Byla 2-1800/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Gintaro Pečiulio ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto UAB „Baltic Clipper“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Baltic Clipper“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai dėl viešojo pirkimo metu priimtų sprendimų panaikinimo; byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, dalyvauja UAB „VESTEKSPRESS“.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

8Ginčas kilo dėl atsakovo Seimo kanceliarijos vykdomo viešojo pirkimo „Seimo narių ir Seimo kanceliarijos darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo ir Seimo kvietimu atvykstančių oficialių delegacijų priėmimo bei kitų Seimo renginių organizavimo paslaugos“ metu priimtų sprendimų atmesti ieškovo UAB „Baltic Clipper“ pateiktą pasiūlymą bei sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę teisėtumo. Ieškovo nuomone, jo pasiūlymo atmetimas bei preliminarios pasiūlymų eilės, kurios pirmoje vietoje įrašytas trečiojo asmens UAB „VESTEKSPRESS“ pasiūlymas, sudarymas yra neteisėti. Ieškovas abejoja, ar trečiojo asmens pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygas, nes, ieškovo teigimu, jo pasiūlytos kainos yra pačios mažiausios, kurios gali būti pateiktos pagal pirkimo dokumentus ir rinkos sąlygas. Tikėtina, kad trečiojo asmens pasiūlymui atitinkant pirkimo reikalavimus, jo kaina būtų didesnė nei ieškovo, ir tokiu būdu pirkimo sutartis būtų sudaryta būtent su juo. Ieškovas prašo panaikinti aptartus atsakovo sprendimus, taip pat įpareigoti atsakovą sudaryti naują pasiūlymų eilę ir tęsti pirkimo procedūras.

9Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti ginčo pirkimo procedūras ir uždrausti vykdyti pirkimo sutartį, jei ji jau būtų sudaryta.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi ieškovo prašymą atmetė. Teismas pažymėjo, kad vien ieškinio padavimas nesudaro pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Be to, sprendžiant ieškovo prašymą, būtina įvertinti, ar jo tenkinimas nepažeistų viešojo intereso, nes perkančioji organizacija yra Seimas. Teismas sprendė, kad perkamų paslaugų pobūdis leidžia daryti išvadą, kad jų atlikti pasibaigus teisminiam nagrinėjimui negalima, kadangi šios paslaugos reikalingos tiesioginiam darbui ir jomis naudojamasi nuolat. Atsakovas, privalėdamas gauti aptariamas paslaugas, turėtų jas pirkti iš trečiųjų asmenų, dėl ko būtų sudėtinga pasiekti viešųjų pirkimų tikslų – nupirkti geriausias paslaugas už mažiausią kainą. Taip pat atsakovas gali patirti nepagrįstų išlaidų. Taigi pavienis paslaugų pirkimas pažeistų tiek efektyvumo, tiek ekonomiškumo principus. Teismas pažymėjo, kad ieškovas visiškai nenurodė, kokiu būdu būtų pažeisti ekonomiškumo, efektyvumo ir viešojo intereso apsaugos principai, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų taikytos. Taip pat nurodė, kad atsakovas, privalėdamas laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio nuostatų, pirkimo sutarties su nugalėtoju negalėjo būti pasirašęs.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų argumentai

13Apeliantas UAB „Baltic Clipper“ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Teismas nenurodė, koks viešasis interesas butų pažeistas ir kaip šis pažeidimas pasireikštų, jei būtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Vien atsakovo statusas neįrodo viešojo intereso pažeidimo. Perkamos paslaugos išimtinai skirtos atsakovo vidinėms reikmėms ir niekaip neturės įtakos žmonių gerovei. Be to, sustabdžius ginčo pirkimo procedūras, atsakovas galėtų pasinaudoti kitomis paprastesnėmis ir daug laiko nereikalaujančiomis pirkimų procedūromis, pavyzdžiui, neskelbiamomis derybomis, apklausa, supaprastintomis skelbiamomis derybomis ar supaprastintu ribotu konkursu. Viešasis interesas šiame pirkime susijęs būtent su racionaliu ir optimaliu valstybės lėšų panaudojimu bei sąžiningos konkurencijos užtikrinimu, ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas leistų šį interesą apsaugoti. Be to, būtinybę stabdyti pirkimo procedūras patvirtina ir tai, kad pasiūlymų vertinimu metu galėjo būti padaryta esminių Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų – trečiojo asmens pasiūlyta kaina yra apie 20 procentų mažesnė už kitų tiekėjų, todėl manytina, jog yra nustatyta neatsižvelgiant į pirkimo sąlygas.

152. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų ekonomiškumo ir efektyvumo principus. Išvada, kad perkant pavienes paslaugas būtų sunku nusipirkti geriausias už mažiausią kainą, yra visiškai nepagrįsta. Perkant paslaugas bylos nagrinėjimo metu, atsakovas iš tų pačių tiekėjų galėtų įsigyti analogiškos kainos ir kokybės paslaugas, kokios buvo pasiūlytos ginčo pirkime. Be to, apeliantas neprivalo įrodinėti, kad laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas pažeidžia ekonomiškumo bei efektyvumo principus. Kita vertus, kadangi trečiojo asmens kaina neatitinka pirkimo sąlygų, akivaizdu, kad už pasiūlytą kainą jis nebus pajėgus atsakovui teikti kokybiškų paslaugų, kas pažeistų nurodytus principus.

163. Teismas visiškai nevertino teismo sprendimo įvykdymo galimybių nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Akivaizdu, kad nesiėmus prašomų priemonių, sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas, o ieškovo teisės realiai nebūtų apgintos.

174. Prašymas uždrausti vykdyti sudarytą pirkimo sutartį yra teisėtas ir pagrįstas, nes perkančiosios organizacijos dažnai sudaro sutartis nesilaikydamos įstatymuose nustatytų terminų.

18Atsakovas Seimo kanceliarija prašo skundą atmesti. Nurodo, kad pirkimo metu jokių pažeidimų padaryta nebuvo, todėl ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių neturi teisinio pagrindo, be to, nėra jokių patikimų įrodymų, pagrindžiančių šių priemonių taikymo būtinumą. Pirkimo procedūrų sustabdymas pažeistų ginčo šalių interesų pusiausvyrą.

19Tretysis asmuo UAB „VESTEKSPRESS“ prašo skundą atmesti. Nurodo, kad paslaugomis besinaudojančių asmenų specifika suponuoja galimą viešojo intereso pažeidimą. Taip pat pažymi, kad ieškiniu bandoma pašalinti mažiausią kainą pasiūliusį asmenį, todėl sustabdžius pirkimo procedūras, paslaugos negalės būti įsigyjamos už mažiausią kainą. Priešingai nei teigia apeliantas, atsakovas aptariamas paslaugas galėtų įsigyti tik skelbdamas konkursą, o ne apelianto nurodomais kitais supaprastintais būdais.

20IV. Apeliacinio teismo argumentai

21Teismų praktikoje pripažįstama, kad tuo atveju, kai imtis laikinųjų apsaugos priemonių prašo ieškovas, jų taikymas grindžiamas dvejopo pobūdžio prielaidomis: pirma, ieškinį teismas patenkins ir, antra, nesiėmus šių priemonių, gali iškilti reali grėsmė ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Ne kartą akcentuota, kad laikinųjų apsaugos priemonių varžantis pobūdis suponuoja teismo pareigą visus su juo susijusius klausimus spręsti išlaikant protingą priešingų šalių interesų pusiausvyrą. Nagrinėjant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą iš viešųjų pirkimų teisinių santykių kylančiuose ginčuose, taip pat laikomasi pozicijos, kad būtina spręsti ir tai, ar konkretus pirkimas nėra tiesiogiai skirtas tenkinti viešuosius poreikius, kokią įtaką viešojo intereso apsaugai ir užtikrinimui sukeltų vienos ar kitoks teismo sprendimas. Tuo pačiu svarbu įvertinti, kad platesniu požiūriu kiekvienas viešasis pirkimas neatsiejamai susijęs su visuomenės suinteresuotumu, jog pirkimo lėšos būtų naudojamos racionaliai, būtų užtikrintas viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tiekėjų konkurencija. Taigi net egzistuojantis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas ne visados reiškia, kad šios priemonės bus pritaikytos. Viešųjų pirkimų atveju įstatymas konkrečiai numato, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos vadovaujantis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu; teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 5 dalis). Kartu atkreiptinas dėmesys, kad įstatymas viešųjų pirkimų ginčuose asmeniui, manančiam, kad jo teisės buvo pažeistos, suteikia ne vieną gynybos priemonę pažeistoms teisėms ir interesams ginti, pavyzdžiui, asmuo gali reikalauti ne tik panaikinti neteisėtus perkančiosios organizacijos sprendimus, bet ir prašyti atlyginti jais padarytą žalą.

22Nagrinėjamo ginčo atveju svarbu pažymėti, kad ieškovas siekia ne tik to, jog jo pasiūlymas būtų pripažintas tinkamu, bet ir mažiausią kainą pasiūliusio ir teisę sudaryti pirkimo sutartį turinčio dalyvio pašalinimo iš pirkimo. Tik tokiu būdu ieškovas galėtų pretenduoti į pirkimo sutarties sudarymą. Šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad nors sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas ir nesprendžia ginčo iš esmės, tačiau tai nesudaro pagrindo atsiriboti nuo pirminio ginčo aplinkybių ir argumentų įtikinamumo vertinimo. Aptariamu atveju ieškovo teiginiai dėl trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimo pirkimo reikalavimams grindžiami tik abejonėmis ir prielaidomis, o byloje nėra jokių prima facie įrodymų, patvirtinančių atsakovo veiksmų neteisėtumą.

23Teisėjų kolegijos nuomone, būtina atsižvelgti ir į tai, kad perkamos paslaugos susijusios su dažnų ir neretai neatidėliotinų atsakovo poreikių tenkinimu, kuris, sustabdžius pirkimo procedūras, būtų apsunkintas. Būtinumas kiekvienu konkrečiu atveju įsigyti reikiamas paslaugas, net ir naudojantis supaprastintais pirkimo būdais, vis tiek keltų daug nepatogumų ir pareikalautų papildomų atsakovo pastangų. Be to, sunkiai tikėtina, kad pavienes paslaugas atsakovas galėtų įsigyti tokiomis pat kainomis, kokias ginčo pirkime pasiūlė tiekėjai, siekdami ilgalaikių sutartinių santykių. Dar kartą atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju tinkamiausiu pripažintas gerokai mažesnę kainą nei kiti pasiūlęs dalyvis. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų ekonomiškumo ir efektyvumo principus. Be to, teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrįsta parlamentarų dalykines keliones, taip pat užsienio delegacijų priėmimą tapatinti vien tik su vidiniais atsakovo poreikiais.

24Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė ginčui aktualias teisės normas, todėl atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutartį.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto UAB... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 8. Ginčas kilo dėl atsakovo Seimo kanceliarijos vykdomo viešojo pirkimo... 9. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi ieškovo... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų argumentai... 13. Apeliantas UAB „Baltic Clipper“ prašo pirmosios instancijos teismo... 14. 1. Teismas nenurodė, koks viešasis interesas butų pažeistas ir kaip šis... 15. 2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad laikinųjų apsaugos priemonių... 16. 3. Teismas visiškai nevertino teismo sprendimo įvykdymo galimybių... 17. 4. Prašymas uždrausti vykdyti sudarytą pirkimo sutartį yra teisėtas ir... 18. Atsakovas Seimo kanceliarija prašo skundą atmesti. Nurodo, kad pirkimo metu... 19. Tretysis asmuo UAB „VESTEKSPRESS“ prašo skundą atmesti. Nurodo, kad... 20. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 21. Teismų praktikoje pripažįstama, kad tuo atveju, kai imtis laikinųjų... 22. Nagrinėjamo ginčo atveju svarbu pažymėti, kad ieškovas siekia ne tik to,... 23. Teisėjų kolegijos nuomone, būtina atsižvelgti ir į tai, kad perkamos... 24. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,... 26. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 19 d. nutartį palikti...