Byla 2-672-664/2017
Dėl žemės sklypo dalies atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir kelio servituto nustatymo, suinteresuoti asmenys – valstybinė įmonė Valstybės žemės fondas ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir prašymą dėl bylos nutraukimo patvirtinus taikos sutartį

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Vapsvienė,

2sekretoriaujant Nijolei Karlienei,

3dalyvaujant pareiškėjai Z. J. M.,

4ieškovės atstovui R. B.,

5atsakovams V. P. ir T. R.,

6atsakovų atstovui advokatui E. L.,

7parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Z. J. M. ieškinį atsakovams V. P. ir T. R. dėl žemės sklypo dalies atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir kelio servituto nustatymo, suinteresuoti asmenys – valstybinė įmonė Valstybės žemės fondas ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir prašymą dėl bylos nutraukimo patvirtinus taikos sutartį.

8Teismas

Nustatė

9Ignalinos rajono apylinkės teisme gautas Z. J. M. ieškinys atsakovams V. P. ir T. R. dėl žemės sklypo atidalijimo ir servituto nustatymo, dalyvaujant suinteresuotam asmeniui Valstybinei įmonei Valstybės žemės fondui.

10Ieškininiu pareiškimu ieškovė Z. J. M. prašo teismo atidalinti jai ir atsakovams V. P. ir T. R. priklausantį 24.5708 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ). Ir priteisti jai dalį šio sklypo projekto brėžiniuose pažymėtą Nr. 743 B, o atsakovams priteisti sklypą, pažymėtą Nr. 374A. Taip pat prašo nustatyti kelio servitutą atsakovų sklype.

11A. V. P. ir T.R. gavę ieškinį ir jo priedus bei teismo pranešimą pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodė, jog su pateiktu ieškiniu nesutinka. Atsakovai nurodo, jog teismui teikiamas žemės sklypo atidalijimo tvarkos projektas neatitinka žemės santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų: 1) ieškovė nepateikė duomenų, kad Projektas buvo pateiktas Nacionalinei žemės tarnybai, o taip pat nepateikė šios tarnybos išvados dėl tikslingumo Projektą tvirtinti; 2) iš ieškovės pateiktų brėžinių ir planų negalima tiksliai nustatyti sklypus dalijančios linijos ir jos posūkių taškų išdėstymo vietovėje, kadangi linija pavaizduota grafiškai, nesiejant jos su koordinačių sistema;3) ieškovė, reikalaudama servituto, turėtų pasiūlyti adekvačią kompensaciją, kadangi: dėl jo nustatymo ženkliai sumažėja atsakovams skirtino žemės sklypo vertė; sumažėtų atsakovų naudojamas sklypo plotas; kelio užimamo ploto atsakovai negalėtų deklaruoti ES paramai gauti. Atsakovai prašo teismo ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovės visas jų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

122017 m. spalio 10 d. įvykusio parengiamojo teismo posėdžio metu šalys nurodė, jog yra galimybė baigti bylą taikiu susitarimu ir pateikė teismui rašytinę taikos sutartį, kuria ieškovė Z. J. M. reikalavimo, dėl kelio servituto nustatymo, atsisakė bei šalys susitarė dėl žemės sklypo dalies atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės.

13Šalys prašo taikos sutartį patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

14Taikos sutartyje nurodyta, kad šalims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalyje.

15Taikos sutartimi nesprendžiami asmenų teisinio statuso ar veiksnumo klausimai, ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl turi būti patvirtinta, o byla nutraukta.

16Šalys nurodė, jog išlaidas, susijusias su procesiniu dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teismo proceso metu (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas) apmoka ieškovė. Pagal bylos duomenis išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra 4,42 Eur. Taip pat pateiktoje taikos sutartyje numatyta, jog šalys bylinėjimosi išlaidų viena iš kitos priteisti nereikalauja.

17I. Z. J. M. prašo teismo grąžinti jam 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, ieškovui atsisakius pareikšto ieškinio bei šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio, tai yra 61,50 Eur suma nuo sumokėtos 82 Eur sumos (b.l. 5,8) (Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalis). Atlikus įskaitymą (iš ieškovės Z.J. M. priteistinos valstybei mokėti 4,42 Eur dydžio sumos, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu ir Z. V. M. grąžintinos 61,50 Eur žyminio mokesčio dalies), ieškovei Z. J. M. grąžintina žyminio mokesčio suma mažintina iki 57,08 Eur.(61,50 Eur -4,42 Eur =57,08 Eur).

18Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, 87 straipsnio 2 dalimi, 88, 93 straipsniais, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 294 straipsniu, teismas,

Nutarė

19Patvirtinti ieškovės Z. J. M. ir atsakovų V. P. ir T. R. 2017 m. spalio 10 d. (toliau vadinami-Šalimis) taikos sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią:

 1. Šalys susitaria, kad ieškovei Z. J. M. ir atsakovams V. P. ir T. R. priklausantis 24.5708 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ). atidalinamas remiantis Valstybinės įmonės Valstybės žemės fondo parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu (toliau-Projektas), pagal kurį:
  1. I. Z. J. M. atitenka 15,3568 ha žemės sklypas Plano sprendinių brėžinyje pažymėtas Nr. 374B ir apibrėžtas taškais 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-25-26-27-28-29-5.
  2. A. V. P. ir T. R. lygiomis dalimis (po 4,6070 ha kiekvienam) atitenka 9,2140 ha žemės sklypas Plano sprendinių brėžinyje pažymėtas Nr. 374A ir apibrėžtas taškais 15-1-2-3-4-5-29-28-27-26-25-15.
 2. I. Z. J. M. atsisako ieškinio reikalavimo nustatyti kelio servitutą V. P. ir T. R. atitenkančiame žemės sklype.
 3. Šalys bylinėjimosi išlaidų viena iš kitos priteisti nereikalauja.
 4. Teismo patirtas pašto išlaidas apmoka ieškovė.
 5. Šalys prašo šią taikos sutartį patvirtinti ir civilinę byla nutraukti (CPK 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).
 6. I. Z. J. M. prašo grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio.
 7. Šalims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalyje, tai yra žinoma, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo negalės pakartotinai kreiptis į teismą tuo pačiu pagrindu ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis įgyja privalomąją galią bei gali būti vykdoma priverstinai.
 8. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir patvirtinimo Ignalinos rajono apylinkės teisme datos ir galios tol. Kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.
 9. Ši sutartis sudaryta šešiais egzemplioriais, vienas iš kurių perduodamas tvirtinti teismui ir po vieną egzempliorių pasilieka kiekviena šią sutartį pasirašiusi šalis.

20Civilinę bylą Nr. 2-672-664/2017 (teisminio proceso Nr. 2-16-3-00575-2017-9) pagal ieškovės Zalevijos J. M. ieškinį atsakovams V. P. ir T. R. dėl žemės sklypo dalies atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir kelio servituto nustatymo, suinteresuoti asmenys – valstybinė įmonė Valstybės žemės fondas ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, nutraukti.

21Grąžinti ieškovei Zalevijai J. M. žyminio mokesčio, sumokėto į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), 2017 m. rugpjūčio 1 d. mokėjimo nurodymu 1440041892 (41 Eur suma) ir 2017 m. rugpjūčio 3 d. mokėjimo nurodymu Nr. 1440042281 (41 Eur), dalį 57, 08 Eur (penkiasdešimt septynių eurų 08 ct) sumoje.

22Dėl nutarties per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Panevėžio apygardos teismui per Ignalinos rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai