Byla e2A-473-259/2018

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aušros Baubienės, Raimondo Buzelio, Arvydo Žibo (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „VKK Investicija“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 13 d. sprendimo civilinėje byloje ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „VKK Investicija“, tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Vicus“, uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų Baltijos korporacija“ dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

 1. Ieškovė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau - Inspekcija) prašė įpareigoti atsakovę UAB „VKK Investicija“ savo lėšomis per 6 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti Inspekcijos 2012-07-04 reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-120704-00054 – nugriauti prie pastato ( - ), šiaurinės sienos pastatytą 3,60 m pločio, 6,00 m ilgio, 4,30 m aukščio priestatą ir prie pastato ( - ), vakarinės sienos pastatytą 5,90 m pločio, 22,80 m ilgio, 10,50 m aukščio priestatą bei sutvarkyti statybvietę; jeigu atsakovė įpareigojimo teismo nustatytu terminu neįvykdys, paskirti atsakovei baudą po 100 Eur už kiekvieną uždelstą teismo sprendimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pabaigos. Ieškovė nurodė, kad atsakovei 2012-07-02 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-20-120702-00054 ir 2012-07-04 reikalavimu pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-120704-00054 statytojo pareikalauta ne vėliau kaip iki 2013-01-07 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti prie pastato savavališkai pastatytus priestatus ir sutvarkyti statybvietę. Nustatyta tvarka ir terminais reikalavimas nebuvo įvykdytas, per šį terminą taip pat nebuvo gautas statybą leidžiantis dokumentas.
 2. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Kauno apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 13 d. sprendimu ieškinį patenkino, įpareigojo atsakovę UAB „VKK Investicija“ savo lėšomis per 6 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012-07-04 reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-120704-00054 – nugriauti prie pastato ( - ), šiaurinės sienos pastatytą 3,60 m pločio, 6,00 m ilgio, 4,30 m aukščio priestatą ir prie pastato ( - ), vakarinės sienos pastatytą 5,90 m pločio, 22,80 m ilgio, 10,50 m aukščio priestatą bei sutvarkyti statybvietę; atsakovei neįvykdžius teismo sprendimo nustatytu terminu, įpareigojo atsakovę mokėti po 100 Eur baudą už kiekvieną uždelstą teismo sprendimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pabaigos, sumokant ją į Inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB.
 2. Teismas nustatė, kad Inspekcija 2011-11-04 atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje ir surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. FAK-3973, kuriuo nustatė, kad dalis ypatingos kategorijos pastato, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), fasado vakarinėje pusėje aptaisyta tamsiu stiklu. Inspekcija 2012-04-10 pakartotinai atliko patikrinimą vietoje ir faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktu Nr. FAK-1025 konstatavo, kad pastato fasado vakarinėje pusėje yra pastatytas stiklo ir betono sienų priestatas, kurio plotis – apie 5,90 m, ilgis – apie 22,80 m, aukštis – apie 10,50 m. Taip pat buvo nustatyta, kad pastato fasado šiaurinėje pusėje iš silikatinių blokelių ir plytų pastatytas priestatas, kurio plotis – apie 3,60 m, ilgis – apie 6 m, aukštis – apie 4,30 m. Inspekcija 2012-06-21 raštu Nr. (15.2)-2D-9176 „Dėl atvykimo ir informacijos pateikimo“ pareikalavo iš pastato savininkų UAB „Vicus“ ir UAB „VKK Investicija“ pateikti visą turimą su atliktais statybos darbais susijusią informaciją ir 2012-07-02 atvykti į Inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių. Statytojui 2012-07-02 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-20-120702-00054 ir 2012-07-04 reikalavimu pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-120704-00054 statytojo pareikalauta ne vėliau kaip iki 2013-01-07 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti prie pastato savavališkai pastatytus priestatus ir sutvarkyti statybvietę. 2013-01-07 gautas statytojo prašymas dėl reikalavimo įvykdymo termino pratęsimo. Inspekcija 2013-01-17 sprendimu Nr. RE-20-(15.29) reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą pratęsė iki 2013-04-07. Inspekcija 2017-01-31 privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu Nr. NPA-20-170131-00004 konstatavo, kad statytojas reikalavimo neįvykdė, t. y. savavališkai pastatyti priestatai nenugriauti, statybvietė nesutvarkyta.
 3. Teismas nurodė, kad atsakovė aktyviai gynė savo teises, t. y. kreipėsi į teismą dėl savavališkos statybos akto ir reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo. Kauno apylinkės teismas 2014-10-22 sprendimu šį reikalavimą atmetė, Kauno apygardos teismas 2015-04-02 nutartimi šį sprendimą paliko nepakeistą. Be to, atsakovės 2013-01-07 prašymas pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą, ieškovės 2013-01-17 spendimu Nr. RE-20-(15.29) patenkintas ir terminas pratęstas iki 2013-04-07. Kauno apygardos administracinio teismo 2013-09-30 sprendimu atsakovės prašymas pratęsti ieškovės 2012-07-04 reikalavimo įvykdymo terminą atmestas. Duomenų, kad atsakovė ėmėsi aktyvių veiksmų dėl savavališkos statybos įteisinimo (kreipėsi dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo) nėra pateikta.
 4. Teismas konstatavo, kad ieškovės 2012-07-04 reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-120704-00054, yra privalomai vykdytinas, ir iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, nėra pateikta teismui duomenų, kad dėl konstatuotų pažeidimų pašalinimo atsakovė būtų kreipusis į institucijas dėl statybos leidžiančio dokumento išdavimo. Todėl teismas padarė išvadą, kad nėra byloje objektyvaus pobūdžio dokumentų, kurie pašalintų atsakovės pareigą vykdyti ieškovės reikalavimą.
 5. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju reikšminga aplinkybė, jog atsakovė nuo 2012-06-12, kai buvo surašyti savavališkos statybos aktai, iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos ginčo statinių neįteisino – trūkumų nepašalino per suteiktą terminą, ir tai patvirtina atsakovės veiksmų neteisėtumą, sukuriantį įstatyme įtvirtintas teisines pasekmes. Teismo vertinimu, kadangi ieškovės reikalavimai surašyti dar 2012 m., todėl prašomas 6 mėn. terminas realus, pagrįstas ir atitinka teisės aktų reikalavimus.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

8

 1. Apeliaciniame skunde atsakovė BUAB „VKK Investicija“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 13 d. sprendimą ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmos instancijos teismas priėmė sprendimą, neįvertinęs pasikeitusio atsakovės statuso. Ieškovės ieškinys teisme priimtas 2017 m. kovo 10 d. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-3634-562/2017 bendrovei UAB „VKK Investicija“ iškelta bankroto byla. Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto centras“. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 15 d. nutartimi pirmos instancijos teismo nutartis palikta nepakeista. Taigi, ieškinys buvo pareikštas įprastomis sąlygomis veikiančiai įmonei, o sprendimas buvo priimtas nemokios įmonės, kuriai būtent dėl to ir iškelta bankroto byla, atžvilgiu. Teismas skundžiamame sprendime nepasisakė dėl atsakovės teisinio statuso pasikeitimo įtakos sprendimo įvykdymui.
  2. Iškėlus atsakovei bankroto bylą, bendrovės atstovavimas perėjo specialiam subjektui - bankroto administratoriui, kuris įpareigotas veikti ne tik bendrovės, bet ir visų bendrovės kreditorių naudai. Iš duomenų, kuriais disponuoja bankroto administratorius, akivaizdu, kad BUAB „VKK Investicija“ neturi jokių finansinių galimybių įvykdyti teismo sprendimą. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnį, po bankroto bylos iškėlimo įmonė nutraukia savo prievolių, atsiradusių iki bankroto bylos iškėlimo, vykdymą. Tokiai įmonei leidžiama tęsti tik tokią veiklą, kuri mažina įmonės nuostolius. Tačiau skundžiamu sprendimu nemokiai įmonei buvo ne tik sukurta teisinė pareiga, kurios įvykdyti neturi galimybių, bet ir nustatytos sankcijos, neva turinčios paskatinti įmonę teismo sprendimą įvykdyti.
  3. Teismas neišnaudojo visų galimybių, siekiant paskatinti ginčo šalis bylą užbaigti taikos sutartimi. Atsakovė pripažįsta, kad dalyvaudama teismo posėdyje būtų turėjusi galimybę tiesiogiai išsakyti savo poziciją dėl ieškinio tenkinimo galimybės. Iškėlus UAB „VKK Investicija“ bankroto bylą, bankroto administratorius susidūrė su dideliu skaičiumi teisminių ginčų ir, neturėdamas teisinio atstovo šioje konkrečioje byloje, neužfiksavo informacijos apie byloje paskirtą teismo posėdį, todėl į šį posėdį neatvyko. Tačiau nuo pat sužinojimo apie ieškinį dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, bankroto administratorius visomis įmanomomis priemonėmis siekė, kad byloje būtų sudaryta taikos sutartis. Teismas turėjo atidžiau įvertinti pasikeitusią atsakovės situaciją ir rasti galimybę nenagrinėti bylos atsakovo atstovui posėdyje nedalyvaujant. Juo labiau, kad ieškovė pateikė teismui informaciją, kad šalys derėjosi dėl taikos sutarties sudarymo, ir pateikė teismui ieškovės parengtą raštą, kuriame nebuvo atsisakyta tartis su atsakove dėl taikos sutarties, bet buvo tik išvardintos tam tikros konkrečios pastabos dėl taikos sutarties projekto, kurį atsakovė ieškovei buvo pateikusi. Atsakovė, gavusi ieškovės raštą dėl pasiūlyto taikos sutarties projekto, intensyviai rengė šio projekto pakeitimus, kurių tiesiog nebespėjo suderinti su ieškove. Teikdama teismui prašymą atidėti parengiamąjį posėdį, atsakovė nurodė, kad sieks ginčą pabaigti taikiai ir kad yra pasirengusi dalyvauti mediacijos procedūrose, tačiau nepaisant šių atsakovės pareiškimų, teismas bankrutuojančios bendrovės atžvilgiu priėmė sprendimą iš esmės ir neveikė aktyviai, nors tokiu būdu galėjo veikti ginče, kuriame dalyvauja bankrutuojanti įmonė.
 2. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:
  1. Tiek savavališkos statybos akto, tiek privalomojo nurodymo surašymo metu, tiek ieškinio padavimo teismui metu statytojas buvo ne bankrutuojanti įmonė. Byloje nėra ginčo, jog atsakovė yra savavališkai pastatytų priestatų statytoja, todėl teismas pagrįstai būtent atsakovę įpareigojo pašalinti savavališkos statybos padarinius, o aplinkybė, kad atsakovė yra bankrutuojanti ar bankrutavusi įmonė, neatleidžia jos nuo įstatyme numatytos prievolės savo sąskaita pašalinti savavališkos statybos darbų, atliktų iki bankroto bylos atsakovui iškėlimo, padarinius, atsiradusius kaip įmonės neteisėtų veiksmų pasekmė.
  2. Šioje byloje pareikštas reikalavimas įpareigoti atsakovę pašalinti pažeidimą yra nepiniginio pobūdžio, nes ieškiniu prašoma įpareigoti atsakovę atlikti veiksmus, o ne priteisti turtą ar teisę į jį. Teismo sprendimu nustatyta sprendimo vykdymo tvarka tuo atveju, jei atsakovė nevykdytų nurodytų įpareigojimų per nustatytą terminą, taipogi nedaro ginčo turtiniu. Be to, ši tvarka atitinka šiuo metu galiojančią Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 15 straipsnio 3 dalies redakciją, kurioje imperatyviai nurodyta, kad Inspekcija asmenų lėšomis organizuoja tik statinių griovimo ir statybviečių tvarkymo darbus, jeigu per nustatytus terminus teismų reikalavimai nugriauti statinius ir sutvarkyti statybvietes neįvykdomi. Inspekcijai nesuteikta teisė išardyti savavališkai perstatytus rekonstruotus statinius (jų dalis) ir juos atstatyti į pradinę padėtį. Todėl pirmos instancijos teismui nebuvo teisinio pagrindo atleisti atsakovę nuo prievolės pašalinti savavališkos statybos padarinius.
  3. Šioje savavališkos statybos padarinių šalinimo proceso stadijoje statytojas turi teisę rengti statybą įteisinančius dokumentus ir siekti gauti statybą leidžiantį dokumentą savavališkos statybos įteisinimui. Tiek iki 2014-10-01 galiojęs Statybos įstatymo 28 straipsnis, tiek nuo 2014-10-01 Priežiūros įstatymo 14 straipsnis, reglamentuojantis savavališkos statybos padarinių šalinimą, nenumato Inspekcijos teisės ar kompetencijos spręsti dėl savavališkos statybos įteisinimo, tokia diskrecijos teisė numatyta tik teismui, nagrinėjančiam bylą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo. Ieškovė pažymi, kad nagrinėjamu atveju savavališkos statybos aktas ir privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius buvo surašyti dar 2012 m. liepos mėn., tačiau iki šiol atsakovė nėra atlikusi teisės aktų nustatytų procedūrų dėl savavališkos statybos (dviejų priestatų statybos) įteisinimo, t.y. iki šiol nėra parengto statinio projekto ir gauto statybos leidimo. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino ieškinio reikalavimus.
  4. Inspekcija savo poziciją dėl taikos sudarymo nagrinėjamoje byloje atsakovui ir teismui išsamiai išdėstė 2017-10-19 rašte Nr. (15.24)-2D-14677 „Dėl taikos sutarties civilinėje byloje Nr. E2-10970-944/2017“. Nagrinėjamu atveju tiek atsakovė buvo tinkamai informuota apie jos atžvilgiu iškeltą civilinę bylą, tiek bankroto administratorius turėjo pakankamai laiko susipažinti su pareikštu ieškiniu ir pateikti savo paaiškinimus ar atsikirtimus byloje. Tačiau atsakovė neveikė aktyviai, neteikė nei procesinių dokumentų, nei dalyvavo bylos nagrinėjime. Atsižvelgiant į tai, kad prašymo atidėti bylos nagrinėjimą atsakovė nepateikė, į tai, kad Inspekcija nepageidavo sprendimo už akių ir prašė bylą nagrinėti, pirmos instancijos teismas pagrįstai vadovavosi CPK 246 straipsnio 2 dalies nuostatomis ir priėmė sprendimą.
 3. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantė skunde iš esmės neginčija priimto teismo sprendimo, tačiau nurodo tik argumentus, dėl kurių neva tai negalės įgyvendinti teismo sprendimo. Tarnybos nuomone, apeliaciniame skundė nurodyti motyvai nepagrįsti ir nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamo teismo sprendimo, kuris yra pagrįstas ir teisėtas.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). CPK 320 straipsnio 2 dalis numato, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys), o ginčo pobūdis nesudaro pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas. Todėl apeliacinės instancijos teismas pagal apeliacinio skundo teisiškai reikšmingus argumentus sprendžia dėl teisingo bylos išsprendimo.
 2. Apeliantė 2018-01-11 pateikė prašymą (el. b. 2 t. b. l. 28, 29) apeliacinės instancijos teismui, kuriame prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. CPK 321 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis, t. y. jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Pažymėtina, kad pagal CPK 322 straipsnio nuostatas, apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka turi teisę, atsižvelgdamas į šalių motyvuotus prašymus, jei, teismo nuomone, žodinis bylos nagrinėjimas, atsižvelgiant į bylos esmę, yra būtinas. Nagrinėti bylą apeliacinės instancijos teisme žodinio proceso tvarka, net ir esant bylos šalies ar šalių prašymui, nėra teismo pareiga, todėl net ir išreikštas asmens pageidavimas apeliacinio skundo padavimo metu bylą apeliacinėje instancijoje nagrinėti žodinio proceso tvarka apeliacinės instancijos teismo neįpareigoja. Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismui pateikti procesiniai dokumentai, tarp jų ir apeliacinis skundas, yra pakankamai aiškūs, motyvuoti. Proceso šalių paaiškinimai kolegijos posėdyje nepakeistų apeliaciniame skunde pateiktų argumentų, o pats procesas užsitęstų, šalys turėtų nepagrįstų išlaidų. Kolegija taip pat pažymi, kad šalys pirmosios instancijos teismo procese buvo išklausytos, jų argumentai buvo išdėstyti ir užfiksuoti teismo posėdžio protokole. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo konkrečiu atveju skundui išspręsti pakanka byloje esančios medžiagos, o asmeniškai išklausyti byloje dalyvaujančius asmenis nėra būtinybės. Atsižvelgiant į tai, apeliantės prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka netenkintinas.
