pajamų orderiu serija Nr. 142, buvo priimta iš A. U. 14000 Eur, pagrindas akcininko paskola. Remiantis AB DNB banko išrašais nustatyta, kad 2016-04-08 pervesta 7000 Eur, 2016-06-27 pervesta 12000 Eur, 2016-07-19 pervesta 2000 Eur, 2016-07-29 pervesta 1800 Eur, 2016-08-01 pervesta 9000 Eur, 2016-08-03 pervesta 3500 Eur, 2016-08-19 pervesta 1200 Eur, 2016-08-23 pervesta 2000 Eur, 2016-11-17 pervesta 1600 Eur. Iš viso A. U. įmonei faktiškai paskolino 102 100 Eur. Į bylą pateikti 2016 m. ir 2017 m. kasos dokumentai ir AB DNB banko išrašai patvirtina, kad akcininkui A. U. įmonė grąžino 103 500 Eur, mokėjimo pagrindas nurodomas paskolų grąžinimas. Iš nutarties, kuria buvo iškelta bankroto byla ieškovui, matyti, kad 2017 m. ieškovas neturėjo jokio likvidaus turto, kuris galėtų būti nukreiptas skoloms padengti, o pradelsti įsipareigojimai viršijo pusę į balansą įrašyto turto vertės. 2016 metais įmonės patyrė 264 800 Eur nuostolių, taigi, ieškovo finansinė padėtis jau 2016 metais buvo nuostolinga, todėl atsakovas neturėjo teisės, esant ir daugiau kreditorių pirmiausia sau susigrąžinti paskolas iš įmonės, taip ignoruodamas kitus kreditorius. Sutiktina su administratorės argumentais, kad 2016 metais ieškovės vadovas A. U. turėjo būti lojalus ieškovei, elgtis itin rūpestingai, apdairiai, siekti išsaugoti įmonės finansinį stabilumą, tačiau A. U. elgėsi priešingai ir ieškovės verslas buvo privestas prie bankroto bylos.

10Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes spręstina, kad esant įmonei nemokiai, atsakovui atsirado pareiga vykdyti ĮBĮ 8 straipsnyje įtvirtintą įpareigojimą ir kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, tačiau šios pareigos nevykdymas, toks šiuo atveju neveikimas, laikytinas neteisėtu.

11Įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad yra atsakovo, buvusio įmonės vadovo, veiksmų (nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laiku) ir atsiradusios žalos priežastinis ryšys, kadangi atsakovui laiku kreipusis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokiai ir finansiškai nepajėgiai vykdyti veiklą, nebūtų didėję kreditoriniai įsipareigojimai. Atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių jo kaltę dėl žalos kreditoriams atsiradimo, todėl kaltės prezumpcija nenuginčyta (CPK 178 straipsnis). Ieškovei įrodžius atsakovės civilinės atsakomybės sąlygas (neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį bei žalą), o atsakovui nepaneigus savo kaltės, ieškovei iš atsakovo priteistina 152 590,97 Eur žala už įstatyminės pareigos (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis) nevykdymą.

12Iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (152 590,97 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl iš atsakovo valstybei priteistinas 2 119 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

14Valstybė šioje byloje patyrė 3,58 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl patenkinus ieškinį, ši suma valstybės naudai priteistina iš atsakovo (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92–93, 96 str.).

15Iš viso iš atsakovo priteistinos į valstybės biudžetą 2 122,58 Eur (2 119+3,58) bylinėjimosi išlaidos.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285, 286 ir 287 straipsniais,

Nutarė

17Ieškinį patenkinti.

18Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Gautransa“, juridinio asmens kodas 303654855, iš atsakovo A. U. asmens kodas ( - ) 152 590,97 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (152 590,97 Eur) nuo bylos iškėlimo dienos (2018-06-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti iš atsakovo A. U. asmens kodas ( - ) valstybei 2 122,58 Eur bylinėjimosi išlaidų, šią sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos gavėjo juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – bylinėjimosi išlaidos.

20Atsakovas A. U. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę CPK 287 straipsnio nustatyta tvarka paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė BUAB „Gautransa“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė,... 2. Ieškovė BUAB „Gautransa“ pateikė teismui ieškinį, kuriame prašo... 3. Atsakovas A. U., kuriam procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (CPK 123... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Pagal įstatymą įmonės vadovas privalo būti lojalus, tinkamai organizuoti... 6. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti... 7. Nagrinėjamoje byloje BUAB „Gautransa“ administratorė pareiškė ieškinį... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2018-02-12 nutartimi UAB... 9. Bankroto administratorė, vykdydama LR įmonių bankroto įstatymo 11... 10. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes spręstina, kad esant įmonei nemokiai,... 11. Įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad yra... 12. Iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo... 13. Ieškovė CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu yra atleista nuo... 14. Valstybė šioje byloje patyrė 3,58 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 15. Iš viso iš atsakovo priteistinos į valstybės biudžetą 2 122,58 Eur (2... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 17. Ieškinį patenkinti.... 18. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei... 19. Priteisti iš atsakovo A. U. asmens kodas ( - ) valstybei 2 122,58 Eur... 20. Atsakovas A. U. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 21. Ieškovė BUAB „Gautransa“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo...