Byla e2-532-892/2017
Dėl testamente išreikštos testatorės valios išaiškinimo, tretieji asmenys notarė A. K., J. T., VĮ Turto bankas

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Ieva Pluirienė, sekretoriaujant Liucynai Vasiliauskienei dalyvaujant ieškovui T. G. ieškovo atstovui advokatui Jurij Binevič viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo T. G. ieškinį atsakovams S. Ž., Z. Ž. dėl testamente išreikštos testatorės valios išaiškinimo, tretieji asmenys notarė A. K., J. T., VĮ Turto bankas,

Nustatė

21. Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovams S. Ž., Z. Ž., kuriuo prašė: išaiškinti 2015 m. vasario 10 d. palikėjos G. Ž., mirusios 2016 m. birželio 29 d., Rukainių seniūnijoje 2015 m. vasario 10 d. patvirtinto testamento, reg. Nr. 3, turinį ir pripažinti, kad palikėja G. Ž. 2015 m. vasario 10 d. testamentu ieškovui T. G. kaip įpėdiniui pagal testamentą priskyrė turtą, kurį sudaro:

3-

42/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-4095-0714, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

5-

6½ dalies pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. 4400-0486-7965, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

7-

8½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8062, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

9-

10½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8119, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

11-

12½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8138, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

13-

14½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8184, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., Mykoliškių g. 40;

15-

16½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8251, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

17-

18½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8330, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

19-

20½ dalies kito inžinerinio statinio-šulinio, unikalus Nr. 4400-0486-8373, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

21-

22½ dalies kito inžinerinio statinio-lauko tu( - ) aleto, unikalus Nr. 4400-0486-8384, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

23-

24½ dalies kito inžinerinio statinio-rūkyklos, unikalus Nr. 4400-0486-8408, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );?

25-

262/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-4095-1455, esantis Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k.;

27-

282/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4180-0400-0093, esantis Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k.;

29-

302/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4180-0400-0091, esantis Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k. Ieškinyje nurodė, kad palikėja G. Ž., mirusi 2016 m. birželio 29 d., Rukainių seniūnijoje 2015 m. vasario 10 d. patvirtintu testamentu, reg. Nr. 3, padarė patvarkymą, kad jai priklausančio gyvenamojo namo ir dalį žemės sklypo esančius Mykoliškių k., Rukainių sen., Vilniaus r. palieka ieškovui T. G.. 2016 m. rugpjūčio 05 d. ieškovas T. G. kreipėsi į Vilniaus rajono savivaldybės 8-ojo notarų biuro notarę A. K. su pareiškimu dėl velionės G. Ž. palikimo priėmimo. Buvo nustatyta, kad G. Ž. įstatyminiais įpėdiniais po jos mirties yra jos broliai ir seserys (atsakovai) S. Ž., Z. Ž., J. T. ir J. Ž.. Nurodytiems asmenims (išskyrus J. Ž., kurios notarei A. K. rasti nepavyko) buvo paskelbtas palikėjos G. Ž. testamentas. Po testamento paskelbimo, nustatytu terminu S. Ž., Z. Ž. į Vilniaus rajono savivaldybės 8-ojo notarų biuro notarę A. K. su pareiškimu dėl G. Ž. palikimo nesikreipė, tačiau ir nepatvirtino, jog velionės testamento turinys jiems nekelia abejonių. Įstatyminė įpėdinė J. T. notarei padarė pareiškimą, kuriuo patvirtino, jog testamentu jos sesuo G. Ž. testamentiniam įpėdiniui T. G. norėjo palikti visą jai priklausantį nekilnojamąjį turtą (žemę ir statinius), kad testamento turinys jai nekelia abejonių, 2015 m. vasario 10 d. testamento neginčija ir neginčys ateityje, jokių pretenzijų dėl testamento nereiškia ir nereikš ateityje, ir, kad besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, kad visą G. Ž. priklausiusį nekilnojamąjį turtą paveldėtų testamente nurodytas testamentinis įpėdinis T. G.. 2016 m. spalio 19 d. Vilniaus rajono savivaldybės 8-ojo notarų biuro notarė A. K. surašė raštą „Dėl paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimo išdavimo“ Nr. S-59/16, kuriuo pasiūlė ieškovui T. G. kreiptis į teismą dėl velionės G. Ž. testamento turinio išaiškinimo. Minėtame rašte nurodoma, jog iš 2015 m. vasario 10 d. testamento turinio nėra aišku, į kurį žemės sklypą (jo dalį) ar žemės sklypus (jų dalis) yra nukreiptas palikėjos testamentinis patvarkymas. Ieškovas nurodė, kad testatorės G. Ž. testamente nurodytas patvarkymas palikti T. G. po savo mirties dalį jai priklausančio gyvenamojo namo ir dalį žemės sklypo esančius Mykoliškių k., Rukainių sen., Vilniaus r. turi būti aiškinamas kaip palikimas viso G. Ž. pagal registro duomenis priklausiusio turto. Testatorė G. Ž. iki savo mirties sunkiai sirgo, jai buvo diagnozuotas vėžys, ja rūpinosi ir prižiūrėjo ieškovas T. G.. Su savo broliais ir seserimis S. Ž., Z. Ž., J. T. ir J. Ž. testatorė nepalaikė ryšių. Su ieškovu testatorės ryšys buvo glaudus ir artimas. Atsižvelgiant į susiklosčiusius testatorės ir jos brolių bei seserų santykius, natūralu ir labiau tikėtina, jog G. Ž. testamentiniam įpėdiniui T. G. norėjo palikti visą jai priklausantį nekilnojamąjį turtą (žemę ir statinius). 2. A. S. Ž. atsiliepime nurodė, kad sutinka su ieškovo T. G. ieškiniu ir prašo jį tenkinti, pripažįstant, kad G. Ž. paliko savo visą turtą T. G.. Patvirtino, kad jo sesuo G. Ž. yra reiškusi norą, kad visas jos turtas po mirties atitektų būtent T. G.. 3. R. G. registro duomenimis atsakovas Z. Ž. mirė 2017-02-16. 4. Trečiasis asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime nurodė, kad VĮ Turto bankas nėra gavusi pranešimo apie galimą palikėjos G. Ž. palikimo perėjimą valstybei, taip pat neturi jokių duomenų apie tikrąją palikėjos valią, išreikštą 2015-02-10 testamente. Prašė ieškinį dėl testamente išreikštos testatorės valios turtinio išaiškinimo nagrinėti teismo nuožiūra valstybės įmonės Turto banko atstovui nedalyvaujant. 5. Trečiasis asmuo notarė A. K. pateikė teismui prašymą nedalyvauti teismo posėdyje ir nurodė, kad 2016 m. spalio 19 d. rašte Nr. S-59/16, į bylą pateiktame ieškovo su kitais dokumentais, ji yra nuosekliai išdėsčiusi situaciją, susiklosčiusią vedant paveldėjimo bylą po testatorės G. Ž. mirties, jokios papildomos informacijos pateikti negalinti. 6. Trečiasis asmuo J. T. atsiliepimo nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai. 7. Teismo posėdžio metu ieškovas T. G. nurodė, kad testatorė G. Ž. yra jo mamos sesuo, su kuria gyveno ilgą laiką. Tetai susirgus nepagydoma liga 2014 metais ieškovas ją prižiūrėjo, rūpinosi ligoninėje. Testatorė nusprendė įforminti testamentą seniūnijoje, seniūnė L. S. sudarant testamentą viską aiškino lenkiškai. Teta paaiškino seniūnei, kad ieškovui nori palikti pusę namo ir savo dalį žemės. Kadangi testatorė neturėjo vaikų, visą palikimą norėjo palikti sūnėnui. Mano, kad seniūnės padėjėja neaiškiai suformulavo testatorės valią, kadangi bendravimas vyko lenkų kalba. Paaiškino, kad šiuo metu seniūnė yra mirusi, pažymėjo, kad su dėde S. Ž. santykiai geri. 8. Liudytoja apklausta I. A. parodė, kad yra ieškovo sugyventinė, kartu gyvena apie aštuonerius metus, testamento sudarymo metu buvo kartu su ieškovu ir testatore, pas notarę sudaryti palikimo nevažiavo, nes seniūnijoje buvo arčiau. Pažymėjo, kad po testamento sudarymo G. Ž. pasidžiaugė, kad pusę gyvenamojo namo ir pusę žemių užrašė T. G., testatorė su ieškovu bendravo kaip su savo vaiku, po G. Ž. mirties ieškovas dažnai atvažiuoja padėti S. Ž. tvarkyti aplinkos, padėti ūkio darbuose.

