Byla e2-417-368/2020
Dėl trišalio akto pripažinimo negaliojančiu ir 8346,35 Eur sumos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėj?s Egidijus Mockevičius,

2rašytinio proceso tvarka susipažinęs su civiline byla pagal ieškovės bankrutavusios UAB „Remjasta“ patikslintą ieškinį atsakovėms UAB „SPD Armada“, UAB „Gedvalda“ dėl trišalio akto pripažinimo negaliojančiu ir 8346,35 Eur sumos priteisimo,

Nustatė

31.

4Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose priimtas ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Remjasta“ ieškinys atsakovėms UAB „SPD Armada“, UAB „Gedvalda“ dėl trišalio akto pripažinimo negaliojančiu ir 8346,35 Eur sumos priteisimo; ieškinio suma 8346,35 Eur.

52.

6Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2020 m. vasario 26 d. nutartimi nutarta civilinę bylą sustabdyti; bylą perduoti nagrinėti Šiaulių apygardos teismui. Teismas nutartyje nurodė, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ), kurio 29 straipsnis numato, jog nemokumo bylą iškėlusiam teismui perduodamos teismuose esančios civilinės bylos, kuriose juridiniam asmeniui yra pareikšti turtiniai reikalavimai ar turtinius reikalavimus yra pareiškęs juridinis asmuo, kai šiose bylose dar nepriimta nutartis skirti nagrinėti bylą teismo posėdyje. Teismas pažymėjo, kad byloje atlikti parengiamieji veiksmai, tačiau nepriimta nutartis skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje iš esmės, todėl yra pagrindas perduoti bylą, kurioje turtinius reikalavimus reiškia bankrutavęs juridinis asmuo, šio juridinio asmens bankroto bylą nagrinėjančiam Šiaulių apygardos teismui. Teismas sustabdė civilinę bylą Nr. e2-760-1003/2020 ir perdavė ją bankrutavusios UAB „Remjasta“ bankroto bylą nagrinėjančiam Šiaulių apygardos teismui civilinėje bylos Nr. eB2-175-368/2020.

7Teismas

konstatuoja:

83.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 25 straipsnyje nustatyta, kad civilines bylas nagrinėja civilines bylas nagrinėja apylinkės ir apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, šio Kodekso nustatyta tvarka. Visas civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai, išskyrus bylas, nurodytas šio Kodekso 27, 28 straipsniuose (CPK 26 straipsnis).

104.

11Nustatyta, kad ieškovės bankrutavusios UAB „Remjasta“ ieškinys atsakovėms UAB „SPD Armada“, UAB „Gedvalda“ dėl trišalio akto pripažinimo negaliojančiu ir 8346,35 Eur sumos priteisimo, pateiktas Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams. 2019 m. gruodžio 9 d. teismo rezoliucija ieškinys buvo priimtas. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2020 m. sausio 2 d. nutartimi paskirtas parengiamasis teismo posėdis bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. 2020 m. sausio 23 d. paskirtas kitas parengiamasis teismo posėdis. 2020 m. vasario 26 d. vykusiame parengiamajame teismo posėdyje teismas nusprendė nutartimi byla perduoti nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.

125.

13CPK 27 straipsnio 1 punkte įtvirtinta, kad apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt tūkstančių eurų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo. Nustatyta, kad ieškovės bankrutavusios UAB „Remjasta“ pareikšto ieškinio suma – 8346,35 Eur.

146.

15JANĮ 29 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad nemokumo bylą iškėlusiam teismui perduodamos teismuose esančios civilinės bylos, kuriose juridiniam asmeniui yra pareikšti turtiniai reikalavimai ar turtinius reikalavimus yra pareiškęs juridinis asmuo, kai šiose bylose dar nepriimta nutartis skirti nagrinėti bylą teismo posėdyje. Liteko duomenys patvirtina, kad Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2020 m. sausio 2 d. ir 2020 m. sausio 23 d. nutartimis byla paskirta nagrinėti parengiamuosiuose teismo posėdžiuose žodinio proceso tvarka.

167.

17Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2019 m. kovo 21 d. nutartimi UAB „Remjasta“ iškelta bankroto byla. Teismai perduoda civilines bylas nemokumo bylą iškėlusiam teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo nutarties iškelti nemokumo bylą įsiteisėjimo dienos (JANĮ 29 straipsnio 3 dalis).

188.

19Teismas, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes (pareikšto ieškinio suma nėra didesnė kaip keturiasdešimt tūkstančių eurų, nagrinėjamoje byloje jau priimta nutartis skirti nagrinėti bylą parengiamajame teismo posėdyje, kurio metu galima pereiti į teismo posėdį, bankroto byla ieškovei bankrutavusiai UAB „Remjasta“ iškelta dar 2019 m. kovo 21 d.) sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nutarus civilinę bylą sustabdyti ir perduoti nagrinėti apygardos teismui, buvo pažeisti CPK įtvirtinti proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principai, netinkamai aiškintos civilinio proceso bei JANĮ normos.

209.

21CPK 34 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, laikydamasis teismingumo taisyklių, priimtą bylą turi išspręsti iš esmės, nors vėliau ji taptų teisminga kitam teismui, išskyrus šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse numatytus atvejus. Minėto straipsnio 5, 6 ir 7 dalyse numatytų pagrindų, neleidžiančių bylą nagrinėti teismui, priėmusiam ieškinį, šioje byloje nenustatyta.

2210.

23Aukštesnės pakopos teismas, konstatavęs, kad byla, vadovaujantis šio Kodekso 34 straipsnio 2 dalies 4 punktu, jam perduota neteisėtai, nutartimi ją perduoda nagrinėti pagal teismingumą. Dėl šios nutarties gali būti duodamas atskirasis skundas (CPK 35 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į nurodytas teisės aktų nuostatas bei minėtas faktines aplinkybes, civilinė byla pagal ieškovės bankrutavusios UAB „Remjasta“ ieškinį atsakovėms UAB „SPD Armada“, UAB „Gedvalda“ dėl skolos priteisimo perduotina nagrinėti pagal teismingumą Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams.

2411.

25Pažymėtina, jog kai civilinė byla nėra perduodama nemokumo bylą nagrinėjančiam teismui, apie šioje byloje įsiteisėjusį sprendimą teismas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos informuoja nemokumo bylą iškėlusį teismą (JANĮ 29 straipsnio 4 dalis).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 35 straipsnio 1 dalimi, 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

27Civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios UAB „Remjasta“ ieškinį atsakovėms UAB „SPD Armada“, UAB „Gedvalda“ dėl skolos priteisimo perduoti nagrinėti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams.

28Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai