Byla I-9955-437/2014
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Raimondo Blauzdžiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Violetos Balčytienės ir Broniaus Januškos administracinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Amber infra“ skundą atsakovei Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Amber infra“ skunde teismui (I t., b. l. 1-8) prašo panaikinti Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014-08-21

3įsakymą Nr. V-507 „Dėl socialinės įmonės statuso“ ir įpareigoti atsakovę iš naujo nagrinėti pareiškėjos 2014-07-24 prašymą dėl socialinės įmonės statuso suteikimo.

42014-11-19 teisme gautas pareiškėjos pareiškimas dėl atsisakymo nuo UAB „Amber infra“ 2014-09-26 skundo dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014-08-21 įsakymo Nr. V-507 „Dėl socialinės įmonės statuso“ (II t., b. l. 12-13), kuriame prašoma priimti UAB „Amber infra“ atsisakymą nuo 2014-09-26 skundo ir administracinę bylą Nr. I-9955-437/2014 nutraukti. Nurodo, kad teisinės pasekmės dėl pareiškimo atsisakymo žinomos.

5Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 52 straipsnis nustato, kad pareiškėjas turi teisę atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį.

6Kliūčių, dėl kurių pareiškėjo prašymas galėtų būti netenkinamas, nenustatyta. Administracinė byla nutrauktina (ABTĮ 101 str. 3 p.).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str., 101 str. 3 p., 105 str., 106 str.,

Nutarė

8Administracinę bylą Nr. I-9955-437/2014 nutraukti.

9Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai