Byla 2S-810-357/2013
Dėl antstolio veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo ECAA Europe UAB atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-6127-291/2013, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas ECAA Europe UAB skundu (1–9 b. l.) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti antstolio A. L. 2013-06-19 patvarkymą Nr. AN049866, o atsisakius tenkinti prašymą – nustatyti terminą ne trumpesnį nei 40 darbo dienų antstoliui sudaryti sąlygas patekti į muitinės sandėlį nuo procesinio dokumento ar teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, nustatyti vykdymo veiksmų atlikimui ne daugiau kaip vieną valandą per 1 darbo dieną, iš anksto padengiant vykdymo išlaidas, nereikalauti ECAA Europe UAB aprūpinti antstolį įrankiais ir apsaugos priemonėmis, nustatyti skubų nutarties vykdymą.

4Antstolis A. L. Patvarkymu netenkinti skundo (1–4 b. l.) pareiškėjo skundo netenkino, skundą kartu su vykdomąja byla persiuntė Šiaulių apylinkės teismui.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. liepos 25 d. nutartimi (55 b. l.) pareiškėjo skundo netenkino, nurodė, kad antstolio A. L. kontoroje vykdoma 2013-03-12 Vilniaus apygardos teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-3731-565/2013, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - atsakovui UAB „ECAA Europe“ priklausančio nekilnojamojo, kilnojamojo turto ir turtinių teisių arešto 1 429 133,59 Lt sumai, o šio turto nesant ar nepakankant, atsakovo piniginių lėšų arešto likusiai sumai. 2013-06-14 Šiaulių apylinkės teismo nutartimi antstolis buvo įpareigotas, dalyvaujant skolininko UAB ,,ECAA Europe“ atstovui ar atsakingam darbuotojui, sudaryti turto aprašą, aprašant skolininkui UAB ,,ECAA Europe“ priklausantį kilnojamąjį turtą, ir įvertinti visą aprašytą turtą rinkos kainomis.

7Teismas nurodė, kad antstoliui nebuvo sudarytos sąlygos nurodytomis dienomis patekti į patalpas tikslu aprašyti įmonės kilnojamąjį turtą, skolininkas nedalyvavo ir neskyrė atstovo dalyvauti prekių aprašymo procese bei nepateikė informacijos apie skolininkui priklausantį turtą ir nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų. Skolininkas jau ne kartą buvo prašomas pateikti nuosavybės dokumentus, tačiau jų nepateikė iki šiol, o tokie skolininko veiksmai trukdo antstoliui atlikti vykdomuosius veiksmus ir vykdyti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas konstatavo, kad skolininko prašymas vykdymo veiksmams atlikti skirti ne daugiau kaip po 1 valandą per dieną neatitinka protingumo, ekonomiškumo ir teisingumo principams, tenkinus šį prašymą, būtų vilkinamas vykdymo procesas ir kliudoma antstoliui tinkamai vykdyti vykdomąjį dokumentą. Kadangi darbų saugą privalo užtikrinti patalpų savininkas, teismas netenkino ir prašymo nereikalauti, kad ECAA Europe UAB aprūpintų antstolį įrankiais ir apsaugos priemonėmis vykdymo veiksmams atlikti.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

9Pareiškėjas ECAA Europe UAB atskiruoju skundu (68–77 b. l.) prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartį, priimti naują nutartį – pareiškėjo ECAA Europe UAB skundą tenkinti visiškai. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas nevertino, kad ECAA Europe UAB neturi nei sandėlio raktų, nei apsaugos kodo, nei leidimo savarankiškai patekti į muitinės sandėlį kartu su antstoliu. Pakartotinis prekių aprašymas ar net žymėjimas vis dar galiojant 2013-04-12 turto aprašui, t. y. esant situacijai kai išieškotojo interesai apsaugoti ir vėl pakartotinai žymėti, aprašinėti prekes visiškai netikslinga ir neekonomiška. Teismas taip pat neatsižvelgė į tai, kad skundžiamų vykdymo veiksmų atlikimas taip pat nepagrįstas ir dėl to, kad tuo metu nebuvo išspręsti apelianto ir apelianto vadovo prašymai. Teismas minėtų apelianto ir jo vadovo prašymų išnagrinėjimo būtinumo ir prašymų turinio net nevertino ir dėl jų visiškai nepasisakė.

112. Nė vienas ECAA Europe UAB darbuotojas nesutiko ir iki šiol nesutinka nemokamai atlikti antstolio įvardijamus darbus, tokių darbų atlikimas darbo sutartyse nenumatytas, o mokėti darbuotojams papildomą darbo užmokestį nėra finansinių galimybių. LR DK 2 str. 1 d. 7 p. įtvirtina darbo santykių teisinio reglamentavimo principą - visų formų priverstinio ir privalomojo darbo draudimas. Tiek antstolis A. L., tiek pirmos instancijos teismas, veikia prieštaraudami ne tik LR DK numatytiems principams, tačiau ir fundamentaliesiems teisės principams, teisingumo, protingumo kriterijams bei verčia (o teismas tai pateisina) apelianto darbuotojus nemokamai dirbti priverstinį darbą.

123. 2013-06-27, 2013-06-28 ir 2013-07-01 vykdymo veiksmus muitinės sandėlyje atlikusi antstolio A. L. kontora 2013-06-27, 2013-06-28 ir 2013-07-02 patvarkymais apelianto turtą aprašė ne prekių rinkos kainomis, bet kainomis Kinijos Liaudies Respublikoje esančiose gamyklose, kas lemia skundžiamo 2013-06-19 nepagrįstumą. Teismas daro klaidingą išvadą ir toleruoja antstolio melagingus teiginius, kad apelianto nuomonė dėl aprašomo turto vertės, neva tai, nebuvo reiškiama.

134. Kartu su 2013-07-12 raštu Nr. 13/03-EC77 apeliantas pateikė antstoliui dalies ECAA Europe UAB nuosavybės teise priklausančių prekių, esančių muitinės sandėlyje Žemaitės g. 96C, Šiauliai, sąrašą. Be to, ECAA Europe UAB dar 2013-03-27 pateikė 2013-03-25 ECAA Europe UAB turimų atsargų suvestinę lentelę apie jai nuosavybės teise priklausančias prekes, 2013-05-31 detalizacinę pažymą, iš kurios matyti dar ir konkrečios prekių grupės. Teismo nurodomas motyvas, kad apeliantas nepateikė jokių nuosavybę patvirtinančių dokumentų - visiškai nepagrįstas.

145. 2013-06-14 Šiaulių apylinkės teismo nutartis, kuria antstolis buvo įpareigotas, dalyvaujant skolininko ECAA Europe UAB atstovui ar atsakingam darbuotojui, sudaryti turto aprašą, aprašant skolininkui ECAA Europe UAB priklausantį kilnojamąjį turtą ir įvertinti visą aprašytą turtą rinkos kainomis, yra neįsiteisėjusi. Be to, dėl minėtos nutarties antstolis pateikė atskirąjį skundą.

156. Pirmos instancijos teismas neįvertino tų apelianto skunde nurodytų argumentų, kad esant galiojančiam 2013-04-12 turto aprašui, kuomet apelianto prekės jau aprašytos ir užtikrintos laikinosios apsaugos priemonės, antstolis A. L. veržėsi iš naujo aprašyti ir sužymėti apelianto prekes (priėmė skundžiamą 2013-06-19 patvarkymą), kai nebuvo išspręsti apelianto prašymai dėl konkretaus aprašytino turto ir jo proporcingumo.

167. Darbuotojų darbo saugą privalo užtikrinti jų darbdavys. Šiuo atveju nei antstolis A. L., nei jo padėjėjai, nėra ECAA Europe UAB darbuotojai, todėl jų aprūpinti darbo įrankiais ir apsaugos priemonėmis apeliantas neturi jokios pareigos.

178. Skundžiamoje nutartyje, teismas nepagrįstai atsisakė nagrinėti apelianto skunde nurodytus antrąjį, trečiąjį ir ketvirtąjį reikalavimus, nurodžius, kad minėti reikalavimai nėra susiję su skundu. Atvirkščiai, minėti reikalavimai ne tik kad susiję su 2013-06-19 antstolio patvarkymu, tačiau yra net esminiai, skundžiant šiuos antstolio atliktus veiksmus ir minėto patvarkymo priėmimą. Faktas, kad iki pat skundo padavimo pareiškėjo prašymai dėl konkretaus turto arešto nebuvo patenkinti, sudarė pagrindą apeliantui skųsti antstolio veiksmus ir antstolio 2013-06-19 patvarkymą.

189. Nutartis yra nemotyvuota, joje neatsakyta į ginčo išsprendimui teisiškai reikšmingus skundo argumentus, o tai reiškia, kad ECAA Europe UAB skundas nebuvo išnagrinėtas iš esmės, kas padarytina apeliacinės instancijos teismui užtikrinant teisingą bylos išsprendimą. Nutartis laikytina negaliojančia, kadangi didžioji nutarties dalis yra be motyvų, teismas išsprendė ne visus pareikštus reikalavimus, todėl nutartis dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų turi būti panaikinta.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis A. L. (117–121 b. l.) prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodė, kad nepakankamas nutarties motyvavimas nėra jo absoliutus negaliojimo pagrindas, šis pagrindas taikytinas tik tuo atveju, kai teismo nutartis yra visiškai be motyvų. Antstolio reikalavimai yra privalomi visiems asmenims ir turi būti vykdomi per nustatytą terminą, o pareiškėjas, piktybiškai nevykdydamas antstolio patvarkymo ir jį skųsdamas, siekia išvengti atsakomybės. Pareiškėjas pateikė antstoliui tik to turto sąrašus, kuriuos jis prašo areštuoti, bet nepateikė viso turimo turto sąrašą. Į skolininko prašymus dėl turto arešto buvo atsakyta 2013-06-26, tačiau pareiškėjas net negavęs antstolio patvarkymų, teismui pateikė skundą, melagingai nurodydamas, kad į prašymus nebuvo atsakyta. Muitinės sandėlio savininkas privalo instruktuoti kitus asmenis saugaus darbo klausimais muitinės sandėlyje bei pasirūpinti jame esančių asmenų sauga.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

21teisiniai argumentai ir išvados

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

23Atskirasis skundas atmestinas.

24Iš bylos duomenų matyti, kad antstolis A. L. 2013-06-19 Patvarkymu sudaryti sąlygas patekti į patalpas (v. b., 1102 b. l.) pareikalavo sudaryti sąlygas 2013-06-21, 2013-06-25, 2013-06-26, 2013-06-27 ir 2013-06-28 patekti į patalpas, esančias Žemaitės g. 96 C, Šiauliai, kuriose laikomi pareiškėjo kilnojamieji daiktai, paskirti atsakingą asmenį, pateikti nuosavybės teisės dokumentus, įpareigojo pareiškėją pasirūpinti įrankiais ir apsaugos priemonėmis, užtikrinančiomis saugų darbą.

25Pareiškėjas, nesutikdamas su šiuo Patvarkymu, kreipėsi į antstolį A. L., pateikdamas skundą, antstolis A. L. pareiškėjo skundo netenkino, bylą su skundu perdavė nagrinėti Šiaulių apylinkės teismui.

26Šiaulių apylinkės teismas 2013-07-25 d. nutartimi pareiškėjo skundo netenkino (55 b. l.).

27Pareiškėjas, nesutikdamas su šia teismo nutartimi, apeliacinės instancijos teismui pateikė atskirąjį skundą. Atskirajame skunde nurodo, kad teismo nutartis yra nepagrįsta, nes teismas nevertino, jog ECAA Europe UAB neturi nei sandėlio raktų, nei apsaugos kodo, nei leidimo savarankiškai patekti į muitinės sandėlį.

28Pažymėtina, kad pareiškėjas šių aplinkybių nei antstoliui A. L., nei pirmosios instancijos teismui nenurodė, šias aplinkybes pateikė apeliacinės instancijos teismui, todėl jos laikytinos naujomis aplinkybėmis, kurių pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo ir dėl jų nepasisakė (5–9, 22–25 b. l.). LR CPK 312 straipsnis numato, kad apeliaciniame skunde negalima kelti naujų reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Nurodytų motyvų pagrindu apeliacinės instancijos teismas šių aplinkybių nevertina ir dėl jų nepasisako.

29Apeliantas taip pat nurodo, kad pakartotinis prekių aprašymas ar net žymėjimas vis dar galiojant 2013-04-12 turto aprašui, t. y. kai išieškotojo interesai apsaugoti ir vėl pakartotinai žymėti, aprašinėti prekes, visiškai netikslinga ir neekonomiška. Pažymėtina, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.). Teisė spręsti ar pakartotinis prekių aprašymas yra tikslingas ar ne, paliekama antstoliui, o apeliantui nesutikus su antstolio veiksmais – teisė juos skųsti. Pastebėtina, kad Šiaulių apylinkės teismas 2013-06-14 nutartimi panaikino 2013-04-12 patvarkymo dalį, šias aplinkybes patvirtino ir pats pareiškėjas, todėl antstolis turėjo teisę pakartotinai organizuoti turto aprašymą.

30Apeliantas taip pat nurodė, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad skundžiamų vykdymo veiksmų atlikimas nepagrįstas ir dėl to, kad tuo metu nebuvo išspręsti apelianto vadovo prašymai dėl aprašomo turto proporcingumo ir rūšies. Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos matyti, kad antstolis A. L., gavęs 2013-06-20 ir 2013-06-21 apelianto prašymus į juos atsakė 2013 m. birželio 26 d. patvarkymais Nr. AN050329 ir Nr. AN050330, todėl šis apelianto argumentas laikytinas nepagrįstu ir klaidinančiu teismą (v. b. 1073–1076, 1078–1081, 1049–1050, 1051–1052 b. l.).

31Atskirasis skundas grindžiamas ir tuo argumentu, kad nė vienas ECAA Europe UAB darbuotojas nesutiko ir iki šiol nesutinka nemokamai atlikti antstolio įvardijamus darbus, tokių darbų atlikimas darbo sutartyse nenumatytas, o mokėti darbuotojams papildomą darbo užmokestį nėra finansinių galimybių, o antstolis ir teismas verčia apelianto darbuotojus dirbti nemokamai priverstinį darbą.

32Atmestini šie apelianto argumentai, kadangi šių veiksmų atlikimas priskirtinas paties skolininko organizacinei veiklai, ją derinant su antstolio reikalavimais vykdymo procese.

33Atskirojo skundo argumentas, kad antstolio A. L. kontora apelianto turtą aprašė ne prekių rinkos kainomis, bet kainomis Kinijos Liaudies Respublikoje esančiose gamyklose, neturi jokios teisinės reikšmės ir įtakos nagrinėjant antstolio 2013-06-19 Patvarkymo sudaryti sąlygas patekti į patalpas, teisėtumo ir pagrįstumo klausimą. Kadangi atskirojo skundo argumentas neturi teisinės reikšmės nutarties teisėtumui ir pagrįstumai, teismas šio atskirojo skundo argumento nenagrinėja ir dėl jo nepasisako.

34Apeliantas nurodo, kad kartu su 2013-07-12 raštu Nr. 13/03-EC77 apeliantas pateikė antstoliui dalies ECAA Europe UAB nuosavybės teise priklausančių prekių, esančių muitinės sandėlyje Žemaitės g. 96C, Šiauliai, sąrašą, todėl teismo motyvas, kad apeliantas nepateikė jokių nuosavybę patvirtinančių dokumentų - visiškai nepagrįstas. Iš antstolio A. L. 2013-06-19 Patvarkymo sudaryti sąlygas patekti į patalpas matyti, kad antstolis įpareigojo skolininką pateikti visą sandėlyje esantį skolininkui priklausantį turtą, kartu pateikiant nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, tuo tarpu apeliantas atskirajame skunde pats pripažįsta, kad 2013-07-12 jis pateikė tik dalies nuosavybės teise priklausančių prekių sąrašą (v. b. 7 t., 112 b. l.).

35Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė nagrinėti apelianto skunde nurodytus antrąjį, trečiąjį ir ketvirtąjį reikalavimus, nurodęs, kad minėti reikalavimai nėra susiję su skundu. Kaip jau auksčiau minėta, pareiškėjo 2013-06-21 prašymas Nr. 13/03-AC68 dėl konkretaus turto aprašymo antstolio kontoroje buvo gautas 2013-06-25 ir 2013-06-26 patvarkymu buvo atsisakyta jį tenkinti (v. b. 7 t., 1049 b. l.). Pareiškėjo nurodoma civilinė byla Nr. 2-4416-883/2013 dėl 2013-04-12 antstolio A. L. patvarkymo Šiaulių apylinkės teisme išnagrinėta priimant 2013-06-14 nutartį, kuri įsiteisėjo 2013-06-14. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis antstolio A. L. 2013-06-26 patvarkymas Šiaulių apylinkės teismui nebuvo apskųstas, todėl taip pat yra įsiteisėjęs. Nuo šių procesinių dokumentų įsiteisėjimo dienos yra praėję daugiau nei 40 dienų terminas, todėl laikytina, kad pareiškėjas turėjo pakankamai laiko sudaryti sąlygas antstoliui A. L. patekti į muitinės sandėlį. Nurodytų aplinkybių pagrindu pareiškėjo skundo antrasis ir trečiasis reikalavimai laikytini nepagrįstais. Skundo ketvirtąjį reikalavimą teismas išnagrinėjo, nurodydamas, kad pareiškėjo prašymas antstoliui vykdymo veiksmams skirti ne daugiau kaip po 1 valandą per dieną, neatitinka protingumo, ekonomiškumo ir teisingumo principų.

36Atskirasis skundas grindžiamas tuo argumentu, kad, pirmosios instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota, joje neatsakyta į ginčo išsprendimui teisiškai reikšmingus skundo argumentus, o tai reiškia, kad ECAA Europe UAB skundas nebuvo išnagrinėtas iš esmės. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiuo atskirojo skundo argumentu. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nepakankami teismo nutarties motyvai nėra pagrindas panaikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį, o teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą.

37Pažymėtina, kad apelianto pateikti nauji rašytiniai paaiškinimai neturi įtakos teisingai išspręstai bylai. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, išnagrinėjus esminius apelianto argumentus bei pateiktus įrodymus, kiti atskirojo skundo bei rašytinių paaiškinimų motyvai plačiau nenagrinėjami kaip neturintys reikšmės teisingam bylos išsprendimui (CPK 185 str., 263 str. 1 d., 329 str. 1 d., 330 str.).

38Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

40Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas ECAA Europe UAB skundu (1–9 b. l.) kreipėsi į teismą,... 4. Antstolis A. L. Patvarkymu netenkinti skundo (1–4 b. l.) pareiškėjo skundo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. liepos 25 d. nutartimi (55 b. l.)... 7. Teismas nurodė, kad antstoliui nebuvo sudarytos sąlygos nurodytomis dienomis... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 9. Pareiškėjas ECAA Europe UAB atskiruoju skundu (68–77 b. l.) prašo... 10. 1. Teismas nevertino, kad ECAA Europe UAB neturi nei sandėlio raktų, nei... 11. 2. Nė vienas ECAA Europe UAB darbuotojas nesutiko ir iki šiol nesutinka... 12. 3. 2013-06-27, 2013-06-28 ir 2013-07-01 vykdymo veiksmus muitinės sandėlyje... 13. 4. Kartu su 2013-07-12 raštu Nr. 13/03-EC77 apeliantas pateikė antstoliui... 14. 5. 2013-06-14 Šiaulių apylinkės teismo nutartis, kuria antstolis buvo... 15. 6. Pirmos instancijos teismas neįvertino tų apelianto skunde nurodytų... 16. 7. Darbuotojų darbo saugą privalo užtikrinti jų darbdavys. Šiuo atveju nei... 17. 8. Skundžiamoje nutartyje, teismas nepagrįstai atsisakė nagrinėti apelianto... 18. 9. Nutartis yra nemotyvuota, joje neatsakyta į ginčo išsprendimui teisiškai... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis A. L. (117–121 b. l.) prašo... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 21. teisiniai argumentai ir išvados... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 23. Atskirasis skundas atmestinas.... 24. Iš bylos duomenų matyti, kad antstolis A. L. 2013-06-19 Patvarkymu sudaryti... 25. Pareiškėjas, nesutikdamas su šiuo Patvarkymu, kreipėsi į antstolį A. L.,... 26. Šiaulių apylinkės teismas 2013-07-25 d. nutartimi pareiškėjo skundo... 27. Pareiškėjas, nesutikdamas su šia teismo nutartimi, apeliacinės instancijos... 28. Pažymėtina, kad pareiškėjas šių aplinkybių nei antstoliui A. L., nei... 29. Apeliantas taip pat nurodo, kad pakartotinis prekių aprašymas ar net... 30. Apeliantas taip pat nurodė, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad... 31. Atskirasis skundas grindžiamas ir tuo argumentu, kad nė vienas ECAA Europe... 32. Atmestini šie apelianto argumentai, kadangi šių veiksmų atlikimas... 33. Atskirojo skundo argumentas, kad antstolio A. L. kontora apelianto turtą... 34. Apeliantas nurodo, kad kartu su 2013-07-12 raštu Nr. 13/03-EC77 apeliantas... 35. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 36. Atskirasis skundas grindžiamas tuo argumentu, kad, pirmosios instancijos... 37. Pažymėtina, kad apelianto pateikti nauji rašytiniai paaiškinimai neturi... 38. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 40. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartį palikti nepakeistą....