31Ieškinys tenkintinas visiškai 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. vasario 10 d. Vilniaus rajono savivaldybės Rukainių seniūnijoje testatorė G. Ž. sudarė testamentą, kuriuo testatorė paliko dalį jai priklausančio gyvenamojo namo ir dalį žemės sklypo, esančius Mykoliškių k., Rukainių sen., Vilniaus r., ieškovui T. G.. Testamentą patvirtino Rukainių seniūnė L. S., testamento registro Nr. 3., 2015 m. birželio 12 d. G. Ž. 2016-06-29 mirė. Gyventojų registro duomenimis G. Ž. buvo netekėjusi, vaikų neturėjo, jos tėvai L. Ž. ir I. Ž. mirę. Palikėja turėjo brolius S. Ž. (atsakovas), gim. 1948-12-21, Z. Ž., gim. 1950-05-10 (mirė 2017-02-16), J. Ž., gm. 1953-06-24 (mirė 2017-01-25), J. T., gim. 1956-02-24, M. G. , gim. 1951-09-08 (mirė 2008-04-19). 10. R. N. turto registro centrinio duomenų banko duomenis palikimo atsiradimo metu G. Ž. priklausė šis nekilnojamasis turtas: (i) 2/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-4095-0714, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - ); (ii) ½ dalies pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. 4400-0486-7965, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - ); (iii) ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8062, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - ); (iv) ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8119, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - ); (v) ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8138, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - ); (vi) ½ dalis pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8184, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - ); (vii) ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8251, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - ); (viii) ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8330, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - ); (ix) ½ dalies kito inžinerinio statinio-šulinio, unikalus Nr. 4400-0486-8373, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - ); (x) ½ dalies kito inžinerinio statinio-lauko tualeto, unikalus Nr. 4400-0486-8384, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - ); (xi) ½ dalies kito inžinerinio statinio-rūkyklos, unikalus Nr. 4400-0486-8408, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - ); (xii) 2/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-4095-1455, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k.; (xiii) 2/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4180-0400-0093, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k.; (xiv) 2/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4180-0400-0091, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k. 11. I. T. Gr. 2016 m. rugpjūčio 5 d. kreipėsi į Vilniaus rajono savivaldybės 8-ojo notaro biuro notarę A. K. su pareiškimu dėl palikimo priėmimo po G. Ž. mirties pagal 2015-02-10 sudarytą testamentą. Byloje nėra duomenų, kad šis testamentas būtų pakeistas ar panaikintas, taigi, yra galiojantis. Notarė A. K. 2016-10-19 rašte „Dėl paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimo išdavimo Nr. S-59/16“ nurodė, kad suinteresuotiems asmenims, įstatyminiams įpėdiniams J. T., S. Ž. ir Z. Ž. (išskyrus J. Ž., nes duomenų apie ją gauti nepavyko), po G. Ž. mirties 2016-09-05 ir 2016-09-06 dienomis buvo paskelbtas testamentas. Įstatymu nustatytu terminu įstatyminiai įpėdiniai į Vilniaus rajono savivaldybės 8-ojo notaro biuro notarę A. K. su pareiškimu dėl palikimo priėmimo po jų sesers G. Ž. mirties nesikreipė, tačiau ir nepatvirtino, kad testamento turinys jiems (S. Ž. ir Z. Ž.) nekelia abejonių, - išskyrus J. T., kuri atskiru pareikšimu patvirtino, kad 2015-02-10 testamentu G. Ž. testamentiniam įpėdiniui T. G. norėjo palikti visą jai priklausantį nekilnojamąjį turtą (žemę ir statinius), sutiko, kad visą palikėjai priklausiusį nekilnojamąjį turtą paveldėtų T. G.. Notarės rašte nurodyta, kad iš pateikto testamento turinio nėra aišku, į kurį žemės sklypą (jo dalį) ar žemės sklypus (jų dalis) yra palikėjos testamentinis patvarkymas, todėl susiklosčius tokiai situacijai ir neturint visų įstatyminių įpėdinių patvirtinimų dėl mirusiosios testamentu išreikštos valios, reikalingas testamento turinio išaiškinimas, kad notarė galėtų teisėtai ir neginčijamai išduoti Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą. 12. Testamentas – vienašalis sandoris, kuriame išreikštas jį sudariusio asmens patvarkymas dėl jam priklausančio turto paveldėjimo. Po testatoriaus mirties testamente nurodyti asmenys paveldi palikėjo turtą, t. y. testamentai sukuria paveldėjimo teisinius santykius. Nustatant reikšmingas aplinkybes dėl testamente išreikštos testatoriaus valios, svarbu atsižvelgti į tai, kad testamentas yra vienašalis sandoris (CK 1.63 straipsnio 3 dalis, 5.19 straipsnis). Jam, kaip vienašaliam sandoriui, sudaryti būtina ir pakanka vienos šalies (testatoriaus) valios (CK 1.63 straipsnio 3 dalis). Testamentu išreiškiama tik vieno asmens valia savo nuožiūra palikti visą turtą ar jo dalį vienam ar keliems asmenims arba atimti paveldėjimo teisę iš vieno, kelių ar visų įpėdinių (CK 5.19 straipsnio 1–3 dalys). Pagal CK 1.63 straipsnio 5 dalį vienašaliams sandoriams prievoles ir sutartis reglamentuojančios teisės normos taikomos tiek, kiek tai neprieštarauja įstatymams ir vienašalio sandorio esmei. Dėl to testamente išreikštos testatoriaus valios turiniui nustatyti sutarčių aiškinimo taisyklės netaikytinos visa apimtimi, nes testamentas yra vienašalis sandoris, bet ne sutartis – dvišalis sandoris, kuriuo sutarties šalys suderina savo valią, pasiekia susitarimą dėl tarpusavio teisių ir pareigų bei susitaria dėl civilinių teisinių santykių sukūrimo, pakeitimo ar nutraukimo. 13. Teismų praktikoje išaiškinta, kad atsižvelgiant į testamento kaip paveldėjimo pagrindo, prigimtį ir teisinį reglamentavimą (CK 5.2, 5.15–5.42 straipsniai), kilus įpėdinių ginčui dėl testamente išreikštos testatoriaus valios turinio, šis turi būti nustatomas vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijais, remiamasi ne vien pažodiniu testamento teksto aiškinimu, bet nagrinėjant tikruosius testatoriaus ketinimus, elgesį iki ir po testamento sudarymo, taip pat vertintinos testamento sudarymo aplinkybės ir kitos teisiškai reikšmingos aplinkybės (mutatis mutandis CK 6.193 straipsnio 1, 2 dalys). Jeigu abejojama dėl sąvokų, kurios gali turėti kelias reikšmes, šioms sąvokoms priskiriama priimtiniausia, atsižvelgiant į testamento prigimtį, esmę bei jo dalyką, reikšmė (mutatis mutandis CK 6.193 straipsnio 3 dalis). Be to, sprendžiant testatoriaus valios turinio nustatymo klausimą, būtina atsižvelgti į tai, kad negalioja testamentas, kurio turinys neteisėtas ar nesuprantamas (CK 5.16 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Jeigu iš testamento turinio testatoriaus valia aiški, tai neturi reikšmės testamento teksto klaidos, netikslus asmenų įvardijimas, tai, kad kokio nors asmens arba daikto savybė ar padėtis pasikeitė ar išnyko (CK 5.18 straipsnio 2 dalis)-(Lietuvos A. T. 2011 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2011). Lietuvos A. T. taip pat yra pažymėjęs, kad gerbti testatoriaus valią reikalauja gero elgesio (geros moralės) taisyklės. Ši moralinė nuostata taikant testamento sudarymo tvarką reglamentuojančias normas įgyvendinama per civilinių teisinių santykių subjektų teisinę pareigą įgyvendinant savo teises bei atliekant pareigas veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 straipsnio 1 dalis) bei įstatyme nustatytą pareigą vadovautis šiais principais ir teismui aiškinant įstatymus bei juos taikant (CK1.5 straipsnio 4 dalis). 14. Šioje byloje nustatyta, kad testatorė G. Ž. 2015-02-10 testamentu padarė tokį patvarkymą: „Dalį man priklausančio gyvenamojo namo ir dalį žemės sklypo, esančius Mykoliškių k., Rukainių sen., Vilniaus r., palieku T. G., a.k. ( - ) Remiantis ieškovo paaiškinimais, liudytojos parodymais nustatyta, kad tarp ieškovo ir testatorės buvo susiklostę artimi santykiai, pareiškėjas rūpinosi palikėja. Teismo posėdyje ieškovas taip pat paaiškino, kad testamentas buvo tvirtintas seniūnės testatorės iniciatyva, siekiant išvengti didesnių laiko ir piniginių sąnaudų nei testamento sudarymo notarinėje kontoroje atveju, be to, testamento tekstas buvo aptariamas lenkų kalba, testatorė turėjo ketinimą visą turimą nekilnojamą turtą palikti ieškovui, tačiau testamento tekstas surašytas lietuvių kalba, todėl nėra visiškai tikslus. Abejoti minėtais ieškovo paaiškinimais, liudytojos parodymais teismas neturi pagrindo, nes juos tiesiogiai bei netiesiogiai patvirtina kiti byloje esantys duomenys – 2017-08-29 teisme gautas atsakovo S. Ž. atsiliepimas, kuriuo jis sutinka su ieškiniu bei nurodo, kad sesuo G. Ž. išreiškė norą, kad visas turtas atitektų T. G., 2016-09-06 testatorės sesers J. T. notaro patvirtintas pareiškimas, kuriame pareiškėja nurodo pripažįstanti, kad 2015-02-10 testamentu jos sesuo G. Ž. testamentiniam įpėdiniui T. G. norėjo palikti visą jai priklausantį nekilnojamą turtą (žemę ir statinius) ir testamento turinys jai nekelia abejonių bei aplinkybė, kad atsakovas Z. Ž. po testamento paskelbimo nepateikė pareiškimo dėl palikimo priėmimo bei testamento neginčijo (( - ) str.). Nurodytų aplinkybių bei juos patvirtinančių įrodymų visuma sudaro pagrindą išvadai, kad G. Ž. 2015-02-10 testamentu paliko jai priklausiusį nekilnojamą turtą – gyvenamąją vietą su ūkiniais pastatais bei žemės sklypus ieškovui T. G. (CK 1.5 str., 4. 14 str., 5.28 str. 6,7 d., 6.193 str., Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011-11-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2011). 15. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškinys tenkintinas visiškai bei pripažintina, kad 2015 m. vasario 10 d. testamentu palikėja G. Ž. testamentu pareiškėjui T. G., kaip įpėdiniui pagal testamentą paskyrė turtą, kurį sudaro: 2/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-4095-0714, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

32-

33½ dalies pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. 4400-0486-7965, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

34-

35½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8062, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

36-

37½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8119, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

38-

39½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8138, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

40-

41½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8184, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

42-

43½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8251, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

44-

45½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8330, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

46-

47½ dalies kito inžinerinio statinio-šulinio, unikalus Nr. 4400-0486-8373, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - )

48-

49½ dalies kito inžinerinio statinio-lauko tualeto, unikalus Nr. 4400-0486-8384, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

50-

51½ dalies kito inžinerinio statinio-rūkyklos, unikalus Nr. 4400-0486-8408, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );?

52-

532/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-4095-1455, esantis Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k.;

54-

552/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4180-0400-0093, esantis Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k.;

56-

572/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4180-0400-0091, esantis Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k. 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas Z. Ž. mirė 2017-02-16, patikslintas ieškinys buvo priimtas 2017-02-17. Remiantis ieškovo atstovo paaiškinimais, viešųjų registrų duomenimis po Z. Ž. mirties 2017-03-20 buvo priimtas palikimas. Tačiau bylos duomenys patvirtina, kad po G. Ž. mirties Z. Ž. nepateikė pareiškimo notarei dėl palikimo priėmimo, iki bylos išnagrinėjimo iš esmės taip pat nenustatyta, kad Z. Ž. ar jo teisinių perėmėjai kreiptųsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad Z. Ž. priėmė palikimą po G. Ž. mirties faktiškai pradėdamas paveldėtą turtą valdyti nustatymo, todėl konstatuotina, kad Z. Ž. nepriėmė palikimo po G. Ž. mirties ir jo įpėdiniai tokios teisės nepaveldėjo (CK 5.1 str., 5.50 str., žr. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2008-03-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K3-162/2008), todėl byla atsakovo Z. Ž. atžvilgiu nutrauktina (( - ) str. 7 p.).

58Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis ( - ) str., 263-270 str., teismas

Nutarė

59Ieškinį tenkinti visiškai.

60Išaiškinti, kad 2015 m. vasario 10 d. palikėjos G. Ž., mirusios 2016 m. birželio 29 d., Rukainių seniūnijoje 2015 m. vasario 10 d. patvirtintu testamentu, reg. Nr. 3, palikėja G. Ž., a. k. ( - ) 2015 m. vasario 10 d. testamentu T. G., a. k. ( - ) kaip įpėdiniui pagal testamentą paliko turtą, kurį sudaro:

61- 2/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-4095-0714, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - )

62-

63½ dalies pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. 4400-0486-7965, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - )

64-

65½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8062, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

66-

67½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8119, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

68-

69½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8138, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

70-

71½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8184, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

72-

73½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8251, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

74-

75½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8330, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

76-

77½ dalies kito inžinerinio statinio-šulinio, unikalus Nr. 4400-0486-8373, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

78-

79½ dalies kito inžinerinio statinio-lauko tualeto, unikalus Nr. 4400-0486-8384, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );

80-

81½ dalies kito inžinerinio statinio-rūkyklos, unikalus Nr. 4400-0486-8408, esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k., ( - );?

82-

832/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-4095-1455, esantis Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k.;

84-

852/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4180-0400-0093, esantis Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k.;

86-

872/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4180-0400-0091, esantis Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Mykoliškių k.

88Civilinę bylą atsakovo Z. Ž. (a.k. ( - ) atžvilgiu nutraukti.

89Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Ieva Pluirienė, sekretoriaujant... 2. 1. Ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovams S. Ž.,... 3. -... 4. 2/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-4095-0714, esančio Vilniaus r.... 5. -... 6. ½ dalies pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. 4400-0486-7965, esančio... 7. -... 8. ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8062, esančio Vilniaus... 9. -... 10. ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8119, esančio Vilniaus... 11. -... 12. ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8138, esančio Vilniaus... 13. -... 14. ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8184, esančio Vilniaus... 15. -... 16. ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8251, esančio Vilniaus... 17. -... 18. ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8330, esančio Vilniaus... 19. -... 20. ½ dalies kito inžinerinio statinio-šulinio, unikalus Nr. 4400-0486-8373,... 21. -... 22. ½ dalies kito inžinerinio statinio-lauko tu( - ) aleto, unikalus Nr.... 23. -... 24. ½ dalies kito inžinerinio statinio-rūkyklos, unikalus Nr. 4400-0486-8408,... 25. -... 26. 2/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-4095-1455, esantis Vilniaus r.... 27. -... 28. 2/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4180-0400-0093, esantis Vilniaus r.... 29. -... 30. 2/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4180-0400-0091, esantis Vilniaus r.... 31. Ieškinys tenkintinas visiškai 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m.... 32. -... 33. ½ dalies pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. 4400-0486-7965, esančio... 34. -... 35. ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8062, esančio Vilniaus... 36. -... 37. ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8119, esančio Vilniaus... 38. -... 39. ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8138, esančio Vilniaus... 40. -... 41. ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8184, esančio Vilniaus... 42. -... 43. ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8251, esančio Vilniaus... 44. -... 45. ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8330, esančio Vilniaus... 46. -... 47. ½ dalies kito inžinerinio statinio-šulinio, unikalus Nr. 4400-0486-8373,... 48. -... 49. ½ dalies kito inžinerinio statinio-lauko tualeto, unikalus Nr.... 50. -... 51. ½ dalies kito inžinerinio statinio-rūkyklos, unikalus Nr. 4400-0486-8408,... 52. -... 53. 2/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-4095-1455, esantis Vilniaus r.... 54. -... 55. 2/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4180-0400-0093, esantis Vilniaus r.... 56. -... 57. 2/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4180-0400-0091, esantis Vilniaus r.... 58. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis ( - ) str., 263-270 str.,... 59. Ieškinį tenkinti visiškai.... 60. Išaiškinti, kad 2015 m. vasario 10 d. palikėjos G. Ž., mirusios 2016 m.... 61. - 2/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-4095-0714, esančio Vilniaus r.... 62. -... 63. ½ dalies pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. 4400-0486-7965, esančio... 64. -... 65. ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8062, esančio Vilniaus... 66. -... 67. ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8119, esančio Vilniaus... 68. -... 69. ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8138, esančio Vilniaus... 70. -... 71. ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8184, esančio Vilniaus... 72. -... 73. ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8251, esančio Vilniaus... 74. -... 75. ½ dalies pastato-ūkio pastato, unikalus Nr. 4400-0486-8330, esančio Vilniaus... 76. -... 77. ½ dalies kito inžinerinio statinio-šulinio, unikalus Nr. 4400-0486-8373,... 78. -... 79. ½ dalies kito inžinerinio statinio-lauko tualeto, unikalus Nr.... 80. -... 81. ½ dalies kito inžinerinio statinio-rūkyklos, unikalus Nr. 4400-0486-8408,... 82. -... 83. 2/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-4095-1455, esantis Vilniaus r.... 84. -... 85. 2/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4180-0400-0093, esantis Vilniaus r.... 86. -... 87. 2/6 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. 4180-0400-0091, esantis Vilniaus r.... 88. Civilinę bylą atsakovo Z. Ž. (a.k. ( - ) atžvilgiu nutraukti.... 89. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...