Byla 1-425-137/2011
Dėl dviejų nusikalstamų veikų)

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Laima Leipuvienė, sekretoriaujant L. Davenienei, dalyvaujant prokurorui K. Poplovuchinui, nukentėjusiesiems J. M. ir M. R., vertėjai G. Tijūnėlienei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje

2A. K. (Karpovič), a. k. ( - ) gimęs ( - ) Vilniaus r., Lietuvos Respublikos pilietis, 7 klasių išsimokslinimo, nevedęs, nedirbantis, darbo biržoje neregistruotas, 13 kartų baustas administracine tvarka, neteistas, gyvenantis Vilniaus r., ( - ),

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. (dėl dviejų nusikalstamų veikų),

Nustatė

4A. K. pažeidė viešąją tvarką, o būtent jis:

51) 2011 m. kovo 16 d., apie 15.15 val., Vilniaus r., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų gatvėje, prie daugiabučio namo Nr. 31, viešoje vietoje, pamatęs Sodų gatve einantį J. M., priėjo prie pastarojo ir įžūliai elgdamasis, be jokios priežasties, sudavė jam kumščiu vieną smūgį į veido sritį, tuo padarydamas kaktos sumušimą, pasireiškusį odos nubrozdinimu, t. y. nežymiai sutrikdė sveikatą ir demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams bei aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką,

6t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 284 str. 1 d.

72) taip pat jis, 2011 m. kovo 18 d., apie 18 val., Vilniaus r., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų g., prie daugiabučio namo Nr. 19 laiptinės, viešoje vietoje, priėjo prie M. R. (R.) ir įžūliai elgdamasis, be jokios priežasties, sudavė jam kumščiu ir koja ne mažiau dviejų smūgių į įvairias kūno vietas, tuo padarydamas nosies ir kaktos nubrozdinimus, t. y. nežymiai sutrikdė jam sveikatą ir demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams bei aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką,

8t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 284 str. 1 d.

9A. K. padaręs nurodytas nusikalstamas veikas prisipažino visiškai, patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b. l. 84-85) ir paaiškino negalįs pasakyti, kodėl sudavė kaimynui M. R., su kuriuo nei pykosi, nei bendravo. Lygiai taip pat būtų pasielgęs su bet kuriuo pro šalį tuo metu gatve ėjusiu žmogumi. Tiesiog taip išėjo. Buvo blaivus, bet anksčiau vartojo narkotikus. Neatsiprašė ir nenori atsiprašyti.

10Taip pat prisipažino dėl T. K. sužalojimo ir paaiškino pastarajam sudavęs todėl, kad supainiojo jį su kitu žmogumi. Ligonių kasos pareikštą civilinį ieškinį dėl šio nukentėjusiojo gydymo pripažįsta. Savo parodymus patvirtinti parodymų patikrinimo vietoje atsisakė (b. l. 86-87).

11Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta tokiais įrodymais:

12-nukentėjusiojo J. M. protokolu-pareiškimu policijai (b. l. 1), jo teisme patvirtintais ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais (b.l. 47-51) ir paaiškinimu, kad jam einant Sodų gatve, priėjo ir apsupo 5-6 vaikinai, kurių vienas paprašė duoti tris litus. Kai jis nieko neatsakęs ėjo toliau,- priėjęs A. K. pradėjo keiktis, kažką minėjo apie tris litus ir nesulaukęs atsakymo trenkė jam kumščiu į veidą. Po smūgio jis kaltinamąjį stumtelėjo ir nubėgo. Iki minėto įvykio jis tų vaikinų nepažinojo ir nebendravo. Vėliau sutikęs jį kieme A. K. prašė atleisti, bet jis jam neatleido;

13-nukentėjusiojo M. R. protokolu-pareiškimu policijai (b. l. 3), jo teisme patvirtintais ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais (b.l. 58-61) ir paaiškinimu, kad 2011-03-18 apie 18 val., kartu su draugu T. A. (T. A.), ėjo pas pastarojo seserį, gyvenančią Skaidiškėse, Sodų g. 15. Įeinant į laiptinę, matė prie įėjimo sėdinčius tris nepažįstamus vaikinus, kurių vienas jų paprašė cigaretės. Jis pasakė, kad neturi ir nuėjo. Po to, kai su T. išėjo iš laiptinės ir nuėjo iki gatvės, jis pajuto smūgį į nugarą, pargriuvo ir pajuto smūgius į įvairias kūno vietas. Abiem rankomis užsidengė veidą, todėl nematė, kiek vaikinų jį mušė. Kai nustojo mušti, atsikėlė ir paskambinęs pagalbos numeriu pranešė policijai apie įvykį. Tada vėl pajuto smūgį iš nugaros į ranką, kurioje laikė telefoną. Telefonas iškrito ir sudužo. Po to jį dar spardė. Dėl sudužusio mobiliojo ryšio telefono jam turtinė žala nepadaryta, nes jis buvo senas, nedidelės vertės. Po įvykio jis kreipėsi į ligoninę, kur jam suteikė pagalbą. Kaltinamasis buvo atvykęs su tėvu ir atsiprašė;

14-liudytojo V. D. (V. D.) paaiškinimu, kad teismas gali vadovautis jo ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais (b. l. 62-63), jog 2011 m. kovo mėnesio viduryje, apie 16 val., jis kartu su kaimyno A. K. broliu T. K. buvo pastarojo automobilyje, namo kieme, Sodų g. A. K. irgi buvo prie jų priėjęs. Po to pamatė iš namo laiptinės išeinantį pažįstamą Marijaną ir girdėjo, kaip kažkas paprašė Marijano cigarečių. Šis atsakė, kad cigarečių neturi ir nuėjo. T. K. pasakė, kad tas vaikinas panašus į tą, kuris anksčiau vogė degalus iš jų automobilio. Tuomet A. K. nieko nesakęs nuėjo į tą pačią pusę kaip ir Marijanas, o kitą dieną sužinojo, jog jis sumušė M. R.;

15-liudytojo T. A. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad 2011 m. kovo mėnesį, apie 17 val., jis kartu su pažįstamu M. R. ėjo pas jo seserį, gyvenančią Skaidiškių k. Įeinant į namo laiptinę, prie jos stovėję nepažįstami vaikinai paklausė, ar turi cigarečių, o jie atsakė, kad neturi. Išeinant iš to namo laiptinės, M. R. ėjo pirmas, o jis išėjo vėliau ir pamatė draugą gulintį ant žemės, o nuo jo nueinantį stambų aukštą vaikiną. Jam priėjus prie M. R., šis pasakė, kad vaikinas jį užpuolė, nes neva jis nupylė iš automobilio degalus. (b. l. 66-67);

16-liudytojo T. K. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu (teisme liudyti atsisakė), kad 2011 m. kovo 18 d., vakare, apie 18 val., jis ir jo brolis A. K. buvo netoli jų namo kiemo, prie namo Nr. 21. Jo brolis A. K. stovėjo prie laiptinės, o jis sėdėjo savo automobilyje, kartu su draugu V. D.. Jis pro šalį ėjusio iš matymo pažįstamo vyriškio paprašė cigarečių. Šis atsakė, kad cigarečių neturi ir nuėjo. Tada jis pasakė broliui, kad vyriškis panašus į tą, kuris nupildavo degalus iš automobilio. Brolis nuėjo paskui tą vyriškį, o jis liko prie automobilio. Vėliau sužinojo, kad brolis sumušė tą vyriškį (b. l 64- 65);

17-2011-04-19 įvykio vietos apžiūros protokolais, nuotraukų kopijomis ir žemėlapio kopija, kuriuose užfiksuotos įvykio vietos, kur padarytos nusikalstamos veikos, Vilniaus r., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Sodų gatvės namų Nr. 31 ir Nr. 15 kiemuose (b. 1. 16-20, 21-24);

18-specialisto išvadomis: Nr. G 908/11(01), kuri patvirtina, kad J. M., galimai 2011-03-16, vienu trauminiu poveikiu padarytas kaktos sumušimas, pasireiškęs odos nubrozdinimu, kuris įvertintas nežymiu sveikatos sutrikdymu (b. l. 28-29) ir Nr. G 2502/11(01), kuri patvirtina, kad M. R. 2011-03-18 nustatyti nosies ir kaktos nubrozdinimai, kurie atitinka nežymų sveiktos sutrikdymą (b. l. 35-36);

19Įvertinus kaltinimo pagrįstumą, atsižvelgus į byloje surinktus įrodymus ir teisminio nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, pripažintina neginčytinai nustatyta, kad A. K. 2011-03-16 ir 2011-03-18, viešoje vietoje – gyvenamųjų namų kieme, kitų žmonių akivaizdoje, įžūliais veiksmais, tiesiogine tyčia, be jokios akivaizdžios priežasties suduodamas smūgius nukentėjusiesiems J. M. ir M. R., juos nežymiai sužalojo ir demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, todėl pripažintinas padaręs dvi nusikalstamas veikas, numatytas BK 284 str. 1 d.

20Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad prisipažino ir gailisi (BK 59 str. 1 d. 2), o jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

21Skiriant bausmę atsižvelgta į abiejų nusikaltimų padarymo aplinkybes, tikslą, žmonių sužalojimo motyvų nebuvimą ir paaiškinimą, kad lygiai taip pat būtų pasielgęs su bet kuriuo pro šalį tuo metu gatve ėjusiu žmogumi, į kaltinamojo veiksmų pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kurie priskiriami nesunkiems nusikaltimams (BK 11 str. 3 d.), kaltės formą-tiesioginę tyčią, nukentėjusiesiems padarytų sužalojimų pobūdį ir sunkumą, kaltinamojo asmenybę, kuris nedirba ir darbo biržoje neregistruotas, atsiprašė vieno nukentėjusiojo, o antro neatsiprašė ir nurodė nenorįs atsiprašyti, 13 kartų baustas administracine tvarka už administracinius teisės pažeidimus, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką, tame tarpe 7 kartus už pažeidimus, padarytus po nusikalstamų veikų, dėl kurių nagrinėjama ši byla, padarymo, paskirtos baudos nesumokėtos ir auklėjamojo poveikio nepadarė, neteistas, yra viena jo atsakomybę lengvinanti ir nėra ją sunkinančių aplinkybių, todėl atsižvelgiant į jo nederamą elgesį teismo posėdžio metu, keiksmažodžių vartojimą ir grasinimą nukentėjusiajam, į prokuroro prašymą skirti realią laisvės atėmimo bausmę bei motyvą, jog kitos rūšies bausmės nusikalstamiems jo polinkiams pakeisti nepakanka,- jam skirtinos mažesnės nei vidutinės sankcijoje už padarytas nusikalstamas veikas numatytos laisvės atėmimo bausmės, kurios bendrintinos iš dalies sudedant. Tačiau, atsižvelgus į tai, kad kaltinamasis teisiamas pirmą kartą, į jauną jo amžių, išsimokslinimą (baigęs tik 7 klases) bei atsakomybę lengvinančią aplinkybę,- bausmę skirtina atlikti atviroje kolonijoje (BK 54, 55 str., 50 str. 3 d., 61 str. 2 d., 63 str. 1, 4 d., BVK 90 str. 1 d.).

22Valstybinė ligonių kasa byloje pareiškė civilinį ieškinį ir prašo priteisti iš kaltinamojo 86,78 Lt už M. R. gydymą. Ieškinys įrodytas rašytiniais įrodymais (39-41, 44) ir pripažintas kaltinamojo, todėl tenkintinas visiškai (BPK 115 str. 1 d.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 2 d.

Nutarė

24A. K. (K.) pripažinti kaltu padarius 2 (du) nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. ir nuteisti:

25-pagal BK 284 str. 1 d. (už 2011-03-16 viešosios tvarkos pažeidimą),- laisvės atėmimu 4 (keturiems) mėnesiams;

26-pagal BK 284 str. 1 d. (už 2011-03-18 viešosios tvarkos pažeidimą),- laisvės atėmimu 6 (šešiems) mėnesiams.

27Pritaikius BK 63 str. 1, 4 d. bausmes iš dalies sudėti ir galutinę bausmę paskirti laisvės atėmimą 8 (aštuoniems) mėnesiams, ją atliekant atviroje kolonijoje.

28Bausmės pradžią skaičiuoti nuo sulaikymo vykdant nuosprendį pradžios.

29Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

30Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti iš A. K. 86,78 Lt turtinei žalai atlyginti.

31Nuosprendis per 20 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Laima Leipuvienė, sekretoriaujant... 2. A. K. (Karpovič), a. k. ( - ) gimęs ( - ) Vilniaus r., Lietuvos Respublikos... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. (dėl dviejų... 4. A. K. pažeidė viešąją tvarką, o būtent jis:... 5. 1) 2011 m. kovo 16 d., apie 15.15 val., Vilniaus r., Nemėžio sen.,... 6. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 284 str. 1 d.... 7. 2) taip pat jis, 2011 m. kovo 18 d., apie 18 val., Vilniaus r., Nemėžio sen.,... 8. t. y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 284 str. 1 d.... 9. A. K. padaręs nurodytas nusikalstamas veikas prisipažino visiškai,... 10. Taip pat prisipažino dėl T. K. sužalojimo ir paaiškino pastarajam sudavęs... 11. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta tokiais įrodymais:... 12. -nukentėjusiojo J. M. protokolu-pareiškimu policijai (b. l. 1), jo teisme... 13. -nukentėjusiojo M. R. protokolu-pareiškimu policijai (b. l. 3), jo teisme... 14. -liudytojo V. D. (V. D.) paaiškinimu, kad teismas gali vadovautis jo... 15. -liudytojo T. A. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu, kad 2011 m. kovo... 16. -liudytojo T. K. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu (teisme liudyti... 17. -2011-04-19 įvykio vietos apžiūros protokolais, nuotraukų kopijomis ir... 18. -specialisto išvadomis: Nr. G 908/11(01), kuri patvirtina, kad J. M., galimai... 19. Įvertinus kaltinimo pagrįstumą, atsižvelgus į byloje surinktus įrodymus... 20. Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad prisipažino ir gailisi (BK 59 str. 1... 21. Skiriant bausmę atsižvelgta į abiejų nusikaltimų padarymo aplinkybes,... 22. Valstybinė ligonių kasa byloje pareiškė civilinį ieškinį ir prašo... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 303 str. 2 d.... 24. A. K. (K.) pripažinti kaltu padarius 2 (du) nusikaltimus, numatytus Lietuvos... 25. -pagal BK 284 str. 1 d. (už 2011-03-16 viešosios tvarkos pažeidimą),-... 26. -pagal BK 284 str. 1 d. (už 2011-03-18 viešosios tvarkos pažeidimą),-... 27. Pritaikius BK 63 str. 1, 4 d. bausmes iš dalies sudėti ir galutinę bausmę... 28. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo sulaikymo vykdant nuosprendį pradžios.... 29. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti iki... 30. Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti iš A. K.... 31. Nuosprendis per 20 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Vilniaus...