 3. Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka teisėjų kolegija nustatė, jog Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2011-11-04 atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje ir surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. FAK-3973, kuriuo nustatė, kad atsakovei priklausančio pastato, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), dalis fasado vakarinėje pusėje aptaisyta tamsiu stiklu (el. b. l. 24–26). Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros Kauno skyrius 2012-04-10 pakartotinai atliko patikrinimą ir aktu Nr. FAK-1025 konstatavo, kad atsakovei priklausančio pastato fasado vakarinėje pusėje yra pastatytas stiklo ir betono sienų priestatas, kurio plotis – apie 5,90 m, ilgis – apie 22,80 m, aukštis – apie 10,50 m. Taip pat buvo nustatyta, kad pastato fasado šiaurinėje pusėje iš silikatinių blokelių ir plytų pastatytas priestatas, kurio plotis – apie 3,60 m, ilgis – apie 6 m, aukštis – apie 4,30 m (el. b. l. 21–23). Statytojui 2012-07-02 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-20-120702-00054 (el. b. l. 100–104) ir 2012-07-04 reikalavimu pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-120704-00054 statytojo pareikalauta ne vėliau kaip iki 2013-01-07 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – nugriauti prie pastato savavališkai pastatytus priestatus ir sutvarkyti statybvietę (el. b. l. 97–98). Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje 2013-01-07 buvo gautas statytojo prašymas dėl reikalavimo įvykdymo termino pratęsimo (el. b. l. 89). Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2013-01-17 sprendimu Nr. RE-20-(15.29) reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą pratęsė iki 2013-04-07 (el. b. l. 99). Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento pareigūnas 2017-01-31 patikrinęs reikalavimo įvykdymą, 2017-01-31 privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu Nr. NPA-20-170131-00004 konstatavo, kad statytojas reikalavimo neįvykdė, t. y. savavališkai pastatyti priestatai nenugriauti, statybvietė nesutvarkyta (el. b. l. 86–87).
 4. Ieškovė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos kreipėsi į teismą (el. b. 1 t. b. l. 1-16) su ieškiniu atsakovei, prašė įpareigoti atsakovę UAB „VKK Investicija“ savo lėšomis per 6 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti Inspekcijos 2012-07-04 reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-120704-00054 – nugriauti prie pastato ( - ), šiaurinės sienos pastatytą 3,60 m pločio, 6,00 m ilgio, 4,30 m aukščio priestatą ir prie pastato ( - ), vakarinės sienos pastatytą 5,90 m pločio, 22,80 m ilgio, 10,50 m aukščio priestatą bei sutvarkyti statybvietę; jeigu atsakovas aukščiau nurodyto įpareigojimo teismo nustatytu terminu neįvykdys, paskirti atsakovui UAB „VKK Investicija“, baudą po 100 Eur už kiekvieną uždelstą teismo sprendimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pabaigos. Kauno apylinkės teismas 2017 m. lapkričio 13 d. sprendimu (el. b. 1 t. b. l. 179-182) ieškinį patenkino, įpareigojo atsakovę UAB „VKK Investicija“ savo lėšomis per 6 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012-07-04 reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-120704-00054 – nugriauti prie pastato ( - ), šiaurinės sienos pastatytą 3,60 m pločio, 6,00 m ilgio, 4,30 m aukščio priestatą ir prie pastato Savanorių pr. 375, Kaune, vakarinės sienos pastatytą 5,90 m pločio, 22,80 m ilgio, 10,50 m aukščio priestatą bei sutvarkyti statybvietę; atsakovei neįvykdžius teismo sprendimo nustatytu terminu, įpareigojo atsakovę mokėti po 100 Eur baudą už kiekvieną uždelstą teismo sprendimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pabaigos, sumokant ją į Inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB.
 5. Apeliaciniu skundu pirmosios instancijos teismo sprendimą skundžia atsakovė, esminiai apeliacinio skundo argumentai grindžiami tomis aplinkybėmis, jog Vilniaus apygardos teismo 2017-04-14 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-3634-562/2017 bendrovei UAB „VKK Investicija“ iškelta bankroto byla, teismas neįvertino pasikeitusio bendrovės statuso bylos nagrinėjimo metu, BUAB „VKK Investicija“ neturi jokių finansinių galimybių įvykdyti teismo sprendimą, teismas nesiėmė visų reikiamų priemonių taikiam šalių susitarimui byloje pasiekti.
 6. Teisėjų kolegija pažymi, jog savavališka statyba – tai statyba, neatitinkanti ir pažeidžianti teisės aktų griežtai reglamentuotą statinių statybos ir jų įteisinimo tvarką. Savavališkos statybos atveju yra pažeidžiamos viešosios teisės normos ir savavališkos statybos įteisinimas yra ne ginčo sprendimas, o galimybė statytojui išvengti savavališkos statybos padarinių šalinimo nugriaunant statinius, t. y. įstatymo leidėjas nustatė savavališko statinio statytojui (savininkui) galimybę išvengti savavališkos statybos nepageidautinų padarinių – pareigos nugriauti statinį ir suteikė teisę bei galimybę įstatymų nustatyta tvarka parengti reikalingą statybų dokumentaciją jau pastatytam statiniui įteisinti. Savavališkos statybos padarinių pašalinimas įteisinant ar nugriaunant statinius yra įstatymų pažeidimų pašalinimas bei visuomenės interesų gynimas, o ne tokio statinio statytojo (savininko) pažeistų teisių gynimas.
 7. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog savavališkos statybos akto, tiek privalomojo nurodymo surašymo metu, tiek ieškinio padavimo teismui metu atsakovė buvo ne bankrutuojanti įmonė. Byloje nėra ginčo, jog atsakovė yra savavališkai pastatytų priestatų statytoja, todėl teismas pagrįstai būtent atsakovę įpareigojo pašalinti savavališkos statybos padarinius, o aplinkybė, kad atsakovė yra bankrutuojanti ar bankrutavusi įmonė, neatleidžia jos nuo įstatyme numatytos prievolės savo sąskaita pašalinti savavališkos statybos darbų, atliktų iki bankroto bylos atsakovei iškėlimo, padarinius, atsiradusius kaip įmonės neteisėtų veiksmų pasekmė. Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje priimtas teismo sprendimas įpareigoti atsakovę pašalinti nustatytus savavališkos statybos padarinius yra nepiniginio pobūdžio, nes teismo sprendimu atsakovė įpareigota atlikti veiksmus, o ne priteisti turtą ar teisę į jį. Teismo sprendimu nustatyta sprendimo vykdymo tvarka tuo atveju, jei atsakovė nevykdytų nurodytų įpareigojimų per nustatytą terminą, taipogi nedaro ginčo turtiniu. Be to, ši tvarka atitinka šiuo metu galiojančią Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau – Priežiūros įstatymas) 15 straipsnio 3 dalies redakciją, kurioje imperatyviai nurodyta, kad Inspekcija asmenų lėšomis organizuoja tik statinių griovimo ir statybviečių tvarkymo darbus, jeigu per nustatytus terminus teismų reikalavimai nugriauti statinius ir sutvarkyti statybvietes neįvykdomi. Inspekcijai nesuteikta teisė išardyti savavališkai perstatytus rekonstruotus statinius (jų dalis) ir juos atstatyti į pradinę padėtį. Todėl pirmos instancijos teismui nebuvo teisinio pagrindo atleisti atsakovę nuo prievolės pašalinti savavališkos statybos padarinius.
 8. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamu atveju Savavališkos statybos aktas ir Privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius buvo surašyti dar 2012 metų liepos mėnesį, tačiau iki skundžiamo apeliacine tvarka teismo sprendimo priėmimo atsakovė nebuvo atlikusi teisės aktų nustatytų procedūrų dėl savavališkos statybos (dviejų priestatų statybos) įteisinimo, t. y. iki nėra parengusi statinio projekto, taip pat gavusi tam statybos leidimo. Atsižvelgiant į tas nustatytas aplinkybes, kad atsakovės 2013-01-07 prašymas pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą ieškovės 2013-01-17 spendimu Nr. RE-20-(15.29) buvo patenkintas (el. b. 1 t. b. l. 99), terminas pratęstas iki 2013-04-07, į tai, kad atsakovė byloje pakartotinai prašė pratęsti terminus savavališkos statybos padariniams pašalinti (el. b. l. 28–33), tačiau realiai jokių veiksmų padariniams pašalinti neatliko, yra nepagrįsti apeliantės teiginiai, jog nuo 2012 metų byloje nebuvo imtasi visų įmanomų priemonių ir veiksmų, kad šalių ginčas būtų išspręstas taikiai.

11Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

12Kauno apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

13Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai