Byla 2S-479-544/2019
Dėl antstolio veiksmų

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė Čeknienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo (skolininko) M. S. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. balandžio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-3236-837/2019 pagal pareiškėjo M. S. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Andriui Bespalovui, E. S., uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „J. Masiulio knygynas“ dėl antstolio veiksmų ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41. Pareiškėjas (skolininkas) M. S. pateiktu skundu antstoliui prašė: sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0025/18/02454 pagal Panevėžio rajono 2-ojo notarų biuro 2018 m. lapkričio 7 d. vykdomąjį įrašą; sustabdyti išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0025/19/00248 pagal Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų teismo įsakymą Nr. eL-2-6763-266/2018; įpareigoti perskaičiuoti įkeisto turto vertę. 2. Nurodė, kad 2018 m. liepos 19 d. pasirašė paskolos sutartį, kuria UAB ,,J. Masiulio knygynas“ jam paskolino 100 000 Eur. Užtikrinant paskolos sutarties vykdymą pagal hipotekos lakštą buvo įkeistas jo sutuoktinės E. S. nekilnojamasis turtas, esantis adresu ( - ). Nors paskolos sutartis yra vykdoma, tačiau antstolio A. Bespalovo kontoroje yra užvestos dvi vykdomosios bylos Nr. 0025/18/02454 (pagal hipoteką) ir Nr. 0025/19/00248 (pagal teismo įsakymą) dėl tos pačios 100 000 Eur skolos išieškojimo tos pačios kreditorės naudai, kas turėtų vertinama kaip jos nesąžiningumas. 3. Paaiškino, kad kreditorė UAB ,,J. Masiulio knygynas“ pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) ir paskolos sutarties nuostatas, reglamentuojančias sutarčių nutraukimą, sutartį nutraukė neteisėtai ir nepagrįstai. 4. Nurodė, kad vykdomojoje byloje įkeistą turtą įvertinusi UAB „Ober-haus“ suklydo ir nustatė realios rinkos kainos neatitinkančią įkeisto turto vertę, nes VĮ „Registrų centre“ vien tik namo statybos vertė yra 165083 Eur. 5. Tvirtina, kad vykdydamas minėtas vykdomąsias bylas antstolis viršijo savo įgaliojimus, tinkamai neatliko savo pareigų ir pažeidė pareiškėjo (skolininko) teises. 6. Antstolis Andrius Bespalovas 2019 m. kovo 12 d. patvarkymu atsisakė tenkinti skolininko M. S. skundą, nes jis nepateikė motyvų ir argumentų, numatytų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 626, 627 straipsniuose, kurie būtų pagrindas sustabdyti išieškojimą vykdomosiose bylose bei perkainuoti nekilnojamąjį turtą, ir persiuntė pareiškėjo skundą teismui.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

67. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai 2019 m. balandžio 15 d. nutartimi pareiškėjo skundo dalį dėl vykdomosios bylos Nr. 0025/18/02454 sustabdymo ir dėl įpareigojimo perskaičiuoti įkeisto turto vertę atmetė, o skundo dalį dėl vykdomosios bylos Nr. 0025/19/00248 sustabdymo nutraukė. 8. Teismas iš vykdomosios bylos Nr. 0025/18/02454 duomenų nustatė, kad antstolis A. Bespalovas 2018 m. lapkričio 9 d. patvarkymu Nr. S-18-25-26893/17698 priėmė vykdyti Panevėžio rajono 2-ojo notarų biuro 2018 m. lapkričio 7 d. vykdomąjį įrašą dėl priverstinio išieškojimo hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo sumos arba nesumokėtos skolos dalies su priklausančiomis palūkanomis (solidariai) iš skolininkų M. S. ir E. S. hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus UAB ,,J. Masiulio knygynas“ naudai. Teismas pritarė antstolio 2019 m. kovo 12 d. patvarkyme nurodytam argumentui, kad dėl Panevėžio rajono 2-ojo notarų biuro 2018 m. lapkričio 7 d. išduoto vykdomojo įrašo galiojimo nebuvo gauta jokių skundų, todėl jo teisėtumu abejoti nėra pagrindo. Nurodė, kad antstolis, prieš pradėdamas vykdymo veiksmus, neturėjo pareigos patikrinti, ar Panevėžio rajono 2-ojo notarų biuro 2018 m. lapkričio 7 d. išduotas vykdomasis įrašas yra teisėtas. Atsižvelgiant į tai, kad išduotas vykdomasis įrašas yra galiojantis, o antstolis nenustatė kitų CPK 626, 627 straipsniuose numatytų pagrindų sustabdyti vykdomąją bylą, jis 2019 m. kovo 12 d. patvarkymu pagrįstai atsisakė sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0025/18/02454. 9. Nustatė, kad antstolis A. Bespalovas 2019 m. sausio 9 d. patvarkymu ,,Dėl turto arešto“ areštavo pareiškėjo (skolininko) sutuoktinės E. S. nekilnojamąjį turtą (žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinė pastatą, unikalus Nr. ( - ), kiemo rūsį, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), šulinį, unikalus Nr. ( - ) (toliau – ir Areštuotas turtas). Antstolio 2019 m. sausio 9 d. patvarkymu Areštuotam turtui paskirta ekspertizė turto vertei nustatyti. Iš UAB ,,Ober-Haus“ Panevėžio biuro 2019 m. vasario 1 d. Ekspertizės akto Nr. ( - ), matyti, kad Areštuoto turto rinkos vertė yra 97000 Eur. Antstolio 2019 m. vasario 4 d. patvarkymu Areštuoto turto vertė nustatyta 97000 Eur. Patvarkymas skolininkui buvo išsiųstas, jis prieštaravimų nustatytu terminu nereiškė, pakartotinės ekspertizės skirti neprašė. 2019 m. vasario 4 d. turto areštas įregistruotas turto arešto aktų registre. Antstolio 2019 m. vasario 4 d. patvarkymas pareiškėjui (skolininkui) ir E. S. išsiųstas elektroniniu paštu 2019 m. vasario 5 d. Antstolis 2019 m. kovo 5 d. patvarkymu paskelbė Areštuoto turto pirmąsias varžytines bei nustatė pradinę 77600 Eur kainą. Varžytynės paskelbtos internetinėje svetainėje www.evarzytynes.lt., kurios vyko elektroniniu būdu. Antstolio 2019 m. kovo 5 d. patvarkymas dėl paskelbtų varžytynių pareiškėjui (skolininkui) ir E. S. išsiųstas elektroniniu paštu. Atsižvelgdamas į šias nustatytas aplinkybes, teismas darė išvadą, kad Areštuotas turtas įkainotas nepažeidžiant įstatymo reikalavimų, todėl šią skundą dalį atmetė. 10. Nurodė, kad pareiškėjas (skolininkas) pateiktu skundu taip pat prašo sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0025/19/00248. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, išieškotoja 2019 m. kovo 7 d. pateikė antstoliui prašymą (prašymas antstolio kontoroje gautas 2019 m. kovo 8 d.) laikinai sustabdyti skolos išieškojimą iki atskiro kreditoriaus nurodymo. Antstolis 2019 m. kovo 12 d. priėmė patvarkymą ir vadovaudamasis CPK 627 straipsnio 1 punktu sustabdė vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0025/19/00248. Antstolio 2019 m. kovo 12 d. patvarkymas pareiškėjui (skolininkui) elektroniniu paštu išsiųstas 2019 m. kovo 12 d. Esant tokioms aplinkybėms, teismas darė išvadą, kad antstolis jau išsprendė ir patenkino pareiškėjo reikalavimą sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0025/19/00248, todėl šią bylos dalį nutraukė (CPK 293 straipsnio 9 punktas).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

811. Atskiruoju skundu pareiškėjas (skolininkas) M. S. prašo panaikinti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. balandžio 15 d. nutartį ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. 12. Nurodo, kad teismas, atmesdamas pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, iš esmės tik atkartojo vykdomosios bylos eigą ir padarė išvadą, kad vis dėlto areštuotas turtas buvo įkainotas objektyviai ir tinkamai, nors jokių motyvų tokiai išvadai pagrįsti nepateikė. Tuo pačiu teismas visiškai netyrė, ar turtas antstolio vykdomojoje byloje iš tikrųjų buvo įkainotas rinkos kaina. Vien vykdomosios bylos eigos pateikimas nesudaro pagrindo konstatuoti antstolio veiksmų teisėtumo turto vertės nustatymo stadijoje. Pareiškėjas išsamiai išdėstė savo abejones dėl turto vertės nustatymo, dėl ko teismas turėjo būti aktyvus ir išsamiai ištirti, ar iš tikrųjų antstolis dėjo maksimalias pastangas turtą vykdomojoje byloje įkainoti objektyviai. 13. Teigia, jog teismas nepagrįstai nurodė, kad antstolis neprivalo tikrinti išieškojimo pagrindo pagrįstumo. Skunde dėl antstolio veiksmų nurodė, kad tinkamai vykdo įsipareigojimus išieškotojai UAB „J. Masiulio knygynas“, dėl ko priverstinis skolos išieškojimas vykdomojoje byloje atliekamas nepagrįstai. Tiek antstolis, tiek teismas, turėdamas šią informaciją, privalėjo patikrinti, ar iš tikrųjų išieškotojo naudai neatliekamas dvigubas išieškojimas (skolos apmokėjimas). 14. Atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis A. Bespalovas prašo atskirąjį skundą atmesti. 15. Nurodo, kad pareiškėjas tiek ankstesniame skunde, tiek atskirajame skunde pateikia tuos pačius deklaratyvius motyvus, nepagrįstus jokiais rašytiniais įrodymais, kuriais remiantis būtų galima suabejoti nustatyta vidutine rinkos verte bei būtų būtinybė atlikti nekilnojamojo turto ekspertizę, siekiant nustatyti vidutinę rinkos kainą. Teismas

konstatuoja:

Atskirasis skundas atmetamas.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

1016. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai). 17. Apeliacijos objektą sudaro Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. balandžio 15 d. nutarties, kuria dalis skolininko skundo dėl antstolio veiksmų atmesta, o dėl kitos dalies skundo reikalavimų byla nutraukta, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Nors apeliantas prašo panaikinti visą nutartį, tačiau atskirajame skunde nėra nurodyti argumentai ir motyvai, dėl kurių apeliantas neteisėta ir nepagrįsta laiko skundžiamosios nutarties dalį nutraukti bylą pagal skundą dėl vykdomosios bylos Nr. 0025/19/00248 sustabdymo. Todėl dėl šios skundžiamos nutarties dalies teisėtumo ir pagrįstumo apeliacinės instancijos teismas nepasisako. 18. CPK numato, kad, gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, antstolis per tris dienas, o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas patikrina, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti (CPK 651 straipsnio 1 dalis). Vadovaudamasis CPK 651 straipsnio 1 dalimi, antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdyti, apsiriboja tik akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti patikrinimu. Minėto straipsnio 2 dalyje detalizuota, kas patenka į privalomų patikrinti akivaizdžių kliūčių sąvoką: antstolis privalo patikrinti, ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo; ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio; ar vykdomojo dokumento turinys atitinka CPK 648 straipsnio reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai; vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino, jeigu išieškotojui ar skolininkui mirus vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia įpėdinis, – ar po išieškotojo ar skolininko mirties atsirado teisių ir pareigų perėmimas; jeigu išieškotoją ar skolininką juridinį asmenį likvidavus ar reorganizavus vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti jo teisių perėmėjas, – ar atsirado juridinio asmens teisių ir pareigų perėmimas; ar Valstybinė mokesčių inspekcija administracinių nusižengimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai, patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka; ar nėra kitokių akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Nustatęs, jog tokių kliūčių nėra, antstolis, kaip imperatyviai nurodyta 651 straipsnio 3 dalyje, priima vykdomąjį dokumentą ir pradeda jį vykdyti. 19. Nagrinėjamu atveju iš vykdomųjų bylų Nr. 0025/18/02454 ir Nr. 0025/19/00248 duomenų nustatyta, kad antstolis A. Bespalovas 2018 m. lapkričio 9 d. patvarkymu Nr. S-18-25-26893/17698 priėmė vykdyti Panevėžio rajono 2-ojo notarų biuro 2018 m. lapkričio 7 d. vykdomąjį įrašą Nr.5614 dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus UAB ,,J. Masiulio knygynas“ prašymą dėl nesumokėtos skolos su priklausančiomis palūkanomis (solidariai) iš skolininkų M. S. ir E. S. (vykdomosios bylos Nr. 0025/18/02454, b. l. 15-16). 2019 m. vasario 1 d. patvarkymu antstolis priėmė vykdyti Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2018 m. spalio 23 d. įsakymą Nr. eL2-6763-266/2018 dėl skolos išieškojimo iš apelianto tos pačios kreditorės naudai (vykdomosios bylos Nr. 0025/19/00248, b. l. 6-7). Patvarkymuose nurodyta, kad antstolis pagal CPK 651 straipsnio reikalavimus patikrinęs nustatė, jog nėra akivaizdžių kliūčių vykdomiesiems dokumentams priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Apeliantas skunduose neįrodinėja, kad buvo CPK 651 straipsnyje numatytų kliūčių priimti vykdyti vykdomuosius dokumentus (vykdomąjį įrašą ir teismo įsakymą). Taigi, antstolis CPK 651 straipsnyje jam nustatytas pareigas įvykdė tinkamai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2007). 20. CPK 18 straipsnis nustato, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įsiteisėję teismų procesiniai sprendimai turi būti vykdomi (CPK 584 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 588 straipsnio 1 dalis). Nustatyta, kad Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2018 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. eL2-6763-266/2018 dėl skolos išieškojimo yra įsiteisėjęs, jis nebuvo ir nėra ginčijamas CPK nustatyta tvarka. Teismui išdavus vykdomąjį dokumentą pagal įsiteisėjusį procesinį sprendimą antstoliui nesuteikta teisė vertinti, ar procesinis teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Įsiteisėjęs teismo sprendimas, kurio pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas, suinteresuotų asmenų gali būti nuginčytas tik CPK nustatyta atitinkamos teisenos tvarka. Pagal CK 4.192 straipsnio nuostatas skolininkas turėjo teisė pateikti prieštaravimus hipotekos kreditoriaus prašymui dėl notaro vykdomojo įrašo atlikimo. Byloje nėra duomenų apie tai, ar ir kaip skolininkas šia teise naudojosi, tačiau notaras vykdomąjį įrašą atliko, jis tapo vykdytinu vykdomuoju dokumentu, kurio teisėtumo ir pagrįstumo antstolis taip pat neturi teisės vertinti. Vykdomasis įrašas taip pat gali būti ginčijamas, tačiau ne antstolio, o asmenų, kurie mano, kad vykdomojo įrašo išdavimas galimai pažeidžia jų teises ir teisėtus interesus. Dėl to sutinkama su pirmosios instancijos teismo išvada, kad antstolis, nenustatęs kliūčių pateiktiems vykdomiesiems dokumentams priimti vykdyti, pagrįstai juos priėmė ir pradėjo vykdymo veiksmus, o prieš pradėdamas vykdymo veiksmus neturėjo pareigos patikrinti, ar vykdomieji dokumentai teisėti. 21. Atkreiptinas apelianto dėmesys, jog ne antstolis, o būtent notaras, patikrinęs, ar hipotekos kreditoriaus prašyme nurodyti duomenys atitinka Hipotekos registro duomenis, prieš atlikdamas vykdomąjį įrašą, skolininkui išsiunčia pranešimą, kuriame turi būti nurodyti hipotekos kreditoriaus pateikti duomenys ir siūlymas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo pranešimo skolininkui išsiuntimo dienos sumokėti kreditoriui skolą ir apie prievolės įvykdymą raštu pranešti notarui arba pateikti notarui duomenis dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo. Atsižvelgdamas į kreditoriaus ir skolininko pateiktus duomenis, notaras atlieka vykdomąjį įrašą arba motyvuotai atsisako jį atlikti. Vykdomuoju įrašu notaras siūlo išieškoti iš skolininko hipotekos kreditoriaus nurodytą per hipotekos sandoryje nustatytą terminą nesumokėtą hipoteka užtikrinto skolinio įsipareigojimo sumą arba nesumokėtos skolos dalį su priklausančiomis palūkanomis. Apie vykdomojo įrašo atlikimo faktą notaras nedelsdamas praneša Hipotekos registrui ir vykdomojo įrašo kopiją išsiunčia skolininkui ir įkaito davėjui (CK 4.192 straipsnio 4 dalis). 22. Atskirasis skundas taip pat grindžiamas argumentu, kad įkeistas Areštuotas turtas vykdomojoje byloje buvo įkainotas ne realia rinkos kaina. Su šiuo apelianto argumentu apeliacinės instancijos teismas nesutinka. 23. CPK 681 straipsnis reglamentuoja areštuoto turto įkainojimą. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Pažymėtina, jog pagrindą skirti ekspertizę sudaro ne bet kokie, o tik motyvuoti išieškotojo ar skolininko prieštaravimai dėl turto vertės, sukeliantys antstoliui pakankamai pagrįstas abejones dėl realios turto vertės, nes suteikus skolininkui ar išieškotojui galimybę nepritarti turto įkainojimui be motyvų, būtų sudaromos sąlygos vykdymo proceso šalims vilkinti vykdymo procesą. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus. Šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai. 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantas M. S. nepateikė ir procesiniuose dokumentuose nenurodė objektyvių duomenų ir įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, jog antstolio patvarkymu turto vertintojo ekspertizės akte nustatyta turto rinkos vertė yra aiškiai nepagrįsta ir neatitinka realios rinkos vertės. Pagal vykdomosios bylos duomenis, antstolis 2019 m. sausio 9 d. patvarkymu savo iniciatyva paskyrė E. S. priklausančio nekilnojamojo turto ekspertizę (vykdomosios bylos Nr. 0025/18/02454, b. l. 45-46). Antstolio 2019 m. vasario 4 d. patvarkymas „Dėl turto įvertinimo (areštavimo)“ pareiškėjui (skolininkui) buvo išsiųstas elektroniniu paštu 2019 m. vasario 5 d. (vykdomosios bylos Nr. 0025/18/02454, b. l. 110). Kad antstolis visus dokumentus, susijusius su išieškojimu UAB ,,J. Masiulio knygynas“, siųstu elektroniniu paštu, paprašė pats pareiškėjas (skolininkas) (vykdomosios bylos Nr. 0025/18/02454, b. l. 108-109). Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas (skolininkas) būtų pareiškęs prieštaravimus dėl turto įkainojimo per CPK 681 straipsnio 3 dalyje numatytą trijų darbo dienų terminą (nagrinėjamu atveju iki 2019 m. vasario 8 d.), neprašė antstolio vykdomojoje byloje paskirti pakartotinę ekspertizę. Apeliantas ir atskirajame skunde šių teismų nustatytų aplinkybių neginčija. Todėl antstoliui nebuvo objektyvaus faktinio pagrindo abejoti UAB ,,Ober-Haus“ Panevėžio biuro 2019 m. vasario 1 d. Ekspertizės aktu Nr. ( - ), nustatyta turto rinkos verte ir jos pagrindu nustatyti varžytynėse parduodamo turto vertę. 25. Apeliantas skunde yra nurodęs, kad aplinkybę, jog Areštuotas turtas įkainotas ne realia rinkos verte, patvirtina tas faktas, jog VĮ „Registrų centro“ išraše nurodyta, kad vien namo vertė yra 165083 Eur. Tačiau šis argumentas ir minėti registro duomenys nėra pakankamas pagrindas pripažinti, jog ekspertizės aktu nustatyta Areštuoto turto rinkos vertė neatitinka realios rinkos kainos. Pats apeliantas tvirtina ir iš registro duomenų matyti, kad 165083 Eur yra gyvenamojo namo atkūrimo sąnaudos (statybos vertė), o 2018 m. liepos 24 dienai nustatyta vidutinė šio namo rinkos vertė yra tik 7470 Eur (vykdomosios bylos Nr. 0025/18/02454, b. l. 84-88). Pažymėtina, kad tik turto realizavimo metu gali būti objektyviai nustatyta reali jo vertė, nes realiai turto vertei nustatyti yra reikšmingos ir vykusios varžytynės, t. y. jei keletą kartų skelbtos varžytynės laikomos neįvykusiomis, teismo vertinimu, akivaizdu, kad nustatyta turto vertė neatitinka realios rinkos paklausos. 26. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas žinojo apie nustatytą turto vertę, tačiau pagal vykdomosios bylos duomenis nustatytu terminu neprieštaravo dėl nustatytos turto vertės, pakartotinės ekspertizės skirti neprašė, apeliacinės instancijos teismas pritaria bylą nagrinėjusio teismo išvadai, kad areštuotas nekilnojamasis turtas įkainotas nepažeidžiant įstatymo reikalavimų. Esant nustatytoms virš minėtoms aplinkybėms, apelianto teiginiai, kad ši skundo dalis išnagrinėta formaliai, kad nutartis nemotyvuota, o antstolis netinkamai atliko jam nustatytas pareigas, vertinami nepagrįstais, nes yra tik objektyviais duomenimis nepagrįstos apelianto prielaidos. 27. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, priešingai apelianto teiginiams, tinkamai aiškino bei taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias vykdomųjų dokumentų priėmimo vykdyti, bylos sustabdymo, areštuoto turto įvertinimo klausimus, teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, atskleidė nagrinėjamų klausimų esmę, todėl priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurios naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 338 straipsnis), todėl atskirasis skundas netenkinamas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

12Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. balandžio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai